晦Hối 嶽Nhạc 旭 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục
Quyển 0008
清Thanh 旭 說Thuyết 全Toàn 琳 等Đẳng 錄Lục ( 依Y 駒Câu 本Bổn 印Ấn )

晦Hối 岳Nhạc 旭# 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục 卷quyển 第đệ 八bát

拈niêm 古cổ

記ký 室thất 全toàn 本bổn 記ký 錄lục

睦mục 州châu 問vấn 僧Tăng 近cận 離ly 甚thậm 處xứ 曰viết 河hà 北bắc 睦mục 曰viết 曾tằng 到đáo 趙triệu 州châu 麼ma 曰viết 近cận 離ly 彼bỉ 睦mục 曰viết 有hữu 何hà 言ngôn 句cú 示thị 徒đồ 僧Tăng 舉cử 喫khiết 茶trà 話thoại 睦mục 曰viết 慚tàm 愧quý 又hựu 問vấn 趙triệu 州châu 意ý 作tác 麼ma 生sanh 曰viết 只chỉ 是thị 一nhất 期kỳ 方phương 便tiện 睦mục 曰viết 苦khổ 哉tai 趙triệu 州châu 被bị 你nễ 一nhất 杓chước 屎thỉ 潑bát 了liễu 也dã 便tiện 打đả 後hậu 雪tuyết 竇đậu 云vân 者giả 僧Tăng 克khắc 由do 叵phả 耐nại 將tương 一nhất 杓chước 屎thỉ 潑bát 他tha 二nhị 員# 古cổ 佛Phật 玅# 喜hỷ 云vân 雪tuyết 竇đậu 只chỉ 知tri 一nhất 杓chước 屎thỉ 潑bát 他tha 趙triệu 睦mục 二nhị 州châu 殊thù 不bất 知tri 者giả 僧Tăng 末mạt 上thượng 被bị 趙triệu 州châu 將tương 一nhất 杓chước 潑bát 了liễu 卻khước 到đáo 睦mục 州châu 又hựu 遭tao 一nhất 杓chước 只chỉ 是thị 不bất 知tri 氣khí 息tức 若nhược 知tri 氣khí 息tức 甚thậm 麼ma 處xứ 有hữu 二nhị 員# 古cổ 佛Phật 楚sở 石thạch 云vân 者giả 僧Tăng 不bất 會hội 喫khiết 茶trà 意ý 旨chỉ 不bất 知tri 潑bát 屎thỉ 氣khí 息tức 帶đái 累lũy/lụy/luy 好hảo/hiếu 人nhân 墮đọa 屎thỉ 坑khanh 中trung 合hợp 喫khiết 多đa 少thiểu 拄trụ 杖trượng 雪tuyết 竇đậu 玅# 喜hỷ 一nhất 時thời 放phóng 過quá 也dã 須tu 替thế 他tha 入nhập 涅Niết 槃Bàn 堂đường 始thỉ 得đắc 。

喫khiết 茶trà 話thoại 慚tàm 愧quý 是thị 方phương 便tiện 苦khổ 哉tai 無vô 端đoan 一nhất 杓chước 屎thỉ 卻khước 惹nhạ 時thời 人nhân 怪quái 雪tuyết 竇đậu 潑bát 一nhất 杓chước 汙ô 他tha 兩lưỡng 員# 古cổ 佛Phật 妙diệu 喜hỷ 潑bát 兩lưỡng 杓chước 者giả 僧Tăng 性tánh 命mạng 難nạn 存tồn 檢kiểm 點điểm 將tương 來lai 者giả 一nhất 隊đội 阿a 師sư 都đô 落lạc 在tại 屎thỉ 坑khanh 裏lý 起khởi 身thân 不bất 得đắc 累lũy/lụy/luy 他tha 楚sở 石thạch 替thế 入nhập 涅Niết 槃Bàn 堂đường 至chí 今kim 冤oan 冤oan 相tương/tướng 報báo 冷lãnh 眼nhãn 看khán 他tha 們môn 何hà 時thời 得đắc 恰kháp 好hảo/hiếu 。

世Thế 尊Tôn 從tùng 忉Đao 利Lợi 天Thiên 。 下hạ 時thời 四tứ 眾chúng 八bát 部bộ 。 俱câu 往vãng 空không 界giới 奉phụng 迎nghênh 有hữu 蓮liên 花hoa 色sắc 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 作tác 念niệm 我ngã 是thị 尼ni 身thân 必tất 居cư 大đại 僧Tăng 後hậu 見kiến 於ư 是thị 用dụng 神thần 力lực 變biến 作tác 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 千thiên 子tử 圍vi 遶nhiễu 。 最tối 初sơ 見kiến 佛Phật 既ký 見kiến 世Thế 尊Tôn 。 呵ha 曰viết 汝nhữ 何hà 得đắc 越việt 大đại 僧Tăng 見kiến 吾ngô 雖tuy 見kiến 吾ngô 色sắc 身thân 且thả 不bất 見kiến 吾ngô 法Pháp 身thân 須Tu 菩Bồ 提Đề 巖nham 中trung 晏# 坐tọa 卻khước 見kiến 吾ngô 法Pháp 身thân 。

釋Thích 迦Ca 老lão 子tử 漏lậu 逗đậu 不bất 少thiểu 被bị 蓮liên 花hoa 色sắc 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 一nhất 覷thứ 只chỉ 得đắc 分phân 身thân 兩lưỡng 處xứ 直trực 至chí 而nhi 今kim 開khai 了liễu 合hợp 不bất 得đắc 雖tuy 則tắc 如như 是thị 要yếu 見kiến 世Thế 尊Tôn 法Pháp 身thân 則tắc 易dị 要yếu 見kiến 須Tu 菩Bồ 提Đề 晏# 坐tọa 處xứ 則tắc 難nạn/nan 。

世Thế 尊Tôn 在tại 第đệ 六lục 天thiên 說thuyết 大đại 集tập 經kinh 敕sắc 他tha 方phương 此thử 土thổ/độ 人nhân 間gian 天thiên 上thượng 。 一nhất 切thiết 獰# 惡ác 鬼quỷ 神thần 悉tất 皆giai 集tập 會hội 。 受thọ 佛Phật 付phó 囑chúc 擁ủng 護hộ 正Chánh 法Pháp 設thiết 有hữu 不bất 赴phó 者giả 四tứ 天thiên 門môn 王vương 飛phi 熱nhiệt 鐵thiết 輪luân 追truy 之chi 令linh 集tập 既ký 集tập 無vô 有hữu 不bất 順thuận 佛Phật 敕sắc 各các 發phát 誓thệ 擁ủng 護hộ 唯duy 一nhất 魔ma 王vương 謂vị 世Thế 尊Tôn 曰viết 瞿Cù 曇Đàm 我ngã 待đãi 一nhất 切thiết 眾chúng 成thành 佛Phật 盡tận 無vô 有hữu 眾chúng 生sanh 。 名danh 字tự 我ngã 乃nãi 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 天thiên 衣y 懷hoài 云vân 臨lâm 危nguy 不bất 變biến 真chân 大đại 丈trượng 夫phu 諸chư 人nhân 作tác 麼ma 生sanh 著trước 得đắc 一nhất 轉chuyển 語ngữ 與dữ 黃hoàng 面diện 老lão 子tử 出xuất 氣khí 尋tầm 常thường 神thần 通thông 玅# 用dụng 智trí 慧tuệ 辯biện 才tài 。 都đô 使sử 不bất 著trước 盡tận 大đại 地địa 人nhân 無vô 不bất 愛ái 佛Phật 到đáo 者giả 裏lý 何hà 者giả 是thị 佛Phật 。 何hà 者giả 是thị 魔ma 還hoàn 有hữu 辯biện 得đắc 麼ma 良lương 久cửu 欲dục 得đắc 識thức 魔ma 麼ma 開khai 眼nhãn 見kiến 明minh 。 欲dục 得đắc 識thức 佛Phật 麼ma 合hợp 眼nhãn 見kiến 暗ám 。 魔ma 之chi 與dữ 佛Phật 以dĩ 杖trượng 卓trác 云vân 一nhất 時thời 穿xuyên 卻khước 鼻tị 孔khổng 玅# 喜hỷ 云vân 天thiên 衣y 老lão 人nhân 恁nhẫm 麼ma 批# 判phán 直trực 是thị 奇kỳ 特đặc 怎chẩm 奈nại 話thoại 作tác 兩lưỡng 橛quyết 若nhược 向hướng 何hà 者giả 是thị 佛Phật 。 何hà 者giả 是thị 魔ma 處xứ 休hưu 去khứ 不bất 妨phương 使sử 人nhân 疑nghi 著trước 卻khước 云vân 開khai 眼nhãn 見kiến 明minh 。 合hợp 眼nhãn 見kiến 暗ám 。 郎lang 當đương 不bất 少thiểu 又hựu 云vân 魔ma 之chi 與dữ 佛Phật 拄trụ 杖trượng 子tử 一nhất 時thời 穿xuyên 卻khước 鼻tị 孔khổng 雪tuyết 上thượng 加gia 霜sương 玅# 喜hỷ 卻khước 為vi 黃hoàng 面diện 老lão 子tử 代đại 一nhất 轉chuyển 語ngữ 待đãi 者giả 魔ma 王vương 與dữ 麼ma 道đạo 只chỉ 向hướng 道đạo 幾kỷ 乎hồ 錯thác 喚hoán 你nễ 作tác ▆# 王vương 此thử 語ngữ 有hữu 兩lưỡng 負phụ 門môn 若nhược 人nhân 檢kiểm 點điểm 得đắc 出xuất 許hứa 你nễ 具cụ 衲nạp 僧Tăng 眼nhãn 。

