TRANH HỌA NHÂN QUẢ

(Theo Kinh Nhân Quả Ba Đời)

“Muốn biết nhân đời trước
Xem hưởng quả đời này
Muốn biết quả tương lai
Xét nhân gieo hiện tại
Người mà tâm chân chánh
Mọi người hướng thiện theo
Việc làm hợp lý lẽ
Khắp nơi được an vui
Người mà hư tâm tà
Tham sân dần phát triển
Làm việc mà tùy tiện
Tự rước họa vào thân”

01[4]

Kiếp trước: Hiến vàng tô điểm Phật
Đời nay: Làm quan. Tại vì sao?

02[4]

Kiếp trước: Xây cầu đắp đường làm lộ
Đời nay: Cởi ngựa ngồi kiệu

03[4]

Kiếp trước: Dâng y cúng dường chư Tăng
Đời nay: Mặc gấm mặc lụa

04[4]

Kiếp trước: Cơm gạo bố thí người nghèo
Đời nay: Có ăn, có mặc

05[4]

Kiếp trước: Dâng gạo cúng chùa
Đời nay: Nhà cao lầu gác

06[4]

Kiếp trước: Hoa tươi dâng cúng Phật
Đời nay: Mặt mày trang nghiêm, tại vì sao?

07[4]

Kiếp trước: Tụng kinh niệm Phật
Đời nay: Thông minh trí tuệ

08[4]

Kiếp trước: Tràng phan nghiêm cúng Phật
Đời nay: Vợ chồng hạnh phúc

09[4]

Kiếp trước: Kính trọng người cô độc
Đời nay: Cha me song toàn

10[4]

Kiếp trước: Mở chuồng phóng sinh thả chim
Đời nay: Đông con nhiều cháu

11[4]

Kiếp trước: Hay phóng sinh thả cá
Đời nay: Sống lâu

12[4]

Kiếp trước: Khinh thường coi rẻ chồng
Đời nay: Quả phụ

13[4]

Kiếp trước: Hiến dầu đốt đèn Phật
Đời nay: Mắt sáng

14[4]

Kiếp trước: Chửi cha mắng mẹ
Đời nay: Câm ngọng. Tại vì sao?

15[4]

Kiếp trước: Chê cười lạy Phật
Đời nay: Gù lưng

16[4]

Kiếp trước: Thiếu nợ không trả
Đời nay: Làm trâu ngựa

17[4]

Kiếp trước: Cúng dường Tam Bảo góp của phước điền
Đời nay: Không qua chức cũng giàu sang

18[4]

Kiếp trước: Hiến thuốc cứu mạng người
Đời nay: Khỏe mạnh tại vì sao

19[4]

Kiếp trước: Ác tâm hại người
Đời nay: Cô đơn khổ cực

20[4]

Kiếp trước: Giảng kinh thuyết pháp
Đời nay: Công đức vô lượng

21[4]

Kiếp trước: Hoa tươi cúng dâng Phật
Đời nay: Thêm đẹp đẽ dung nhan

22[4]

Kiếp trước: Hiến vải giúp Tăng Ni
Đời nay: Không mặc gấm cũng mặc lụa

23[4]

Kiếp trước: Cúng gạo cho chùa
Đời nay: Ở nhà cao cửa rộng

24[4]

Kiếp trước: Cứu giúp người nghèo
Đời nay: Được phú quý hiển vinh

25[4]

Kiếp trước: Phóng sinh bất sát
Đời nay: Con cháu đầy đàn

26[4]

Kiếp trước: Xây cầu, đắp đường
Đời nay: Lên xe xuống ngựa

27[4]

Kiếp trước: Kính lão cúng hiền
Đời nay: Phước huệ thọ toàn

28[4]

Kiếp trước: Chỉ đường dẫn lối
Đời nay: Mọi người kính nể

29[4]

Kiếp trước: Cúng dường chư tăng
Đời nay: Được vợ thảo dâu hiền

30[4]

Kiếp trước: Thù ghét hạn người
Đời nay: Nuôi con không chóng lớn

31[4]

Kiếp trước: Thông dâm vợ người
Đời nay: Suốt đời cô độc

32[4]

Kiếp trước: Đời trước xem sách nhảm nhí
Đời nay: Đôi mắt mù lòa

33[4]

Kiếp trước: Đâm thọc nhiều chuyện
Đời nay: Ói máu lênh láng

34[4]

Kiếp trước: Phật Pháp không tin
Đời nay: Điếc đặc cả tai

35[4]

Kiếp trước: Xử tệ, ngược đãi thú vật
Đời nay: Ghẻ mọc đầy người

36[4]

Kiếp trước: Ganh ghét người tài giỏi
Đời nay: Thân hình hôi thối nực nóng

37[4]

Kiếp trước: Làm chuyện dèm pha
Đời nay: Mang tật sứt môi miệng mình

38[4]

Kiếp trước: Đánh cha, đập mẹ
Đời nay: Tay chân bị tật nguyền

39[4]

Kiếp trước: Phá hoại cầu đường
Đời nay: Què chân, tật nguyền

40[4]

Kiếp trước: Thản nhiên trước tai nạn kẻ khác
Đời nay: Suốt đời thường mang tật bệnh

41[4]

Kiếp trước: Gạt người mù
Đời nay: Không làm chó cũng làm heo

42[4]

Kiếp trước: Thấy nguy không cứu làm ngơ
Đời nay: Suốt đời ngồi tù thui thủi

43[4]

Kiếp trước: Nói xấu kẻ khác
Đời nay: Lãnh quả bị thuốc chết

44[4]

Kiếp trước: Khinh bỉ người giúp việc
Đời nay: Thân hình gù lưng xấu xí

45[4]

Kiếp trước: Dành lợi mình để hại người khác
Đời nay: Lãnh nghiệp chết treo khổ đời

46[4]

Kiếp trước: Cản người đi chùa, phỉ báng Phật giáo
Đời nay: Không bị sét thiên lôi thì bị lữa đốt