有無二邊 ( 有hữu 無vô 二nhị 邊biên )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)執有之邊際,執無之邊際,皆為邪見,故云邊見。肇論曰:「有無之境,邊見所存,豈是處中莫二之道乎?」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 執chấp 有hữu 之chi 邊biên 際tế , 執chấp 無vô 之chi 邊biên 際tế , 皆giai 為vì 邪tà 見kiến 故cố 云vân 邊biên 見kiến 。 肇triệu 論luận 曰viết : 「 有hữu 無vô 之chi 境cảnh , 邊biên 見kiến 所sở 存tồn , 豈khởi 是thị 處xứ 中trung 莫mạc 二nhị 之chi 道đạo 乎hồ ? 」 。

Print Friendly, PDF & Email