NIỆM PHẬT THẬP YẾU
Thơ: Cố Hoà Thượng Thích Thiền Tâm
Nhạc: La Tuấn Dzũng

Hoà âm: Quang Anh
Thực hiện: Diệu Âm Chúc Khiết và La Tuấn Dzũng

doahong

 

Lời Giới thiệu

Ngày mới học Phật, tôi có cơ may đọc qua quyển sách Niệm Phật Thập Yếu của cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, một Đại Cao Tăng Mật Tịnh cận đại của Việt Nam đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới có chứng tích .

Những bài thơ khuyến tu trong quyển sách ấy thật sự đã làm tôi xúc động và từ đó lòng hằng mơ ước được phổ biến những bài thơ ấy đến với mọi người.

Qua những lời thơ tuyệt tác, Cố Hòa Thượng đã gởi gấm mười điều thiết yếu của pháp môn niệm Phật đến những ai đang hoài nghi về Pháp môn không thể nghĩ bàn này, giúp họ đoạn nghi sanh tín. Những ai còn đang lặn hụp trong biển ái hà quay về bến giác thanh lương, Tín, Nguyện, Hạnh trì danh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh Tịnh Độ. Khi lâm chung nhất định được Phật tiếp dẩn vãng sanh Tây Phuơng Cực Lạc Thế Giới một đời nhất sinh bổ xứ thành Phật.

Nhân duyên thù thắng đã khiến tôi có cơ hội quen biết Nhạc sĩ La Tuấn Dzũng. Tôi ngõ lời và được anh hoan hỷ nhận phổ nhạc. Chúng tôi quyết định cùng làm CD Niệm Phật Thập Yếu để kết duyên Tịnh Độ với các bạn sen xa gần, hầu giúp đở sách tấn lẩn nhau một đời được thành tựu trong thời pháp nhược ma cường đầy chướng duyên và thử thách này.

Sự kết hợp tuyệt diệu và hài hòa giữa nhạc pháp La Tuấn Dzũng và thơ pháp của Đại Sư Thích Thiền Tâm sẽ đưa chúng ta vào thế giới âm thanh Phật Pháp nhiệm mầu, nơi bóng tối của sinh tử, vô thường, khổ, không, tam giới được thay bằng liên hoa thất bảo của miền an dưởng. Ở nơi ấy Phật, Bồ Tát cùng chư thượng thiện nhơn hằng trong ngóng chúng ta đang lưu lạc vui chơi nơi nhà lửa Sa Bà, tiếp dẩn chúng ta về lại cố hương Cực Lạc đoàn tụ một nhà vĩnh viển lìa khổ được vui.

Việc làm nhỏ nhoi này nếu có chút công đức nào xin hồi hướng trang nghiêm tịnh độ cho bốn ơn ba cỏi và tất cả chúng sanh trong pháp giới đồng sanh Cực Lạc Quốc của Đức Từ Phụ Phật A Di Đà.

Diệu Âm Chúc Khiết

Audio

Print Friendly, PDF & Email