摩耶尼 ( 摩ma 耶da 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)譯曰法相。百論疏上之中曰:「摩耶尼,此云法相,法相有五。」梵Māyini。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 譯dịch 曰viết 法pháp 相tướng 。 百bách 論luận 疏sớ 上thượng 之chi 中trung 曰viết : 「 摩ma 耶da 尼ni , 此thử 云vân 法pháp 相tướng 法pháp 相tướng 有hữu 五ngũ 。 」 梵Phạm Māyini 。

Print Friendly, PDF & Email