瑜Du 伽Già 燄Diệm 口Khẩu 註Chú 集Tập 纂Toản 要Yếu 儀Nghi 軌Quỹ
Quyển 0001
清Thanh 寂Tịch 暹 纂Toản

閱duyệt 大đại 藏tạng 作tác 。 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 。 須tu 得đắc 五ngũ 智trí 灌quán 頂đảnh 。 紹thiệu 阿A 闍Xà 黎Lê 位vị 。 方phương 可khả 傳truyền 授thọ 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 自tự 招chiêu 殃ương 咎cữu 。 此thử 世Thế 尊Tôn 授thọ 阿A 難Nan 之chi 密mật 囑chúc 耳nhĩ 。 相tương/tướng 傳truyền 既ký 久cửu 。 法pháp 臣thần 成thành 弊tệ 。 後hậu 蓮liên 大đại 師sư 去khứ 華hoa 就tựu 實thật 。 稽khể 古cổ 考khảo 定định 。

時thời 流lưu 奇kỳ 好hảo/hiếu 。 痛thống 口khẩu 訶ha 責trách 。 今kim 觀quán 。

巨cự 澈triệt 上thượng 座tòa 之chi 纂toản 要yếu 。 深thâm 得đắc 先tiên 哲triết 之chi 訓huấn 。 以dĩ 正chánh 季quý 世thế 之chi 訛ngoa 。 可khả 謂vị 洞đỗng 開khai 古cổ 詻# 。 枝chi 蔓mạn 剪tiễn 除trừ 。 功công 補bổ 緇# 門môn 。 饒nhiêu 益ích 有hữu 情tình 者giả 也dã 。

歲tuế 在tại 乙ất 卯mão 重trọng/trùng 陽dương 前tiền 五ngũ 日nhật 桃đào 村thôn 無vô 隱ẩn 千thiên 峰phong 立lập 書thư 。

No.1084-1# 瑜du 伽già 燄diệm 口khẩu 儀nghi 軌quỹ 六lục 則tắc

苕# 水thủy (# 子tử 若nhược 觀quán 內nội 衡hành 銓thuyên )# 仝# 攷# 正chánh

瑜du 伽già 密mật 教giáo

釋Thích 迦Ca 說thuyết 灋pháp 。 有hữu 顯hiển 有hữu 密mật 。 顯hiển 通thông 大đại 小tiểu 。 密mật 唯duy 大Đại 乘Thừa 。 瑜du 伽già 本bổn 經kinh 。 都đô 十thập 萬vạn 偈kệ 。 有hữu 十thập 八bát 會hội 。 除trừ 十thập 八bát 會hội 。 餘dư 經kinh 屬thuộc 顯hiển 。 今kim 大đại 藏tạng 中trung 。 佛Phật 說thuyết 救cứu 拔bạt 燄diệm 口khẩu 餓ngạ 鬼quỷ 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 。 是thị 不bất 空không 譯dịch 。 佛Phật 說thuyết 救cứu 面diện 然nhiên 餓ngạ 鬼quỷ 陀đà 羅la 尼ni 神thần 咒chú 經kinh 。 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 譯dịch 。 一nhất 經kinh 二nhị 譯dịch 。 俱câu 唯duy 有hữu 變biến 食thực 真chân 言ngôn 。 此thử 經Kinh 自tự 屬thuộc 顯hiển 教giáo 。 不bất 空không 又hựu 譯dịch 出xuất 瑜du 伽già 集tập 要yếu 救cứu 阿A 難Nan 陀Đà 羅la 尼ni 燄diệm 口khẩu 儀nghi 軌quỹ 經kinh 。 復phục 用dụng 密mật 部bộ 大đại 悲bi 空không 智trí 儀nghi 軌quỹ 經Kinh 云vân 。 瑜du 伽già 即tức 相tương 應ứng 義nghĩa 。 謂vị 一nhất 切thiết 乘thừa 境cảnh 行hành 果quả 。 所sở 有hữu 諸chư 法pháp 。 皆giai 相tương 應ứng 也dã 。 其kỳ 密mật 教giáo 相tương/tướng 。 如như 顯hiển 密mật 圓viên 通thông 中trung 說thuyết 。 施thí 食thực 緣duyên 起khởi 。 如như 本bổn 經kinh 說thuyết 。