二nhị 老lão 門môn 庭đình 施thi 設thiết 批# 判phán 古cổ 今kim 則tắc 不bất 無vô 若nhược 是thị 具cụ 衲nạp 僧Tăng 眼nhãn 要yếu 且thả 未vị 在tại 天thiên 衣y 向hướng 開khai 眼nhãn 合hợp 眼nhãn 處xứ 辨biện 佛Phật 辨biện 魔ma 是thị 為vi 魔ma 佛Phật 所sở 障chướng 末mạt 後hậu 道đạo 拄trụ 杖trượng 一nhất 時thời 穿xuyên 卻khước 鼻tị 孔khổng 連liên 你nễ 在tại 裏lý 許hứa 玅# 喜hỷ 道đạo 幾kỷ 乎hồ 喚hoán 你nễ 作tác 魔ma 王vương 是thị 即tức 魔ma 非phi 魔ma 之chi 見kiến 則tắc 佛Phật 見kiến 亦diệc 如như 是thị 亦diệc 不bất 能năng 。 出xuất 此thử 綣# 繢hội 不bất 免miễn 喫khiết 金kim 明minh 手thủ 裏lý 棒bổng 在tại 我ngã 當đương 時thời 若nhược 在tại 見kiến 人nhân 天thiên 鬼quỷ 神thần 集tập 會hội 時thời 便tiện 好hảo/hiếu 掀# 倒đảo 禪thiền 床sàng 喝hát 散tán 大đại 眾chúng 使sử 他tha 兩lưỡng 不bất 相tương 見kiến 。 更cánh 有hữu 何hà 事sự 雖tuy 然nhiên 只chỉ 者giả 魔ma 王vương 恁nhẫm 麼ma 道đạo 不bất 可khả 將tương 伊y 作tác 不bất 順thuận 論luận 始thỉ 較giảo 些# 子tử 諸chư 禪thiền 德đức 要yếu 見kiến 天thiên 衣y 玅# 喜hỷ 則tắc 易dị 要yếu 見kiến 魔ma 之chi 與dữ 佛Phật 且thả 緩hoãn 緩hoãn 。

文Văn 殊Thù 一nhất 日nhật 起khởi 佛Phật 見kiến 法pháp 見kiến 被bị 世Thế 尊Tôn 威uy 神thần 。 攝nhiếp 向hướng 二nhị 鐵Thiết 圍Vi 山Sơn 。

佛Phật 見kiến 法pháp 見kiến 即tức 且thả 置trí 世Thế 尊Tôn 甚thậm 麼ma 處xứ 見kiến 文Văn 殊Thù 起khởi 處xứ 甚thậm 麼ma 處xứ 是thị 文Văn 殊Thù 受thọ 世Thế 尊Tôn 貶biếm 處xứ 試thí 分phân 析tích 看khán 演diễn 祖tổ 云vân 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 。 不bất 審thẩm 今kim 後hậu 更cánh 敢cảm 也dã 無vô 也dã 是thị 矮ải 子tử 觀quán 場tràng 隨tùy 人nhân 起khởi 倒đảo 若nhược 是thị 正chánh 令linh 全toàn 提đề 自tự 然nhiên 別biệt 展triển 旗kỳ 鎗thương 。

世Thế 尊Tôn 因nhân 五ngũ 百bách 比Bỉ 丘Khâu 。 各các 見kiến 重trọng 罪tội 懷hoài 疑nghi 文Văn 殊Thù 握ác 劍kiếm 持trì 逼bức 如Như 來Lai 因nhân 緣duyên 。

五ngũ 百bách 比Bỉ 丘Khâu 。 好hảo/hiếu 不bất 丈trượng 夫phu 若nhược 是thị 個cá 漢hán 待đãi 世Thế 尊Tôn 被bị 文Văn 殊Thù 持trì 劍kiếm 相tương/tướng 逼bức 時thời 各các 悟ngộ 本bổn 心tâm 已dĩ 便tiện 默mặc 然nhiên 而nhi 立lập 束thúc 手thủ 傍bàng 觀quan 看khán 他tha 世Thế 尊Tôn 與dữ 文Văn 殊Thù 如như 何hà 合hợp 煞sát 。

世Thế 尊Tôn 因nhân 外ngoại 道đạo 問vấn 不bất 問vấn 有hữu 言ngôn 無vô 言ngôn 因nhân 緣duyên 。

盡tận 大đại 地địa 人nhân 總tổng 謂vị 世Thế 尊Tôn 慈từ 悲bi 。 之chi 故cố 捨xả 己kỷ 從tùng 人nhân 殊thù 不bất 知tri 墻tường 塹tiệm 不bất 勤cần 卻khước 被bị 外ngoại 道đạo 覷thứ 破phá 阿A 難Nan 連liên 忙mang 驚kinh 覺giác 箭tiễn 去khứ 久cửu 矣hĩ 若nhược 是thị 金kim 明minh 待đãi 外ngoại 道đạo 與dữ 麼ma 問vấn 向hướng 道đạo 汝nhữ 既ký 不bất 問vấn 有hữu 言ngôn 無vô 言ngôn 。 所sở 問vấn 何hà 事sự 直trực 教giáo 他tha 立lập 地địa 疑nghi 殺sát 莫mạc 有hữu 向hướng 世Thế 尊Tôn 良lương 久cửu 處xứ 會hội 的đích 麼ma 打đả 折chiết 你nễ 腰yêu 何hà 故cố 寧ninh 可khả 生sanh 身thân 入nhập 地địa 獄ngục 不bất 將tương 佛Phật 法Pháp 作tác 人nhân 情tình 。

維duy 摩ma 居cư 士sĩ 示thị 疾tật 因nhân 三tam 十thập 二nhị 菩Bồ 薩Tát 各các 說thuyết 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 至chí 文Văn 殊Thù 問vấn 云vân 何hà 是thị 仁Nhân 者Giả 。 所sở 說thuyết 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 維duy 摩ma 默mặc 然nhiên 文Văn 殊Thù 讚tán 曰viết 是thị 菩Bồ 薩Tát 真chân 。 入nhập 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。

文Văn 殊Thù 善thiện 語ngữ 不bất 善thiện 默mặc 維duy 摩ma 善thiện 默mặc 不bất 善thiện 語ngữ 若nhược 道đạo 默mặc 的đích 是thị 文Văn 殊Thù 稱xưng 讚tán 皆giai 為vi 剩thặng 語ngữ 若nhược 道đạo 讚tán 的đích 是thị 維duy 摩ma 一nhất 默mặc 狼lang 藉tạ 不bất 堪kham 若nhược 論luận 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 二nhị 大Đại 士Sĩ 且thả 住trụ 門môn 外ngoại 何hà 故cố 文Văn 殊Thù 當đương 時thời 猶do 少thiểu 機cơ 關quan 在tại 待đãi 維duy 摩ma 示thị 疾tật 向hướng 他tha 左tả 耳nhĩ 邊biên 啐# 一nhất 啐# 他tha 必tất 知tri 羞tu 退thoái 去khứ 則tắc 不bất 煩phiền 三tam 十thập 二nhị 菩Bồ 薩Tát 勞lao 神thần 動động 力lực 亦diệc 免miễn 自tự 己kỷ 落lạc 人nhân 便tiện 宜nghi 。

殃ương 崛quật 救cứu 產sản 。

者giả 則tắc 公công 案án 叢tùng 林lâm 浩hạo 浩hạo 商thương 量lượng 大đại 似tự 隔cách 山sơn 打đả 彈đàn 不bất 知tri 落lạc 在tại 樹thụ 上thượng 樹thụ 下hạ 又hựu 不bất 知tri 打đả 著trước 物vật 麼ma 展triển 轉chuyển 淆# 訛ngoa 金kim 明minh 不bất 惜tích 口khẩu 過quá 直trực 為vi 諸chư 人nhân 判phán 斷đoạn 分phân 明minh 長trưởng 者giả 因nhân 事sự 發phát 問vấn 殃ương 崛quật 果quả 然nhiên 不bất 知tri 瞿Cù 曇Đàm 真chân 實thật 告cáo 報báo 其kỳ 婦phụ 得đắc 聞văn 當đương 時thời 分phần/phân 娩# 雖tuy 然nhiên 只chỉ 如như 殃ương 崛quật 任nhậm 勞lao 往vãng 返phản 長trưởng 者giả 何hà 以dĩ 酬thù 謝tạ 乘thừa 興hưng 偶ngẫu 逢phùng 沽cô 酒tửu 店điếm 三tam 杯# 兩lưỡng 盞trản 破phá 愁sầu 顏nhan 且thả 道đạo 生sanh 下hạ 的đích 是thị 男nam 是thị 女nữ 。 時thời 有hữu 僧Tăng 出xuất 云vân 㘞# 師sư 打đả 一nhất 竹trúc 篦bề 云vân 也dã 不bất 得đắc 孤cô 負phụ 殃ương 崛quật 尊tôn 者giả 。

圓viên 覺giác 經Kinh 云vân 居cư 一nhất 切thiết 時thời 。 不bất 起khởi 妄vọng 念niệm 。 於ư 諸chư 妄vọng 心tâm 。 亦diệc 不bất 息tức 滅diệt 。 住trụ 妄vọng 想tưởng 境cảnh 。 不bất 加gia 了liễu 知tri 。 於ư 無vô 了liễu 知tri 。 不bất 辨biện 真chân 實thật 。

將tương 無vô 邊biên 剎sát 土độ 。 為vi 身thân 心tâm 以dĩ 十thập 方phương 虛hư 空không 。 作tác 眼nhãn 目mục 汪uông 洋dương 大đại 度độ 自tự 在tại 自tự 由do 須tu 是thị 黃hoàng 面diện 老lão 子tử 但đãn 不bất 合hợp 取thủ 常thường 住trụ 物vật 就tựu 自tự 己kỷ 用dụng 大đại 眾chúng 會hội 麼ma 差sai 之chi 毫hào 釐li 。 失thất 之chi 千thiên 里lý 。

楞lăng 嚴nghiêm 經Kinh 云vân 若nhược 以dĩ 能năng 推thôi 的đích 是thị 汝nhữ 心tâm 則tắc 認nhận 賊tặc 為vi 子tử 。 龍long 濟tế 別biệt 云vân 若nhược 能năng 推thôi 的đích 不bất 是thị 汝nhữ 心tâm 則tắc 。 認nhận 賊tặc 為vi 子tử 。

瞿Cù 曇Đàm 龍long 濟tế 好hảo/hiếu 各các 與dữ 三tam 十thập 棒bổng 何hà 故cố 能năng 推thôi 的đích 是thị 心tâm 不bất 是thị 心tâm 一nhất 任nhậm 卜bốc 度độ 認nhận 賊tặc 為vi 子tử 。 放phóng 過quá 不bất 可khả 。

