Trường Ca Kinh A Di Đà

Phổ nhạc: NS Võ Tá Hân

doahong