壇đàn 儀nghi

一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 真chân 實thật 攝nhiếp 經kinh 說thuyết 。 大đại 曼mạn 茶trà 囉ra 有hữu 五ngũ 部bộ 。 初sơ 佛Phật 部bộ 。 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 佛Phật 為vi 部bộ 主chủ 。 次thứ 金kim 剛cang 部bộ 。 阿a 閦súc 佛Phật 為vi 部bộ 主chủ 。 次thứ 寶bảo 部bộ 。 寶bảo 生sanh 佛Phật 為vi 部bộ 主chủ 。 次thứ 蓮liên 華hoa 部bộ 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 為vi 部bộ 主chủ 。 次thứ 羯yết 磨ma 部bộ 。 不bất 空không 成thành 就tựu 佛Phật 為vi 部bộ 主chủ 。 又hựu 五ngũ 部bộ 各các 有hữu 四tứ 大đại 品phẩm 。 一nhất 金kim 剛cang 界giới 。 二nhị 降giáng/hàng 三tam 世thế 。 三tam 徧biến 調điều 伏phục 。 四tứ 一nhất 切thiết 義nghĩa 成thành 就tựu 。 又hựu 四tứ 品phẩm 中trung 各các 建kiến 立lập 六lục 曼mạn 茶trà 囉ra 。 所sở 謂vị 大đại 曼mạn 茶trà 囉ra 。 三tam 昧muội 耶da 曼mạn 茶trà 囉ra 。 法pháp 曼mạn 茶trà 囉ra 。 羯yết 磨ma 曼mạn 茶trà 囉ra 。 四tứ 印ấn 曼mạn 茶trà 囉ra 。 一nhất 印ấn 曼mạn 茶trà 囉ra 。 今kim 本bổn 壇đàn 儀nghi 。 于vu 五ngũ 部bộ 中trung 。 屬thuộc 蓮liên 華hoa 部bộ 。 于vu 四tứ 大đại 品phẩm 。 徧biến 是thị 調điều 伏phục 。 千thiên 手thủ 千thiên 眼nhãn 。 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 念niệm 誦tụng 儀nghi 軌quỹ 。 明minh 四tứ 種chủng 壇đàn 法pháp 。 所sở 謂vị 息tức 災tai 增tăng 益ích 。 敬kính 愛ái 降hàng 伏phục 。 今kim 是thị 增tăng 益ích 。 出xuất 世thế 悉tất 地địa 。 梵Phạn 語ngữ 曼mạn 茶trà 囉ra 。 或hoặc 云vân 曼mạn 荼đồ 囉ra 等đẳng 。 有hữu 翻phiên 即tức 壇đàn 義nghĩa 。 準chuẩn 千thiên 手thủ 眼nhãn 儀nghi 軌quỹ 中trung 。 結kết 纔tài 發phát 意ý 轉Chuyển 法Pháp 輪Luân 菩Bồ 薩Tát 印ấn 云vân 。 以dĩ 印ấn 置trí 身thân 前tiền 空không 中trung 。 即tức 滿mãn 虗hư 空không 界giới 。 成thành 大đại 曼mạn 茶trà 囉ra 。 以dĩ 印ấn 安an 于vu 心tâm 上thượng 。 即tức 自tự 身thân 成thành 大đại 曼mạn 茶trà 囉ra 等đẳng 。 則tắc 知tri 曼mạn 茶trà 囉ra 非phi 止chỉ 是thị 壇đàn 義nghĩa 。 後hậu 當đương 再tái 明minh 。 而nhi 本bổn 經kinh 儀nghi 軌quỹ 名danh 三tam 昧muội 耶da 壇đàn 者giả 。 即tức 與dữ 弟đệ 子tử 。 及cập 鬼quỷ 神thần 授thọ 戒giới 壇đàn 也dã 。 般Bát 若Nhã 理lý 趣thú 釋thích 中trung 。 梵Phạn 語ngữ 三tam 昧muội 耶da 含hàm 四tứ 義nghĩa 。 第đệ 四tứ 義nghĩa 云vân 。 三tam 昧muội 耶da 亦diệc 為vi 曼mạn 茶trà 囉ra 之chi 異dị 名danh 。 故cố 六lục 曼mạn 茶trà 囉ra 中trung 。 第đệ 二nhị 名danh 三tam 昧muội 耶da 曼mạn 茶trà 囉ra 。 其kỳ 名danh 義nghĩa 一nhất 也dã 。 金kim 剛cang 頂đảnh 瑜du 伽già 略lược 出xuất 念niệm 誦tụng 法pháp 。 有hữu 畵họa 像tượng 壇đàn 手thủ 印ấn 壇đàn 。 此thử 用dụng 手thủ 印ấn 壇đàn 也dã 。 手thủ 印ấn 壇đàn 亦diệc 名danh 隨tùy 心tâm 壇đàn 。 隨tùy 心tâm 變biến 現hiện 故cố 。 千thiên 手thủ 眼nhãn 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 十thập 肘trửu 曼mạn 茶trà 囉ra 法Pháp 門môn 云vân 。 以dĩ 曾tằng 入nhập 大đại 會hội 三tam 曼mạn 拏noa 囉ra 金kim 剛cang 大Đại 道Đạo 場tràng 者giả 。 不bất 須tu 作tác 曼mạn 拏noa 囉ra 。 唯duy 結kết 印ấn 誦tụng 咒chú 。 無vô 願nguyện 不bất 果quả 。 大đại 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 成thành 佛Phật 神thần 變biến 經kinh 本bổn 尊tôn 三tam 昧muội 品phẩm 云vân 。 諸chư 尊tôn 有hữu 三tam 種chủng 身thân 。 所sở 謂vị 字tự 印ấn 形hình 相tướng 。 其kỳ 畵họa 像tượng 法pháp 。 必tất 須tu 作tác 曼mạn 拏noa 囉ra 如như 法Pháp 故cố 。 藏tạng 本bổn 集tập 施thí 食thực 儀nghi 。 人nhân 慮lự 末mạt 世thế 不bất 能năng 建kiến 畵họa 像tượng 曼mạn 拏noa 囉ra 。 亦diệc 恐khủng 不bất 得đắc 金kim 剛cang 阿A 闍Xà 黎Lê 。 故cố 權quyền 用dụng 大đại 輪luân 明minh 王vương 咒chú 印ấn 。 與dữ 轉chuyển 法Pháp 輪luân 咒chú 印ấn 起khởi 首thủ 。 深thâm 為vi 有hữu 理lý 。 宜nghi 可khả 準chuẩn 行hành 。 又hựu 曼mạn 拏noa 疏sớ/sơ 云vân 。 夫phu 為vi 道Đạo 者giả 。 析tích 運vận 為vi 宗tông 。 上thượng 若nhược 不bất 供cung 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 何hà 處xứ 展triển 智trí 。 欲dục 求cầu 菩Bồ 提Đề 。 下hạ 若nhược 不bất 濟tế 諸chư 仙tiên 餓ngạ 鬼quỷ 。 何hà 處xứ 行hành 悲bi 。 以dĩ 度độ 薩tát 埵đóa 。 有hữu 信tín 之chi 流lưu 。 無vô 遺di 斯tư 業nghiệp 。 今kim 本bổn 印ấn 現hiện 壇đàn 儀nghi 以dĩ 前tiền 。 是thị 上thượng 供cung 求cầu 菩Bồ 提Đề 。 啟khải 告cáo 以dĩ 後hậu 。 是thị 下hạ 濟tế 度độ 薩tát 埵đóa 。

阿A 闍Xà 黎Lê

(# 國quốc 師sư 金kim 剛cang 智trí 。 乃nãi 西tây 域vực 人nhân 。 親thân 傳truyền 龍long 智trí 阿A 闍Xà 黎Lê 法pháp 。 唐đường 開khai 元nguyên 七thất 年niên 來lai 支chi 那na 。 所sở 至chí 結kết 壇đàn 。 作tác 灌quán 頂đảnh 道Đạo 場Tràng 。 即tức 此thử 土thổ/độ 阿A 闍Xà 黎Lê 之chi 始thỉ 祖tổ 也dã )# 。

準chuẩn 瑜du 伽già 大đại 教giáo 王vương 經kinh 。 乃nãi 是thị 十Thập 地Địa 灌quán 頂đảnh 位vị 菩Bồ 薩Tát 。 其kỳ 次thứ 或hoặc 是thị 。 解Giải 行Hành 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 故cố 最tối 上thượng 大Đại 乘Thừa 。 金kim 剛cang 大đại 教giáo 寶bảo 王vương 經kinh 。 稱xưng 為vi 金kim 剛cang 阿A 闍Xà 黎Lê 。 燄diệm 口khẩu 儀nghi 軌quỹ 經Kinh 云vân 。 若nhược 樂nhạo/nhạc/lạc 修tu 行hành 者giả 。 應ưng 從tùng 瑜du 伽già 阿A 闍Xà 黎Lê 學học 。 發phát 無vô 上thượng 大đại 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 受thọ 三tam 昧muội 耶da 戒giới 。 入nhập 大đại 曼mạn 拏noa 囉ra 。 得đắc 灌quán 頂đảnh 者giả 。 然nhiên 許hứa 受thọ 之chi 。 受thọ 大đại 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 五ngũ 智trí 灌quán 頂đảnh 。 紹thiệu 阿A 闍Xà 黎Lê 位vị 。 方phương 可khả 傳truyền 教giáo 也dã 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 遞đệ 相tương 不bất 許hứa 。 設thiết 爾nhĩ 修tu 行hành 。 自tự 招chiêu 殃ương 咎cữu 。 成thành 盜đạo 法pháp 罪tội 。 終chung 無vô 功công 效hiệu 。 佛Phật 說thuyết 持trì 明minh 藏tạng 儀nghi 軌quỹ 經Kinh 云vân 。 行hành 人nhân 若nhược 欲dục 修tu 習tập 諸chư 成thành 就tựu 法Pháp 者giả 。 先tiên 須tu 修tu 習tập 觀quán 智trí 。 及cập 諸chư 印ấn 相tương/tướng 。 皆giai 令linh 精tinh 熟thục 。 毋vô 使sử 謬mậu 誤ngộ 。 于vu 作tác 法pháp 時thời 。 若nhược 稍sảo 疑nghi 誤ngộ 。 不bất 成thành 印ấn 契khế 。 即tức 賢hiền 聖thánh 不bất 喜hỷ 。 凡phàm 所sở 祈kỳ 求cầu 。 不bất 獲hoạch 成thành 就tựu 。

