Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Tuyển Lục Tập Chú Bổn Văn - Quyển 0009

Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú  Tuyển Lục  Tập Chú  Bổn Văn - Quyển 0009
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Vĩnh Lạc Bắc Tạng Tuyển Lục

天Thiên 台Thai 四Tứ 教Giáo 儀Nghi 集Tập 註Chú ( 選Tuyển 錄Lục 集Tập 註Chú 本Bổn 文Văn )
Quyển 0009
宋Tống 諦Đế 觀Quán 注Chú

第đệ 9# 卷quyển 下hạ 一nhất 卷quyển 。

天thiên 台thai 四tứ 教giáo 儀nghi 集tập 註chú 卷quyển 第đệ 九cửu 。 稼giá 九cửu 。

南nam 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 。 蒙mông 潤nhuận 。 集tập 。

二nhị 離ly 垢cấu 地địa 三tam 發phát 光quang 地địa 四tứ 燄diệm 慧tuệ 地địa 五ngũ 難nan 勝thắng 地địa 六lục 現hiện 前tiền 地địa 七thất 遠viễn 行hành 地địa 八bát 不bất 動động 地địa 九cửu 善thiện 慧tuệ 地địa 十thập 法pháp 雲vân 地địa (# 已dĩ 上thượng 九cửu 地địa 地địa 地địa 各các 斷đoạn 一nhất 品phẩm 無vô 明minh 證chứng 一nhất 分phần/phân 中trung 道đạo )# 。

以dĩ 正chánh 無vô 相tướng 入nhập 眾chúng 生sanh 界giới 。 同đồng 於ư 虛hư 空không 。 名danh 離Ly 垢Cấu 地Địa 。 光quang 慧tuệ 信tín 忍nhẫn 習tập 佛Phật 之chi 道đạo 極cực 淨tịnh 明minh 生sanh 名danh 發Phát 光Quang 地Địa 。 順thuận 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 。 名danh 燄diệm 慧tuệ (# 地địa 順thuận 忍nhẫn 修tu 道Đạo 三tam 界giới 無vô 明minh 莫mạc 不bất 皆giai 空không 名danh 難Nan 勝Thắng 地Địa 。 上thượng 順thuận 諸chư 法pháp 觀quán 於ư 三tam 世thế 寂tịch 滅diệt 無vô 二nhị 。 名danh 現Hiện 前Tiền 地Địa 。 觀quán 諸chư 煩phiền 惱não 。 不bất 有hữu 不bất 無vô 。 常thường 向hướng 上thượng 地địa 念niệm 念niệm 寂tịch 滅diệt 名danh 遠Viễn 行Hành 地Địa 。 以dĩ )# 無vô 生sanh 觀quán 捨xả 於ư 三tam 界giới 名danh 不Bất 動Động 地Địa 。 入nhập 於ư 上thượng 觀quán 光quang 光quang 佛Phật 化hóa 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 道đạo 名danh 善Thiện 慧Tuệ 地Địa 。 入nhập 中trung 道đạo 觀quán 受thọ 佛Phật 職chức 位vị 。 既ký 同đồng 真Chân 如Như 亦diệc 等đẳng 法Pháp 界Giới 妙diệu 雲vân 普phổ 覆phú 。 名danh 法Pháp 雲Vân 地Địa 。

更cánh 斷đoạn 一nhất 品phẩm 無vô 明minh 入nhập 等đẳng 覺giác 位vị 亦diệc 名danh 金kim 剛cang 心tâm 亦diệc 名danh 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 。 亦diệc 名danh 有hữu 上thượng 士sĩ 。

於ư 十Thập 地Địa 後hậu 心tâm 用dụng 觀quán 更cánh 斷đoạn 一nhất 品phẩm 方phương 入nhập 等đẳng 覺giác 四tứ 教giáo 義nghĩa 四tứ (# 十thập 四tứ )# 云vân 即tức 是thị 邊biên 際tế 智trí 滿mãn 入nhập 重trọng/trùng 玄huyền 門môn 若nhược 望vọng 法pháp 雲vân 名danh 之chi 為vi 佛Phật 。 望vọng 妙diệu 覺giác 名danh 金kim 剛cang 心tâm 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 名danh 無vô 垢cấu 地địa 菩Bồ 薩Tát 三tam 魔ma 已dĩ 盡tận 餘dư 有hữu 一nhất 品phẩm 死tử 魔ma 在tại 斷đoạn 無vô 明minh 習tập 也dã (# 文văn )# 集tập 解giải 云vân 解giải 入nhập 百bách 千thiên 三tam 昧muội 。 照chiếu 一nhất 相tướng 無vô 相tướng 。 寂tịch 滅diệt 無vô 為vi 。 望vọng 于vu 妙diệu 覺giác 猶do 有hữu 一nhất 等đẳng 比tỉ 下hạ 名danh 覺giác 故cố 名danh 等đẳng 覺giác 所sở 修tu 觀quán 智trí 純thuần 一nhất 堅kiên 利lợi 喻dụ 若nhược 金kim 剛cang 名danh 金kim 剛cang 心tâm (# 文văn )# 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 者giả 。 猶do 有hữu 一nhất 品phẩm 無vô 明minh 故cố 有hữu 。 一nhất 生sanh 過quá 此thử 一nhất 生sanh 即tức 補bổ 妙diệu 覺giác 之chi 處xứ 觀quán 音âm 玄huyền 記ký 上thượng (# 四tứ )# 云vân 猶do 儲trữ 君quân 之chi 義nghĩa 也dã (# 文văn )# 妙diệu 宗tông 上thượng (# 卄nhập 三tam )# 云vân 有hữu 惑hoặc 可khả 斷đoạn 名danh 有hữu 上thượng 士sĩ (# 文văn )# 。

更cánh 破phá 一nhất 品phẩm 無vô 明minh 入nhập 妙diệu 覺giác 位vị 坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng 。 世thế 界giới 七thất 寶bảo 。 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 。 大đại 寶bảo 華hoa 王vương 座tòa 現hiện 圓viên 滿mãn 報báo 身thân 。 為vi 鈍độn 根căn 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 轉chuyển 無vô 量lượng 四Tứ 諦Đế 法Pháp 輪luân 。 即tức 此thử 佛Phật 也dã 。

四tứ 教giáo 義nghĩa 四tứ (# 十thập 五ngũ )# 云vân 金kim 剛cang 後hậu 心tâm 朗lãng 然nhiên 大đại 覺giác 妙diệu 智trí 窮cùng 源nguyên 無vô 明minh 習tập 盡tận 名danh 真chân 解giải 脫thoát 。 翛# 然nhiên 無vô 累lũy/lụy/luy 寂tịch 而nhi 常thường 照chiếu 名danh 妙diệu 覺giác 地địa (# 文văn )# 藏tạng 者giả 包bao 含hàm 十thập 方phương 法Pháp 界Giới 。 悉tất 在tại 中trung 也dã (# 文văn )# 七thất 寶bảo 菩Bồ 提Đề 樹thụ 。 者giả 七thất 寶bảo 眾chúng 多đa 表biểu 無vô 量lượng 故cố 大đại 寶bảo 華hoa 王vương 座tòa 者giả 妙diệu 玄huyền (# 玄huyền 十thập 二nhị )# 云vân 或hoặc 言ngôn 寂tịch 滅diệt 道đạo 塲# 七thất 寶bảo 華hoa 為vi 座tòa 身thân 稱xưng 華hoa 臺đài 千thiên 葉diệp 上thượng 一nhất 一nhất 菩Bồ 薩Tát 。 復phục 有hữu 百bách 億ức 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 則tắc 有hữu 千thiên 百bách 億ức 菩Bồ 薩Tát 。 十thập 方phương 放phóng 白bạch 毫hào 及cập 分phân 身thân 光quang 白bạch 毫hào 入nhập 華hoa 臺đài 菩Bồ 薩Tát 頂đảnh 分phân 身thân 光quang 入nhập 華hoa 葉diệp 菩Bồ 薩Tát 頂đảnh 此thử 名danh 受thọ 法Pháp 王Vương 職chức 。 位vị 窮cùng 得đắc 諸chư 佛Phật 法Pháp 底để 而nhi 得đắc 成thành 佛Phật 。 華hoa 臺đài 名danh 報báo 佛Phật 華hoa 葉diệp 上thượng 名danh 應ưng 佛Phật 報báo 應ứng 但đãn 是thị 相tương/tướng 關quan 而nhi 已dĩ 不bất 得đắc 相tương/tướng 即tức 此thử 是thị 別biệt 佛Phật 果Quả 成thành 相tương/tướng 也dã (# 文văn )# 鈍độn 根căn 菩Bồ 薩Tát 者giả 迷mê 中trung 重trọng/trùng 故cố 次thứ 第đệ 修tu 證chứng 達đạt 通thông 寶bảo 所sở 對đối 圓viên 名danh 鈍độn 。

有hữu 經kinh 論luận 說thuyết 七thất 地địa 已dĩ 前tiền 名danh 有hữu 功công 用dụng 道đạo 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 名danh 無vô 功công 用dụng 道đạo 。 妙diệu 覺giác 位vị 但đãn 破phá 一nhất 品phẩm 無vô 明minh 者giả 捴# 是thị 約ước 教giáo 道đạo 說thuyết 。

華hoa 嚴nghiêm 云vân 菩Bồ 薩Tát 未vị 至chí 第đệ 八bát 地địa 時thời 如như 人nhân 乘thừa 舡# 欲dục 渡độ 大đại 海hải 未vị 至chí 大đại 海hải 。 多đa 用dụng 功công 力lực 。 若nhược 至chí 八bát 地địa 從tùng 大đại 方phương 便tiện 近cận 佛Phật 智trí 慧tuệ 無vô 功công 用dụng 心tâm 不bất 加gia 功công 力lực 。 妙diệu 覺giác 位vị 但đãn 破phá 一nhất 品phẩm 無vô 明minh 未vị 審thẩm 據cứ 何hà 文văn 說thuyết 諸chư 文văn 但đãn 云vân 斷đoạn 十thập 二nhị 品phẩm 稱xưng 為vi 妙diệu 覺giác 也dã 。

有hữu 處xứ 說thuyết 初Sơ 地Địa 斷đoạn 見kiến 從tùng 二nhị 地địa 至chí 六lục 地địa 斷đoạn 思tư 與dữ 羅La 漢Hán 齊tề 者giả 此thử 乃nãi 借tá 別biệt 教giáo 位vị 名danh 名danh 通thông 教giáo 位vị 耳nhĩ 。

至chí 六lục 地địa 斷đoạn 思tư 與dữ 羅La 漢Hán 齊tề 者giả 取thủ 十thập 度độ 義nghĩa 以dĩ 第đệ 六lục 般Bát 若Nhã 空không 慧tuệ 斷đoạn 惑hoặc 故cố 也dã 如như 止Chỉ 觀Quán 第đệ 六lục 借tá 位vị 中trung (# 云vân 云vân )# 十thập 度độ 者giả 六Lục 度Độ 外ngoại 加gia 願nguyện 智trí 力lực 方phương 便tiện 。

有hữu 云vân 三tam 賢hiền 十thập 聖thánh 住trụ 果quả 報báo 唯duy 佛Phật 一nhất 人nhân 。 居cư 淨tịnh 土độ 此thử 借tá 別biệt 教giáo 名danh 明minh 圓viên 教giáo 位vị 也dã 。

三tam 賢hiền 者giả 別biệt 住trụ 行hành 向hướng 住trụ 果quả 報báo 上thượng 義nghĩa 則tắc 属# 圓viên 此thử 仁nhân 王vương 經kinh 偈kệ 文văn 。

如như 此thử 流lưu 類loại 甚thậm 眾chúng 須tu 細tế 知tri 當đương 教giáo 斷đoạn 證chứng 之chi 位vị 至chí 何hà 位vị 斷đoạn 何hà 惑hoặc 證chứng 何hà 理lý 徃# 判phán 諸chư 教giáo 諸chư 位vị 。 無vô 不bất 通thông 達đạt 。

此thử 乃nãi 觀quán 師sư 示thị 人nhân 判phán 教giáo 之chi 方phương 能năng 知tri 此thử 者giả 不bất 但đãn 別biệt 門môn 可khả 通thông 於ư 一nhất 切thiết 教giáo 皆giai 無vô 壅ủng 矣hĩ 。

