鸚鵡諫王 ( 鸚anh 鵡vũ 諫gián 王vương )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (傳說)有王無道,養一鸚鵡。聰明能言。見王無道,言其惡,王慚而受諫。見鸚鵡諫王經,義楚二十三。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 傳truyền 說thuyết ) 有hữu 王vương 無vô 道đạo , 養dưỡng 一nhất 鸚anh 鵡vũ 。 聰thông 明minh 能năng 言ngôn 。 見kiến 王vương 無vô 道đạo , 言ngôn 其kỳ 惡ác , 王vương 慚tàm 而nhi 受thọ 諫gián 。 見kiến 鸚anh 鵡vũ 諫gián 王vương 經kinh , 義nghĩa 楚sở 二nhị 十thập 三tam 。