楞lăng 嚴nghiêm 經Kinh 云vân 一nhất 人nhân 發phát 真chân 歸quy 元nguyên 。 十thập 方phương 虛hư 空không 。 悉tất 皆giai 消tiêu 殞vẫn 五ngũ 祖tổ 演diễn 曰viết 一nhất 人nhân 發phát 真chân 歸quy 元nguyên 。 十thập 方phương 虛hư 空không 。 觸xúc 著trước 磕# 著trước 昭chiêu 覺giác 勤cần 曰viết 一nhất 人nhân 發phát 真chân 歸quy 元nguyên 。 十thập 方phương 虛hư 空không 。 錦cẩm 上thượng 添# 花hoa 。

金kim 明minh 則tắc 不bất 然nhiên 一nhất 人nhân 發phát 真chân 歸quy 元nguyên 。 十thập 方phương 虛hư 空không 。 裂liệt 開khai 捏niết 聚tụ 。

楞lăng 嚴nghiêm 經Kinh 云vân 汝nhữ 但đãn 棄khí 其kỳ 生sanh 滅diệt 守thủ 於ư 真chân 常thường 。 常thường 光quang 現hiện 前tiền 。 根căn 塵trần 識thức 心tâm 。 自tự 然nhiên 廓khuếch 落lạc 。

瞿Cù 曇Đàm 瞿Cù 曇Đàm 我ngã 識thức 得đắc 你nễ 你nễ 向hướng 常thường 光quang 現hiện 前tiền 。 處xử 站# 定định 腳cước 跟cân 若nhược 是thị 衲nạp 僧Tăng 門môn 下hạ 敢cảm 道đạo 未vị 在tại 。

涅Niết 槃Bàn 經Kinh 云vân 諸chư 行hành 無vô 常thường 。 是thị 生sanh 滅diệt 法pháp 。 生sanh 滅diệt 滅diệt 已dĩ 。 寂tịch 滅diệt 為vi 樂lạc 。 興hưng 善thiện 廣quảng 曰viết 可khả 惜tích 者giả 黃hoàng 面diện 漢hán 話thoại 作tác 兩lưỡng 橛quyết 。

生sanh 滅diệt 寂tịch 滅diệt 話thoại 作tác 兩lưỡng 橛quyết 露lộ 柱trụ 懷hoài 胎thai 蝦hà 蟆# 吞thôn 月nguyệt 。

文Văn 殊Thù 菩Bồ 薩Tát 令linh 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 採thải 藥dược 財tài 於ư 地địa 上thượng 拈niêm 一nhất 莖hành 草thảo 度độ 與dữ 文Văn 殊Thù 殊thù 接tiếp 得đắc 示thị 眾chúng 云vân 此thử 藥dược 亦diệc 能năng 殺sát 人nhân 。 亦diệc 能năng 活hoạt 人nhân 天thiên 童đồng 華hoa 曰viết 大đại 小tiểu 文Văn 殊Thù 被bị 善thiện 財tài 換hoán 卻khước 眼nhãn 睛tình 。

善thiện 財tài 隨tùy 聲thanh 逐trục 色sắc 文Văn 殊Thù 以dĩ 勢thế 欺khi 人nhân 天thiên 童đồng 與dữ 麼ma 道đạo 也dã 是thị 李# 向hướng 赤xích 邊biên 咬giảo 殊thù 不bất 知tri (# 善thiện 財tài )# 被bị 文Văn 殊Thù 穿xuyên 卻khước 鼻tị 孔khổng 以dĩ 手thủ 作tác 拽duệ 鼻tị 勢thế 云vân 至chí 今kim 索sách 頭đầu 猶do 未vị 肯khẳng 放phóng 在tại 。

波ba 羅la 提đề 尊tôn 者giả 示thị 異dị 見kiến 王vương 曰viết 在tại 胎thai 為vi 身thân 處xử 世thế 為vi 人nhân 在tại 眼nhãn 曰viết 見kiến 在tại 耳nhĩ 曰viết 聞văn 在tại 鼻tị 辨biện 香hương 在tại 舌thiệt 談đàm 論luận 在tại 手thủ 執chấp 捉tróc 在tại 足túc 運vận 奔bôn 遍biến 現hiện 俱câu 該cai 法Pháp 界Giới 收thu 攝nhiếp 在tại 一nhất 微vi 塵trần 識thức 者giả 知tri 是thị 佛Phật 性tánh 不bất 識thức 喚hoán 作tác 精tinh 魂hồn 王vương 聞văn 感cảm 悟ngộ 。

波ba 羅la 提đề 雖tuy 是thị 一nhất 等đẳng 弄lộng 精tinh 魂hồn 也dã 甚thậm 奇kỳ 怪quái 諸chư 方phương 尊tôn 宿túc 總tổng 在tại 佛Phật 性tánh 上thượng 著trước 到đáo 檢kiểm 點điểm 將tương 來lai 正chánh 是thị 一nhất 夥# 弄lộng 精tinh 魂hồn 漢hán 金kim 明minh 則tắc 不bất 然nhiên 佛Phật 性tánh 精tinh 魂hồn 一nhất 任nhậm 卜bốc 度độ 只chỉ 如như 遍biến 現hiện 俱câu 該cai 法Pháp 界Giới 收thu 攝nhiếp 在tại 一nhất 微vi 塵trần 且thả 道đạo 是thị 什thập 麼ma 物vật 事sự 識thức 則tắc 許hứa 你nễ 八bát 處xứ 出xuất 現hiện 不bất 識thức 則tắc 一nhất 處xứ 也dã 不bất 得đắc 動động 著trước 。

城thành 東đông 老lão 姥lao 與dữ 佛Phật 同đồng 生sanh 不bất 欲dục 見kiến 佛Phật 。 每mỗi 見kiến 佛Phật 來lai 即tức 便tiện 迴hồi 避tị 如như 此thử 回hồi 顧cố 東đông 西tây 總tổng 皆giai 是thị 佛Phật 遂toại 以dĩ 手thủ 掩yểm 面diện 十thập 指chỉ 中trung 亦diệc 皆giai 是thị 佛Phật 雪tuyết 竇đậu 云vân 諸chư 上thượng 座tòa 他tha 雖tuy 是thị 個cá 老lão 婆bà 宛uyển 有hữu 丈trượng 夫phu 之chi 作tác 既ký 知tri 迴hồi 避tị 稍sảo 難nạn/nan 不bất 免miễn 吞thôn 聲thanh 忍nhẫn 氣khí 如như 今kim 不bất 欲dục 見kiến 佛Phật 。 即tức 許hứa 你nễ 切thiết 忌kỵ 以dĩ 手thủ 掩yểm 面diện 何hà 故cố 明minh 眼nhãn 底để 覷thứ 著trước 將tương 謂vị 雪tuyết 竇đậu 門môn 下hạ 教giáo 你nễ 學học 老lão 婆bà 禪thiền 。

大đại 小tiểu 雪tuyết 竇đậu 真chân 真chân 一nhất 個cá 老lão 婆bà 禪thiền 須tu 喫khiết 景cảnh 德đức 手thủ 裏lý 棒bổng 始thỉ 得đắc 老lão 姥lao 每mỗi 見kiến 佛Phật 來lai 即tức 便tiện 迴hồi 避tị 迴hồi 避tị 不bất 及cập 則tắc 以dĩ 手thủ 掩yểm 面diện 風phong 騷# 俏# 俊# 渾hồn 是thị 個cá 婦phụ 女nữ 態thái 度độ 丈trượng 夫phu 之chi 作tác 何hà 在tại 豈khởi 不bất 聞văn 動động 靜tĩnh 體thể 泰thái 終chung 是thị 貞trinh 節tiết 掩yểm 面diện 藏tạng 身thân 未vị 足túc 論luận 也dã 若nhược 果quả 有hữu 丈trượng 夫phu 之chi 氣khí 即tức 見kiến 亦diệc 無vô 見kiến 。 又hựu 迴hồi 避tị 個cá 甚thậm 麼ma 明minh 眼nhãn 者giả 試thí 辨biện 看khán 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 尊tôn 者giả 巖nham 中trung 晏# 坐tọa 諸chư 天thiên 雨vũ 花hoa 。 讚tán 歎thán 者giả 云vân 空không 中trung 雨vũ 花hoa 讚tán 歎thán 復phục 是thị 何hà 人nhân 。 云vân 何hà 讚tán 歎thán 。 曰viết 我ngã 是thị 梵Phạm 天Thiên 敬kính 重trọng 尊tôn 者giả 善thiện 說thuyết 般Bát 若Nhã 者giả 曰viết 我ngã 於ư 般Bát 若Nhã 未vị 曾tằng 說thuyết 一nhất 字tự 汝nhữ 云vân 何hà 讚tán 歎thán 。 曰viết 如như 是thị 尊tôn 者giả 無vô 說thuyết 我ngã 乃nãi 無vô 聞văn 無vô 說thuyết 無vô 聞văn 是thị 真chân 說thuyết 般Bát 若Nhã 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 頭đầu 白bạch 齒xỉ 黃hoàng 把bả 捉tróc 不bất 住trụ 被bị 梵Phạm 天Thiên 覷thứ 破phá 直trực 得đắc 藏tạng 身thân 無vô 地địa 解giải 空không 何hà 在tại 我ngã 於ư 般Bát 若Nhã 未vị 曾tằng 說thuyết 一nhất 字tự 轉chuyển 見kiến 不bất 堪kham 當đương 時thời 待đãi 梵Phạm 天Thiên 云vân 如như 是thị 尊tôn 者giả 無vô 說thuyết 我ngã 乃nãi 無vô 聞văn 無vô 說thuyết 無vô 聞văn 是thị 真chân 說thuyết 般Bát 若Nhã 劈phách 頭đầu 一nhất 棒bổng 云vân 錯thác 會hội 不bất 少thiểu 看khán 他tha 梵Phạm 天Thiên 自tự 後hậu 更cánh 敢cảm 也dã 無vô 。