略lược 明minh 別biệt 教giáo 竟cánh 。

此thử 教giáo 明minh 縱tung 橫hoành 者giả 別biệt 論luận 不bất 出xuất 性tánh 橫hoạnh/hoành 修tu 縱túng/tung 因nhân 縱túng/tung 果quả 橫hoạnh/hoành 通thông 論luận 因nhân 果quả 各các 具cụ 縱tung 橫hoành 性tánh 但đãn 有hữu 橫hoạnh/hoành 修tu 具cụ 縱tung 橫hoành 初sơ 性tánh 橫hoạnh/hoành 修tu 縱túng/tung 者giả 妙diệu 句cú 九cửu 云vân 若nhược 但đãn 性tánh 德đức 三tam 如Như 來Lai 是thị 橫hoạnh/hoành 修tu 德đức 三tam 如Như 來Lai 是thị 縱túng/tung (# 前tiền 後hậu 而nhi 得đắc )# 先tiên 法pháp 次thứ 報báo 後hậu 應ưng 亦diệc 是thị 縱túng/tung (# 一nhất 性tánh 二nhị 修tu )# 記ký 九cửu 云vân 性tánh 德đức 之chi 名danh 名danh 通thông 別biệt 教giáo 別biệt 教giáo 雖tuy 有hữu 性tánh 德đức 之chi 語ngữ 三tam 皆giai 在tại 性tánh 而nhi 不bất 互hỗ 融dung 故cố 成thành 別biệt 義nghĩa 若nhược 三tam 在tại 修tu 前tiền 後hậu 而nhi 得đắc 道Đạo 理lý 成thành 縱túng/tung 又hựu 妙diệu 宗tông 云vân 別biệt 人nhân 不bất 知tri 本bổn 覺giác 之chi 性tánh 具cụ 染nhiễm 惡ác 德đức 是thị 故cố 染nhiễm 惡ác 非phi 二nhị 佛Phật 性tánh 別biệt 修tu 緣duyên 了liễu 顯hiển 本bổn 法Pháp 身thân (# 修tu 縱túng/tung )# 亦diệc 為vi 不bất 知tri 本bổn 。 覺giác 之chi 性tánh 具cụ 染nhiễm 惡ác 德đức 不bất 能năng 全toàn 性tánh 起khởi 染nhiễm 惡ác 修tu 乃nãi 成thành 理lý 体# 橫hoạnh/hoành 具cụ 三tam 法pháp (# 性tánh 橫hoạnh/hoành )# 次thứ 因nhân 縱túng/tung 果quả 橫hoạnh/hoành 者giả 光quang 明minh 記ký 一nhất 云vân 行hành 智trí 理lý 三tam 次thứ 第đệ 資tư 發phát 修tu 時thời 縱túng/tung 也dã 法pháp 報báo 應ứng 三tam 果quả 中trung 齊tề 顯hiển 證chứng 時thời 橫hoạnh/hoành 也dã 良lương 由do 此thử 教giáo 本bổn 有hữu 法Pháp 身thân 為vi 惑hoặc 所sở 覆phú 故cố 須tu 別biệt 作tác 緣duyên 了liễu 之chi 功công 相tương/tướng 資tư 顯hiển 發phát 復phục 由do 此thử 教giáo 性tánh 具cụ 三tam 法pháp 而nhi 不bất 相tương 收thu 故cố 使sử 三Tam 身Thân 橫hoạnh/hoành 顯hiển 此thử 指chỉ 修tu 縱túng/tung 只chỉ 是thị 因nhân 縱túng/tung 性tánh 橫hoạnh/hoành 成thành 於ư 果quả 橫hoạnh/hoành 修tu 性tánh 因nhân 果quả 相tương 對đối 別biệt 論luận 也dã 次thứ 因nhân 果quả 各các 有hữu 縱tung 橫hoành 者giả 文văn 句cú 二nhị 云vân 別biệt 家gia 因nhân 時thời 三tam 法pháp 縱tung 橫hoành 果quả 時thời 三tam 法pháp 亦diệc 縱tung 橫hoành 因nhân 縱túng/tung 如như 向hướng 因nhân 橫hoạnh/hoành 即tức 性tánh 橫hoạnh/hoành 也dã 果quả 縱túng/tung 如như 妙diệu 玄huyền 九cửu 云vân 法Pháp 身thân 本bổn 有hữu 般Bát 若Nhã 修tu 成thành 解giải 脫thoát 始thỉ 滿mãn 果quả 橫hoạnh/hoành 亦diệc 如như 向hướng 說thuyết 須tu 知tri 此thử 教giáo 因nhân 果quả 三tam 法pháp 次thứ 第đệ 即tức 縱túng/tung 各các 異dị 即tức 橫hoạnh/hoành 妙diệu 玄huyền 五ngũ 云vân 資tư 成thành 在tại 前tiền 觀quán 照chiếu 居cư 次thứ 真chân 性tánh 在tại 後hậu 此thử 三tam 竪thụ 別biệt 縱túng/tung 非phi 大Đại 乘Thừa 此thử 三tam 並tịnh 異dị 橫hoạnh/hoành 非phi 大Đại 乘Thừa 次thứ 性tánh 但đãn 有hữu 橫hoạnh/hoành 修tu 具cụ 縱tung 橫hoành 者giả 性tánh 橫hoạnh/hoành 如như 上thượng 性tánh 中trung 三tam 法pháp 未vị 論luận 起khởi 修tu 無vô 前tiền 後hậu 故cố 。 則tắc 無vô 縱túng/tung 義nghĩa 凡phàm 言ngôn 修tu 者giả 通thông 因nhân 通thông 果quả 因nhân 果quả 既ký 具cụ 各các 有hữu 縱tung 橫hoành 修tu 任nhậm 運vận 有hữu 也dã 。

次thứ 明minh 圓viên 教giáo 者giả 。

四tứ 教giáo 義nghĩa 一nhất (# 三tam )# 云vân 圓viên 以dĩ 不bất 偏thiên 為vi 義nghĩa 此thử 教giáo 明minh 不bất 思tư 議nghị 因nhân 緣duyên 二nhị 諦đế 中trung 道đạo 事sự 理lý 具cụ 足túc 不bất 別biệt 但đãn 化hóa 最tối 上thượng 利lợi 根căn 。 之chi 人nhân 故cố 名danh 圓viên 教giáo 也dã (# 文văn )# 又hựu 云vân 圓viên 教giáo 詮thuyên 因nhân 緣duyên 即tức 中trung 道đạo 不bất 思tư 議nghị 佛Phật 。 性tánh 涅Niết 槃Bàn 之chi 理lý 菩Bồ 薩Tát 稟bẩm 此thử 教giáo 門môn 理lý 雖tuy 非phi 淺thiển 非phi 深thâm 而nhi 證chứng 者giả 不bất 無vô 淺thiển 深thâm 之chi 位vị 今kim 明minh 入nhập 道đạo 亦diệc 具cụ 四tứ 門môn 而nhi 諸chư 大Đại 乘Thừa 經Kinh 意ý 多đa 用dụng 非phi 空không 非phi 有hữu 。 門môn 以dĩ 明minh 位vị 也dã (# 文văn )# 釋thích 籤# 五ngũ (# 二nhị 十thập )# 云vân 圓viên 教giáo 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 界giới 外ngoại 滅Diệt 諦Đế 為vi 初sơ 門môn (# 文văn )# 。

圓viên 名danh 圓viên 妙diệu 圓viên 滿mãn 圓viên 足túc 圓viên 頓đốn 故cố 名danh 圓viên 教giáo 也dã (# 此thử 釋thích 圓viên 名danh )# 。

三tam 諦đế 圓viên 融dung 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 名danh 圓viên 妙diệu 三tam 相tương/tướng 即tức 無vô 有hữu 缺khuyết 減giảm 。 名danh 圓viên 滿mãn 圓viên 見kiến 事sự 理lý 一nhất 念niệm 具cụ 足túc 名danh 圓viên 足túc 體thể 非phi 漸tiệm 成thành 故cố 名danh 圓viên 頓đốn 。

所sở 謂vị 圓viên 伏phục 圓viên 信tín 圓viên 斷đoạn 圓viên 行hành 圓viên 位vị 圓viên 自tự 在tại 莊trang 嚴nghiêm 。 圓viên 建kiến 立lập 眾chúng 生sanh 。 (# 此thử 釋thích 圓viên 法pháp )# 。

圓viên 伏phục 五ngũ 住trụ 圓viên 常thường 正chánh 信tín 圓viên 斷đoạn 五ngũ 住trụ 圓viên 行hành 一nhất 行hành 一nhất 切thiết 行hành 圓viên 位vị 位vị 位vị 相tương/tướng 攝nhiếp 妙diệu 用dụng 華hoa 嚴nghiêm 故cố 云vân 自tự 在tại 四tứ 悉tất 普phổ 益ích 故cố 云vân 建kiến 立lập 如như 止Chỉ 觀Quán 一nhất (# 三tam )# 。

諸chư 大Đại 乘Thừa 經Kinh 論luận 說thuyết 佛Phật 境cảnh 界giới 不bất 共cộng 三tam 乘thừa 位vị 次thứ 捴# 屬thuộc 此thử 教giáo 也dã 。

一nhất 代đại 教giáo 中trung 唯duy 除trừ 鹿lộc 苑uyển 顯hiển 露lộ 無vô 圓viên 諸chư 大Đại 乘Thừa 經Kinh 凡phàm 說thuyết 圓viên 法pháp 皆giai 佛Phật 境cảnh 界giới 也dã 不bất 共cộng 三tam 乘thừa 位vị 次thứ 者giả 揀giản 異dị 別biệt 教giáo 不bất 共cộng 二Nhị 乘Thừa 今kim 圓viên 是thị 佛Phật 乘thừa 故cố 不bất 共cộng 三tam 乘thừa 也dã 。

法pháp 華hoa 中trung 開khai 示thị 悟ngộ 入nhập 。 四tứ 字tự 對đối 圓viên 教giáo 住trụ 行hành 向hướng 地địa 此thử 四tứ 十thập 位vị 華hoa 嚴nghiêm 云vân 初sơ 發phát 心tâm 時thời 。 便tiện 成thành 正chánh 覺giác 。 所sở 有hữu 慧tuệ 身thân 不bất 由do 他tha 悟ngộ 。 清thanh 淨tịnh 妙diệu 法Pháp 身thân 。 湛trạm 然nhiên 應ưng 一nhất 切thiết 此thử 明minh 圓viên 四tứ 十thập 二nhị 位vị 維duy 摩ma 經Kinh 云vân 薝chiêm 蔔bặc 林lâm 中trung 不bất 嗅khứu 餘dư 香hương 。 入nhập 此thử 室thất 者giả 。 唯duy 聞văn 諸chư 佛Phật 功công 德đức 。 之chi 香hương 又hựu 云vân 入nhập 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 般Bát 若Nhã 明minh 最Tối 上Thượng 乘Thừa 涅Niết 槃Bàn 明minh 一nhất 心tâm 五ngũ 行hành 又hựu 經Kinh 云vân 有hữu 人nhân 入nhập 大đại 海hải 浴dục 已dĩ 用dụng 一nhất 初sơ 諸chư 河hà 之chi 水thủy 又hựu 娑sa 伽già 羅la 龍long 澍chú 車xa 軸trục 雨vũ 唯duy 大đại 海hải 能năng 受thọ 餘dư 地địa 不bất 堪kham 又hựu 擣đảo 萬vạn 種chủng 香hương 為vi 丸hoàn 若nhược 燒thiêu 一nhất 塵trần 具cụ 足túc 眾chúng 氣khí 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 並tịnh 屬thuộc 圓viên 教giáo 。

開khai 示thị 悟ngộ 入nhập 。 如như 前tiền 釋thích 初sơ 發phát 心tâm 者giả 。 三tam 因nhân 性tánh 開khai 發phát 即tức 初sơ 住trụ 位vị 二nhị 住trụ 已dĩ 去khứ 莫mạc 不bất 皆giai 然nhiên 。 故cố 結kết 云vân 圓viên 四tứ 十thập 二nhị 位vị 薝chiêm 蔔bặc 等đẳng 者giả 薝chiêm 蔔bặc 翻phiên 黃hoàng 花hoa 觀quán 眾chúng 生sanh 品phẩm 天thiên 女nữ 訶ha 身thân 子tử 之chi 文văn 淨tịnh 名danh 空không 室thất 表biểu 常thường 寂tịch 光quang 入nhập 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 者giả 彼bỉ 經kinh 三tam 十thập 一nhất 菩Bồ 薩Tát 各các 說thuyết 入nhập 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 已dĩ 問vấn 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 何hà 等đẳng 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 入nhập 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 文Văn 殊Thù 曰viết 如như 我ngã 意ý 者giả 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 言ngôn 無vô 說thuyết 。 無vô 示thị 無vô 識thức 。 離ly 諸chư 問vấn 荅# 是thị 為vi 入nhập 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 於ư 是thị 文Văn 殊Thù 問vấn 維Duy 摩Ma 詰Cật 。 我ngã 等đẳng 各các 自tự 說thuyết 已dĩ 。 仁Nhân 者Giả 當đương 說thuyết 。 何hà 等đẳng 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 入nhập 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 時thời 維Duy 摩Ma 詰Cật 。 默mặc 然nhiên 無vô 言ngôn 。 文Văn 殊Thù 歎thán 曰viết 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 乃nãi 至chí 無vô 有hữu 。 文văn 字tự 語ngữ 言ngôn 。 是thị 真chân 入nhập 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 (# 文văn )# 須tu 知tri 三tam 十thập 一nhất 菩Bồ 薩Tát 乃nãi 以dĩ 有hữu 言ngôn 言ngôn 於ư 無vô 言ngôn 文Văn 殊Thù 乃nãi 以dĩ 無vô 言ngôn 言ngôn 於ư 無vô 言ngôn 淨tịnh 名danh 乃nãi 以dĩ 無vô 言ngôn 無vô 言ngôn 故cố 文Văn 殊Thù 歎thán 云vân 是thị 真chân 入nhập 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 也dã 般Bát 若Nhã 明minh 最Tối 上Thượng 乘Thừa 者giả 金kim 剛cang 經Kinh 云vân 如Như 來Lai 為vì 發phát 最Tối 上Thượng 乘Thừa 者giả 說thuyết 。 涅Niết 槃Bàn 云vân 復phục 有hữu 一nhất 行hành 是thị 如Như 來Lai 行hạnh 。 所sở 謂vị 大Đại 乘Thừa 。 大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 佛Phật 性tánh 之chi 理lý 又hựu 經Kinh 云vân 者giả 大đại 經Kinh 云vân 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 在tại 大đại 海hải 浴dục 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 已dĩ 用dụng 一nhất 切thiết 諸chư 河hà 。 之chi 水thủy 輔phụ 行hành 一nhất 上thượng (# 卄nhập 七thất )# 云vân 理lý 具cụ 諸chư 法pháp 如như 海hải 水thủy 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 如như 在tại 浴dục 也dã 行hành 攝nhiếp 一nhất 切thiết 名danh 為vi 已dĩ 用dụng (# 文văn )# 娑sa 伽già 羅la 此thử 翻phiên 醎hàm 海hải 如Như 來Lai 龍long 王vương 圓viên 頓đốn 教giáo 雨vũ 為vi 上thượng 根căn 性tánh 不bất 雨vũ 三tam 教giáo 下hạ 類loại 之chi 地địa 首thủ 楞lăng 嚴nghiêm 云vân 擣đảo 萬vạn 種chủng 香hương 為vi 丸hoàn 若nhược 燒thiêu 一nhất 塵trần 具cụ 足túc 眾chúng 氣khí (# 文văn )# 輔phụ 行hành 一nhất 上thượng (# 卄nhập 七thất )# 云vân 理lý 性tánh 如như 丸hoàn 觀quán 行hành 如như 燒thiêu 諸chư 法pháp 頓đốn 發phát 名danh 具cụ 眾chúng 氣khí (# 文văn )# 。

今kim 且thả 依y 法pháp 華hoa 纓anh 絡lạc 略lược 明minh 位vị 次thứ 有hữu 八bát 一nhất 五ngũ 品phẩm 弟đệ 子tử 位vị (# 外ngoại 凡phàm 出xuất 法pháp 華hoa 經kinh )# 二nhị 十thập 信tín 位vị (# 內nội 凡phàm )# 三tam 十thập 住trụ 位vị (# 聖thánh 初sơ )# 四tứ 十thập 行hành 五ngũ 十thập 廻hồi 向hướng 六lục 十Thập 地Địa 七thất 等đẳng 覺giác (# 是thị 因nhân 位vị 末mạt )# 八bát 妙diệu 覺giác (# 是thị 果quả 位vị )# 。

