陀多竭多 ( 陀đà 多đa 竭kiệt 多đa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)Tathāgata,譯曰如來。見多陀阿伽度條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) Tathāgata , 譯dịch 曰viết 如Như 來Lai 。 見kiến 多Đa 陀Đà 阿A 伽Già 度Độ 條điều 。