Trường Ca Kinh Phổ Môn

Phổ nhạc: NS Võ Tá Hân

doahong