法pháp 華hoa 但đãn 有hữu 五ngũ 品phẩm 六lục 根căn 瓔anh 珞lạc 具cụ 明minh 五ngũ 十thập 二nhị 位vị 妙diệu 樂lạc 一nhất 一nhất (# 四tứ )# 云vân 若nhược 云vân 圓viên 位vị (# 六lục )# 即tức 亦diệc 足túc 何hà 須tu 更cánh 列liệt 四tứ 十thập 二nhị 耶da 以dĩ 分phần/phân 真chân 位vị 長trường/trưởng 故cố 借tá 別biệt 位vị 分phần/phân 其kỳ 品phẩm 秩# (# 文văn )# 或hoặc 者giả 據cứ 此thử 謂vị 圓viên 教giáo 本bổn 無vô 位vị 次thứ 但đãn 借tá 別biệt 顯hiển 圓viên 然nhiên 妙diệu 樂lạc 意ý 以dĩ 五ngũ 十thập 二nhị 位vị 在tại 經kinh 論luận 中trung 多đa 被bị 別biệt 人nhân 祖tổ 師sư 用dụng 釋thích 圓viên 位vị 故cố 云vân 借tá 耳nhĩ 又hựu 有hữu 云vân 五ngũ 十thập 二nhị 位vị 名danh 雖tuy 在tại 別biệt 圓viên 亦diệc 同đồng 用dụng 以dĩ 分phần/phân 淺thiển 深thâm 豈khởi 可khả 圓viên 教giáo 全toàn 無vô 位vị 次thứ 大đại 品phẩm 四tứ 十thập 二nhị 字tự 華hoa 嚴nghiêm 初sơ 住trụ 八bát 相tương/tướng 法pháp 華hoa 五ngũ 品phẩm 六lục 根căn 皆giai 圓viên 位vị 義nghĩa 也dã 故cố 曰viết 顯hiển 一nhất 理lý 則tắc 始thỉ 終chung 無vô 二nhị 存tồn 諸chư 教giáo 則tắc 因nhân 果quả 歷lịch 然nhiên 既ký 稟bẩm 教giáo 修tu 行hành 安an 得đắc 無vô 位vị 耶da 又hựu 揀giản 諸chư 文văn 開khai 合hợp 有hữu 四tứ 一nhất 開khai 前tiền 合hợp 後hậu 如như 大đại 經kinh 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 (# 住trụ 行hành 向hướng 為vi 三tam 十Thập 地Địa 等đẳng 妙diệu 為vi 三tam )# 二nhị 合hợp 前tiền 開khai 後hậu 如như 仁nhân 王vương 十thập 四tứ 般Bát 若Nhã (# 合hợp 三tam 十thập 心tâm 為vi 三tam 十Thập 地Địa 為vi 十thập 等đẳng 覺giác 為vi 一nhất 總tổng 十thập 四tứ 忍nhẫn 轉chuyển 入nhập 佛Phật 心tâm 名danh 之chi 為vi 智trí 。 )# 三tam 前tiền 後hậu 俱câu 開khai 如như 大đại 品phẩm 四tứ 十thập 二nhị 字tự (# 對đối 四tứ 十thập 二nhị 位vị )# 四tứ 前tiền 後hậu 俱câu 合hợp 如như 法Pháp 華hoa 開khai 示thị 悟ngộ 入nhập 。 及cập 遊du 四tứ 方phương (# 對đối 四tứ 十thập 位vị )# 妙diệu 宗tông 上thượng (# 卄nhập 三tam )# 又hựu 楞lăng 嚴nghiêm 明minh 位vị 有hữu 六lục 十thập 前tiền 加gia 三tam 漸tiệm 次thứ (# 名danh 字tự 即tức )# 及cập 立lập 乾can/kiền/càn 慧tuệ 地địa (# 觀quán 行hành 即tức )# 向hướng 後hậu 地địa 前tiền 立lập 四tứ 加gia 行hành 并tinh 常thường 五ngũ 十thập 二nhị 位vị 共cộng 成thành 六lục 十thập 。

初sơ 五ngũ 品phẩm 位vị 者giả 一nhất 隨tùy 喜hỷ 品phẩm 經Kinh 云vân 若nhược 聞văn 是thị 經Kinh 。 而nhi 不bất 毀hủy 訾tí 。 起khởi 隨tùy 喜hỷ 心tâm 。 問vấn 隨tùy 喜hỷ 何hà 法pháp 荅# 妙diệu 法Pháp 妙diệu 法Pháp 者giả 即tức 是thị 心tâm 也dã 妙diệu 心tâm 體thể 具cụ 如như 如như 意ý 珠châu 。 心tâm 佛Phật 及cập 眾chúng 生sanh 。 是thị 三tam 無vô 差sai 別biệt 此thử 心tâm 即tức 空không 即tức 假giả 即tức 中trung 。

文văn 句cú 說thuyết 隨tùy 順thuận 事sự 理lý 無vô 二nhị 無vô 別biệt 。 喜hỷ 是thị 慶khánh 己kỷ 慶khánh 人nhân (# 文văn )# 妙diệu 樂lạc 十thập (# 十thập 三tam )# 云vân 事sự 理lý 祇kỳ 是thị 權quyền 實thật 異dị 名danh 了liễu 此thử 權quyền 實thật 即tức 非phi 權quyền 實thật 故cố 無vô 二nhị 無vô 別biệt 。 即tức 隨tùy 順thuận 開khai 權quyền 顯hiển 實thật 之chi 事sự 理lý 也dã 言ngôn 己kỷ 人nhân 者giả 理lý 有hữu 事sự 故cố 故cố 能năng 慶khánh 人nhân 事sự 有hữu 理lý 故cố 故cố 能năng 自tự 慶khánh 又hựu 不bất 二nhị 而nhi 二nhị 故cố 慶khánh 己kỷ 他tha 二nhị 而nhi 不bất 二nhị 了liễu 非phi 己kỷ 他tha 妙diệu 玄huyền 五ngũ (# 二nhị )# 云vân 若nhược 人nhân 宿túc 植thực 深thâm 厚hậu 或hoặc 值trị 善Thiện 知Tri 識Thức 。 或hoặc 從tùng 經Kinh 卷quyển 圓viên 聞văn 妙diệu 理lý 謂vị 一nhất 法pháp 一nhất 切thiết 法pháp (# 假giả )# 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 法pháp (# 空không )# 非phi 一nhất 非phi 一nhất 切thiết (# 中trung )# 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 起khởi 圓viên 信tín 解giải 一nhất 心tâm 中trung 具cụ 十thập 法Pháp 界Giới 如như 一nhất 微vi 塵trần 。 有hữu 大Đại 千Thiên 經Kinh 卷quyển 欲dục 開khai 此thử 心tâm 而nhi 修tu 圓viên 行hành 圓viên 行hành 者giả 一nhất 行hành 一nhất 切thiết 行hành 謂vị 十thập 法pháp 成thành 乘thừa 十thập 心tâm 成thành 就tựu 其kỳ 心tâm 念niệm 念niệm 悉tất 與dữ 諸chư 波ba 羅la 密mật 相tương 應ứng 是thị 名danh 圓viên 教giáo 初sơ 隨tùy 喜hỷ 品phẩm 位vị (# 文văn )# 妙diệu 法Pháp 即tức 是thị 心tâm 者giả 指chỉ 要yếu 鈔sao 上thượng (# 四tứ )# 云vân 經kinh 家gia 釋thích 經kinh 題đề 法pháp 字tự 約ước 此thử 三tam 法pháp 各các 具cụ 三tam 千thiên 互hỗ 具cụ 互hỗ 融dung 方phương 名danh 妙diệu 法Pháp 然nhiên 雖tuy 諸chư 法pháp 彼bỉ 彼bỉ 各các 具cụ 若nhược 為vi 觀quán 體thể 必tất 須tu 的đích 指chỉ 心tâm 法pháp 三tam 千thiên 起khởi 信tín 論luận 云vân 所sở 言ngôn 法pháp 者giả 。 謂vị 眾chúng 生sanh 心tâm 妙diệu 心tâm 體thể 具cụ 者giả 止Chỉ 觀Quán 五ngũ (# 十thập 三tam )# 云vân 一nhất 心tâm 具cụ 十thập 法Pháp 界Giới 一nhất 法Pháp 界Giới 又hựu 具cụ 十thập 法Pháp 界Giới 十thập 法Pháp 界Giới 具cụ 百bách 法Pháp 界Giới 一nhất 界giới 具cụ 三tam 十thập 種chủng 世thế 間gian 。 百bách 法Pháp 界Giới 即tức 具cụ 三tam 千thiên 種chủng 世thế 間gian 此thử 三tam 千thiên 法pháp 在tại 一nhất 念niệm 心tâm 若nhược 無vô 心tâm 而nhi 已dĩ 介giới 爾nhĩ 有hữu 心tâm 三tam 千thiên 具cụ 足túc 亦diệc 不bất 言ngôn 一nhất 心tâm 在tại 前tiền 一nhất 切thiết 法pháp 在tại 後hậu 亦diệc 不bất 言ngôn 一nhất 切thiết 。 法pháp 在tại 前tiền 一nhất 心tâm 在tại 後hậu 輔phụ 行hành 五ngũ 中trung (# 七thất )# 云vân 言ngôn 無vô 心tâm 而nhi 已dĩ 者giả 顯hiển 心tâm 不bất 無vô 言ngôn 介giới 爾nhĩ 者giả 謂vị 剎sát 那na 心tâm 無vô 間gian 相tương 續tục 未vị 曾tằng 斷đoạn 絕tuyệt 。 纔tài 一nhất 剎sát 那na 三tam 千thiên 具cụ 足túc 若nhược 具cụ 三tam 千thiên 即tức 具cụ 三tam 德đức 又hựu 介giới 爾nhĩ 者giả 介giới 者giả 弱nhược 也dã 謂vị 細tế 念niệm 也dã 但đãn 異dị 無vô 心tâm 三tam 千thiên 具cụ 足túc (# 文văn )# 如như 如như 意ý 珠châu 。 止Chỉ 觀Quán 五ngũ (# 十thập 七thất )# 云vân 如như 如như 意ý 珠châu 。 天thiên 上thượng 勝thắng 寶bảo 狀trạng 如như 芥giới 粟túc 有hữu 大đại 功công 能năng 。 淨tịnh 妙diệu 五ngũ 欲dục 七thất 寶bảo 琳# 琅lang 非phi 內nội 畜súc 非phi 外ngoại 入nhập 不bất 謀mưu 前tiền 後hậu 不bất 擇trạch 多đa 少thiểu 不bất 作tác 觕# 妙diệu 稱xưng 意ý 豐phong 儉kiệm 降giáng 雨vũ 穰nhương 穰nhương 不bất 添# 不bất 盡tận 蓋cái 是thị 色sắc 法pháp 尚thượng 能năng 如như 此thử 。 况# 心tâm 神thần 靈linh 妙diệu 寧ninh 不bất 具cụ 一nhất 切thiết 法pháp 。 耶da (# 文văn )# 記ký 中trung 表biểu 法pháp 約ước 理lý 解giải 釋thích 須tu 者giả 尋tầm 之chi 心tâm 佛Phật 眾chúng 生sanh 三tam 無vô 差sai 別biệt 者giả 。 釋thích 籤# 二nhị 云vân 當đương 知tri 三tam 法pháp 即tức 是thị 不bất 思tư 議nghị 廣quảng 大đại 法Pháp 界Giới 。 應ưng 了liễu 此thử 理lý 具cụ 足túc 佛Phật 法Pháp 。 及cập 眾chúng 生sanh 法pháp 雖tuy 復phục 具cụ 足túc 心tâm 性tánh 冥minh 妙diệu 不bất 一nhất 不bất 多đa 又hựu 眾chúng 生sanh 及cập 佛Phật 不bất 出xuất 於ư 心tâm 故cố 無vô 差sai 別biệt 名danh 心tâm 法pháp 妙diệu 是thị 故cố 結kết 歸quy 三tam 無vô 差sai 別biệt 方phương 名danh 為vi 妙diệu 十thập 義nghĩa 書thư 云vân 以dĩ 我ngã 一nhất 念niệm 心tâm 法pháp 及cập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 各các 各các 論luận 於ư 事sự 造tạo 人nhân 人nhân 說thuyết 於ư 理lý 具cụ 而nhi 皆giai 互hỗ 具cụ 互hỗ 攝nhiếp 方phương 名danh 三tam 無vô 差sai 別biệt 又hựu 指chỉ 要yếu 云vân 是thị 則tắc 三tam 法pháp 各các 具cụ 二nhị 造tạo 方phương 無vô 差sai 別biệt 此thử 心tâm 即tức 空không 假giả 中trung 拾thập 遺di 記ký 下hạ 八bát 云vân 三tam 觀quán 之chi 首thủ 皆giai 言ngôn 即tức 者giả 指chỉ 一nhất 念niệm 心tâm 即tức 三tam 諦đế 故cố 言ngôn 即tức 空không 者giả 非phi 即tức 偏thiên 空không 乃nãi 觀quán 一nhất 念niệm 即tức 圓viên 空không 也dã 此thử 空không 能năng 破phá 三tam 諦đế 相tướng 着trước 故cố 云vân 一nhất 空không 一nhất 切thiết 空không (# 三tam 觀quán 悉tất 彰chương 破phá 相tương/tướng 之chi 用dụng 也dã )# 言ngôn 即tức 假giả 者giả 非phi 即tức 偏thiên 假giả 乃nãi 觀quán 一nhất 念niệm 即tức 妙diệu 假giả 也dã 此thử 假giả 能năng 立lập 三tam 諦đế 之chi 法pháp 故cố 云vân 一nhất 假giả 一nhất 切thiết 假giả (# 三tam 觀quán 悉tất 彰chương 立lập 法pháp 之chi 功công 也dã )# 言ngôn 即tức 中trung 者giả 非phi 即tức 但đãn 中trung 蓋cái 指chỉ 一nhất 念niệm 即tức 具cụ 德đức 中trung 此thử 中trung 能năng 妙diệu 三tam 諦đế 之chi 法pháp 故cố 云vân 一nhất 中trung 一nhất 切thiết 中trung (# 三tam 觀quán 悉tất 是thị 絕tuyệt 待đãi 之chi 体# 也dã )# 。

