KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG THUẬT
Hán dịch: Ngài Cưu Ma La Thập
Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch:
Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

 

MỤC LỤC