QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT
PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

Giảng và Chú thích: Pháp sư DIỄN BỒI
Ghi lời giảng: Thích Khoan Nghiêm
Biên-dịch: Nguyên Chánh, Hoàng Minh

 

Lời Giới Thiệu

Niềm tin về đức Quán Thế Âm Bồ tát có thể nói là một niềm tin đặc biệt, một tín ngưỡng tâm linh sâu rộng trong quảng đại quần chúng, không luận Phật tử hay không phải là Phật tử. Danh hiệu của Ngài trở nên quen thuộc và ăn sâu trong tâm thức của người Á đông, đặc biệt Phật tử trong nhiều tông phái của đạo Phật tu học theo hệ kinh điển phát triển.

Thiết nghĩ, không phải tự nhiên, danh xưng, hình ảnh, hạnh nguyện và quả vị tu chứng của đức Quán thế âm được giới thiệu trang trọng trong nhiều bộ kinh lớn thuộc hệ bắc truyền, mà chính bởi bản nguyện từ bi rộng lớn của Ngài chia sẻ với tất cả chúng sanh, trong đạo lộ Bồ tát. Tâm hạnh bình đẳng, thể nhập viên thông căn – cảnh, nơi đâu có cầu thì nơi đó Ngài ứng hiện, tuỳ theo quốc độ, loại hình, căn cơ và tâm tánh của từng đối tượng, nhằm mang lại động lực để giúp chúng sanh tạo dựng sự an lạc trong đời sống và sự bình an của tâm thức.

Tác Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký do Pháp sư Diễn Bồi chủ giảng và chú thích, Tỳ kheo Thích Khoan Nghiêm ghi chép bằng Hán ngữ, Tỳ Kheo Thích Nguyên Chánh và Cư Sĩ Hoàng Minh biên dịch ra Việt ngữ là một trong rất nhiều tác phẩm được soạn giảng, viết và dịch về đức Quán Thế Âm đã có từ trước đến nay.

Với niềm tin sâu sắc của chúng sanh, bên cạnh hạnh nguyện độ tha của một vị Bồ tát, không chỉ nằm trong thời gian của quá khứ mà ngay hiện tại ước vọng và hạnh nguyện ấy vẫn luôn cấp thiết, cho đến một thời tương lai tiếp. Do vậy, sự tìm hiểu về đức Quán Thế Âm, để củng cố niềm tin chúng ta thêm vững chắc, ở một nơi chúng ta đang hướng về, đó là điều cần thiết.

Và như thế, chúng tôi được hân hạnh giới thiệu tác phẩm này đến với bạn đọc gần xa, nhứt là những người Phật tử từng bước theo dấu chân hạnh nguyện của Ngài, hầu kiến tạo bình an chính mình và mang lại sự thịnh vượng cho gia đình và xã hội chúng ta đang sống.

Phước đức gặt hái được từ biên dịch, khảo chính, nhuận sắc, ấn tống để hình thành tác phẩm này, xin hồi hướng và cầu nguyện đến hoà thượng Bổn sư của chúng con thượng Trí hạ Viên trụ trì Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa – Nha Trang, Thân tâm được khinh an – Tật bệnh thuyên giảm.

Trân trọng giới thiệu
Huệ giáo