常thường 境cảnh 無vô 相tướng 常thường 智trí 無vô 緣duyên 。

此thử 境cảnh 智trí 冥minh 一nhất 。

無vô 緣duyên 而nhi 緣duyên 無vô 非phi 三tam 觀quán 無vô 相tướng 而nhi 相tương/tướng 三tam 諦đế 宛uyển 然nhiên 。

而nhi 言ngôn 境cảnh 智trí 也dã 止Chỉ 觀Quán 第đệ 一nhất 常thường 境cảnh 常thường 智trí 後hậu 復phục 云vân 以dĩ 無vô 緣duyên 智trí 緣duyên 無vô 相tướng 境cảnh 以dĩ 無vô 相tướng 境cảnh 相tướng 無vô 緣duyên 智trí 智trí 境cảnh 冥minh 一nhất 而nhi 言ngôn 境cảnh 智trí 輔phụ 行hành 釋thích 云vân 實thật 相tướng 無vô 相tướng 無vô 相tướng 。 亦diệc 無vô 實thật 智trí 無vô 緣duyên 無vô 緣duyên 亦diệc 絕tuyệt 何hà 者giả 境cảnh 雖tuy 無vô 相tướng 常thường 為vi 智trí 緣duyên 智trí 雖tuy 無vô 緣duyên 常thường 為vi 境cảnh 發phát 智trí 雖tuy 緣duyên 境cảnh 稱xưng 境cảnh 無vô 相tướng 境cảnh 雖tuy 發phát 智trí 令linh 智trí 無vô 緣duyên 無vô 緣duyên 而nhi 緣duyên 照chiếu 境cảnh 無vô 間gian 故cố 云vân 以dĩ 無vô 緣duyên 智trí 緣duyên 無vô 相tướng 境cảnh 無vô 相tướng 而nhi 相tương/tướng 發phát 智trí 宛uyển 然nhiên 故cố 云vân 以dĩ 無vô 相tướng 境cảnh 相tướng 無vô 緣duyên 智trí 。

初sơ 心tâm 知tri 此thử 慶khánh 己kỷ 慶khánh 人nhân 故cố 名danh 隨tùy 喜hỷ 。

此thử 結kết 成thành 隨tùy 喜hỷ 也dã 五ngũ 品phẩm 初sơ 心tâm 知tri 此thử 妙diệu 心tâm 體thể 具cụ 事sự 理lý 三tam 千thiên 境cảnh 觀quán 之chi 法pháp 慶khánh 己kỷ 有hữu 智trí 慧tuệ 慶khánh 人nhân 有hữu 慈từ 悲bi 。

內nội 以dĩ 三tam 觀quán 觀quán 三tam 諦đế 境cảnh 。

大đại 意ý 云vân 三tam 諦đế 三tam 觀quán 三tam 非phi 三tam 三tam 一nhất 一nhất 三tam 無vô 所sở 寄ký 諦đế 觀quán 名danh 別biệt 體thể 復phục 同đồng 是thị 故cố 能năng 所sở 二nhị 非phi 二nhị 。

外ngoại 以dĩ 五ngũ 悔hối 勤cần 加gia 精tinh 進tấn 。 助trợ 成thành 理lý 解giải 。

止Chỉ 觀Quán 七thất 云vân 唯duy 法pháp 華hoa 別biệt 約ước 六lục 時thời 五ngũ 悔hối 重trọng/trùng 作tác 方phương 便tiện (# 光quang 約ước 四tứ 種chủng 三tam 昧muội 相tương 對đối 而nhi 說thuyết 不bất 可khả 以dĩ 光quang 明minh 弥# 陀đà 亦diệc 論luận 五ngũ 悔hối 為vi 妨phương )# 修tu 懺sám 要yếu 旨chỉ 云vân 所sở 以dĩ 悉tất 稱xưng 悔hối 者giả 蓋cái 皆giai 能năng 滅diệt 罪tội 故cố 也dã 勸khuyến 請thỉnh 則tắc 滅diệt 波Ba 旬Tuần 請thỉnh 佛Phật 入nhập 滅diệt 之chi 罪tội 隨tùy 喜hỷ 則tắc 滅diệt 嫉tật 他tha 修tu 善thiện 之chi 愆khiên 回hồi 向hướng 則tắc 滅diệt 倒đảo 求cầu 三tam 界giới 之chi 心tâm 。 發phát 願nguyện 則tắc 滅diệt 修tu 行hành 退thoái 志chí 之chi 過quá (# 文văn )# 輔phụ 行hành 二nhị 上thượng 八bát 云vân 於ư 法pháp 無vô 染nhiễm 曰viết 精tinh 念niệm 念niệm 趣thú 求cầu 曰viết 進tiến (# 文văn )# 助trợ 成thành 理lý 解giải 一nhất 徃# 分phân 之chi 五ngũ 悔hối 為vi 事sự 名danh 助trợ 諦đế 觀quán 為vi 理lý 解giải 名danh 正chánh 。

言ngôn 五ngũ 悔hối 者giả 有hữu 二nhị 一nhất 理lý 二nhị 事sự 。

止Chỉ 觀Quán 二nhị 云vân 事sự 懺sám 懺sám 苦khổ 道đạo 業nghiệp 道Đạo 理lý 懺sám 懺sám 煩phiền 惱não 道Đạo 理lý 事sự 不bất 出xuất 三tam 種chủng 懺sám 法pháp 理lý 謂vị 無vô 生sanh 妙diệu 懺sám 事sự 謂vị 取thủ 相tương/tướng 作tác 法Pháp 光quang 明minh 。 文văn 句cú 三tam (# 十thập 四tứ )# 云vân 行hành 者giả 應ưng 知tri 三tam 種chủng 懺sám 法pháp 無vô 生sanh 是thị 主chủ 二nhị 為vi 助trợ 緣duyên 灰hôi 汁trấp 皂tạo 角giác 助trợ 於ư 清thanh 水thủy 若nhược 缺khuyết 妙diệu 觀quán 不bất 名danh 大Đại 乘Thừa 便tiện 同đồng 外ngoại 道đạo 無vô 益ích 苦khổ 行hạnh 須tu 近cận 善thiện 師sư 學học 懺sám 悔hối 處xứ 及cập 懺sám 悔hối 法pháp 方phương 可khả 行hành 於ư 道đạo 塲# 事sự 儀nghi 故cố 於ư 諸chư 事sự 皆giai 用dụng 妙diệu 觀quán 照chiếu 而nhi 導đạo 之chi 使sử 作tác 法pháp 等đẳng 皆giai 順thuận 實thật 理lý 悉tất 為vi 佛Phật 因nhân 又hựu 云vân 正chánh 助trợ 二nhị 懺sám 修tu 逐trục 根căn 緣duyên 自tự 有hữu 一nhất 向hướng 修tu 於ư 正Chánh 道Đạo 直trực 登đăng 圓viên 住trụ 或hoặc 內nội 外ngoại 凡phàm 自tự 有hữu 一nhất 向hướng 修tu 於ư 助trợ 道đạo 如như 南nam 嶽nhạc 立lập 有hữu 相tương/tướng 安an 樂lạc 行hạnh 不phủ 。 入nhập 三tam 昧muội 但đãn 誦tụng 持trì 故cố 。 亦diệc 能năng 得đắc 見kiến 上thượng 妙diệu 色sắc 。 像tượng 此thử 二nhị 隨tùy 根căn 修tu 入nhập 不bất 同đồng 若nhược 悟ngộ 理lý 時thời 必tất 兩lưỡng 捨xả 也dã 自tự 有hữu 正chánh 助trợ 相tương/tướng 兼kiêm 而nhi 修tu 或hoặc 先tiên 正chánh 後hậu 助trợ 或hoặc 先tiên 助trợ 後hậu 正chánh 或hoặc 同đồng 時thời 而nhi 修tu 今kim 之chi 所sở 立lập 意ý 在tại 同đồng 修tu 耳nhĩ 懺sám 悔hối 名danh 光quang 明minh 文văn 句cú 中trung (# 初sơ )# 云vân 懺sám 者giả 首thủ 也dã 悔hối 者giả 伏phục 也dã 不bất 逆nghịch 為vi 伏phục 順thuận 從tùng 為vi 首thủ 又hựu 懺sám 名danh 白bạch 法Pháp 悔hối 名danh 黑hắc 法pháp 白bạch 法Pháp 。 須tu 尚thượng 黑hắc 法pháp 須tu 捨xả 又hựu 懺sám 名danh 修tu 來lai 悔hối 名danh 改cải 徃# 又hựu 懺sám 名danh 披phi 陳trần 眾chúng 失thất 悔hối 名danh 斷đoạn 相tương 續tục 心tâm 又hựu 懺sám 者giả 名danh 慚tàm 悔hối 者giả 名danh 愧quý 慚tàm 則tắc 慚tàm 天thiên 愧quý 則tắc 愧quý 人nhân (# 文văn )# 光quang 明minh 記ký 三tam (# 七thất )# 云vân 然nhiên 懺sám 悔hối 二nhị 字tự 乃nãi 雙song 舉cử 二nhị 音âm 梵Phạn 語ngữ 懺sám 摩ma 華hoa 言ngôn 悔hối 過quá 以dĩ 由do 悔hối 過quá 是thị 首thủ 伏phục 等đẳng 五ngũ 種chủng 之chi 義nghĩa 今kim 既ký 華hoa 梵Phạm 二nhị 音âm 並tịnh 列liệt 是thị 故cố 大đại 師sư 。 以dĩ 首thủ 釋thích 懺sám 以dĩ 伏phục 釋thích 悔hối 乃nãi 至chí 慚tàm 愧quý 對đối 釋thích 懺sám 悔hối 欲dục 令linh 稟bẩm 者giả 修tu 首thủ 伏phục 行hành 及cập 慚tàm 愧quý 等đẳng 斯tư 是thị 善thiện 巧xảo 說thuyết 法Pháp 之chi 相tướng 故cố 不bất 可khả 以dĩ 華hoa 梵Phạm 詁# 訓huấn 而nhi 為vi 責trách 也dã (# 文văn )# 懺sám 悔hối 處xứ 光quang 明minh 文văn 句cú 引dẫn 普phổ 賢hiền 觀quán 是thị 名danh 大đại 懺sám 悔hối 。 約ước 中trung 道đạo 為vi 處xứ 也dã 名danh 莊trang 嚴nghiêm 懺sám 悔hối 。 約ước 俗tục 為vi 處xứ 也dã 名danh 無vô 罪tội 相tướng 懺sám 悔hối 。 約ước 空không 為vi 處xứ 也dã 若nhược 三tam 種chủng 差sai 別biệt 。 者giả 此thử 是thị 歷lịch 別biệt 論luận 處xứ 爾nhĩ 即tức 一nhất 而nhi 三tam 即tức 三tam 而nhi 一nhất 此thử 圓viên 妙diệu 懺sám 悔hối 也dã 記ký 云vân 若nhược 於ư 三tam 諦đế 歷lịch 別biệt 而nhi 解giải 乃nãi 次thứ 第đệ 觀quán 非phi 今kim 妙diệu 觀quán 其kỳ 妙diệu 觀quán 者giả 空không 即tức 三tam 諦đế 假giả 中trung 亦diệc 然nhiên 名danh 即tức 一nhất 而nhi 三tam 三tam 諦đế 俱câu 空không 假giả 中trung 亦diệc 然nhiên 名danh 即tức 三tam 而nhi 一nhất 行hành 者giả 應ưng 知tri 三tam 一nhất 相tương/tướng 即tức 為vi 彰chương 懺sám 悔hối 處xứ 絕tuyệt 乎hồ 思tư 議nghị 若nhược 以dĩ 此thử 語ngữ 增tăng 於ư 言ngôn 想tưởng 則tắc 永vĩnh 不bất 識thức 懺sám 悔hối 處xứ 也dã 然nhiên 懺sám 悔hối 處xứ 誰thùy 人nhân 不bất 具cụ 何hà 法pháp 暫tạm 非phi 但đãn 為vi 本bổn 迷mê 滿mãn 目mục 不bất 見kiến 全toàn 心tâm 不bất 知tri 是thị 故cố 經Kinh 云vân 於ư 十Thập 力Lực 前tiền 不bất 識thức 諸chư 佛Phật 。 勸khuyến 求cầu 覔# 者giả 須tu 親thân 善thiện 師sư 須tu 資tư 妙diệu 教giáo 勤cần 聴# 勤cần 聞văn 審thẩm 讀đọc 審thẩm 思tư 若nhược 其kỳ 然nhiên 者giả 。 必tất 於ư 能năng 詮thuyên 識thức 所sở 詮thuyên 體thể 翛# 然nhiên 慮lự 外ngoại 無vô 以dĩ 狀trạng 名danh 斯tư 乃nãi 所sở 求cầu 法Pháp 性tánh 道Đạo 理lý 此thử 理lý 至chí 妙diệu 為vi 懺sám 法pháp 所sở 依y 故cố 名danh 為vi 處xứ 若nhược 依y 此thử 處xứ 而nhi 立lập 行hành 門môn 方phương 得đắc 名danh 為vi 。 大Đại 乘Thừa 懺sám 也dã 又hựu 懺sám 之chi 所sở 依y 如như 噐# 淳thuần 朴phác 非phi 砧# 不bất 成thành 以dĩ 何hà 為vi 砧# 謂vị 一nhất 實thật 相tướng 無vô 別biệt 實thật 相tướng 即tức 罪tội 相tương/tướng 是thị 得đắc 此thử 處xứ 者giả 罪tội 無vô 不bất 滅diệt 德đức 無vô 不bất 顯hiển (# 文văn )# 懺sám 悔hối 法Pháp 要yếu 旨chỉ 云vân 一nhất 作tác 法pháp 懺sám 謂vị 身thân 口khẩu 所sở 作tác 。 一nhất 依y 法pháp 度độ 二nhị 取thủ 相tương/tướng 懺sám 謂vị 定định 心tâm 運vận 想tưởng 相tương/tướng 起khởi 為vi 期kỳ 三tam 無vô 生sanh 懺sám 謂vị 了liễu 我ngã 心tâm 自tự 空không 。 罪tội 福phước 無vô 主chủ 。 觀quán 業nghiệp 實thật 相tướng 見kiến 罪tội 本bổn 源nguyên 法Pháp 界Giới 圓viên 融dung 真Chân 如Như 清thanh 淨tịnh 法pháp 雖tuy 三tam 種chủng 行hành 在tại 一nhất 時thời 光quang 明minh 記ký 云vân 此thử 三tam 種chủng 懺sám 同đồng 時thời 而nhi 修tu 無vô 生sanh 是thị 正chánh 二nhị 為vi 助trợ 緣duyên 斯tư 乃nãi 正chánh 助trợ 一nhất 合hợp 而nhi 行hành 如như 膏cao 益ích 明minh 證chứng 理lý 彌di 速tốc 也dã 又hựu 須tu 了liễu 知tri 大Đại 乘Thừa 三tam 懺sám 後hậu 一nhất 雖tuy 可khả 獨độc 修tu 不bất 進tiến 須tu 假giả 前tiền 二nhị 前tiền 二nhị 不bất 可khả 暫tạm 離ly 無vô 生sanh 得đắc 此thử 意ý 已dĩ 方phương 可khả 說thuyết 行hành 三tam 種chủng 懺sám 法pháp 。