觀quán 菩Bồ 提Đề 心tâm

守thủ 護hộ 國quốc 界giới 。 主chủ 陀đà 羅la 尼ni 經Kinh 云vân 。 謂vị 觀quán 此thử 身thân 體thể 。 成thành 金kim 剛cang 堅kiên 固cố 不bất 壞hoại 。 當đương 以dĩ 身thân 作tác 金kim 剛cang 結kết 跏già 。 以dĩ 堅kiên 牢lao 智trí 。 諦đế 觀quán 自tự 心tâm 。 以dĩ 為vi 月nguyệt 輪luân 。 當đương 于vu 鼻tị 端đoan 。 不bất 令linh 馳trì 散tán 。 清thanh 淨tịnh 圓viên 滿mãn 。 色sắc 如như 凝ngưng 雪tuyết 牛ngưu 乳nhũ 水thủy 精tinh 。 而nhi 此thử 月nguyệt 輪luân 。 為vì 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 此thử 菩Bồ 提Đề 心tâm 本bổn 無vô 色sắc 相tướng 。 為vi 未vị 成thành 就tựu 。 諸chư 眾chúng 生sanh 故cố 。 說thuyết 如như 月nguyệt 輪luân 。 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 王vương 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 推thôi 求cầu 自tự 心tâm 。 乃nãi 至chí 不bất 可khả 得đắc 。 則tắc 能năng 悟ngộ 入nhập 人nhân 空không 智trí 法pháp 空không 智trí 。 即tức 于vu 此thử 無vô 所sở 得đắc 心tâm 。 觀quán 于vu 圓viên 明minh 。 淨tịnh 無vô 塵trần 翳ế 。 如như 秋thu 滿mãn 月nguyệt 。 炳bỉnh 現hiện 于vu 身thân 。 仰ngưỡng 于vu 心tâm 王vương 。 則tắc 此thử 是thị 本bổn 源nguyên 清thanh 淨tịnh 。 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 佛Phật 說thuyết 瑜du 伽già 大đại 教giáo 王vương 經kinh 觀quán 想tưởng 菩Bồ 提Đề 心tâm 大đại 智trí 品phẩm 。 佛Phật 言ngôn 此thử 菩Bồ 提Đề 心tâm 即tức 是thị 身thân 相tướng 。 身thân 相tướng 性tánh 空không 即tức 真chân 菩Bồ 提Đề 。 身thân 既ký 無vô 別biệt 。 語ngữ 相tương/tướng 亦diệc 然nhiên 。 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 先tiên 證chứng 一nhất 道đạo 清thanh 淨tịnh 。 次thứ 證chứng 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 釋thích 云vân 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 離ly 一nhất 切thiết 性tánh 非phi 五ngũ 蘊uẩn 。 乃nãi 至chí 自tự 既ký 覺giác 。 悟ngộ 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 如như 實thật 觀quán 己kỷ 。 然nhiên 後hậu 發phát 大đại 悲bi 心tâm 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 于vu 自tự 心tâm 法pháp 。 如như 實thật 證chứng 覺giác 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 一nhất 切thiết 根căn 本bổn 。 最tối 上thượng 菩Bồ 提Đề 心tâm 。

字tự 種chủng

阿A 闍Xà 黎Lê 觀quán 想tưởng 三tam 十thập 七thất 尊tôn 字tự 種chủng 。 具cụ 如như 佛Phật 說thuyết 瑜du 伽già 大đại 教giáo 王vương 經kinh 佛Phật 說thuyết 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 真chân 實thật 攝nhiếp 現hiện 證chứng 三tam 昧muội 經kinh 。 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 大đại 曼mạn 拏noa 囉ra 儀nghi 軌quỹ 云vân 。

爾nhĩ 時thời 大đại 毗tỳ 遮già 那na 如Như 來Lai 。 即tức 入nhập 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 金kim 剛cang 法pháp 三tam 昧muội 。 出xuất 生sanh 加gia 持trì 蓮liên 花hoa 三tam 摩ma 地địa 。 說thuyết 此thử 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 法pháp 三tam 昧muội 。 即tức 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 心tâm 從tùng 自tự 心tâm 出xuất 。 說thuyết 是thị 心tâm 明minh 曰viết # 哩rị 。 說thuyết 是thị 心tâm 明minh 時thời 。 從tùng 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 心tâm 。 出xuất 現hiện 蓮liên 花hoa 相tương/tướng 。 有hữu 無vô 數số 色sắc 殊thù 妙diệu 光quang 明minh 。 其kỳ 光quang 旋toàn 復phục 。 從tùng 聖Thánh 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 心tâm 。 入nhập # 哩rị 字tự 。 具cụ 四tứ 字tự 義nghĩa 。 成thành 一nhất 字tự 真chân 言ngôn 。 如như 密mật 咒chú 圓viên 因nhân 集tập 說thuyết 。 十thập 八bát 會hội 指chỉ 歸quy 云vân 。 于vu 月nguyệt 輪luân 上thượng 。 有hữu 旋toàn 列liệt 真chân 言ngôn 字tự 。 住trụ 心tâm 于vu 一nhất 一nhất 字tự 。 實thật 相tướng 理lý 相tương 應ứng 。 用dụng 而nhi 復phục 始thỉ 。

手thủ 印ấn

準chuẩn 金kim 剛cang 頂đảnh 略lược 出xuất 念niệm 誦tụng 法pháp 。 右hữu 手thủ 配phối 止chỉ 。 左tả 手thủ 配phối 觀quán 。 十thập 指chỉ 配phối 度độ 。 右hữu 手thủ 施thí 戒giới 忍nhẫn 進tiến 禪thiền 。 左tả 手thủ 慧tuệ 方phương 願nguyện 力lực 智trí 。 蓋cái 西tây 域vực 當đương 陽dương 向hướng 東đông 。 以dĩ 右hữu 尊tôn 左tả 卑ty 故cố 也dã 。 如như 意ý 輪luân 蓮liên 華hoa 心tâm 儀nghi 軌quỹ 亦diệc 同đồng 。 瑜du 伽già 大đại 教giáo 王vương 經Kinh 云vân 。

