Liên Hệ Ban Thân: Biết Nhìn Đời Bạn Nhé
Mặc Giang

Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé!
Có người cao, người thấp, người bình thường
Trong cái ghét, vẫn còn có cái thương
Trong cái thương, vẫn còn nhiều cái ghét
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé!
Có người khôn, có người dại hơn mình
Có người giàu, có người khổ cùng đinh
Như bạn đó, vẫn còn nhiều may mắn
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé!
Khổ có vui, vui có khổ mới đều
Khi khổ thì bình tâm, tự nó tiêu
Khi vui thì biết vừa, đừng quá độ
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé!
Ðừng khinh ai, bỉ mặt, trét bùn lầy
Ðừng khen ai, nhất bổng, thổi lên mây
Mà hãy trọng lương tri, đừng giả dối
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé!
Sông có khúc, người có lúc, thường tình
Khi lên voi, lúc xuống chó, nhục vinh
Ðừng đeo mãi bóng phù du trước gió
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé!
Khi cười người, đừng có cố cười lâu
Khi trách ai, đừng có mãi đâu mâu
Nhân thập toàn, đã là người thánh thiện???
Sống ở đời, luôn dùng gương phản hiện
Biết tương lân, soi rọi cả hai chiều
Biết nhìn đời bằng ánh mắt thương yêu
Sẽ đón nhận tình bao la nhân thế!