PHẬT NÓI KINH MƯỜI ĐIỀU MỘNG CỦA VUA NƯỚC XÁ-VỆ
Hán dịch: Mất tên người dịch – Phụ vào dịch phẩm đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời Đức Phật ngụ ở tinh xá thuộc nước Xá-vệ. Quốc vương nước ấy tên Ba-tư-nặc, đêm mộng thấy mười việc:

  1. Thấy ba cái nồi chụm lại, nồi hai bên hơi nước phun lên xuống qua lại, nhưng không rơi vào nồi trống không ở giữa.
  2. Mộng thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng hậu môn.
  3. Thấy cây lớn trỗ hoa.
  4. Thấy cây nhỏ ra quả.
  5. Thấy một người cắt dây, sau lưng có dê, dê chúa thì ăn dây.
  6. Thấy kẻ mọi rợ ngồi trên giường bạc, sử dụng chén bát vang để ăn uống.
  7. Thấy bò mẹ lớn lại bú sữa bò nghé.
  8. Thấy bầy bò từ bốn phía kêu rống chạy lại muốn báng nhau, chưa kịp báng nhau thì đều biến mất.
  9. Thấy ao nước lớn ở giữa đục bốn phía thì trong.
  10. Thấy nước suối màu đỏ tươi.

Nhà vua thấy mộng liền thức giấc, kinh sợ về chuyện có thể  mất nước hay thân chết. Sáng mai, vua triệu tập các quan thân cận và các người dị đạo nói:

–Đêm qua ta mộng thấy mười việc, ai có thể giải được?

Có người dị đạo thưa:

–Thần có thể giải, chỉ sợ vua nghe nói không vui tai.

Vua phán:

–Hãy nói theo sự hiểu biết của khanh.

Người dị đạo thưa:

–Vua sẽ mất nước và chết.

Nhà vua kinh hoàng nói:

–Không thể trấn yếm được sao?

Người dị đạo đáp:

–Có thể yểm trừ được bằng cách giết thái tử và phu nhân đang được vua yêu quý cùng đem kho tàng đốt hết để tế trời. Nhà vua làm được như vậy thì mới an toàn.

Nhà vua nghe đạo nhân nói càng sầu lo kinh ngạc, ưu buồn không vui chút nào, bỏ vào phòng riêng suy nghĩ việc này. Vua có phu nhân tên là Ma-lợi, thấy vậy bèn vào phòng riêng hỏi vua:

–Vì sao ban ngày mà ngài vào phòng riêng, nhan sắc không vui, lại ưu sầu đến như vậy? Ai có lỗi với Đại vương?

Vua trả lời:

–Khanh đừng hỏi việc này, chỉ sợ khanh càng hỏi càng them kinh hãi. Khanh không nên biết tới.

Phu nhân nói:

–Thiếp là một phần thân thể của Đại vương, chuyện vui buồn nên nói với nhau.

Nhà vua mới vì phu nhân nói:

–Đêm qua ta nằm mộng thấy mười việc. Ta hỏi đạo nhân và đạo nhân đã giải mộng khiến ta rất kinh hoàng, không biết nói với ai.

Phu nhân thưa:

–Ngài chớ ưu sầu, ví như có người mua vàng, mài trên đá nên thấy được vàng tốt xấu. Nay Đức Phật ở tinh xá gần đây, có thể đến  hỏi Ngài để biết được điều tốt xấu.

Sáng hôm sau, nhà vua triệu tập quần thần thân cận hai bên hơn ngàn người đi đến chỗ Phật lạy dưới chân Ngài. Nhà vua cung kính thưa:

–Đêm trước con mộng thấy mười việc. Mong Đức Phật vì con mà giảng giải rõ mọi điều hơn thiệt.

Đức Phật bảo vua:

–Đừng có ưu sầu, giấc mộng của vua là những tai họa sẽ hiện ra ở đời sau.

Đức Phật giảng rõ:

–Mộng vua thấy ba cái nồi chụm lại, nồi hai bên có hơi nước vọt lên rơi xuống qua lại, nhưng không rớt vào nồi trống không ở giữa, đó là về sau, con người không chịu giúp đỡ bà con nghèo cùng và kẻ cô độc. Hai bên giàu có chỉ lo biếu tặng lẫn nhau.  Điều thứ nhất trong giấc mộng của vua thấy chính là việc ấy.