爾nhĩ 時thời 大đại 徧biến 照chiếu 如Như 來Lai 。 即tức 釋Thích 迦Ca 佛Phật 變biến 相tương/tướng 。 告cáo 金Kim 剛Cang 手Thủ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn 。 三tam 金kim 剛cang 大đại 智trí 所sở 生sanh 秘bí 密mật 印ấn 相tương/tướng 法pháp 。 若nhược 持trì 誦tụng 者giả 。 依y 法pháp 結kết 印ấn 。 能năng 滅diệt 一nhất 切thiết 罪tội 業nghiệp 。 復phục 能năng 觀quán 想tưởng 真chân 理lý 。 即tức 得đắc 證chứng 于vu 。 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 何hà 況huống 別biệt 求cầu 成thành 就tựu 之chi 事sự 。 乃nãi 至chí 依y 此thử 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 想tưởng 為vi 月nguyệt 輪luân 。 於ư 月nguyệt 輪luân 上thượng 。 想tưởng 有hữu 唵án 字tự 。 為vi 身thân 金kim 剛cang 。 次thứ 想tưởng 啊a 字tự 。 成thành 語ngữ 金kim 剛cang 。 吽hồng 字tự 成thành 心tâm 金kim 剛cang 。 故cố 凡phàm 結kết 印ấn 。 先tiên 當đương 想tưởng 此thử 三tam 梵Phạm 書thư 字tự 。 今kim 手thủ 印ấn 圖đồ 上thượng 。 皆giai 有hữu 唵án 啊a 吽hồng 三tam 梵Phạm 書thư 者giả 。 即tức 是thị 用dụng 經kinh 義nghĩa 也dã 。 又hựu 云vân 。 一nhất 切thiết 印ấn 從tùng 金kim 剛cang 掌chưởng 金kim 剛cang 拳quyền 金kim 剛cang 縛phược 生sanh 起khởi 。

旹#

康khang 熈# 十thập 四tứ 年niên 。 歲tuế 在tại 乙ất 卯mão 。 孟# 秋thu 自tự 恣tứ 前tiền 三tam 日nhật 。 淨tịnh 業nghiệp 比Bỉ 丘Khâu 寂tịch 暹# 巨cự 徹triệt 氏thị 。 熏huân 沐mộc 敬kính 書thư 於ư 楞lăng 嚴nghiêm 般Bát 若Nhã 堂đường 。

瑜du 伽già 燄diệm 口khẩu 儀nghi 軌quỹ (# 終chung )#

夫phu 欲dục 徧biến 供cung 普phổ 濟tế 者giả 。 虔kiền 懇khẩn 至chí 誠thành 。 嚴nghiêm 潔khiết 壇đàn 場tràng 。 隨tùy 力lực 備bị 辦biện 香hương 花hoa 供cúng 養dường 。 飲ẩm 食thực 淨tịnh 水thủy 等đẳng 已dĩ 。 準chuẩn 戌tuất 亥hợi 二nhị 時thời 施thí 之chi 。 餓ngạ 鬼quỷ 得đắc 食thực 。 施thí 主chủ 獲hoạch 福phước 。 如như 過quá 其kỳ 時thời 。 徒đồ 廢phế 精tinh 神thần 。 於ư 事sự 無vô 益ích 。 斯tư 出xuất 本bổn 教giáo 。 亦diệc 非phi 胸hung 見kiến 。 今kim 有hữu 違vi 者giả 。 地địa 方phương 不bất 寧ninh 。 即tức 此thử 過quá 也dã 。 若nhược 欲dục 深thâm 明minh 所sở 以dĩ 。 請thỉnh 觀quán 後hậu 註chú 。 文văn 備bị 彰chương 矣hĩ 。

瑜Du 伽Già 燄Diệm 口Khẩu 註Chú 集Tập 纂Toản 要Yếu 儀Nghi 軌Quỹ 卷quyển 上thượng

苕# 水thủy 法Pháp 師sư 。 子tử 若nhược 淨tịnh 觀quán 。 攷# 正chánh 。

偁# 山sơn 法Pháp 師sư 。 內nội 衡hành 智trí 銓thuyên 。 較giảo 閱duyệt 。

秀tú 州châu 後hậu 學học 。 巨cự 徹triệt 寂tịch 暹# 。 纂toản 書thư 。

大đại 寶bảo 華hoa 王vương 座tòa 。 人nhân 天thiên 普phổ 護hộ 持trì 。 我ngã 今kim 登đăng 演diễn 處xứ 。

觸xúc 目mục 即tức 菩Bồ 提Đề 。

吉cát 祥tường 會hội 啟khải 甘cam 露lộ 門môn 開khai 。 孤cô 魂hồn 佛Phật 子tử 降giáng/hàng 臨lâm 來lai 。 聞văn 法Pháp 赴phó 香hương 齋trai 。 逈huýnh 脫thoát 輪luân 回hồi 。 幽u 暗ám 一nhất 時thời 開khai 。

∴# 雲vân 來lai 集tập

此thử 香hương 不bất 從tùng 天thiên 降giáng 。 豈khởi 屬thuộc 地địa 生sanh 。 兩lưỡng 儀nghi 未vị 判phán 之chi 先tiên 。 根căn 源nguyên 充sung 塞tắc 三tam 界giới 。 一nhất 氣khí 纔tài 分phân 之chi 後hậu 。 枝chi 葉diệp 徧biến 滿mãn 十thập 方phương 。 超siêu 日nhật 月nguyệt 之chi 光quang 華hoa 。 奪đoạt 山sơn 川xuyên 之chi 秀tú 麗lệ 。 即tức 戒giới 即tức 定định 即tức 慧tuệ 。 非phi 木mộc 非phi 火hỏa 非phi 烟yên 。 收thu 來lai 在tại 一nhất 微vi 塵trần 。 散tán 處xứ 普phổ 熏huân 法Pháp 界Giới 。 爇nhiệt 向hướng 罏# 中trung 。 耑# 伸thân 供cúng 養dường 。

常thường 住trụ 三Tam 寶Bảo 。 剎sát 海hải 萬vạn 靈linh 。 歷lịch 代đại 祖tổ 師sư 。 一nhất 切thiết 聖thánh 眾chúng 。 河hà 沙sa 品phẩm 類loại 。 幽u 顯hiển 聖thánh 凡phàm 。 悉tất 仗trượng 真chân 香hương 。 普phổ 同đồng 供cúng 養dường 。

∴# 香hương 雲vân 盖#

佛Phật 面diện 猶do 如như 淨tịnh 滿mãn 月nguyệt 。 亦diệc 如như 千thiên 日nhật 放phóng 光quang 明minh 。

圓viên 光quang 普phổ 照chiếu 于vu 十thập 方phương 。 喜hỷ 捨xả 慈từ 悲bi 皆giai 具cụ 足túc 。

南Nam 無mô 盡tận 虗hư 空không 徧biến 法Pháp 界Giới 。 過quá 現hiện 未vị 來lai 。 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 三Tam 寶Bảo 。

