有為解脫 ( 有hữu 為vi 解giải 脫thoát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)對於無為解脫而言。又名無學支。即無學之勝解也。勝解為大地法之心所,故為有為,有為法之勝解起於無學之果體,故云有為解脫。見毘婆沙論二十八,俱舍論二十五。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 對đối 於ư 無vô 為vi 解giải 脫thoát 而nhi 言ngôn 。 又hựu 名danh 無Vô 學Học 支chi 。 即tức 無Vô 學Học 之chi 勝thắng 解giải 也dã 。 勝thắng 解giải 為vi 大đại 地địa 法pháp 之chi 心tâm 所sở , 故cố 為vi 有hữu 為vi 有hữu 為vi 法pháp 。 之chi 勝thắng 解giải 起khởi 於ư 無Vô 學Học 之chi 果quả 體thể , 故cố 云vân 有hữu 為vi 解giải 脫thoát 。 見kiến 毘tỳ 婆bà 沙sa 論luận 二nhị 十thập 八bát 。 俱câu 舍xá 論luận 二nhị 十thập 五ngũ 。

Print Friendly, PDF & Email