理lý 懺sám 者giả 若nhược 欲dục 懺sám 悔hối 者giả 。 端đoan 坐tọa 念niệm 實thật 相tướng 。 眾chúng 罪tội 如như 霜sương 露lộ 。 慧tuệ 日nhật 能năng 消tiêu 除trừ 。 即tức 此thử 義nghĩa 也dã 。

光quang 明minh 記ký 三tam (# 八bát )# 云vân 端đoan 坐tọa 者giả 身thân 儀nghi 也dã 禪thiền 波ba 羅la 密mật 具cụ 出xuất 坐tọa 法pháp 須tu 者giả 冝# 檢kiểm 念niệm 實thật 相tướng 者giả 懺sám 罪tội 觀quán 也dã 實thật 相tướng 無vô 相tướng 當đương 云vân 何hà 念niệm 必tất 以dĩ 無vô 念niệm 之chi 念niệm 念niệm 無vô 相tướng 之chi 相tướng 。 以dĩ 無vô 相tướng 之chi 相tướng 。 相tương/tướng 無vô 念niệm 之chi 念niệm 若nhược 於ư 念niệm 外ngoại 別biệt 有hữu 實thật 相tướng 實thật 相tướng 之chi 外ngoại 別biệt 有hữu 於ư 念niệm 則tắc 非phi 此thử 經Kinh 念niệm 實thật 相tướng 也dã 眾chúng 罪tội 等đẳng 者giả 滅diệt 罪tội 所sở 以dĩ 也dã 前tiền 念niệm 實thật 相tướng 蓋cái 體thể 修tu 惡ác 即tức 是thị 性tánh 惡ác 性tánh 惡ác 照chiếu 明minh 斯tư 為vi 慧tuệ 日nhật 修tu 惡ác 體thể 虛hư 如như 消tiêu 霜sương 露lộ (# 文văn )# 。

言ngôn 事sự 懺sám 者giả 晝trú 夜dạ 六lục 時thời 。 三tam 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 。 對đối 於ư 尊tôn 像tượng 披phi 陳trần 過quá 罪tội 無vô 始thỉ 已dĩ 來lai 。 至chí 于vu 今kim 身thân 凡phàm 所sở 造tạo 作tác 殺sát 父phụ 殺sát 母mẫu 。 殺sát 阿A 羅La 漢Hán 。 破phá 和hòa 合hợp 僧Tăng 。 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 。 邪tà [婬-壬+(工/山)]# 偷thâu 盜đạo 妄vọng 言ngôn 綺ỷ 語ngữ 。 兩lưỡng 舌thiệt 惡ác 口khẩu 。 貪tham 瞋sân 癡si 等đẳng 。 如như 是thị 五ngũ 逆nghịch 十thập 惡ác 。 及cập 餘dư 一nhất 切thiết 。 隨tùy 意ý 發phát 露lộ 更cánh 不bất 覆phú 藏tàng 。 畢tất 故cố 不bất 造tạo 新tân 。

晝trú 夜dạ 六lục 時thời 。 等đẳng 四tứ 句cú 明minh 首thủ 伏phục 法pháp 無vô 始thỉ 下hạ 明minh 首thủ 伏phục 辞# 殺sát 父phụ 下hạ 明minh 五ngũ 逆nghịch 罪tội (# 首thủ 試thí )# 下hạ 殺sát 於ư 上thượng 也dã 妙diệu 樂lạc 八bát 引dẫn 俱câu 舍xá 云vân 五ngũ 並tịnh 業nghiệp 障chướng 攝nhiếp 約ước 處xứ 人nhân 除trừ 比tỉ 約ước 人nhân 除trừ 扇thiên/phiến # (# 此thử 云vân 黃hoàng 門môn 勅sắc 住trụ 反phản )# 四tứ 身thân 一nhất 語ngữ 業nghiệp 三tam 殺sát 一nhất 虛hư 誑cuống 一nhất 殺sát 生sanh 加gia 行hành (# 出xuất 佛Phật 血huyết )# 無vô 間gian 一nhất 刦# 熟thục 隨tùy 罪tội 增tăng 苦khổ 增tăng 八bát 比Bỉ 丘Khâu 分phần/phân 二nhị (# 破phá 僧Tăng )# 以dĩ 為vi 所sở 破phá 僧Tăng 具cụ 如như 補bổ 注chú 釋thích 九cửu (# 五ngũ )# 光quang 明minh 文văn 句cú 中trung (# 三tam )# 云vân 人nhân 從tùng 父phụ 母mẫu 稟bẩm 身thân 十thập 月nguyệt 懷hoài 抱bão 。 三tam 年niên 鞠cúc 養dưỡng 撫phủ 念niệm 惟duy 惟duy 始thỉ 能năng 升thăng 頭đầu 戴đái 髮phát 教giáo 方phương 教giáo 數số 始thỉ 解giải 作tác 人nhân 那na 忽hốt 違vi 恩ân 背bội 義nghĩa 而nhi 行hành 弒# 逆nghịch 天thiên 雖tuy 大đại 不bất 覆phú 此thử 人nhân 地địa 雖tuy 厚hậu 不bất 載tái 此thử 人nhân 此thử 人nhân 命mạng 終chung 。 直trực 入nhập 地địa 獄ngục (# 文văn )# 十thập 惡ác 中trung 應ưng 明minh 殺sát 生sanh 釋thích 十thập 惡ác 名danh 如như 法Pháp 界giới 次thứ 第đệ 上thượng (# 九cửu 云vân 云vân )# 口khẩu 有hữu 四tứ 惡ác 或hoặc 云vân 五ngũ 者giả 加gia 無vô 義nghĩa 語ngữ 發phát 露lộ 者giả 要yếu 旨chỉ (# 四tứ )# 云vân 罪tội 根căn 冝# 露lộ 則tắc 眾chúng 罪tội 皆giai 滅diệt (# 文văn )# 若nhược 不bất 發phát 露lộ 犯phạm 覆phú 藏tàng 罪tội 如như 律luật 中trung 說thuyết 畢tất 故cố 不bất 造tạo 新tân 。 者giả 斷đoạn 相tương 續tục 心tâm 也dã 已dĩ 作tác 之chi 罪tội 願nguyện 乞khất 消tiêu 除trừ 未vị 起khởi 之chi 惡ác 。 更cánh 不bất 敢cảm 造tạo 。

若nhược 如như 是thị 則tắc 外ngoại 障chướng 漸tiệm 除trừ 內nội 觀quán 增tăng 明minh 如như 順thuận 流lưu 舟chu 更cánh 加gia 櫓lỗ 棹# 豈khởi 不bất 速tốc 疾tật 到đáo 於ư 所sở 止chỉ 修tu 圓viên 行hành 者giả 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 正chánh 觀quán 圓viên 理lý 事sự 行hành 相tương 助trợ 豈khởi 不bất 速tốc 至chí 妙diệu 覺giác 彼bỉ 岸ngạn 。

若nhược 如như 是thị 等đẳng 。 者giả 光quang 明minh 文văn 句cú 中trung 云vân 若nhược 純thuần 用dụng 正chánh 懺sám 亦diệc 不bất 須tu 助trợ 若nhược 正Chánh 道Đạo 暗ám 昧muội 不bất 明minh 了liễu 者giả 修tu 助trợ 以dĩ 助trợ 之chi 所sở 謂vị 灰hôi 汁trấp 澡táo 豆đậu 皂tạo 莢# 木mộc 槵# 以dĩ 助trợ 清thanh 水thủy 爾nhĩ (# 文văn )# 如như 順thuận 流lưu 舟chu 等đẳng 者giả 光quang 明minh 文văn 句cú 記ký 三tam (# 七thất 二nhị )# 云vân 正chánh 解giải 如như 順thuận 水thủy 正chánh 觀quán 如như 順thuận 風phong 可khả 喻dụ 正Chánh 道Đạo 能năng 趣thú 妙diệu 理lý 篙# 棹# 可khả 喻dụ 旋toàn 禮lễ 等đẳng 善thiện 助trợ 於ư 風phong 水thủy 舟chu 豈khởi 不bất 疾tật (# 文văn )# 。

莫mạc 見kiến 此thử 說thuyết 便tiện 謂vị 漸tiệm 行hành 謂vị 圓viên 頓đốn 無vô 如như 是thị 行hành 謬mậu 之chi 甚thậm 矣hĩ 。

此thử 斥xích 偏thiên 執chấp 理lý 性tánh 無vô 修tu 無vô 證chứng 者giả 謂vị 即tức 心tâm 是thị 佛Phật 若nhược 別biệt 修tu 習tập 則tắc 成thành 漸tiệm 次thứ 非phi 圓viên 頓đốn 行hành 輔phụ 行hành 七thất 下hạ (# 十thập 八bát )# 云vân 圓viên 教giáo 位vị 次thứ 者giả 先tiên 明minh 五ngũ 悔hối 為vi 入nhập 位vị 之chi 方phương 他tha 人nhân 圓viên 修tu 都đô 無vô 此thử 意ý 將tương 何hà 以dĩ 為vi 造tạo 行hành 之chi 始thỉ 但đãn 云vân 一nhất 念niệm 即tức 是thị 如Như 來Lai 。 空không 談đàm 舉cử 心tâm 無vô 非phi 法Pháp 界Giới 委ủy 檢kiểm 心tâm 行hành 全toàn 無vô 毫hào 微vi (# 文văn )# 。

何hà 處xứ 天thiên 然nhiên 弥# 勒lặc 自tự 然nhiên 釋Thích 迦Ca 。

輔phụ 行hành 一nhất 下hạ (# 二nhị 十thập 二nhị )# 引dẫn 弥# 勒lặc 問vấn 經Kinh 云vân 弥# 勒lặc 昔tích 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời 。 但đãn 晝trú 夜dạ 六lục 時thời 。 勤cần 修tu 五ngũ 悔hối 而nhi 得đắc 菩Bồ 提Đề 。 (# 文văn )# 弥# 勒lặc 釋Thích 迦Ca 既ký 是thị 果quả 人nhân 由do 因nhân 克khắc 故cố 非phi 天thiên 然nhiên 等đẳng 也dã 唯duy 今kim 天thiên 台thai 建kiến 立lập 解giải 行hành 了liễu 修tu 即tức 性tánh 全toàn 性tánh 起khởi 修tu 正chánh 助trợ 兼kiêm 行hành 從tùng 因nhân 至chí 果quả 故cố 清thanh 凉# 國quốc 師sư 云vân 撮toát 合hợp 衡hành 三tam 觀quán 之chi 玄huyền 趣thú 使sử 教giáo 合hợp 忘vong 言ngôn 之chi 旨chỉ 心tâm 同đồng 諸chư 佛Phật 之chi 心tâm 不bất 假giả 更cánh 看khán 他tha 靣# 。

若nhược 纔tài 聞văn 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 煩phiền 惱não 即tức 菩Bồ 提Đề 。 即tức 心tâm 是thị 佛Phật 不bất 動động 便tiện 到đáo 不bất 加gia 修tu 習tập 便tiện 成thành 正chánh 覺giác 。 者giả 十thập 方phương 世thế 界giới 。 盡tận 是thị 淨tịnh 土độ 觸xúc 向hướng 對đối 靣# 無vô 非phi 覺giác 者giả 。

舉cử 其kỳ 所sở 執chấp 之chi 法pháp 須tu 知tri 理lý 雖tuy 平bình 等đẳng 事sự 有hữu 迷mê 悟ngộ 何hà 得đắc 便tiện 謂vị 即tức 是thị 不bất 加gia 修tu 習tập 凡phàm 言ngôn 即tức 者giả 以dĩ 顯hiển 於ư 離ly 如như 氷băng 不bất 離ly 水thủy 理lý 須tu 融dung 氷băng 義nghĩa 同đồng 於ư 離ly 十thập 方phương 世thế 界giới 。 盡tận 是thị 淨tịnh 土độ 此thử 是thị 依y 報báo 論luận 即tức 觸xúc 向hướng 對đối 靣# 無vô 非phi 覺giác 者giả 此thử 是thị 正chánh 報báo 論luận 即tức 謂vị 三tam 土thổ/độ 皆giai 即tức 寂tịch 光quang 九cửu 界giới 無vô 非phi 佛Phật 界giới 理lý 實thật 如như 然nhiên 非phi 修tu 莫mạc 克khắc 故cố 即tức 云vân 。

今kim 雖tuy 然nhiên 即tức 佛Phật 此thử 是thị 理lý 即tức 。

妙diệu 宗tông 上thượng (# 十thập 三tam )# 云vân 然nhiên 理lý 即tức 佛Phật 貶biếm 之chi 極cực 也dã 以dĩ 其kỳ 全toàn 乏phạp 解giải 行hành 證chứng 即tức 但đãn 有hữu 理lý 性tánh 自tự 爾nhĩ 即tức 也dã (# 文văn )# 。

亦diệc 是thị 素tố 法Pháp 身thân 無vô 其kỳ 莊trang 嚴nghiêm 何hà 關quan 修tu 證chứng 者giả 也dã 。