慈từ 明minh 圓viên 禪thiền 師sư 問vấn 真chân 點điểm 胸hung 如như 何hà 是thị 佛Phật 法Pháp 。 大đại 意ý 曰viết 無vô 雲vân 生sanh 嶺lĩnh 上thượng 有hữu 月nguyệt 落lạc 波ba 心tâm 明minh 曰viết 頭đầu 白bạch 齒xỉ 黃hoàng 作tác 者giả 個cá 見kiến 解giải 真chân 卻khước 問vấn 如như 何hà 是thị 佛Phật 法Pháp 。 大đại 意ý 明minh 曰viết 無vô 雲vân 生sanh 嶺lĩnh 上thượng 有hữu 月nguyệt 落lạc 波ba 心tâm 真chân 於ư 此thử 大đại 悟ngộ 。

慈từ 明minh 借tá 劍kiếm 殺sát 人nhân 好hảo/hiếu 手thủ 難nạn/nan 藏tạng 真chân 公công 言ngôn 下hạ 悟ngộ 去khứ 不bất 妨phương 諦đế 當đương 若nhược 是thị 佛Phật 法Pháp 大đại 意ý 敢cảm 保bảo 玄huyền 沙sa 道đạo 的đích 。

天thiên 目mục 寶bảo 芳phương 進tiến 禪thiền 師sư 上thượng 堂đường 云vân 截tiệt 瓊# 枝chi 寸thốn 寸thốn 是thị 寶bảo 窮cùng 秘bí 藏tạng 點điểm 點điểm 是thị 金kim 自tự 出xuất 洞đỗng 來lai 據cứ 虎hổ 頭đầu 把bả 虎hổ 尾vĩ 千thiên 個cá 萬vạn 個cá 只chỉ 知tri 陣trận 後hậu 說thuyết 兵binh 書thư 若nhược 是thị 龍long 門môn 躍dược 過quá 底để 天thiên 目mục 有hữu 三tam 十thập 拄trụ 杖trượng 自tự 領lãnh 出xuất 去khứ 。

扶phù 豎thụ 臨lâm 濟tế 正chánh 宗tông 揭yết 露lộ 楊dương 岐kỳ 嫡đích 旨chỉ 須tu 是thị 天thiên 目mục 老lão 人nhân 然nhiên 則tắc 如như 是thị 也dã 是thị 草thảo 裏lý 輥# 龍long 淵uyên 則tắc 不bất 爾nhĩ 截tiệt 瓊# 枝chi 點điểm 點điểm 熱nhiệt 鐵thiết 窮cùng 秘bí 藏tạng 滴tích 滴tích 洋dương 銅đồng 自tự 出xuất 洞đỗng 來lai 天thiên 不bất 知tri 地địa 不bất 管quản 一nhất 個cá 個cá 飲ẩm 啄trác 自tự 如như 那na 用dụng 設thiết 陣trận 談đàm 兵binh 若nhược 是thị 龍long 門môn 躍dược 過quá 底để 龍long 淵uyên 有hữu 拄trụ 杖trượng 子tử 靠# 置trí 一nhất 壁bích 何hà 故cố 當đương 恁nhẫm 麼ma 時thời 說thuyết 恁nhẫm 麼ma 話thoại 。

大đại 岡# 月nguyệt 溪khê 澂# 禪thiền 師sư 勘khám 眾chúng 曰viết 為vi 甚thậm 鐵thiết 牛ngưu 眠miên 少thiểu 室thất 寶bảo 芳phương 進tiến 頌tụng 曰viết 高cao 名danh 不bất 借tá 金kim 玉ngọc 宣tuyên 同đồng 子tử 與dữ 懷hoài 寶bảo 遊du 諸chư 國quốc 其kỳ 賴lại 安an 仁nhân 君quân 子tử 風phong 。

寶bảo 芳phương 雖tuy 有hữu 安an 邦bang 定định 國quốc 之chi 能năng 要yếu 會hội 鐵thiết 牛ngưu 眠miên 少thiểu 室thất 且thả 緩hoãn 緩hoãn 。

天thiên 目mục 進tiến 禪thiền 師sư 因nhân 僧Tăng 參tham 目mục 問vấn 你nễ 道đạo 山sơn 僧Tăng 眉mi 毛mao 落lạc 了liễu 幾kỷ 莖hành 僧Tăng 曰viết 總tổng 不bất 見kiến 得đắc 目mục 曰viết 參tham 學học 高cao 流lưu 眼nhãn 在tại 什thập 處xứ 曰viết 乾can/kiền/càn 坤# 大đại 地địa 全toàn 在tại 裏lý 許hứa 目mục 乃nãi 喝hát 出xuất 。

天thiên 目mục 老lão 漢hán 幸hạnh 只chỉ 遇ngộ 著trước 者giả 僧Tăng 若nhược 是thị 別biệt 人nhân 一nhất 場tràng 禍họa 事sự 。

太thái 虛hư 圓viên 禪thiền 師sư 示thị 眾chúng 曰viết 如như 未vị 了liễu 悟ngộ 須tu 向hướng 蒲bồ 團đoàn 上thượng 坐tọa 十thập 年niên 二nhị 十thập 年niên 三tam 十thập 年niên 看khán 個cá 父phụ 母mẫu 未vị 生sanh 前tiền 面diện 目mục 。

者giả 個cá 說thuyết 話thoại 好hảo/hiếu 不bất 知tri 時thời 而nhi 今kim 師sư 僧Tăng 家gia 動động 輒triếp 超siêu 佛Phật 越việt 祖tổ 踏đạp 毘tỳ 盧lô 頂đảnh 上thượng 行hành 那na 有hữu 閒gian/nhàn 工công 夫phu 向hướng 蒲bồ 團đoàn 上thượng 冷lãnh 坐tọa 二nhị 三tam 十thập 年niên 。 龍long 淵uyên 每mỗi 有hữu 知tri 識thức 來lai 參tham 問vấn 他tha 父phụ 母mẫu 未vị 生sanh 前tiền 面diện 目mục 一nhất 個cá 個cá 眉mi 毛mao 直trực 豎thụ 眼nhãn 睛tình 突đột 出xuất 及cập 至chí 出xuất 門môn 了liễu 便tiện 是thị 某mỗ 剎sát 堂đường 頭đầu 要yếu 用dụng 坐tọa 二nhị 三tam 十thập 年niên 作tác 麼ma 。

異dị 巖nham 登đăng 禪thiền 師sư 因nhân 僧Tăng 問vấn 學học 人nhân 參tham 尋tầm 知tri 識thức 或hoặc 令linh 提đề 綱cương 話thoại 頭đầu 或hoặc 令linh 疑nghi 個cá 話thoại 頭đầu 同đồng 也dã 別biệt 也dã 巖nham 曰viết 纔tài 舉cử 話thoại 頭đầu 當đương 下hạ 便tiện 疑nghi 豈khởi 有hữu 二nhị 理lý 一nhất 念niệm 提đề 起khởi 疑nghi 情tình 即tức 現hiện 覆phú 去khứ 翻phiên 來lai 精tinh 研nghiên 推thôi 究cứu 工công 深thâm 力lực 極cực 自tự 得đắc 了liễu 悟ngộ 雲vân 棲tê 宏hoành 曰viết 此thử 數số 語ngữ 最tối 為vi 精tinh 當đương 今kim 人nhân 頗phả 有hữu 滯trệ 此thử 二nhị 端đoan 而nhi 不bất 決quyết 者giả 蓋cái 未vị 曾tằng 實thật 做tố 工công 夫phu 故cố 也dã 。

異dị 巖nham 曲khúc 順thuận 人nhân 情tình 故cố 有hữu 落lạc 草thảo 之chi 談đàm 仔tử 細tế 看khán 來lai 猶do 少thiểu 衲nạp 僧Tăng 作tác 略lược 當đương 者giả 僧Tăng 問vấn 時thời 劈phách 脊tích 便tiện 棒bổng 若nhược 皮bì 下hạ 有hữu 血huyết 自tự 然nhiên 冰băng 消tiêu 瓦ngõa 解giải 亦diệc 免miễn 雲vân 棲tê 謂vị 今kim 人nhân 滯trệ 此thử 二nhị 端đoan 而nhi 不bất 決quyết 龍long 淵uyên 路lộ 見kiến 不bất 平bình 要yếu 問vấn 他tha 什thập 麼ma 處xứ 是thị 做tố 工công 夫phu 處xứ 者giả 裏lý 道đạo 得đắc 一nhất 句cú 恰kháp 好hảo/hiếu 喫khiết 棒bổng 有hữu 分phần/phân 。

天thiên 成thành 無vô 聞văn 愷# 禪thiền 師sư 凡phàm 僧Tăng 參tham 成thành 拈niêm 拂phất 子tử 問vấn 是thị 什thập 麼ma 僧Tăng 擬nghĩ 對đối 成thành 便tiện 打đả 默mặc 菴am 同đồng 古cổ 溪khê 參tham 默mặc 菴am 先tiên 奪đoạt 拂phất 子tử 然nhiên 後hậu 方phương 問vấn 成thành 乃nãi 撫phủ 掌chưởng 大đại 笑tiếu 歸quy 方phương 丈trượng 。

天thiên 成thành 拈niêm 柄bính 拂phất 子tử 如như 龍long 得đắc 水thủy 似tự 虎hổ 靠# 山sơn 自tự 謂vị 無vô 人nhân 敵địch 得đắc 一nhất 朝triêu 被bị 默mặc 菴am 奪đoạt 卻khước 直trực 似tự 項hạng 羽vũ 到đáo 烏ô 江giang 雖tuy 然nhiên 默mặc 菴am 奪đoạt 得đắc 拂phất 子tử 要yếu 且thả 未vị 會hội 天thiên 成thành 意ý 在tại 。

天thiên 寧ninh 法pháp 舟chu 濟tế 禪thiền 師sư 因nhân 五ngũ 臺đài 陸lục 公công 問vấn 畫họa 前tiền 原nguyên 有hữu 易dị 否phủ/bĩ 舟chu 曰viết 若nhược 無vô 將tương 什thập 麼ma 畫họa 曰viết 畫họa 後hậu 如như 何hà 曰viết 原nguyên 無vô 一nhất 畫họa 曰viết 現hiện 有hữu 六lục 十thập 四tứ 。 卦# 何hà 得đắc 言ngôn 無vô 曰viết 居cư 士sĩ 莫mạc 著trước 文văn 字tự 好hảo/hiếu 曰viết 請thỉnh 師sư 離ly 文văn 字tự 發phát 一nhất 爻hào 看khán 舟chu 召triệu 陸lục 公công 公công 應ưng 諾nặc 舟chu 曰viết 者giả 一nhất 爻hào 從tùng 何hà 處xứ 起khởi 公công 點điểm 首thủ 。