Nhà vua mộng thấy con ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn, ấy là nói về đời sau, các đại thần, trưởng sử, được cấp quan lộc, lại ăn của dân chúng, cong hay thẳng cũng đều ăn cả.  Điều thứ hai vua thấy trong mộng chính là như vậy.

Vua thấy cây nhỏ trổ hoa là nói về đời sau con người chưa đủ ba mươi mà đầu tóc đã bạc. Điều thứ ba vua thấy trong mộng chính là việc này.

Vua thấy cây nhỏ mà đã ra quả, là chỉ cho đời sau, con gái tuổi chưa đủ mười lăm đã lấy chồng, bồng con không biết xấu hổ. Điều thứ tư vua thấy trong mộng chính là như thế.

Vua thấy một người cắt dây, sau lưng có dê, mà dê chúa thì ăn dây, đó là nói tới đời sau, đàn bà có chồng đi lính hay buôn bán, vợ ở nhà tư thông với những đàn ông khác, đưa họ về nhà mình, sử dụng tài sản của chồng để ăn chơi vui thích. Sự việc thứ năm vua thấy trong mộng chính là điều ấy.

Vua thấy kẻ mọi rợ ở trên giường bằng vàng bạc tốt đẹp, dung chén bát bằng vàng bạc để ăn là nói về đời sau, người phú quý sẽ bần tiện, kẻ bần tiện sẽ phú quý, ngồi chỗ trên trước, ăn uống cao sang. Quân tử ăn tấm cám, tiểu nhân ăn gạo ngon. Điều thứ sáu vua thấy trong mộng chính là như thế.

Vua thấy bò lớn lại bú sữa bò nghé, đó là chuyện đời sau, có những người mẹ làm mối cho con gái, đưa đàn ông vào phòng con gái mình. Mẹ thì lo việc canh giữ cửa, nhận tiền để sinh sống. Điều thứ bảy vua thấy trong mộng chính là việc ấy.

Vua thấy bò từ bốn hướng kêu rống chạy lại muốn báng nhau, sắp chọi nhau thì bổng nhiên biến mất, đó là về sau người ta tham đắm có nhiều vợ. Vua và thần dân, trưởng giả thảy đều thích thú cho rằng tương lai và hiện tại sẽ như thế này, không như thế này, nhưng chỉ trong chớp mắt các đám mây đều tan hết. Bấy giờ, đó là nhằm để cho mọi người thấy sự quái lạ, muốn khiến cho mọi người kinh sợ nơi sự ngăn cấm của trời đất, từ bỏ không tham dâm, giữ vợ hiền từ, bỏ thiếp ác độc. Điều thứ tám vua thấy trong mộng chính là như thế.

Vua thấy ao nước lớn ở giữa nước đục còn bốn bên thì trong sạch, đó là về đời sau người ở trong nước không kính trọng các bậc Trưởng thượng, lại kính trọng hàng thiếu niên ở các nước chung quanh. Điều thứ chín vua thấy trong mộng chính là việc này.

Vua mộng thấy suối lớn chảy, nước màu đỏ tươi, ấy là về đời sau các đại thần, trưởng sử ham muốn vô bờ, hưng binh tập hợp mọi người, cùng nhau chinh chiến, giết hại nhân dân máu chảy đỏ tươi. Điều thứ mười vua thấy trong mộng chính là như thế.

Vậy nhà vua chớ sợ, đất nước bản thân, vợ con của ngài không sao cả. Mộng này đều là những việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Vua nghe xong thì quỳ bạch Phật:

–Được Ngài dạy bảo, tâm con rất vui mừng. Như người cầm bát nhỏ nhận mỡ, mỡ nhiều mà bát nhỏ nên phải tìm lấy bát lớn. được bát lớn liền yên ổn nhận thêm, không lo sợ gì.

Nhà vua lễ Phật, đầu mặt sát dưới chân Ngài, rồi từ giã về cung. Vua trọng thưởng cho phu nhân và phạt cắt bổng lộc các công khanh đại thần, không còn tin vào lời các Bà-la-môn.