∴# 登đăng 寶bảo 座tòa

伏phục 以dĩ 登đăng 瑜du 伽già 顯hiển 密mật 之chi 座tòa 。 六Lục 度Độ 齊tề 修tu 。 開khai 濟tế 物vật 利lợi 生sanh 之chi 門môn 。 三tam 檀đàn 等đẳng 施thí 。 一nhất 心tâm 湛trạm 寂tịch 。 全toàn 身thân 總tổng 是thị 大đại 悲bi 王vương 。 三tam 業nghiệp 應ưng 兮hề 。 脫thoát 體thể 俱câu 成thành # 哩rị hrī# ḥ# 字tự 。 果quả 然nhiên 如như 是thị 。 則tắc 是thị 因nhân 是thị 果quả 。 不bất 出xuất 自tự 心tâm 。 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 豈khởi 關quan 餘dư 物vật 。 化hóa 滴tích 水thủy 。 作tác 長trường/trưởng 河hà 之chi 酥tô 酪lạc 。 變biến 微vi 食thực 。 為vi 大đại 地địa 之chi 斛hộc 食thực 。 于vu 倏thúc 忽hốt 際tế 。 普phổ 濟tế 法Pháp 界Giới 之chi 饑cơ 虗hư 。 在tại 頃khoảnh 刻khắc 間gian 。 利lợi 益ích 河hà 沙sa 之chi 鬼quỷ 趣thú 。 若nhược 也dã 如như 斯tư 會hội 得đắc 。 須tu 當đương 普phổ 利lợi 羣quần 機cơ 。 其kỳ 或hoặc 未vị 然nhiên 。 不bất 免miễn 重trùng 宣tuyên 妙diệu 偈kệ 。 所sở 謂vị 道đạo 。

塵trần 塵trần 剎sát 。 盡tận 圓viên 融dung 。 萬vạn 別biệt 千thiên 差sai 一nhất 貫quán 通thông 。

拈niêm 起khởi 珊san 瑚hô 枝chi 上thượng 月nguyệt 。 光quang 輝huy 烱# 烱# 照chiếu 無vô 窮cùng 。

南Nam 無mô 大Đại 悲bi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 菩Bồ 薩Tát (# 眾chúng 和hòa 畢tất 上thượng 師sư 祝chúc 水thủy 文văn )# 。

夫phu 此thử 水thủy 者giả 。 八bát 功công 德đức 水thủy 自tự 天thiên 真chân 。 先tiên 洗tẩy 眾chúng 生sanh 業nghiệp 垢cấu 塵trần 。 徧biến 入nhập 毗tỳ 盧lô 華hoa 藏tạng 界giới 。 箇cá 中trung 無vô 處xứ 不bất 超siêu 淪luân 。 水thủy 不bất 洗tẩy 水thủy 。 玅# 極cực 法Pháp 身thân 。 塵trần 不bất 染nhiễm 塵trần 。 返phản 作tác 自tự 己kỷ 。 蠲quyên 除trừ 器khí 界giới 。 蕩đãng 滌địch 壇đàn 場tràng 。 灑sái 枯khô 木mộc 而nhi 再tái 逢phùng 春xuân 。 潔khiết 穢uế 邦bang 而nhi 成thành 淨tịnh 土độ 。 所sở 謂vị 道đạo 。 內nội 外ngoại 中trung 間gian 無vô 濁trược 穢uế 。 聖thánh 凡phàm 幽u 顯hiển 總tổng 清thanh 凉# 。 教giáo 有hữu 密mật 言ngôn 。 今kim 當đương 持trì 誦tụng (# 大đại 眾chúng 同đồng 聲thanh 誦tụng 大đại 悲bi 神thần 咒chú 畢tất 表biểu 白bạch 舉cử )# 。

∴# 甘cam 露lộ 王vương

(# 三tam 遍biến 。 侍thị 者giả 白bạch 云vân 何hà 梵Phạm )# 。

云vân 何hà 于vu 此thử 經Kinh 。 究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 願nguyện 佛Phật 開khai 微vi 密mật 。

廣quảng 為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết 。

∴# 淨tịnh 法Pháp 界Giới 真chân 言ngôn

(# 誦tụng 真chân 言ngôn 時thời 。 調điều 伏phục 身thân 心tâm 。 想tưởng 頂đảnh 臍tề 兩lưỡng 處xứ 。 具cụ 唵án 㘕# 二nhị 字tự 。 令linh 清thanh 淨tịnh 故cố 。 以dĩ 表biểu 福phước 智trí 圓viên 滿mãn )# 。

唵án 囕lãm o# ṃ# ra# ṃ# 莎sa 訶ha

(# 成thành 就tựu 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 王vương 瑜du 伽già 觀quán 智trí 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 應ưng 結kết 法Pháp 界Giới 生sanh 印ấn 。 二nhị 手thủ 各các 作tác 金kim 剛cang 拳quyền 。 舒thư 二nhị 頭đầu 指chỉ 側trắc 相tương/tướng 拄trụ 。 即tức 成thành 安an 印ấn 於ư 頂đảnh 。 于vu 其kỳ 印ấn 中trung 。 想tưởng 法Pháp 界Giới 種chủng 子tử [嚂-皿+見]# 字tự 。 其kỳ 色sắc 皓hạo 白bạch 。 徧biến 流lưu 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 界giới 。 能năng 破phá 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 虗hư 妄vọng 煩phiền 惱não 。 當đương 觀quán 自tự 身thân 。 及cập 諸chư 有hữu 情tình 。 同đồng 一nhất 法Pháp 界Giới 。 無vô 二nhị 無vô 別biệt 。 大đại 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 成thành 佛Phật 神thần 變biến 加gia 持trì 經Kinh 第đệ 二nhị 卷quyển 中trung 。 法Pháp 界Giới 真chân 言ngôn 曰viết 。 㘕# 。 瑜du 伽già 蓮liên 花hoa 部bộ 念niệm 誦tụng 法pháp 云vân 。 當đương 觀quán 頂đảnh 上thượng 有hữu 法Pháp 界Giới 生sanh 字tự 。 放phóng 赤xích 色sắc 光quang 。 所sở 謂vị 㘕# 字tự 。 顯hiển 密mật 圓viên 通thông 云vân 。 此thử 梵Phạm 書thư 㘕# 字tự 。 若nhược 想tưởng 若nhược 誦tụng 。 能năng 令linh 三tam 業nghiệp 。 悉tất 皆giai 清thanh 淨tịnh 。 一nhất 切thiết 罪tội 障chướng 。 盡tận 得đắc 消tiêu 除trừ 。 又hựu 能năng 成thành 辦biện 一nhất 切thiết 勝thắng 事sự 。 隨tùy 所sở 住trú 處xứ 。 悉tất 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 衣y 服phục 不bất 淨tịnh 。 便tiện 成thành 淨tịnh 衣y 。 身thân 不bất 澡táo 浴dục 。 便tiện 當đương 澡táo 浴dục 。 若nhược 用dụng 水thủy 作tác 淨tịnh 。 不bất 名danh 真chân 淨tịnh 。 用dụng 此thử 法Pháp 界Giới 心tâm 㘕# 字tự 淨tịnh 之chi 。 即tức 名danh 畢tất 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。 譬thí 如như 靈linh 丹đan 一nhất 粒lạp 。 點điểm 鐵thiết 成thành 金kim 。 真chân 言ngôn 一nhất 字tự 。 變biến 染nhiễm 成thành 淨tịnh 。 又hựu 大đại 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 成thành 佛Phật 神thần 變biến 加gia 持trì 經Kinh 第đệ 四tứ 卷quyển 中trung 。 有hữu 淨tịnh 法Pháp 界Giới 真chân 言ngôn 曰viết 。 南Nam 無mô 三tam 曼mạn 多đa 勃bột 駄đà 南nam 達đạt 麼ma 馱đà 睹đổ 薩tát 嚩phạ 婆bà 嚩phạ 句cú 痕ngân 。 大đại 悲bi 空không 智trí 儀nghi 軌quỹ 經Kinh 云vân 。 佛Phật 說thuyết 一nhất 切thiết 真chân 言ngôn 。 句cú 首thủ 當đương 安an 唵án 字tự 。 次thứ 安an 吽hồng 癹phấn 吒tra 字tự 。 後hậu 用dụng 莎sa 賀hạ 字tự 。 若nhược 真chân 言ngôn 初sơ 以dĩ 唵án 字tự 。 後hậu 加gia 莎sa 訶ha 字tự 。 寂tịch 災tai 用dụng 。 初sơ 以dĩ 唵án 字tự 。 後hậu 加gia # 癹phấn 字tự 。 攝nhiếp 召triệu 用dụng 。 初sơ 後hậu 納nạp 麼ma 。 增tăng 益ích 用dụng 。 初sơ 後hậu # 癹phấn 。 降hàng 伏phục 用dụng )# 。