畫họa 前tiền 畫họa 後hậu 鐵thiết 蛇xà 橫hoạnh/hoành 路lộ 原nguyên 有hữu 原nguyên 無vô 猛mãnh 虎hổ 當đương 途đồ 離ly 文văn 字tự 發phát 一nhất 爻hào 看khán 須Tu 彌Di 頂đảnh 上thượng 翻phiên 白bạch 浪lãng 大đại 洋dương 海hải 底để 捲quyển 紅hồng 塵trần 者giả 一nhất 爻hào 從tùng 何hà 處xứ 起khởi 低đê 頭đầu 望vọng 河hà 深thâm 北bắc 斗đẩu 入nhập 箕ki 尾vĩ 自tự 天thiên 子tử 以dĩ 至chí 庶thứ 人nhân 拈niêm 拂phất 子tử 畫họa 一nhất 畫họa 曰viết 何hà 曾tằng 離ly 卻khước 者giả 裏lý 。

齊tề 安an 白bạch 虎hổ 寺tự 玅# 中trung 玄huyền 禪thiền 師sư 因nhân 僧Tăng 問vấn 最tối 初sơ 威uy 音âm 王vương 末mạt 後hậu 樓lâu 至chí 佛Phật 未vị 審thẩm 參tham 見kiến 何hà 人nhân 中trung 豎thụ 拄trụ 杖trượng 曰viết 會hội 麼ma 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 中trung 便tiện 打đả 。

者giả 僧Tăng 生sanh 遭tao 痛thống 棒bổng 自tự 取thủ 凌lăng 辱nhục 玅# 中trung 恁nhẫm 麼ma 酬thù 對đối 要yếu 且thả 不bất 識thức 威uy 音âm 樓lâu 至chí 參tham 見kiến 何hà 人nhân 景cảnh 德đức 今kim 日nhật 不bất 妨phương 為vi 諸chư 人nhân 指chỉ 出xuất 拈niêm 拄trụ 杖trượng 豎thụ 起khởi 曰viết 會hội 麼ma 眾chúng 無vô 對đối 乃nãi 左tả 右hữu 顧cố 視thị 。 打đả 散tán 入nhập 丈trượng 室thất 。

天thiên 池trì 玉ngọc 芝chi 聚tụ 禪thiền 師sư 因nhân 陸lục 五ngũ 臺đài 問vấn 東đông 土thổ/độ 千thiên 七thất 百bách 善Thiện 知Tri 識Thức 即tức 今kim 在tại 什thập 處xứ 去khứ 了liễu 芝chi 指chỉ 庭đình 樹thụ 鳴minh 蟬thiền 曰viết 者giả 裏lý 也dã 有hữu 一nhất 個cá 曰viết 聲thanh 響hưởng 是thị 耶da 曰viết 喚hoán 作tác 聲thanh 響hưởng 即tức 錯thác 過quá 也dã 金kim 明minh 進tiến 曰viết 玉ngọc 芝chi 與dữ 麼ma 為vi 人nhân 不bất 獨độc 貴quý 官quan 看khán 破phá 亦diệc 將tương 千thiên 七thất 百bách 知tri 識thức 埋mai 在tại 庭đình 樹thụ 下hạ 至chí 今kim 起khởi 身thân 不bất 得đắc 若nhược 問vấn 新tân 天thiên 池trì 向hướng 道đạo 棒bổng 如như 雨vũ 點điểm 喝hát 似tự 雷lôi 奔bôn 陸lục 公công 雖tuy 是thị 文văn 章chương 貴quý 客khách 知tri 我ngã (# 衲nạp 僧Tăng )# 別biệt 有hữu 長trường/trưởng 處xứ 東đông 林lâm 在tại 曰viết 二nhị 老lão 扶phù 豎thụ 個cá 賓tân 主chủ 句cú 塞tắc 海hải 填điền 山sơn 奔bôn 龍long 走tẩu 象tượng 總tổng 出xuất 陸lục 公công 問vấn 頭đầu 不bất 得đắc 東đông 林lâm 則tắc 不bất 然nhiên 待đãi 問vấn 即tức 今kim 在tại 甚thậm 處xứ 高cao 聲thanh 喚hoán 云vân 陸lục 公công 公công 應ưng 諾nặc 向hướng 道đạo 公công 若nhược 閒gian/nhàn 暇hạ 與dữ 老lão 僧Tăng 同đồng 遊du 徑kính 山sơn 一nhất 回hồi 公công 若nhược 透thấu 聲thanh 透thấu 色sắc 便tiện 識thức 蓆# 帽mạo 下hạ 原nguyên 是thị 舊cựu 時thời 人nhân 。

建kiến 門môn 庭đình 立lập 宗tông 旨chỉ 須tu 讓nhượng 者giả 三tam 個cá 老lão 漢hán 若nhược 具cụ 衲nạp 僧Tăng 手thủ 眼nhãn 要yếu 還hoàn 旭# 上thượng 座tòa 玉ngọc 芝chi 向hướng 聲thanh 響hưởng 裏lý 作tác 活hoạt 錯thác 過quá 陸lục 公công 金kim 明minh 施thí 逞sính 棒bổng 喝hát 說thuyết 食thực 終chung 不bất 飽bão 東đông 林lâm 要yếu 陸lục 公công 同đồng 遊du 徑kính 山sơn 太thái 煞sát 遇ngộ 遮già 俱câu 不bất 能năng 令linh 陸lục 公công 決quyết 然nhiên 無vô 疑nghi 景cảnh 德đức 則tắc 不bất 然nhiên 待đãi 與dữ 麼ma 問vấn 時thời 劈phách 脊tích 便tiện 棒bổng 陸lục 公công 者giả 裏lý 透thấu 脫thoát 不bất 獨độc 知tri 古cổ 人nhân 去khứ 處xứ 亦diệc 且thả 自tự 有hữu 出xuất 身thân 之chi 路lộ 莫mạc 有hữu 知tri 落lạc 處xứ 者giả 麼ma 欲dục 得đắc 全toàn 機cơ 知tri 殺sát 活hoạt 須tu 知tri 肘trửu 後hậu 有hữu 靈linh 符phù 。

敬kính 畏úy 無vô 趣thú 空không 禪thiền 師sư 因nhân 無vô 幻huyễn 補bổ 帳trướng 次thứ 趣thú 掃tảo 地địa 至chí 問vấn 曰viết 做tố 什thập 麼ma 幻huyễn 曰viết 補bổ 帳trướng 趣thú 曰viết 誰thùy 帳trướng 要yếu 汝nhữ 補bổ 幻huyễn 曰viết 和hòa 尚thượng 得đắc 恁nhẫm 麼ma 惱não 亂loạn 人nhân 趣thú 便tiện 打đả 幻huyễn 作tác 掃tảo 地địa 勢thế 趣thú 持trì 帚trửu 而nhi 去khứ 。

大đại 小tiểu 敬kính 畏úy 掃tảo 地địa 也dã 不bất 了liễu 徑kính 山sơn 作tác 掃tảo 地địa 勢thế 奴nô 見kiến 婢tỳ 殷ân 勤cần 雖tuy 然nhiên 只chỉ 如như 敬kính 畏úy 持trì 帚trửu 而nhi 去khứ 且thả 道Đạo 意ý 在tại 什thập 麼ma 處xứ 。

車xa 溪khê 無vô 幻huyễn 沖# 禪thiền 師sư 僧Tăng 問vấn 如như 何hà 是thị 提đề 婆bà 宗tông 曰viết 一nhất 字tự 不bất 著trước 畫họa 曰viết 不bất 問vấn 者giả 個cá 曰viết 圓viên 相tương/tướng 不bất 著trước 圈quyển 二nhị 祖tổ 石thạch 源nguyên 雲vân 曰viết 要yếu 會hội 一nhất 字tự 不bất 著trước 畫họa 圓viên 相tương/tướng 不bất 著trước 圈quyển 麼ma 直trực 須tu 到đáo 退thoái 三tam 千thiên 里lý 。

石thạch 兄huynh 恁nhẫm 麼ma 道đạo 還hoàn 恰kháp 徑kính 山sơn 意ý 麼ma 海hải 門môn 即tức 不bất 然nhiên 要yếu 會hội 一nhất 字tự 不bất 著trước 畫họa 圓viên 相tương/tướng 不bất 著trước 圈quyển 直trực 在tại 三tam 千thiên 里lý 外ngoại 說thuyết 甚thậm 到đáo 退thoái 。

車xa 溪khê 沖# 禪thiền 師sư 僧Tăng 問vấn 和hòa 尚thượng 百bách 年niên 後hậu 向hướng 甚thậm 麼ma 處xứ 去khứ 溪khê 曰viết 千thiên 株chu 松tùng 下hạ 角giác 彎loan 彎loan 百bách 草thảo 頭đầu 邊biên 亂loạn # 跳khiêu 能năng 仁nhân 在tại 曰viết 車xa 溪khê 恁nhẫm 般bát 答đáp 話thoại 知tri 天thiên 下hạ 後hậu 世thế 千thiên 燈đăng 萬vạn 燄diệm 當đương 從tùng 其kỳ 足túc 下hạ 出xuất 者giả 僧Tăng 若nhược 有hữu 逼bức 殺sát 首thủ 座tòa 虔kiền 問vấn 殺sát 闍xà 黎lê 价# 底để 手thủ 段đoạn 待đãi 車xa 溪khê 纔tài 擬nghĩ 對đối 便tiện 掩yểm 耳nhĩ 而nhi 出xuất 且thả 要yếu 老lão 漢hán 立lập 地địa 脫thoát 去khứ 。

