妙臂菩薩 ( 妙Diệu 臂Tý 菩Bồ 薩Tát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)又曰蘇婆呼童子。蘇婆呼,譯妙臂。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 又hựu 曰viết 蘇tô 婆bà 呼hô 童đồng 子tử 。 蘇tô 婆bà 呼hô , 譯dịch 妙diệu 臂tý 。