無vô 緣duyên 了liễu 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 法Pháp 身thân 體thể 素tố 天thiên 龍long 之chi 所sở 忍nhẫn 劣liệt 。

我ngã 等đẳng 愚ngu 軰# 纔tài 聞văn 即tức 空không 便tiện 廢phế 修tu 行hành 不bất 知tri 即tức 之chi 所sở 由do 鼠thử 唧tức 鳥điểu 空không 廣quảng 在tại 經kinh 論luận 尋tầm 之chi 思tư 之chi 。

重trọng/trùng 斥xích 所sở 計kế 鼠thử 唧tức 鳥điểu 空không 者giả 止Chỉ 觀Quán 八bát (# 七thất )# 云vân 諸chư 位vị 全toàn 無vô 謬mậu 謂vị 即tức 是thị 猶do 如như 鼠thử 唧tức 若nhược 言ngôn 空không 空không 如như 空không 鳥điểu 空không (# 文văn )# 輔phụ 行hành 八bát 上thượng (# 十thập 一nhất )# 云vân 不bất 達đạt 諦đế 理lý 謬mậu 說thuyết 即tức 名danh 何hà 異dị 恠# 鼠thử 作tác 唧tức 唧tức 聲thanh 即tức 聲thanh 無vô 旨chỉ 濫lạm 擬nghĩ 生sanh 死tử 即tức 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 亦diệc 如như 恠# 鳥điểu 作tác 空không 空không 聲thanh 豈khởi 得đắc 濫lạm 同đồng 重trọng/trùng 空không 三tam 昧muội (# 文văn )# 此thử 斥xích 執chấp 理lý 廢phế 行hành 之chi 者giả 所sở 謂vị 即tức 之chi 所sở 由do 意ý 開khai 妙diệu 解giải 而nhi 立lập 妙diệu 行hạnh 行hành 可khả 廢phế 乎hồ 。

二nhị 勸khuyến 請thỉnh 者giả 勸khuyến 請thỉnh 十thập 方phương 諸chư 如Như 來Lai 。 留lưu 身thân 久cửu 住trụ 濟tế 含hàm 識thức 。

輔phụ 行hành 七thất 下hạ (# 十thập 九cửu )# 云vân 大đại 為vi 二nhị 意ý 一nhất 者giả 請thỉnh 住trụ 於ư 世thế 二nhị 者giả 請thỉnh 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 大đại 論luận (# 十thập 五ngũ )# 問vấn 諸chư 佛Phật 之chi 法Pháp 。 法pháp 應ưng 說thuyết 法Pháp 何hà 須tu 勸khuyến 請thỉnh 又hựu 若nhược 諸chư 佛Phật 現hiện 見kiến 在tại 前tiền 請thỉnh 佛Phật 可khả 爾nhĩ 今kim 乃nãi 不bất 見kiến 云vân 何hà 可khả 請thỉnh 荅# 佛Phật 雖tuy 必tất 說thuyết 而nhi 不bất 待đãi 請thỉnh 請thỉnh 者giả 得đắc 福phước 何hà 得đắc 不bất 請thỉnh 復phục 次thứ 佛Phật 法Pháp 待đãi 請thỉnh 為vi 說thuyết 又hựu 眾chúng 生sanh 雖tuy 不bất 面diện 見kiến 諸chư 佛Phật 。 諸chư 佛Phật 伺tứ 嘗thường 不bất 見kiến 其kỳ 心tâm 聞văn 其kỳ 所sở 請thỉnh 假giả 令linh 諸chư 佛Phật 不bất 聞văn 不bất 見kiến 。 請thỉnh 亦diệc 得đắc 福phước 何hà 况# 聞văn 見kiến 而nhi 無vô 益ích 耶da 。

三tam 隨tùy 喜hỷ 者giả 隨tùy 喜hỷ 稱xưng 讚tán 諸chư 善thiện 根căn 。

輔phụ 行hành 七thất 下hạ (# 二nhị 十thập )# 云vân 佛Phật 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 眾chúng 生sanh 得đắc 三tam 益ích 我ngã 助trợ 彼bỉ 喜hỷ 者giả 喜hỷ 前tiền 勸khuyến 請thỉnh 也dã 過quá 去khứ 下hạ 種chủng 現hiện 在tại 重trọng/trùng 聞văn 得đắc 成thành 熟thục 益ích 未vị 曾tằng 下hạ 種chủng 現hiện 在tại 成thành 種chủng 未vị 來lai 方phương 益ích 故cố 三tam 世thế 益ích 皆giai 因nhân 法Pháp 輪luân 故cố 我ngã 隨tùy 喜hỷ 眾chúng 生sanh 得đắc 益ích 要yếu 旨chỉ 云vân 隨tùy 他tha 修tu 善thiện 喜hỷ 他tha 得đắc 成thành (# 文văn )# 。

四tứ 廻hồi 向hướng 者giả 所sở 有hữu 稱xưng 讚tán 善thiện 盡tận 廻hồi 向hướng 菩Bồ 提Đề 。

止Chỉ 觀Quán 七thất (# 三tam 十thập )# 云vân 回hồi 眾chúng 善thiện 向hướng 菩Bồ 提Đề 一nhất 切thiết 賢hiền 聖thánh 。 功công 德đức 廣quảng 大đại 。 我ngã 今kim 隨tùy 喜hỷ 。 福phước 亦diệc 廣quảng 大đại 眾chúng 生sanh 。 無vô 善thiện 我ngã 以dĩ 善thiện 施thí 施thí 眾chúng 生sanh 已dĩ 正chánh 向hướng 菩Bồ 提Đề 。 如như 回hồi 聲thanh 入nhập 角giác 響hưởng 聞văn 則tắc 遠viễn 回hồi 向hướng 為vi 大đại 利lợi (# 文văn )# 輔phụ 行hành 七thất 下hạ (# 卄nhập 一nhất )# 云vân 如như 回hồi 聲thanh 入nhập 角giác 等đẳng 者giả 大đại 論luận 三tam 十thập 二nhị 云vân 回hồi 向hướng 者giả 如như 少thiểu 物vật 上thượng 王vương 如như 回hồi 聲thanh 入nhập 角giác 問vấn 菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 。 勝thắng 於ư 二Nhị 乘Thừa 有hữu 何hà 奇kỳ 特đặc 。 荅# 今kim 此thử 不bất 以dĩ 功công 德đức 比tỉ 之chi 但đãn 以dĩ 隨tùy 喜hỷ 回hồi 向hướng 心tâm 比tỉ 如như 巧xảo 匠tượng 指chỉ 示thị 倍bội 得đắc 價giá 直trực 執chấp 斧phủ 之chi 人nhân 倍bội 用dụng 功công 力lực 直trực 不bất 足túc 言ngôn 聲Thanh 聞Văn 自tự 行hành 如như 執chấp 斧phủ 者giả 菩Bồ 薩Tát 教giáo 他tha 而nhi 行hành 回hồi 向hướng 猶do 如như 大đại 匠tượng (# 文văn )# 要yếu 旨chỉ (# 六lục )# 云vân 所sở 謂vị 回hồi 事sự 向hướng 理lý 回hồi 自tự 向hướng 他tha 回hồi 因nhân 向hướng 果quả (# 文văn )# 。

五ngũ 發phát 願nguyện 者giả 若nhược 無vô 發phát 心tâm 萬vạn 事sự 不bất 成thành 故cố 須tu 發phát 心tâm 以dĩ 導đạo 前tiền 四tứ 是thị 為vi 五ngũ 悔hối 。

止Chỉ 觀Quán 七thất (# 三tam 十thập )# 云vân 願nguyện 者giả 誓thệ 也dã 如như 許hứa 人nhân 物vật 若nhược 不bất 分phân 券khoán 物vật 則tắc 不bất 定định 施thí 眾chúng 生sanh 善thiện 若nhược 不bất 要yếu 心tâm 或hoặc 恐khủng 退thoái 悔hối 加gia 之chi 以dĩ 誓thệ 又hựu 無vô 誓thệ 願nguyện 如như 牛ngưu 無vô 御ngự 不bất 知tri 所sở 趣thú 。 願nguyện 來lai 持trì 行hành 將tương 至chí 所sở 在tại 。 如như 坯bôi 得đắc 火hỏa 堪kham 可khả 盛thịnh 物vật 二Nhị 乘Thừa 生sanh 盡tận 故cố 不bất 須tu 願nguyện 菩Bồ 薩Tát 生sanh 生sanh 化hóa 物vật 須tu 總tổng 願nguyện 別biệt 願nguyện 四tứ 弘hoằng 是thị 總tổng 願nguyện 法Pháp 藏tạng 華hoa 嚴nghiêm 所sở 說thuyết 一nhất 一nhất 善thiện 行hành 陀đà 羅la 尼ni 皆giai 有hữu 別biệt 願nguyện 一nhất 切thiết 諸chư 願nguyện 。 四tứ 弘hoằng 攝nhiếp [書-曰+皿]# 故cố 名danh 為vi 總tổng 故cố 知tri 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 凡phàm 見kiến 諸chư 佛Phật 無vô 不bất 發phát 於ư 總tổng 願nguyện 別biệt 願nguyện 。

下hạ 去khứ 諸chư 位vị 直trực 至chí 等đẳng 覺giác 摠tổng 用dụng 五ngũ 悔hối 更cánh 不bất 再tái 出xuất 例lệ 此thử 可khả 知tri 。

光quang 明minh 文văn 句cú 中trung (# 四tứ )# 云vân 當đương 知tri 懺sám 悔hối 位vị 長trường/trưởng 其kỳ 義nghĩa 極cực 廣quảng 云vân 何hà 而nhi 言ngôn 。 止chỉ 齊tề 凡phàm 夫phu 是thị 故cố 五ngũ 十thập 校giảo 計kế 經kinh 齊tề 至chí 等đẳng 覺giác 皆giai 令linh 懺sám 悔hối 即tức 其kỳ 義nghĩa 也dã (# 文văn )# 記ký 三tam (# 十thập 三tam )# 云vân 從tùng 造tạo 無vô 間gián 業nghiệp 者giả 。 上thượng 至chí 圓viên 教giáo 等đẳng 覺giác 故cố 云vân 位vị 長trường/trưởng 位vị 位vị 橫hoạnh/hoành 論luận 各các 有hữu 三tam 障chướng 煩phiền 惱não 頭đầu 數số 結kết 業nghiệp 流lưu 類loại 苦khổ 報báo 等đẳng 差sai 故cố 云vân 義nghĩa 廣quảng 古cổ 人nhân 何hà 為vi 但đãn 在tại 凡phàm 夫phu 大đại 師sư 本bổn 以dĩ 三tam 昧muội 總tổng 持trì 。 說thuyết 懺sám 悔hối 位vị 該cai 一nhất 且thả 凡phàm 聖thánh 自tự 然nhiên 與dữ 校giảo 計kế 經kinh 合hợp 實thật 匪phỉ 尋tầm 經kinh 作tác 此thử 安an 布bố 行hành 者giả 知tri 之chi (# 文văn )# 。

二nhị 讀đọc 誦tụng 品phẩm 者giả 經Kinh 云vân 何hà 况# 讀đọc 誦tụng 受thọ 持trì 。 之chi 者giả 謂vị 內nội 以dĩ 圓viên 觀quán 更cánh 加gia 讀đọc 誦tụng 如như 膏cao 助trợ 火hỏa 。

止Chỉ 觀Quán 七thất (# 三tam 十thập )# 云vân 善thiện 言ngôn 妙diệu 義nghĩa 與dữ 心tâm 相tương/tướng 會hội 如như 膏cao 助trợ 火hỏa 是thị 時thời 心tâm 觀quán 益ích 明minh 名danh 第đệ 二nhị 品phẩm 也dã 讀đọc 誦tụng 如như 膏cao 圓viên 觀quán 如như 火hỏa 文văn 句cú 八bát (# 五ngũ )# 看khán 文văn 為vi 讀đọc 不bất 忘vong 為vi 誦tụng 信tín 心tâm 故cố 受thọ 念niệm 力lực 故cố 持trì (# 文văn )# 。

三tam 說thuyết 法Pháp 品phẩm 者giả 經Kinh 云vân 若nhược 有hữu 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 為vì 他tha 人nhân 說thuyết 。 內nội 解giải 轉chuyển 勝thắng 導đạo 利lợi 前tiền 人nhân 化hóa 功công 歸quy 己kỷ 心tâm 倍bội 勝thắng 前tiền 。

