阿跋摩羅 ( 阿a 跋bạt 摩ma 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (異類)Apasmāra,鬼名。法華經陀羅尼品曰:「阿跋摩羅鬼。」文句三十曰:「阿跋摩羅,青色鬼。」義疏十二曰:「阿跋摩羅,此云影形鬼,亦云無鎧,注經云轉筋鬼。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 異dị 類loại ) Apasmāra , 鬼quỷ 名danh 。 法pháp 華hoa 經kinh 陀đà 羅la 尼ni 品phẩm 曰viết : 「 阿a 跋bạt 摩ma 羅la 鬼quỷ 。 」 文văn 句cú 三tam 十thập 曰viết : 「 阿a 跋bạt 摩ma 羅la , 青thanh 色sắc 鬼quỷ 。 」 義nghĩa 疏sớ 十thập 二nhị 曰viết 。 阿a 跋bạt 摩ma 羅la , 此thử 云vân 影ảnh 形hình 鬼quỷ , 亦diệc 云vân 無vô 鎧khải , 注chú 經Kinh 云vân 轉chuyển 筋cân 鬼quỷ 。 」 。