龍long 興hưng 老lão 人nhân 不bất 識thức 好hảo 惡ác 謂vị 車xa 溪khê 恁nhẫm 麼ma 道đạo 知tri 天thiên 下hạ 後hậu 世thế 千thiên 燈đăng 萬vạn 燄diệm 當đương 從tùng 其kỳ 足túc 下hạ 出xuất 殊thù 不bất 知tri 恁nhẫm 麼ma 道đạo 直trực 令linh 天thiên 下hạ 後hậu 世thế 千thiên 燈đăng 萬vạn 燄diệm 當đương 從tùng 其kỳ 足túc 下hạ 滅diệt 卻khước 又hựu 曰viết 者giả 僧Tăng 若nhược 有hữu 問vấn 殺sát 闍xà 黎lê 价# 逼bức 殺sát 首thủ 座tòa 虔kiền 底để 手thủ 段đoạn 待đãi 車xa 溪khê 擬nghĩ 對đối 便tiện 掩yểm 耳nhĩ 而nhi 出xuất 要yếu 老lão 漢hán 立lập 地địa 脫thoát 去khứ 直trực 饒nhiêu 不bất 恁nhẫm 麼ma 老lão 漢hán 已dĩ 死tử 去khứ 十thập 分phần/phân 矣hĩ 。

徑kính 山sơn 南nam 明minh 廣quảng 禪thiền 師sư 在tại 龍long 居cư 首thủ 座tòa 寮liêu 僧Tăng 問vấn 已dĩ 到đáo 車xa 溪khê 更cánh 不bất 為vi 人nhân 時thời 如như 何hà 明minh 曰viết 樓lâu 上thượng 春xuân 風phong 時thời 欲dục 歇hiết 誰thùy 能năng 攬lãm 鏡kính 看khán 愁sầu 眉mi 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 明minh 喝hát 出xuất 。

南nam 明minh 老lão 人nhân 道đạo 則tắc 太thái 煞sát 道đạo 只chỉ 道đạo 得đắc 八bát 成thành 不bất 能năng 令linh 者giả 僧Tăng 直trực 下hạ 知tri 歸quy 末mạt 後hậu 一nhất 喝hát 救cứu 取thủ 一nhất 半bán 者giả 僧Tăng 雖tuy 有hữu 耳nhĩ 抑ức 未vị 必tất 全toàn 聞văn 。

普phổ 明minh 用dụng 禪thiền 師sư 雖tuy 荷hà 大đại 法pháp 終chung 不bất 自tự 肯khẳng 後hậu 因nhân 閱duyệt 羅la 湖hồ 野dã 錄lục 至chí 白bạch 雲vân 提đề 省tỉnh 五ngũ 祖tổ 處xứ 始thỉ 得đắc 脫thoát 然nhiên 。

普phổ 明minh 向hướng 者giả 裏lý 脫thoát 然nhiên 無vô 礙ngại 且thả 道đạo 與dữ 從tùng 前tiền 不bất 自tự 肯khẳng 的đích 是thị 同đồng 是thị 別biệt 於ư 斯tư 簡giản 辨biện 得đắc 出xuất 不bất 妨phương 擔đảm 荷hà 大đại 法pháp 。

斷đoạn 橋kiều 倫luân 禪thiền 師sư 因nhân 方phương 山sơn 入nhập 室thất 呈trình 解giải 橋kiều 一nhất 見kiến 便tiện 曰viết 子tử 捉tróc 賊tặc 也dã 山sơn 禮lễ 拜bái 曰viết 賊tặc 已dĩ 收thu 下hạ 請thỉnh 師sư 驗nghiệm 贓# 橋kiều 舉cử 萬vạn 法pháp 歸quy 一nhất 話thoại 山sơn 答đáp 橋kiều 不bất 諾nặc 齋trai 後hậu 普phổ 請thỉnh 山sơn 手thủ 忘vong 所sở 舉cử 橋kiều 拈niêm 莧# 根căn 示thị 之chi 曰viết 是thị 甚thậm 麼ma 山sơn 乃nãi 大đại 悟ngộ 。

國quốc 清thanh 拈niêm 莧# 根căn 意ý 在tại 言ngôn 外ngoại 瑞thụy 巖nham 便tiện 悟ngộ 去khứ 喚hoán 鐘chung 作tác 甕úng 看khán 來lai 二nhị 俱câu 不bất 了liễu 驀# 拈niêm 杖trượng 曰viết 者giả 個cá 便tiện 是thị 國quốc 清thanh 手thủ 裏lý 莧# 菜thái 根căn 紅hồng 爍thước 爍thước 底để 一nhất 眾chúng 共cộng 見kiến 還hoàn 有hữu 悟ngộ 底để 麼ma 良lương 久cửu 眾chúng 無vô 對đối 乃nãi 曰viết 三tam 十thập 年niên 後hậu 。

福phước 林lâm 白bạch 雲vân 度độ 禪thiền 師sư 晚vãn 侍thị 無vô 見kiến 問vấn 西tây 來lai 密mật 意ý 未vị 審thẩm 如như 何hà 見kiến 曰viết 待đãi 娑sa 羅la 峰phong 點điểm 頭đầu 即tức 向hướng 汝nhữ 道đạo 雲vân 以dĩ 手thủ 搖dao 拽duệ 擬nghĩ 答đáp 見kiến 便tiện 喝hát 雲vân 曰viết 娑sa 羅la 峰phong 頂đảnh 白bạch 浪lãng 滔thao 天thiên 花hoa 開khai 芒mang 種chủng 後hậu 葉diệp 落lạc 立lập 秋thu 前tiền 見kiến 曰viết 我ngã 家gia 無vô 殘tàn 羹# 剩thặng 飯phạn 也dã 雲vân 曰viết 此thử 非phi 殘tàn 羹# 剩thặng 飯phạn 而nhi 何hà 見kiến 頷hạm 之chi 雲vân 禮lễ 拜bái 。

無vô 見kiến 老lão 漢hán 有hữu 回hồi 天thiên 關quan 轉chuyển 地địa 軸trục 之chi 能năng 將tương 謂vị 無vô 人nhân 措thố 泊bạc 不bất 知tri 墻tường 塹tiệm 不bất 堅kiên 引dẫn 賊tặc 入nhập 室thất 白bạch 雲vân 雖tuy 拔bạt 關quan 而nhi 入nhập 自tự 矜căng 謀mưu 略lược 過quá 人nhân 爭tranh 奈nại 出xuất 天thiên 台thai 網võng 子tử 不bất 得đắc 要yếu 作tác 臨lâm 濟tế 兒nhi 孫tôn 猶do 未vị 得đắc 在tại 且thả 道đạo 什thập 處xứ 是thị 他tha 不bất 得đắc 處xứ 須Tu 彌Di 頂đảnh 上thượng 洪hồng 波ba 湧dũng 大đại 海hải 中trung 心tâm 烈liệt 燄diệm 騰đằng 。

天thiên 界giới 古cổ 拙chuyết 俊# 禪thiền 師sư 請thỉnh 益ích 白bạch 雲vân 從tùng 上thượng 宗tông 旨chỉ 雲vân 上thượng 堂đường 曰viết 世Thế 尊Tôn 拈niêm 花hoa 平bình 地địa 骨cốt 堆đôi 迦Ca 葉Diếp 微vi 笑tiếu 忍nhẫn 俊# 不bất 禁cấm 二nhị 俱câu 翻phiên 成thành 特đặc 地địa 古cổ 拙chuyết 豁hoát 然nhiên 大đại 悟ngộ 。 以dĩ 手thủ 搖dao 曰viết 止chỉ 止chỉ 雲vân 擲trịch 拂phất 子tử 下hạ 座tòa 拙chuyết 隨tùy 入nhập 方phương 丈trượng 雲vân 詰cật 之chi 曰viết 你nễ 適thích 來lai 見kiến 個cá 甚thậm 麼ma 乃nãi 爾nhĩ 拙chuyết 曰viết 若nhược 有hữu 可khả 見kiến 則tắc 孤cô 負phụ 和hòa 尚thượng 也dã 雲vân 深thâm 肯khẳng 。

古cổ 拙chuyết 胸hung 藏tạng 明minh 珠châu 遇ngộ 智trí 者giả 以dĩ 增tăng 光quang 白bạch 雲vân 龍long 樓lâu 高cao 起khởi 是thị 其kỳ 人nhân 乃nãi 可khả 入nhập 若nhược 古cổ 拙chuyết 向hướng 個cá 裏lý 悟ngộ 去khứ 早tảo 是thị 孤cô 負phụ 白bạch 雲vân 了liễu 也dã 甘cam 露lộ 恁nhẫm 麼ma 道đạo 你nễ 諸chư 人nhân 且thả 如như 何hà 會hội 取thủ 。

東đông 林lâm 無vô 際tế 悟ngộ 禪thiền 師sư 訪phỏng 清thanh 菩Bồ 薩Tát 示thị 無vô 字tự 話thoại 遂toại 縛phược 竹trúc 為vi 菴am 研nghiên 礪# 不bất 懈giải 四tứ 指chỉ 大đại 畫họa 帖# 亦diệc 不bất 顧cố 只chỉ 是thị 拍phách 盲manh 做tố 鈍độn 工công 夫phu 西tây 江giang 悟ngộ 首thủ 座tòa 指chỉ 參tham 天thiên 界giới 客khách 無vô 念niệm 過quá 松tùng 隱ẩn 咸hàm 稱xưng 賞thưởng 其kỳ 志chí 及cập 見kiến 白bạch 雲vân 舉cử 萬vạn 法pháp 歸quy 一nhất 際tế 答đáp 雲vân 喝hát 出xuất 一nhất 晚vãn 經kinh 行hành 廊lang 下hạ 雲vân 擒cầm 住trụ 曰viết 大đại 眾chúng 快khoái 將tương 火hỏa 來lai 老lão 僧Tăng 擒cầm 下hạ 個cá 賊tặc 際tế 曰viết 是thị 家gia 裏lý 人nhân 雲vân 乃nãi 掩yểm 其kỳ 口khẩu 曰viết 如như 何hà 是thị (# 家gia 內nội )# 事sự 速tốc 道đạo 速tốc 道đạo 際tế 如như 是thị 大đại 悟ngộ 。

