波羅陀 ( 波ba 羅la 陀đà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)菩薩行位之名,譯作性種性。仁王經下曰:「以二阿僧祇劫行正道法,住波羅陀位。」同嘉祥疏五曰:「波羅陀位者,此名性種性。三藏師云:義翻為守護度,所習諸行能堅守不失也。」梵Pālatāpāla-gotra。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 位vị 。 之chi 名danh , 譯dịch 作tác 性tánh 種chủng 性tánh 。 仁nhân 王vương 經kinh 下hạ 曰viết : 「 以dĩ 二nhị 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 行hành 正Chánh 道Đạo 法pháp , 住trụ 波ba 羅la 陀đà 位vị 。 」 同đồng 嘉gia 祥tường 疏sớ 五ngũ 曰viết : 「 波ba 羅la 陀đà 位vị 者giả , 此thử 名danh 性tánh 種chủng 性tánh 。 三Tam 藏Tạng 師sư 云vân : 義nghĩa 翻phiên 為vi 守thủ 護hộ 度độ , 所sở 習tập 諸chư 行hành 能năng 堅kiên 守thủ 不bất 失thất 也dã 。 」 梵Phạm Pālatāpāla - gotra 。