拘盧舍 ( 拘câu 盧lô 舍xá )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)毘曇論,四肘為一弓。五百弓為一拘盧舍。今之二里也。八拘盧舍為一由旬。今十六里也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 毘tỳ 曇đàm 論luận , 四tứ 肘trửu 為vi 一nhất 弓cung 。 五ngũ 百bách 弓cung 為vi 一nhất 拘câu 盧lô 舍xá 。 今kim 之chi 二nhị 里lý 也dã 。 八bát 拘câu 盧lô 舍xá 。 為vi 一nhất 由do 旬tuần 。 今kim 十thập 六lục 里lý 也dã 。

Print Friendly, PDF & Email