白bạch 雲vân 用dụng 盡tận 機cơ 謀mưu 費phí 煞sát 腕oản 頭đầu 力lực 小tiểu 徑kính 短đoản 人nhân 豈khởi 大đại 丈trượng 夫phu 為vi 耶da 千thiên 古cổ 之chi 下hạ 不bất 免miễn 遭tao 人nhân 簡giản 點điểm 東đông 林lâm 被bị 擒cầm 賊tặc 身thân 難nan 脫thoát 連liên 忙mang 道đạo 是thị 家gia 內nội 人nhân 及cập 至chí 問vấn 著trước 家gia 內nội 事sự 有hữu 口khẩu 不bất 能năng 分phần/phân 。

白bạch 雲vân 無vô 間gian 度độ 禪thiền 師sư 謂vị 東đông 林lâm 無vô 際tế 曰viết 八bát 峰phong 汝nhữ 師sư 也dã 母mẫu 宜nghi 滯trệ 此thử 際tế 返phản 八bát 峰phong 古cổ 拙chuyết 曰viết 還hoàn 我ngã 照chiếu 用dụng 來lai 曰viết 若nhược 有hữu 照chiếu 用dụng 即tức 成thành 障chướng 礙ngại 拙chuyết 曰viết 者giả 廝tư 著trước 空không 佛Phật 也dã 救cứu 不bất 得đắc 曰viết 有hữu 無vô 俱câu 寂tịch 滅diệt 空không 佛Phật 悉tất 皆giai 非phi 拙chuyết 謂vị 侍thị 者giả 曰viết 者giả 僧Tăng 有hữu 福phước 德đức 相tương/tướng 拈niêm 拄trụ 杖trượng 靠# 椅# 坐tọa 命mạng 際tế 供cung 說thuyết 行hành 腳cước 際tế 乃nãi 直trực 敘tự 拙chuyết 曰viết 你nễ 且thả 去khứ 不bất 知tri 你nễ 者giả 樣# 工công 夫phu 。

一nhất 人nhân 肘trửu 後hậu 懸huyền 符phù 難nạn/nan 瞞man 識thức 者giả 一nhất 人nhân 頂đảnh 突đột 摩ma 醯hê 墮đọa 他tha 綣# 繢hội 雖tuy 然nhiên 兩lưỡng 得đắc 相tương 見kiến 。 仍nhưng 不bất 相tương 知tri 且thả 什thập 處xứ 是thị 他tha 相tương 見kiến 不bất 相tương 知tri 處xứ 喝hát 一nhất 喝hát 曰viết 據cứ 虎hổ 頭đầu 兮hề 把bả 虎hổ 尾vĩ 一nhất 喝hát 之chi 下hạ 全toàn 賓tân 主chủ 。

東đông 林lâm 蠶tằm 骨cốt 悟ngộ 禪thiền 師sư 楚sở 山sơn 參tham 至chí 晚vãn 復phục 召triệu 詰cật 曰viết 汝nhữ 平bình 昔tích 發phát 明minh 處xứ 次thứ 第đệ 說thuyết 來lai 山sơn 以dĩ 實thật 對đối 林lâm 曰viết 還hoàn 我ngã 無vô 字tự 意ý 來lai 曰viết 者giả 僧Tăng 問vấn 處xứ 偏thiên 多đa 事sự 趙triệu 老lão 何hà 曾tằng 涉thiệp 所sở 思tư 信tín 口khẩu 一nhất 言ngôn 都đô 吐thổ 露lộ 翻phiên 成thành 特đặc 地địa 使sử 人nhân 疑nghi 林lâm 曰viết 如như 何hà 是thị 你nễ 不bất 疑nghi 處xứ 曰viết 青thanh 山sơn 綠lục 水thủy 燕yên 語ngữ 鶯# 啼đề 歷lịch 歷lịch 分phân 明minh 更cánh 疑nghi 何hà 事sự 林lâm 曰viết 未vị 在tại 更cánh 道đạo 曰viết 頭đầu 頂đảnh 虛hư 空không 腳cước 踏đạp 實thật 地địa 林lâm 曰viết 未vị 在tại 再tái 道đạo 山sơn 禮lễ 拜bái 林lâm 曰viết 。 如như 是thị 如như 是thị 。

師sư 資tư 會hội 晤# 如như 蟲trùng 禦ngữ 木mộc 奪đoạt 鼓cổ 搶# 旂# 所sở 向hướng 無vô 敵địch 還hoàn 有hữu 明minh 辨biện 端đoan 倪nghê 者giả 麼ma 曹tào 溪khê 波ba 浪lãng 如như 相tương 似tự 無vô 限hạn 平bình 人nhân 被bị 陸lục 沉trầm 。

大đại 岡# 月nguyệt 溪khê 澂# 禪thiền 師sư 最tối 後hậu 至chí 道đạo 林lâm 參tham 無vô 際tế 呈trình 所sở 見kiến 林lâm 不bất 諾nặc 溪khê 以dĩ 林lâm 強cường/cưỡng 抑ức 出xuất 不bất 遜tốn 語ngữ 辭từ 林lâm 林lâm 知tri 是thị 法Pháp 器khí 乃nãi 負phụ 囊nang 送tống 至chí 山sơn 門môn 忽hốt 指chỉ 黃hoàng 犬khuyển 曰viết 者giả 畜súc 生sanh 為vi 什thập 有hữu 業nghiệp 識thức 無vô 佛Phật 性tánh 溪khê 于vu 。 言ngôn 下hạ 大đại 悟ngộ 。

無vô 旋toàn 乾can/kiền/càn 轉chuyển 坤# 之chi 作tác 不bất 能năng 陶đào 鑄chú 英anh 流lưu 非phi 經kinh 天thiên 緯# 地địa 之chi 才tài 何hà 以dĩ 幹cán 蠱cổ 鴻hồng 烈liệt 無vô 際tế 老lão 漢hán 如như 排bài 長trường/trưởng 蛇xà 大đại 陣trận 一nhất 鼓cổ 而nhi 全toàn 軍quân 就tựu 得đắc 月nguyệt 溪khê 胸hung 藏tạng 百bách 萬vạn 甲giáp 兵binh 一nhất 戰chiến 而nhi 勇dũng 再tái 戰chiến 而nhi 敗bại 棄khí 陣trận 而nhi 歸quy 心tâm 膽đảm 俱câu 喪táng 還hoàn 見kiến 二nhị 老lão 用dụng 處xứ 麼ma 若nhược 是thị 伶# 俐# 漢hán 孰thục 為vi 相tương/tướng 鈍độn 置trí 。

大đại 岡# 夷di 峰phong 寧ninh 禪thiền 師sư 上thượng 堂đường 舉cử 臨lâm 濟tế 慈từ 明minh 三tam 句cú 畢tất 乃nãi 曰viết 慈từ 明minh 只chỉ 解giải 潑bát 油du 救cứu 燃nhiên 不bất 解giải 藥dược 裏lý 去khứ 病bệnh 大đại 岡# 即tức 不bất 然nhiên 第đệ 一nhất 句cú 薦tiến 得đắc 山sơn 門môn 頭đầu 與dữ 你nễ 商thương 量lượng 第đệ 二nhị 句cú 薦tiến 得đắc 僧Tăng 堂đường 前tiền 與dữ 你nễ 商thương 量lượng 第đệ 三tam 句cú 薦tiến 得đắc 寮liêu 舍xá 裏lý 與dữ 你nễ 商thương 量lượng 大đại 岡# 雖tuy 恁nhẫm 麼ma 舉cử 諸chư 人nhân 須tu 向hướng 一nhất 念niệm 未vị 舉cử 以dĩ 前tiền 會hội 得đắc 略lược 較giảo 些# 子tử 。

大đại 岡# 雖tuy 能năng 提đề 振chấn 綱cương 宗tông 只chỉ 向hướng 門môn 外ngoại 之chi 遶nhiễu 不bất 善thiện 坐tọa 地địa 拔bạt 關quan 致trí 令linh 天thiên 下hạ 後hậu 世thế 執chấp 病bệnh 為vi 藥dược 甘cam 露lộ 則tắc 不bất 爾nhĩ 第đệ 一nhất 句cú 薦tiến 得đắc 毛mao 頭đầu 星tinh 現hiện 恰kháp 當đương 門môn 第đệ 二nhị 句cú 薦tiến 得đắc 爛lạn 泥nê 裏lý 和hòa 棘cức 刺thứ 第đệ 三tam 句cú 薦tiến 得đắc 焦tiêu 磚# 打đả 著trước 連liên 底để 凍đống 恁nhẫm 麼ma 會hội 眉mi 在tại 眼nhãn 上thượng 腳cước 在tại 肚đỗ 下hạ 不bất 恁nhẫm 麼ma 會hội 面diện 南nam 看khán 北bắc 斗đẩu 日nhật 午ngọ 打đả 三tam 更cánh 。

趙triệu 州châu 諗# 禪thiền 師sư 僧Tăng 問vấn 如như 何hà 是thị 不bất 錯thác 的đích 路lộ 州châu 曰viết 明minh 心tâm 見kiến 性tánh 是thị 不bất 錯thác 底để 路lộ 密mật 菴am 傑kiệt 云vân 趙triệu 州châu 眼nhãn 觀quán 東đông 南nam 意ý 在tại 西tây 北bắc 大đại 似tự 狐hồ 狸li 戀luyến 窟quật 有hữu 甚thậm 快khoái 活hoạt 處xứ 有hữu 問vấn 徑kính 山sơn 如như 何hà 是thị 不bất 錯thác 底để 路lộ 只chỉ 向hướng 道đạo 家gia 家gia 有hữu 路lộ 透thấu 長trường/trưởng 安an 。

趙triệu 州châu 只chỉ 知tri 貪tham 程# 不bất 顧cố 通thông 身thân 泥nê 水thủy 若nhược 是thị 不bất 錯thác 的đích 路lộ 轉chuyển 生sanh 迂# 曲khúc 密mật 菴am 老lão 人nhân 與dữ 麼ma 逼bức 抑ức 太thái 過quá 直trực 令linh 趙triệu 州châu 無vô 轉chuyển 身thân 處xứ 若nhược 云vân 家gia 家gia 有hữu 路lộ 透thấu 長trường/trưởng 安an 又hựu 何hà 曾tằng 出xuất 他tha 狐hồ 狸li 窟quật 在tại 海hải 門môn 即tức 不bất 然nhiên 或hoặc 問vấn 如như 何hà 是thị 不bất 錯thác 的đích 路lộ 劈phách 脊tích 便tiện 棒bổng 者giả 僧Tăng 直trực 下hạ 得đắc 入nhập 也dã 未vị 可khả 料liệu 。