文văn 句cú 八bát 五ngũ 宣tuyên 傳truyền 為vi 說thuyết 聖thánh 人nhân 經kinh 書thư 難nan 解giải 須tu 解giải 釋thích (# 文văn )# 妙diệu 玄huyền 五ngũ (# 三tam )# 云vân 行hành 者giả 內nội 觀quán 轉chuyển 強cường/cưỡng 外ngoại 資tư 又hựu 著trước 圓viên 解giải 在tại 懷hoài 誓thệ 願nguyện 熏huân 動động 更cánh 加gia 說thuyết 法Pháp 如như 實thật 演diễn 布bố 說thuyết 法Pháp 開khai 導đạo 是thị 前tiền 人nhân 得đắc 道Đạo 全toàn 因nhân 緣duyên 化hóa 功công 歸quy 己kỷ 十thập 心tâm 則tắc 三tam 倍bội 轉chuyển 明minh 是thị 名danh 第đệ 三tam 。 品phẩm 位vị (# 文văn )# 止Chỉ 觀Quán 七thất (# 三tam 十thập 一nhất )# 云vân 更cánh 加gia 說thuyết 法Pháp 轉chuyển 其kỳ 內nội 解giải 導đạo 利lợi 前tiền 人nhân 以dĩ 曠khoáng 濟tế 故cố 化hóa 功công 歸quy 己kỷ 釋thích 籤# 五ngũ 云vân 故cố 知tri 以dĩ 說thuyết 法Pháp 力lực 內nội 熏huân 自tự 智trí 令linh 倍bội 清thanh 淨tịnh 為vi 說thuyết 圓viên 常thường 內nội 心tâm 無vô 着trước 故cố 名danh 為vi 淨tịnh 化hóa 功công 歸quy 己kỷ 意ý 在tại 於ư 斯tư 問vấn 南nam 嶽nhạc 天thiên 台thai 皆giai 云vân 為vi 他tha 損tổn 己kỷ 及cập 止Chỉ 觀Quán 中trung 令linh 修tu 三tam 術thuật 誡giới 勿vật 領lãnh 徒đồ 又hựu 輔phụ 行hành 七thất 下hạ (# 卄nhập 六lục )# 云vân 早tảo 領lãnh 眾chúng 者giả 名danh 成thành 損tổn 己kỷ 益ích 他tha 盖# 微vi 其kỳ 如như 玄huyền 文văn 止Chỉ 觀Quán 及cập 今kim 說thuyết 法Pháp 品phẩm 皆giai 云vân 說thuyết 法Pháp 開khai 導đạo 化hóa 功công 歸quy 己kỷ 耶da 須tu 知tri 以dĩ 慈từ 忍nhẫn 無vô 着trước 之chi 心tâm 說thuyết 法Pháp 則tắc 可khả 如như 云vân 三tam 軌quỹ 俻# 足túc 方phương 可khả 宣tuyên 通thông 如như 四tứ 安an 樂lạc 行hành 方phương 許hứa 說thuyết 法Pháp 否phủ/bĩ 則tắc 不bất 許hứa 若nhược 南nam 嶽nhạc 天thiên 台thai 所sở 云vân 盖# 寄ký 自tự 以dĩ 誡giới 他tha 也dã 如như 妙diệu 樂lạc 一nhất 云vân 今kim 問vấn 弘hoằng 經kinh 者giả 為vi 名danh 利lợi 壅ủng 己kỷ 為vi 大đại 悲bi 益ích 物vật 自tự 行hành 暗ám 於ư 妙diệu 宗tông 何hà 殊thù 無vô 目mục 而nhi 導đạo 衣y 座tòa 室thất 誡giới 思tư 之chi 自tự 克khắc 問vấn 今kim 五ngũ 品phẩm 位vị 說thuyết 法Pháp 品phẩm 中trung 化hóa 功công 歸quy 己kỷ 彼bỉ 止Chỉ 觀Quán 安an 忍nhẫn 中trung 正chánh 於ư 五ngũ 品phẩm 令linh 修tu 三tam 術thuật 誡giới 勿vật 領lãnh 徒đồ 何hà 耶da 須tu 知tri 雖tuy 於ư 品phẩm 中trung 令linh 修tu 三tam 術thuật 意ý 誡giới 初sơ 心tâm 為vi 他tha 損tổn 己kỷ 又hựu 品phẩm 位vị 雖tuy 說thuyết 須tu 守thủ 觀quán 心tâm 若nhược 逐trục 外ngoại 有hữu 妨phương 是thị 亦diệc 須tu 誡giới 。

四tứ 兼kiêm 行hành 六Lục 度Độ 經Kinh 云vân 况# 復phục 有hữu 人nhân 能năng 持trì 是thị 經Kinh 。 兼kiêm 行hành 布bố 施thí 。 等đẳng 福phước 德đức 力lực 故cố 。 倍bội 增tăng 觀quán 心tâm 。

妙diệu 玄huyền 五ngũ (# 三tam )# 云vân 上thượng 來lai 前tiền 熟thục 觀quán 心tâm 未vị 遑hoàng 涉thiệp 事sự 今kim 正chánh 觀quán 稍sảo 明minh 即tức 傍bàng 兼kiêm 利lợi 物vật 能năng 以dĩ 少thiểu 施thí 與dữ 虗hư 空không 法Pháp 界Giới 等đẳng 使sử 一nhất 切thiết 法pháp 。 趣thú 檀đàn 檀đàn 為vi 法Pháp 界Giới 餘dư 五ngũ 亦diệc 如như 是thị 事sự 相tướng 雖tuy 少thiểu 運vận 懷hoài 甚thậm 大đại 此thử 則tắc 理lý 觀quán 為vi 正chánh 事sự 行hành 為vi 傍bàng 故cố 言ngôn 兼kiêm 行hành 布bố 施thí 。 事sự 福phước 資tư 理lý 則tắc 十thập 心tâm 彌di 盛thịnh 是thị 名danh 第đệ 四tứ 。 品phẩm 位vị (# 文văn )# 。

五ngũ 正chánh 行hạnh 六Lục 度Độ 者giả 經Kinh 云vân 若nhược 人nhân 讀đọc 誦tụng 。 為vì 他tha 人nhân 說thuyết 。 復phục 能năng 持trì 戒giới 等đẳng 謂vị 自tự 行hành 化hóa 他tha 事sự 理lý 具cụ 足túc 觀quán 心tâm 無vô 閡ngại 轉chuyển 勝thắng 於ư 前tiền 。 不bất 可khả 比tỉ 喻dụ 。

妙diệu 玄huyền 五ngũ (# 三tam )# 行hành 人nhân 圓viên 觀quán 稍sảo 熟thục 理lý 事sự 欲dục 融dung 涉thiệp 事sự 不bất 妨phương 理lý 在tại 理lý 不bất 隔cách 事sự 故cố 具cụ 行hành 六Lục 度Độ 若nhược 布bố 施thí 時thời 。 無vô 二nhị 邊biên 取thủ 着trước 十thập 法Pháp 界Giới 依y 正chánh 一nhất 捨xả 一nhất 切thiết 捨xả 財tài 身thân 及cập 命mạng 無vô 畏úy 等đẳng 施thí 若nhược 持trì 戒giới 時thời 性tánh 重trọng/trùng 譏cơ 嫌hiềm 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 五ngũ 部bộ 重trọng/trùng 輕khinh 無vô 所sở 觸xúc 犯phạm 若nhược 行hành 忍nhẫn 時thời 生sanh 法pháp 寂tịch 滅diệt 荷hà 負phụ 安an 耐nại 若nhược 行hành 精tinh 進tấn 身thân 心tâm 俱câu 淨tịnh 無vô 間gian 無vô 退thoái 若nhược 行hành 禪thiền 時thời 遊du 入nhập 諸chư 禪thiền 靜tĩnh 散tán 無vô 妨phương 若nhược 修tu 慧tuệ 時thời 權quyền 實thật 二nhị 智trí 究cứu 了liễu 通thông 達đạt 乃nãi 至chí 世thế 智trí 治trị 生sanh 產sản 業nghiệp 皆giai 與dữ 實thật 相tướng 。 不bất 相tương 違vi 背bội 。 具cụ 足túc 解giải 釋thích 。 佛Phật 之chi 知tri 見kiến 。 而nhi 於ư 正chánh 觀quán 如như 火hỏa 益ích 薪tân 。 此thử 是thị 第đệ 五ngũ 。 品phẩm 位vị (# 文văn )# 釋thích 籤# 第đệ 五ngũ (# 卄nhập 六lục )# 云vân 事sự 理lý 不bất 二nhị 方phương 名danh 正chánh 行hạnh 若nhược 取thủ 其kỳ 意ý 但đãn 用dụng 三tam 戒giới 事sự 六Lục 度Độ 相tương/tướng 皆giai 以dĩ 實thật 相tướng 融dung 今kim 不bất 二nhị 無vô 非phi 法Pháp 界Giới 即tức 是thị 。 其kỳ 相tương/tướng 無vô 畏úy 等đẳng 施thí 者giả 論luận 有hữu 三tam 施thí 謂vị 資tư 生sanh 無vô 畏úy 法pháp 捨xả 於ư 依y 正chánh 名danh 施thí 資tư 生sanh 畧lược 不bất 言ngôn 法pháp 故cố 云vân 等đẳng 也dã (# 文văn )# 止Chỉ 觀Quán 七thất (# 三tam 十thập 一nhất )# 云vân 正chánh 修tu 六Lục 度Độ 自tự 行hành 化hóa 他tha 事sự 理lý 具cụ 足túc 心tâm 觀quán 無vô 碍# 轉chuyển 勝thắng 於ư 前tiền 。 不bất 可khả 比tỉ 喻dụ 。 名danh 第đệ 五ngũ 品phẩm 也dã (# 文văn )# 。

四tứ 信tín 五ngũ 品phẩm 對đối 三tam 慧tuệ 文văn 句cú 十thập 云vân 初sơ 二nhị 是thị 聞văn 慧tuệ 位vị 廣quảng 聞văn 廣quảng 說thuyết 是thị 思tư 慧tuệ 位vị 觀quán 行hành 想tưởng 成thành 是thị 修tu 慧tuệ 位vị 自tự 淺thiển 之chi 深thâm 成thành 六lục 根căn 清thanh 淨tịnh 。 十thập 信tín 位vị 也dã 又hựu 云vân 前tiền 三tam 人nhân 是thị 聞văn 慧tuệ 位vị 兼kiêm 行hành 六Lục 度Độ 是thị 思tư 慧tuệ 位vị 正chánh 行hạnh 六Lục 度Độ 是thị 修tu 慧tuệ 位vị 。

妙diệu 樂lạc 十thập (# 十thập 二nhị )# 云vân 何hà 故cố 現hiện 在tại 唯duy 四tứ 信tín 滅diệt 後hậu 立lập 五ngũ 品phẩm 荅# 其kỳ 義nghĩa 既ký 齊tề 四tứ 五ngũ 無vô 別biệt 但đãn 是thị 滅diệt 後hậu 加gia 讀đọc 誦tụng 為vi 第đệ 二nhị 品phẩm 耳nhĩ (# 文văn )# 。

此thử 五ngũ 品phẩm 位vị 圓viên 伏phục 五ngũ 住trụ 煩phiền 惱não 外ngoại 凡phàm 位vị 也dã 與dữ 別biệt 十thập 信tín 位vị 同đồng 。

妙diệu 玄huyền 五ngũ 八bát 云vân 五ngũ 品phẩm 已dĩ 圓viên 解giải 一nhất 實thật 四Tứ 諦Đế 其kỳ 心tâm 念niệm 念niệm 與dữ 法Pháp 界Giới 諸chư 波ba 羅la 密mật 相tương 應ứng 徧biến 體thể 無vô 邪tà 曲khúc 偏thiên 等đẳng 倒đảo 圓viên 伏phục 枝chi 客khách 根căn 本bổn 惑hoặc 故cố 名danh 伏phục 忍nhẫn 諸chư 教giáo 初sơ 心tâm 無vô 此thử 氣khí 分phần/phân (# 文văn )# 又hựu 十thập 紙chỉ 云vân 五ngũ 品phẩm 之chi 位vị 理lý 雖tuy 未vị 顯hiển 觀quán 慧tuệ 已dĩ 圓viên 具cụ 煩phiền 惱não 性tánh 能năng 知tri 如Như 來Lai 。 祕bí 密mật 之chi 藏tạng 。 堪kham 為vì 世thế 間gian 。 作tác 初sơ 依y 止chỉ (# 文văn )# 妙diệu 玄huyền 五ngũ (# 十thập 一nhất )# 云vân 五ngũ 品phẩm 六lục 根căn 為vi 初sơ 依y 十thập 住trụ 為vi 二nhị 依y 十thập 行hành 十thập 回hồi 向hướng 為vi 三tam 依y 十Thập 地Địa 等đẳng 覺giác 為vi 四tứ 依y (# 文văn )# 釋thích 籤# 六lục (# 三tam )# 云vân 四tứ 依y 位vị 者giả 以dĩ 此thử 四tứ 人nhân 並tịnh 能năng 化hóa 他tha 故cố 以dĩ 此thử 位vị 釋thích 於ư 因nhân 人nhân 功công 用dụng (# 文văn )# 此thử 約ước 觀quán 行hành 成thành 就tựu 五ngũ 品phẩm 在tại 十thập 信tín 前tiền 若nhược 普phổ 賢hiền 觀quán 品phẩm 信tín 合hợp 說thuyết [書-曰+皿]# 赴phó 機cơ 異dị 爾nhĩ 又hựu 吾ngô 祖tổ 位vị 居cư 五ngũ 品phẩm 而nhi 云vân 獲hoạch 旋toàn 總tổng 持trì 者giả 然nhiên 旋toàn 假giả 入nhập 空không 約ước 位vị 竪thụ 論luận 雖tuy 在tại 六lục 根căn 七thất 信tín 已dĩ 前tiền 約ước 觀quán 橫hoạnh/hoành 辨biện 不bất 妨phương 通thông 於ư 五ngũ 品phẩm 。

次thứ 進tiến 六lục 根căn 清thanh 淨tịnh 。 位vị 即tức 是thị 十thập 信tín 初sơ 信tín 斷đoạn 見kiến 惑hoặc 顯hiển 真chân 理lý 與dữ 藏tạng 教giáo 初sơ 果quả 通thông 教giáo 八bát 人nhân 見kiến 地địa 別biệt 教giáo 初sơ 住trụ 齊tề 證chứng 位vị 不bất 退thoái 也dã 次thứ 從tùng 二nhị 信tín 至chí 七thất 信tín 斷đoạn 思tư 惑hoặc 盡tận 與dữ 藏tạng 通thông 二nhị 佛Phật 別biệt 教giáo 七thất 住trụ 齊tề 三tam 界giới 苦khổ 集tập 斷đoạn 盡tận 無vô 餘dư 故cố 。 仁nhân 王vương 云vân 十Thập 善Thiện 菩Bồ 薩Tát 發phát 大đại 心tâm 長trường/trưởng 別biệt 三tam 界giới 苦khổ 輪luân 海hải 解giải 曰viết 十Thập 善Thiện 者giả 各các 具cụ 十Thập 善Thiện 也dã 若nhược 別biệt 十thập 信tín 即tức 伏phục 而nhi 不bất 斷đoạn 故cố 定định 屬thuộc 圓viên 信tín 。

