Chim Bay Vỗ Cánh Tầm Không
Mặc Giang

Con chim nho nhỏ bay qua
Bay đi qua rồi biến mất
Đảo quanh ngóng nhìn quay quất
Trống không một khoảng lưng trời
Này con chim nhỏ kia ơi
Bay đi làm sao tìm lại
Hình còn xa rời mãi mãi
Bóng sao biết ngõ mà tìm
Nhưng mà thật có con chim
Mới vừa bay qua đó chứ
Ngập ngừng phút giây do dự
Nên bèn vói hỏi không gian
Đường đi có nhớ bên đàng
Con chim vừa bay qua đó…