∴# 點điểm 淨tịnh 真chân 言ngôn

(# 誦tụng 真chân 言ngôn 時thời 。 用dụng 右hữu 手thủ 無vô 名danh 指chỉ 。 搵# 取thủ 香hương 水thủy 。 彈đàn 洒sái 虗hư 空không 。 并tinh 塗đồ 掌chưởng 。 想tưởng 壇đàn 場tràng 內nội 外ngoại 。 悉tất 令linh 清thanh 淨tịnh )# 。

唵án 啞á 穆mục 葛cát 拶# 囉ra 彌di 麻ma 迎nghênh 蘇tô 嚕rô 蘇tô 嚕rô 莎sa 訶ha

(# 此thử 真chân 言ngôn 名danh 。 出xuất 不bất 空không 罥quyến 索sách 經kinh 。 用dụng 右hữu 手thủ 無vô 名danh 指chỉ 。 搵# 取thủ 白bạch 檀đàn 香hương 水thủy 。 塗đồ 二nhị 手thủ 掌chưởng 。 甘cam 露lộ 軍quân 茶trà 利lợi 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 修tu 瑜du 伽già 者giả 。 不bất 應ưng 執chấp 著trước 外ngoại 淨tịnh 。 當đương 以dĩ 勝thắng 義nghĩa 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 法pháp 水thủy 。 洗tẩy 滌địch 身thân 心tâm 。 如như 理lý 相tương 應ứng 。 守thủ 護hộ 國quốc 界giới 。 主chủ 陀đà 羅la 尼ni 經Kinh 云vân 。 金kim 剛cang 結kết 跏già 。 端đoan 身thân 正chánh 坐tọa 。 左tả 手thủ 仰ngưỡng 掌chưởng 。 當đương 于vu 臍tề 上thượng 。 右hữu 手thủ 仰ngưỡng 掌chưởng 。 重trọng/trùng 左tả 手thủ 上thượng 。 以dĩ 大đại 拇mẫu 指chỉ 令linh 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 此thử 印ấn 名danh 為vi 第đệ 一nhất 。 最tối 勝thắng 三tam 昧muội 之chi 印ấn 。 能năng 滅diệt 狂cuồng 亂loạn 。 一nhất 切thiết 妄vọng 念niệm 。 令linh 心tâm 一nhất 境cảnh 。 澄trừng 定định 身thân 心tâm 。 方phương 入nhập 法Pháp 界Giới 三tam 昧muội )# 。

∴# 加gia 持trì 花hoa 米mễ 真chân 言ngôn

(# 誦tụng 真chân 言ngôn 時thời 。 以dĩ 手thủ 拈niêm 花hoa 米mễ 三tam 次thứ 。 想tưởng 成thành 光quang 明minh 種chủng 。 出xuất 生sanh 金kim 銀ngân 碧bích 玉ngọc 珍trân 寶bảo 之chi 雲vân )# 。

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# # 彌di 啞á 吽hồng

(# 持trì 明minh 藏tạng 儀nghi 軌quỹ 經Kinh 云vân 。 用dụng 稻đạo 穀cốc 花hoa 。 徧biến 散tán 其kỳ 上thượng 。 虗hư 空không 藏tạng 菩Bồ 薩Tát 問vấn 七thất 佛Phật 陀Đà 羅la 尼ni 經Kinh 云vân 。 以dĩ 三tam 指chỉ 撮toát 米mễ 花hoa 而nhi 咒chú 之chi 。 此thử 即tức 花hoa 米mễ 之chi 因nhân 也dã 。 將tương 欲dục 應ứng 用dụng 。 表biểu 顯hiển 諸chư 法pháp 。 故cố 加gia 持trì 之chi )# 。

∴# 加gia 持trì 鈴linh 杵xử 真chân 言ngôn

(# 誦tụng 真chân 言ngôn 時thời 。 手thủ 拈niêm 花hoa 米mễ 。 洒sái 在tại 鈴linh 杵xử 上thượng 。 想tưởng 成thành 智trí 慧tuệ 種chủng )# 。

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 薩tát 答đáp 啞á 吽hồng

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 看khán 吒tra 啞á 吽hồng

(# 金kim 剛cang 頂đảnh 蓮liên 花hoa 部bộ 心tâm 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 次thứ 結kết 振chấn 鈴linh 印ấn 。 右hữu 杵xử 左tả 振chấn 鈴linh 心tâm 入nhập 聲thanh 解giải 脫thoát 。 觀quán 照chiếu 般Bát 若Nhã 理lý 。 仁nhân 王vương 護hộ 國quốc 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 經Kinh 道Đạo 場tràng 念niệm 誦tụng 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 東đông 方phương 金Kim 剛Cang 手Thủ 菩Bồ 薩Tát 。 手thủ 執chấp 金kim 剛cang 杵xử 。 表biểu 起khởi 正chánh 智trí 。 猶do 如như 金kim 剛cang 。 能năng 斷đoạn 我ngã 法pháp 。 微vi 細tế 障chướng 故cố 。 北bắc 方phương 金kim 剛cang 藥dược 义# 菩Bồ 薩Tát 。 手thủ 持trì 金kim 剛cang 鈴linh 。 鈴linh 音âm 振chấn 擊kích 。 覺giác 悟ngộ 有hữu 情tình 。 以dĩ 表biểu 般Bát 若Nhã 。 警cảnh 羣quần 迷mê 故cố 。 諸chư 部bộ 要yếu 目mục 引dẫn 經Kinh 云vân 。 不bất 持trì 金kim 剛cang 杵xử 。 無vô 由do 得đắc 成thành 就tựu 。 金kim 剛cang 杵xử 者giả 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 義nghĩa 。 能năng 壞hoại 斷đoạn 二nhị 邊biên 。 契khế 中trung 道đạo )# 。