妙diệu 玄huyền 五ngũ (# 四tứ )# 云vân 十thập 信tín 位vị 者giả 初sơ 以dĩ 圓viên 聞văn 能năng 起khởi 圓viên 信tín 修tu 於ư 圓viên 行hành 善thiện 巧xảo 增tăng 益ích 令linh 此thử 圓viên 行hành 五ngũ 倍bội 深thâm 明minh 因nhân 此thử 圓viên 行hành 得đắc 入nhập 圓viên 位vị 以dĩ 善thiện 修tu 平bình 等đẳng 法Pháp 界Giới 。 即tức 人nhân 信tín 心tâm 乃nãi 至chí 善thiện 修tu 無vô 着trước 即tức 入nhập 願nguyện 心tâm 是thị 名danh 十thập 信tín 位vị 瓔anh 珞lạc (# 云vân )# 一nhất 信tín 有hữu 十thập 十thập 信tín 有hữu 百bách 百bách 法pháp 為vi 一nhất 切thiết 法pháp 之chi 根căn 本bổn 也dã 。 是thị 名danh 圓viên 教giáo 鐵thiết 輪luân 十thập 信tín 位vị 即tức 是thị 六lục 根căn 清thanh 淨tịnh 。 圓viên 教giáo 似tự 解giải 煖noãn 頂đảnh 忍nhẫn 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 普phổ 賢hiền 觀quán 明minh 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 前tiền 有hữu 十thập 種chủng 境cảnh 界giới 即tức 此thử 位vị 也dã (# 文văn )(# 普phổ 賢hiền 釋Thích 迦Ca 分phân 身thân 多đa 寶bảo 四tứ 聖thánh 及cập 六lục 根căn 清thanh 淨tịnh 。 共cộng 為vi 十thập 種chủng )# 仁nhân 王vương 云vân 者giả 波Ba 斯Tư 匿Nặc 王Vương 。 所sở 說thuyết 偈kệ 也dã 十Thập 善Thiện 者giả 仁nhân 王vương 疏sớ/sơ 中trung (# 十thập 九cửu )# 云vân 十thập 信tín 善thiện 者giả 有hữu 三tam 品phẩm 上thượng 品phẩm 善thiện 鐵thiết 輪Luân 王Vương 化hóa 一nhất 天thiên 下hạ 中trung 品phẩm 善thiện 粟túc 散tán 王vương 下hạ 品phẩm 善thiện 人nhân 中trung 王vương (# 文văn )# 妙diệu 樂lạc 十thập (# 八bát )# 云vân 信tín 信tín 通thông 皆giai 具cụ 足túc 十Thập 善Thiện 。 非phi 謂vị 專chuyên 以dĩ 人nhân 天thiên 不bất 殺sát 盜đạo 等đẳng 用dụng 對đối 十thập 信tín 即tức 云vân 長trường/trưởng 別biệt 三tam 界giới 苦khổ 輪luân 當đương 知tri 須tu 是thị 斷đoạn 惑hoặc 十thập 信tín (# 文văn )# 釋thích 籤# 五ngũ (# 卄nhập 七thất )# 云vân 亦diệc 有hữu 人nhân 云vân 六lục 根căn 清thanh 淨tịnh 。 名danh 為vi 頓đốn 義nghĩa 十Thập 善Thiện 菩Bồ 薩Tát 此thử 是thị 漸tiệm 義nghĩa 今kim (# 文văn )# 所sở 引dẫn 十Thập 善Thiện 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 證chứng 六lục 根căn 豈khởi 應ưng 引dẫn 漸tiệm 而nhi 證chứng 於ư 頓đốn 故cố 知tri 二nhị (# 文văn )# 俱câu 頓đốn 明minh 矣hĩ 但đãn 仁nhân 王vương 經kinh 語ngữ 其kỳ 初sơ 後hậu 法pháp 華hoa 經kinh 意ý 論luận 其kỳ 中trung 間gian 人nhân 不bất 見kiến 之chi 。 徒đồ 生sanh 異dị 見kiến (# 文văn )# 。

然nhiên 圓viên 人nhân 本bổn 期kỳ 不bất 斷đoạn 見kiến 思tư 塵trần 沙sa 意ý 在tại 入nhập 住trụ 斷đoạn 無vô 明minh 見kiến 佛Phật 性tánh 然nhiên 譬thí 如như 冶dã 鐵thiết 觕# 垢cấu 先tiên 去khứ 非phi 本bổn 所sở 期kỳ 意ý 在tại 成thành 噐# 噐# 未vị 成thành 時thời 自tự 然nhiên 先tiên 落lạc 雖tuy 見kiến 先tiên 去khứ 其kỳ 人nhân 無vô 一nhất 念niệm 欣hân 心tâm 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 未vị 遂toại 所sở 期kỳ 故cố 圓viên 教giáo 行hành 人nhân 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 雖tuy 非phi 本bổn 所sở 望vọng 。 自tự 然nhiên 先tiên 落lạc 。

此thử 明minh 圓viên 斷đoạn 之chi 義nghĩa 輔phụ 行hành 六lục 上thượng (# 九cửu )# 云vân 從tùng 初sơ 已dĩ 來lai 。 三tam 諦đế 圓viên 修tu 與dữ 次thứ 第đệ 義nghĩa 永vĩnh 不bất 相tương 關quan 此thử 論luận 觕# 惑hoặc 任nhậm 運vận 斷đoạn 處xứ 與dữ 次thứ 第đệ 齊tề (# 文văn )# 又hựu 七thất 下hạ (# 卄nhập 四tứ )# 云vân 五ngũ 品phẩm 已dĩ 能năng 圓viên 伏phục 五ngũ 住trụ 豈khởi 至chí 此thử 位vị 別biệt 斷đoạn 見kiến 思tư 但đãn 是thị 圓viên 修tu 觕# 惑hoặc 先tiên 斷đoạn 猶do 如như 治trị 鐵thiết 觕# 垢cấu 先tiên 除trừ (# 文văn )# 別biệt 行hành 玄huyền 記ký 下hạ (# 六lục )# 云vân 圓viên 譬thí 冶dã 鐵thiết 作tác 噐# 別biệt 喻dụ 燒thiêu 金kim 作tác 噐# 治trị 謂vị 鎔dong 鑄chú 淳thuần 朴phác 頓đốn 融dung 任nhậm 運vận 觕# 垢cấu 先tiên 落lạc 燒thiêu 謂vị 鍛đoán 鍊luyện 物vật 體thể 猶do 堅kiên 持trì 要yếu 觕# 塵trần 先tiên 去khứ 然nhiên 後hậu 融dung 金kim 以dĩ 除trừ 細tế 垢cấu 圓viên 觀quán 頓đốn 窮cùng 法Pháp 界Giới 無vô 異dị 先tiên 觀quán 二nhị 諦đế 二nhị 惑hoặc 任nhậm 運vận 先tiên 落lạc 別biệt 觀quán 次thứ 第đệ 顯hiển 中trung 有hữu 意ý 先tiên 觀quán 二nhị 諦đế 故cố 使sử 二nhị 惑hoặc 先tiên 除trừ (# 文văn )# 指chỉ 要yếu 鈔sao 下hạ 五ngũ 云vân 圓viên 人nhân 始thỉ 終chung 用dụng 絕tuyệt 持trì 智trí 頓đốn 亡vong 諸chư 法pháp 理lý 果quả 尚thượng 亡vong 惑hoặc 何hà 次thứ 第đệ 只chỉ 由do 此thử 智trí 功công 力lực 微vi 著trước 故cố 成thành 踈sơ 親thân 由do 踈sơ 親thân 故cố 惑hoặc 落lạc 前tiền 後hậu 名danh 迷mê 厚hậu 薄bạc 智trí 踈sơ 惑hoặc 厚hậu 智trí 親thân 惑hoặc 薄bạc 轉chuyển 轉chuyển 明minh 之chi 此thử 乃nãi 約ước 智trí 分phần/phân 惑hoặc 也dã (# 文văn )# 先tiên 達đạt (# 云vân )# 修tu 觀quán 惑hoặc 智trí 一nhất 如như 功công 成thành 惑hoặc 落lạc 前tiền 後hậu 。

永vĩnh 嘉gia 大đại 師sư 云vân 同đồng 除trừ 四tứ 住trụ 此thử 處xứ 為vi 齊tề 若nhược 伏phục 無vô 明minh 三tam 藏tạng 則tắc 劣liệt 即tức 此thử 位vị 也dã 解giải 曰viết 四tứ 住trụ 者giả 只chỉ 是thị 見kiến 思tư 謂vị 見kiến 為vi 一nhất 名danh 見kiến 一nhất 切thiết 處xứ 住trụ 地địa 思tư 惑hoặc 分phần/phân 三tam 一nhất 欲dục 愛ái 住trụ 地địa 。 欲dục 界giới 九cửu 品phẩm 思tư 二nhị 色sắc 愛ái 住trụ 地địa 。 色sắc 界giới 四tứ 地địa 各các 九cửu 品phẩm 思tư 三tam 無vô 色sắc 愛ái 住trụ 地địa 。 無vô 色sắc 界giới 四tứ 。 地địa 各các 九cửu 品phẩm 思tư 此thử 之chi 四tứ 住trụ 三tam 藏tạng 佛Phật 與dữ 六lục 根căn 清thanh 淨tịnh 。 人nhân 同đồng 斷đoạn 故cố 言ngôn 同đồng 除trừ 四tứ 住trụ 也dã 言ngôn 若nhược 伏phục 無vô 明minh 三tam 藏tạng 則tắc 劣liệt 者giả 無vô 明minh 即tức 界giới 外ngoại 障chướng 中trung 道đạo 之chi 別biệt 惑hoặc 三tam 藏tạng 教giáo 止chỉ 論luận 界giới 內nội 通thông 惑hoặc 無vô 明minh 名danh 字tự 尚thượng 不bất 能năng 知tri 。 况# 復phục 伏phục 斷đoạn 故cố 言ngôn 三tam 藏tạng 則tắc 劣liệt 也dã 。

永vĩnh 嘉gia 集tập 云vân 然nhiên 三tam 藏tạng 之chi 佛Phật 望vọng 六lục 根căn 清thanh 淨tịnh 。 位vị 有hữu 齊tề 有hữu 劣liệt 同đồng 除trừ 四tứ 住trụ 此thử 處xứ 為vi 齊tề 若nhược 伏phục 無vô 明minh 三tam 藏tạng 則tắc 劣liệt 二Nhị 乘Thừa 可khả 知tri 此thử 本bổn 是thị 妙diệu 玄huyền 位vị 妙diệu 中trung 文văn 永vĩnh 嘉gia 集tập 中trung 引dẫn 用dụng 之chi 耳nhĩ 昔tích 傳truyền 唐đường 末mạt 五ngũ 代đại 台thai 教giáo 湮nhân 沒một 因nhân 錢tiền 氏thị 讀đọc 永vĩnh 嘉gia 集tập 至chí 此thử 不bất 解giải 問vấn 於ư 韶thiều 國quốc 師sư 國quốc 師sư 指chỉ 為vi 台thai 教giáo 中trung 語ngữ 當đương 問vấn 螺loa 溪khê 義nghĩa 寂tịch 法Pháp 師sư 師sư 奏tấu 海hải 東đông 盛thịnh 行hành 遂toại 求cầu 於ư 高cao 麗lệ 由do 是thị 觀quán 師sư 賚lãi 教giáo 部bộ 來lai 使sử 始thỉ 復phục 興hưng 焉yên 今kim 稱xưng 永vĩnh 嘉gia 蓋cái 有hữu 由do 矣hĩ 釋thích 籤# 六lục (# 四tứ )# 云vân 有hữu 齊tề 有hữu 劣liệt 者giả 惑hoặc 盡tận 處xứ 齊tề 觀quán 行hành 聞văn 教giáo 是thị 則tắc 為vi 劣liệt 亦diệc 以dĩ 佛Phật 位vị 格cách 者giả 為vi 順thuận 教giáo 道đạo 故cố 也dã (# 文văn )# 。

天Thiên 台Thai 四Tứ 教Giáo 儀Nghi 集Tập 註Chú 卷quyển 第đệ 九cửu

Bài Viết Liên Quan

Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Đại Bác Kiền Thiền Sư Ngữ Lục - Quyển 0001

大Đại 博Bác 乾Kiền 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục Quyển 0001 清Thanh 乾Kiền 說Thuyết 超Siêu 宗Tông 等Đẳng 錄Lục ( 依Y 駒Câu 本Bổn 增Tăng 入Nhập 並Tịnh 印Ấn ) 序tự 古cổ 之chi 時thời 生sanh 齒xỉ 殷ân 繁phồn 而nhi 名danh 民dân 惟duy 四tứ 今kim 則tắc 四tứ 民dân 之chi 內nội 復phục...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Bách Si Thiền Sư Ngữ Lục - Quyển 8

百Bách 癡Si 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục Quyển 8 清Thanh 元Nguyên 說Thuyết 超Siêu 宣Tuyên 等Đẳng 編Biên 百Bách 癡Si 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục 卷quyển 第đệ 八bát 嗣tự 法Pháp 門môn 人nhân 超siêu 宣tuyên 等đẳng 編biên 嘉gia 興hưng 金kim 粟túc 山sơn 廣quảng 慧tuệ 禪thiền 寺tự 語ngữ 錄lục 歲tuế 旦đán...
Quốc Gia Đồ Thư Quán Thiện Bổn Phật Điển Tuyển Lục

Chánh Tín Niệm Phật Kệ Tư Kiến Văn - Quyển 1

正Chánh 信Tín 念Niệm 佛Phật 偈Kệ 私Tư 見Kiến 聞Văn Quyển 1 日Nhật 本Bổn 釋Thích 空Không 誓Thệ 撰Soạn 正chánh 信tín 念niệm 佛Phật 偈kệ 私tư 見kiến 聞văn 一nhất 試thí 窺khuy 偈kệ 文văn 來lai 意ý 釋thích 名danh 依y 文văn 解giải 釋thích 如như 常thường 初sơ 來lai 意ý 者giả 集tập 主chủ...
Kinh Điển Giảng Giải

Kinh Thắng Man Giảng Ký - [1]

KINH THẮNG MAN GIẢNG KÝ Hòa Thượng Ấn Thuận giảng Hòa Thượng Thích Đức Niệm dịch THAY LỜI TỰA Đường đến Phật quả có muôn ngàn ngả. Bởi chúng sanh căn tánh bất đồng, nên Phật theo đó mà mở ra vô lượng pháp môn...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Vĩnh Lạc Bắc Tạng Tuyển Lục

Thủ Lăng Nghiêm Kinh Nghĩa Hải - Quyển 0025

首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 經Kinh 義Nghĩa 海Hải Quyển 0025 唐Đường 懷Hoài 迪 證Chứng 釋Thích 宋Tống 咸Hàm 輝Huy 排Bài 經Kinh 入Nhập 注Chú 首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 經Kinh 。 義Nghĩa 海Hải 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ 。 經kinh 九cửu 之chi 一nhất )# (# 凡phàm 遇ngộ 圓viên 相tương/tướng 即tức 是thị...
Kinh Tương Ưng Bộ

05. Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ Samyutta Nikāya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch   [05] Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni I. Alavikhà (S.i.128) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Tỷ-kheo-ni Alavikà, vào buổi...