瑞thụy 巖nham 方phương 山sơn 寶bảo 禪thiền 師sư 參tham 無vô 準chuẩn 于vu 徑kính 山sơn 盡tận 得đắc 旨chỉ 要yếu 一nhất 日nhật 忽hốt 疑nghi 四tứ 方phương 八bát 面diện 來lai 話thoại 請thỉnh 益ích 準chuẩn 曰viết 老lão 僧Tăng 不bất 能năng 為vì 汝nhữ 說thuyết 汝nhữ 但đãn 自tự 看khán 山sơn 再tái 四tứ 請thỉnh 益ích 準chuẩn 終chung 不bất 說thuyết 及cập 順thuận 寂tịch 遺di 偈kệ 示thị 山sơn 曰viết 來lai 時thời 空không 索sách 索sách 去khứ 也dã 赤xích 條điều 條điều 更cánh 要yếu 問vấn 端đoan 的đích 天thiên 台thai 有hữu 石thạch 榆# 山sơn 稟bẩm 命mạng 參tham 斷đoạn 橋kiều 于vu 國quốc 清thanh 罄khánh 其kỳ 機cơ 用dụng 橋kiều 皆giai 不bất 諾nặc 請thỉnh 益ích 至chí 十thập 一nhất 度độ 一nhất 晚vãn 危nguy 坐tọa 忽hốt 睹đổ 燈đăng 光quang 洞đỗng 明minh 。 豁hoát 然nhiên 大đại 悟ngộ 。

徑kính 山sơn 猶do 大đại 將tướng 登đăng 壇đàn 不bất 肯khẳng 輕khinh 敵địch 前tiền 人nhân 然nhiên 則tắc 如như 是thị 未vị 盡tận 善thiện 也dã 當đương 時thời 待đãi 他tha 請thỉnh 益ích 直trực 與dữ 痛thống 棒bổng 再tái 四tứ 請thỉnh 益ích 棒bổng 折chiết 不bất 休hưu 教giáo 他tha 瑞thụy 巖nham 去khứ 死tử 十thập 分phần/phân 倘thảng 能năng 據cứ 行hành 此thử 令linh 吾ngô 宗tông 豈khởi 若nhược 是thị 哉tai 諸chư 兄huynh 弟đệ 要yếu 見kiến 徑kính 山sơn 立lập 地địa 處xứ 麼ma 蜜mật 裏lý 有hữu 砒# 霜sương 。

徑kính 山sơn 南nam 明minh 廣quảng 禪thiền 師sư 因nhân 檀đàn 越việt 入nhập 山sơn 飯phạn 僧Tăng 知tri 客khách 行hành 嚫sấn 維duy 那na 唱xướng 云vân 板bản 首thủ 三tam 分phần/phân 執chấp 事sự 二nhị 分phần 散tán 眾chúng 一nhất 分phân 明minh 問vấn 侍thị 僧Tăng 你nễ 是thị 幾kỷ 分phần/phân 僧Tăng 無vô 語ngữ 明minh 召triệu 知tri 客khách 曰viết 何hà 不bất 與dữ 他tha 僧Tăng 亦diệc 無vô 語ngữ 明minh 顧cố 視thị 大đại 眾chúng 維duy 那na 問vấn 訊tấn 出xuất 堂đường 。

將tương 頭đầu 不bất 猛mãnh 累lũy/lụy/luy 及cập 三tam 軍quân 。

大đại 岡# 夷di 峰phong 寧ninh 禪thiền 師sư 上thượng 堂đường 曰viết 一nhất 句cú 子tử 不bất 作tác 一nhất 句cú 子tử 會hội 天thiên 無vô 四tứ 壁bích 萬vạn 里lý 雲vân 消tiêu 佛Phật 祖tổ 攢toàn 眉mi 人nhân 天thiên 膽đảm 喪táng 累lũy/lụy/luy 我ngã 釋Thích 迦Ca 頭đầu 白bạch 齒xỉ 黑hắc 若nhược 作tác 一nhất 句cú 子tử 會hội 誤ngộ 他tha 千thiên 聖thánh 萬vạn 賢hiền 頭đầu 出xuất 頭đầu 沒một 戴đái 角giác 披phi 毛mao 眼nhãn 裏lý 沙sa 耳nhĩ 裏lý 水thủy 驀# 卓trác 杖trượng 曰viết 權quyền 且thả 放phóng 過quá 。

夷di 峰phong 恁nhẫm 麼ma 道đạo 大đại 似tự 富phú 嫌hiềm 千thiên 口khẩu 少thiểu 貧bần 恨hận 一nhất 身thân 多đa 。

蠶tằm 骨cốt 明minh 悟ngộ 禪thiền 師sư 問vấn 古cổ 庭đình 堅kiên 曰viết 子tử 別biệt 我ngã 在tại 甚thậm 處xứ 曰viết 佛Phật 祖tổ 行hành 不bất 到đáo 處xứ 曰viết 還hoàn 許hứa 人nhân 來lai 否phủ/bĩ 曰viết 坦thản 然nhiên 無vô 礙ngại 天thiên 目mục 進tiến 頌tụng 曰viết 水thủy 邊biên 林lâm 下hạ 舊cựu 生sanh 涯nhai 土thổ/độ 凳# 柴sài 床sàng 意ý 味vị 佳giai 歸quy 興hưng 忽hốt 然nhiên 動động 昨tạc 夜dạ 謾man 將tương 客khách 思tư 寄ký 煙yên 霞hà 。

東đông 林lâm 善thiện 得đắc 養dưỡng 子tử 之chi 緣duyên 爭tranh 奈nại 憐lân 兒nhi 不bất 覺giác 醜xú 古cổ 庭đình 故cố 有hữu 應ứng 對đối 之chi 節tiết 不bất 無vô 驕kiêu 奢xa 之chi 態thái 檢kiểm 點điểm 將tương 來lai 一nhất 人nhân 理lý 上thượng 偏thiên 枯khô 一nhất 人nhân 事sự 上thượng 偏thiên 枯khô 且thả 如như 何hà 得đắc 恰kháp 好hảo/hiếu 去khứ 天thiên 目mục 恁nhẫm 麼ma 道đạo 大đại 似tự 平bình 分phần/phân 風phong 月nguyệt 渾hồn 無vô 左tả 右hữu 要yếu 會hội 二nhị 老lão 落lạc 處xứ 只chỉ 恐khủng 未vị 在tại 。

德đức 山sơn 托thác 缽bát 因nhân 緣duyên 。

德đức 山sơn 逞sính 一nhất 時thời 英anh 俊# 如như 臨lâm 大đại 敵địch 雖tuy 明minh 中trung 落lạc 節tiết 實thật 暗ám 裏lý 藏tạng 刀đao 雪tuyết 峰phong 不bất 辨biện 端đoan 倪nghê 亦diệc 似tự 個cá 初sơ 生sanh 老lão 虎hổ 見kiến 物vật 直trực 撞chàng 將tương 去khứ 巖nham 頭đầu 從tùng 中trung 跳khiêu 出xuất 鼓cổ 惑hoặc 兩lưỡng 間gian 埋mai 兵binh 調điều 鬥đấu 檢kiểm 點điểm 將tương 來lai 德đức 山sơn 父phụ 子tử 兄huynh 弟đệ 。 同đồng 室thất 操thao 戈qua 自tự 揚dương 家gia 醜xú 智trí 者giả 所sở 不bất 為vi 。 也dã 諸chư 方phương 盡tận 謂vị 若nhược 不bất 如như 是thị 。 安an 得đắc 今kim 日nhật 不bất 同đồng 昨tạc 日nhật 殊thù 不bất 知tri 因nhân 他tha 如như 是thị 故cố 不bất 能năng 。 得đắc 到đáo 今kim 日nhật 大đại 覺giác 恁nhẫm 麼ma 判phán 斷đoạn 也dã 要yếu 諸chư 人nhân 疑nghi 著trước 且thả 道đạo 末mạt 後hậu 句cú 又hựu 如như 何hà 會hội 國quốc 清thanh 寺tự 裏lý 兩lưỡng 頭đầu 阤đà 鋪phô 個cá 破phá 蓆# 日nhật 裏lý 睡thụy 。

婆bà 子tử 燒thiêu 菴am 因nhân 緣duyên 。

大đại 覺giác 扶phù 弱nhược 不bất 扶phù 強cường/cưỡng 論luận 實thật 不bất 論luận 虛hư 要yếu 斷đoạn 者giả 公công 案án 有hữu 者giả 道đạo 婆bà 子tử 通thông 身thân 眼nhãn 徹triệt 體thể 風phong 流lưu 者giả 僧Tăng 不bất 識thức 料liệu 掉trạo 沒một 交giao 涉thiệp 有hữu 者giả 道đạo 者giả 僧Tăng 老lão 實thật 太thái 過quá 不bất 諳am 來lai 機cơ 不bất 恰kháp 婆bà 子tử 意ý 料liệu 掉trạo 沒một 交giao 涉thiệp 有hữu 者giả 道đạo 婆bà 子tử 暗ám 度độ 春xuân 色sắc 者giả 僧Tăng 冷lãnh 灶# 無vô 煙yên 總tổng 未vị 摸mạc 著trước 他tha 二nhị 人nhân 鼻tị 孔khổng 山sơn 僧Tăng 不bất 惜tích 口khẩu 過quá 也dã 要yếu 諸chư 方phương 檢kiểm 點điểm 婆bà 子tử 通thông 身thân 是thị 病bệnh 不bất 堪kham 療liệu 治trị 者giả 僧Tăng 壁bích 立lập 萬vạn 仞nhận 坐tọa 斷đoạn 千thiên 差sai 要yếu 會hội 麼ma 枯khô 木mộc 倚ỷ 寒hàn 巖nham 三tam 冬đông 無vô 煖noãn 氣khí 到đáo 者giả 個cá 田điền 地địa 也dã 大đại 難nạn/nan 雖tuy 然nhiên 被bị 個cá 婆bà 子tử 逐trục 怎chẩm 奈nại 無vô 人nhân 識thức 得đắc 伊y 。