唵án (# 一nhất )(# 引dẫn )# 啞á (# 二nhị )(# 引dẫn )# 吽hồng (# 三tam )(# 引dẫn )#

(# 大đại 教giáo 王vương 經Kinh 云vân 。 唵án 字tự 是thị 大đại 徧biến 照chiếu 如Như 來Lai 。 啊a 字tự 是thị 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 吽hồng 字tự 是thị 阿A 閦Súc 如Như 來Lai 。 佛Phật 說thuyết 大đại 悲bi 空không 智trí 大đại 教giáo 王vương 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 唵án 啞á 吽hồng 三tam 字tự 。 名danh 加gia 持trì 真chân 言ngôn 。 成thành 佛Phật 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 由do 誦tụng 此thử 唵án 字tự 。 加gia 持trì 威uy 力lực 故cố 。 縱túng/tung 觀quán 想tưởng 不bất 成thành 。 于vu 諸chư 佛Phật 海hải 會hội 。 諸chư 供cúng 養dường 雲vân 海hải 。 真chân 實thật 真chân 成thành 就tựu 。 由do 諸chư 佛Phật 誠thành 諦đế 法pháp 爾nhĩ 所sở 成thành 故cố 。 由do 適thích 誦tụng 啊a 字tự 。 摧tồi 滅diệt 諸chư 罪tội 障chướng 。 獲hoạch 諸chư 悅duyệt 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 。 等đẳng 同đồng 一nhất 切thiết 佛Phật 。 超siêu 勝thắng 諸chư 魔ma 羅la 。 不bất 能năng 為vi 障chướng 礙ngại 。 應ưng 受thọ 諸chư 世thế 間gian 。 廣quảng 大đại 之chi 供cúng 養dường 。 由do 吽hồng 字tự 加gia 持trì 。 虎hổ 狼lang 諸chư 毒độc 虫trùng 。 惡ác 心tâm 人nhân 非phi 人nhân 。 盡tận 無vô 能năng 陵lăng 屈khuất 。 如Như 來Lai 初sơ 成thành 佛Phật 。 于vu 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 。 以dĩ 此thử 印ấn 密mật 言ngôn 。 摧tồi 壞hoại 天thiên 魔ma 眾chúng 。 分phần/phân 一nhất 二nhị 三tam 。 并tinh 引dẫn 字tự 。 準chuẩn 密mật 。 咒chú 圓viên 因nhân 集tập )# 。

降hàng 魔ma 偈kệ

(# 持trì 杵xử 振chấn 鈴linh 誦tụng )# 。

我ngã 今kim 振chấn 鈴linh 杵xử 。 聲thanh 徧biến 十thập 方phương 處xứ 。 禮lễ 請thỉnh 諸chư 聖thánh 賢hiền 。

悉tất 皆giai 來lai 赴phó 會hội 。

∴# 此thử 乃nãi 一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai 。 手thủ 中trung 執chấp 持trì 金kim 剛cang 杵xử 。

金kim 剛cang 佛Phật 母mẫu 大đại 勇dũng 識thức 。 我ngã 亦diệc 恆hằng 常thường 而nhi 執chấp 持trì 。

∴# 願nguyện 滅diệt 有hữu 情tình 大đại 愚ngu 癡si 。 唵án 賀hạ 囉ra 賀hạ 囉ra 吽hồng (# 三tam 遍biến )# 。

∴# 左tả 手thủ 執chấp 持trì 微vi 妙diệu 七thất 寶bảo 鐸đạc 。 洪hồng 音âm 振chấn 動động 十thập 方phương 及cập 三tam 際tế 。

梵Phạm 音âm 嘹# 喨# 驚kinh 覺giác 魔ma 冤oan 心tâm 。 摧tồi 碎toái 邪tà 妖yêu 魍vọng 魎lượng 諸chư 鬼quỷ 魅mị 。

∴# 右hữu 手thủ 執chấp 持trì 。 金kim 剛cang 降hàng 魔ma 杵xử 。 威uy 勢thế 力lực 重trọng/trùng 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 觔# 。

摧tồi 壞hoại 天thiên 與dữ 非phi 。 天thiên 魔ma 眷quyến 屬thuộc 。 普phổ 使sử 回hồi 光quang 返phản 照chiếu 而nhi 渴khát 仰ngưỡng 。

∴# 內nội 外ngoại 冤oan 魔ma 三tam 毒độc 四tứ 害hại 等đẳng 。 咒chú 咀trớ 魘yểm 禱đảo 波Ba 旬Tuần 及cập 外ngoại 道đạo 。

三tam 尖tiêm 火hỏa 輪luân 遣khiển 魔ma 變biến 空không 力lực 。 能năng 使sử 顛điên 倒đảo 夢mộng 想tưởng 皆giai 遠viễn 離ly 。

∴# 四tứ 方phương 八bát 面diện 忿phẫn 怒nộ 諸chư 天thiên 魔ma 。 聞văn 我ngã 作tác 法pháp 諦đế 聽thính 而nhi 信tín 受thọ 。

唧tức [口*亡]# 叭bát 怛đát 秘bí 密mật 妙diệu 伽già 陀đà 。 彈đàn 指chỉ 掃tảo 蕩đãng 兇hung 惡ác 及cập 禍họa 崇sùng 。

十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 咒chú

唵án 耶da 答đáp 兒nhi 麻ma (# 二nhị 合hợp )# 兮hề 都đô 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 巴ba 斡cáng 兮hề 敦đôn 的đích 山sơn 答đáp 塔tháp 葛cát 答đáp 歇hiết 斡cáng 怛đát 的đích 山sơn 拶# 約ước 尼ni 嚕rô 怛đát 耶da # 叭bát 諦đế 麻ma 曷hạt 釋thích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 麻ma 納nạp 耶da 莎sa 訶ha

(# 密mật 咒chú 圓viên 因nhân 徃# 生sanh 集tập 中trung 。 準chuẩn 經kinh 翻phiên 譯dịch 。 即tức 為vi 頌tụng 曰viết 。 諸chư 法pháp 從tùng 緣duyên 起khởi 。 如Như 來Lai 說thuyết 是thị 因nhân 。 彼bỉ 法pháp 因nhân 緣duyên 盡tận 。 是thị 大đại 沙Sa 門Môn 說thuyết 。 此thử 咒chú 兩lưỡng 用dụng 。 今kim 始thỉ 開khai 壇đàn 。 是thị 緣duyên 起khởi 義nghĩa )# 。

加gia 持trì 灌quán 頂đảnh 真chân 言ngôn

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 毗tỳ 盧lô 拶# 耶da 吽hồng

∴# 稽khể 首thủ 皈quy 依y 蘇tô 悉tất 帝đế 。 頭đầu 面diện 頂đảnh 禮lễ 七thất 俱câu 胝chi 。

我ngã 今kim 稱xưng 讚tán 大đại 準chuẩn 提đề 。 惟duy 願nguyện 慈từ 悲bi 垂thùy 加gia 護hộ 。

南Nam 無mô 薩tát 哆đa 喃nẩm 三tam 藐miệu 三tam 菩bồ 陀đà 。 俱câu 胝chi 喃nẩm 怛đát 姪điệt 他tha 唵án 。 折chiết [棣-木+(上/矢)]# 主chủ [棣-木+(上/矢)]# 準chuẩn 提đề 莎sa 訶ha

