Tạng Thư Sống Chết
The Tibetan Book Of Living And Dying
Nguyên tác: Sogyal Rinpoche
Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch

MỤC LỤC


Lời giới thiệu của Đức Dalai Lama

Lời nói đầu 

PHẦN MỘT: SỐNG

 1. Trong tấm gương của cái chết
 2. Vô thường
 3. Tư duy và thay đổi
 4. Bản chất của tâm
 5. Đưa tâm về nhà
 6. Tiến hóa, Nghiệp và tái sinh
 7. Bardo và những thực tại khác
 8. Đời này: Bardo tự nhiên
 9. Con đường tâm linh
 10. Tự tánh sâu xa của tâm

PHẦN HAI: CHẾT

 1. Lời khuyên tâm huyết giúp người sắp chết
 2. Lòng bi mẫn: viên ngọc như ý
 3. Giúp đỡ tinh thần người sắp chết
 4. Hành trì cho người sắp chết
 5. Tiến trình chết

PHẦN BA: CHẾT VÀ TÁI SINH

 1. Nền tảng
 2. Tia sáng nội tại
 3. Trung ấm (Bardo) tái sinh
 4. Giúp đỡ sau khi chết
 5. Kinh nghiệm cẩn tử: nấc thang lên trời?

 PHẦN BỐN: KẾT LUẬN

 1. Tiến trình phổ quát
 2. Sứ giả hòa bình

Phụ lục 1: Vấn đáp về sự chết

Phụ lục 2: Hai mẫu chuyện

Phụ lục 3: Hai bài thần chú