我ngã 及cập 法Pháp 界Giới 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 從tùng 今kim 為vi 始thỉ 。 乃nãi 至chí 未vị 證chứng 菩Bồ 提Đề 之chi 間gian 。 誓thệ 願nguyện 皈quy 依y 。

金kim 剛cang 上thượng 師sư 三Tam 寶Bảo 。

∴# 上thượng 師sư 三Tam 寶Bảo 真chân 言ngôn

(# 手thủ 持trì 花hoa 米mễ 上thượng 舉cử 而nhi 誦tụng )# 。

捺nại 謨mô 孤cô 嚕rô (# 二nhị 合hợp )# 毗tỳ 耶da (# 二nhị 合hợp )# 。 捺nại 謨mô 勃bột 塔tháp 耶da 。

捺nại 謨mô 達đạt 而nhi 麻ma 耶da 。 捺nại 謨mô 桑tang 渴khát 耶da 。

唵án 哩rị 哩rị 哈# 哈# 吽hồng 吽hồng 癹phấn 怛đát

唵án 失thất 哩rị 麻ma 哈# 歌ca 羅la 哈# 哈# 吽hồng 吽hồng 癹phấn 怛đát 莎sa 訶ha

唵án (# 一nhất )(# 引dẫn )# 啞á (# 二nhị )(# 引dẫn )# 吽hồng (# 三tam )(# 引dẫn )(# 將tương 手thủ 持trì 的đích 花hoa 米mễ 。 散tán 洒sái 虗hư 空không 。 想tưởng 所sở 落lạc 寶bảo 米mễ 。 悉tất 成thành 花hoa 香hương 諸chư 供cúng 養dường 等đẳng 雲vân )# 。

(# 準chuẩn 瑜du 伽già 大đại 教giáo 王vương 經kinh 。 上thượng 師sư 。 即tức 金kim 剛cang 阿A 闍Xà 黎Lê 。 經Kinh 云vân 。 此thử 阿A 闍Xà 黎Lê 。 即tức 是thị 我ngã 等đẳng 諸chư 佛Phật 父phụ 母mẫu 。 及cập 為vi 我ngã 等đẳng 諸chư 佛Phật 。 之chi 師sư 云vân 云vân 。 此thử 金kim 剛cang 阿A 闍Xà 黎Lê 。 即tức 金kim 剛cang 手thủ 秘bí 密mật 主chủ 。 亦diệc 即tức 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 。 故cố 為vi 釋Thích 迦Ca 等đẳng 師sư 。 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 。 及cập 四tứ 如Như 來Lai 。 即tức 佛Phật 寶bảo 。 金kim 剛cang 一Nhất 乘Thừa 甚thậm 深thâm 教giáo 。 即tức 法Pháp 寶bảo 。 金Kim 剛Cang 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 即tức 僧Tăng 寶bảo 。 此thử 上thượng 師sư 三Tam 寶Bảo 。 屬thuộc 受thọ 用dụng 土thổ/độ 報báo 身thân 佛Phật 等đẳng 。 非phi 變biến 化hóa 土thổ/độ 釋Thích 迦Ca 佛Phật 等đẳng 。 即tức 中trung 圍vi 佛Phật 會hội 也dã 。 總tổng 持trì 教giáo 中trung 說thuyết 。 三tam 十thập 七thất 尊tôn 。 皆giai 是thị 毗tỳ 盧lô 一nhất 佛Phật 所sở 現hiện 。 謂vị 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 。 內nội 心tâm 證chứng 自tự 受thọ 用dụng 。 成thành 于vu 五ngũ 智trí 。 從tùng 四Tứ 智Trí 流lưu 出xuất 四tứ 如Như 來Lai 。 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 流lưu 出xuất 東đông 方phương 阿A 閦Súc 如Như 來Lai 。 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 流lưu 出xuất 南nam 方phương 寶bảo 生sanh 如Như 來Lai 。 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 流lưu 出xuất 西tây 方phương 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 流lưu 出xuất 北bắc 方phương 不bất 空không 。 成thành 就tựu 如Như 來Lai 。 法Pháp 界Giới 清thanh 淨tịnh 智trí 。 即tức 自tự 當đương 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 。 言ngôn 三tam 十thập 七thất 者giả 。 五ngũ 方phương 如Như 來Lai 。 各các 有hữu 四tứ 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 在tại 于vu 左tả 右hữu 。 中trung 央ương 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 四tứ 菩Bồ 薩Tát 者giả 。 一nhất 金kim 剛cang 波Ba 羅La 蜜Mật 菩Bồ 薩Tát 。 二nhị 寶bảo 波Ba 羅La 蜜Mật 菩Bồ 薩Tát 。 三tam 法pháp 波Ba 羅La 蜜Mật 菩Bồ 薩Tát 。 四tứ 羯yết 磨ma 波Ba 羅La 蜜Mật 菩Bồ 薩Tát 。 東đông 方phương 阿A 閦Súc 如Như 來Lai 。 四tứ 菩Bồ 薩Tát 者giả 。 一nhất 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 菩Bồ 薩Tát 。 二nhị 金kim 剛cang 王vương 菩Bồ 薩Tát 。 三tam 金kim 剛cang 愛ái 菩Bồ 薩Tát 。 四tứ 金kim 剛cang 善thiện 哉tai 菩Bồ 薩Tát 。 南nam 方phương 寶bảo 生sanh 如Như 來Lai 四tứ 菩Bồ 薩Tát 者giả 。 一nhất 金kim 剛cang 寶bảo 。 二nhị 金kim 剛cang 威uy 光quang 。 三tam 金kim 剛cang 幢tràng 。 四tứ 金kim 剛cang 笑tiếu 。 西tây 方phương 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 四tứ 菩Bồ 薩Tát 者giả 。 一nhất 金kim 剛cang 法pháp 。 二nhị 金kim 剛cang 劍kiếm 。 三tam 金kim 剛cang 因nhân 。 四tứ 金kim 剛cang 利lợi 。 北bắc 方phương 不bất 空không 成thành 就tựu 如Như 來Lai 。 四tứ 菩Bồ 薩Tát 者giả 。 一nhất 金kim 剛cang 業nghiệp 。 二nhị 金kim 剛cang 法pháp 。 三tam 金kim 剛cang 藥dược 义# 。 四tứ 金kim 剛cang 拳quyền 。 已dĩ 有hữu 二nhị 十thập 五ngũ 。 及cập 四tứ 攝nhiếp 八bát 供cúng 養dường 。 故cố 成thành 三tam 十thập 七thất 。 言ngôn 四tứ 攝nhiếp 者giả 。 即tức 鈎câu 索sách 鎖tỏa 鈴linh 。 八bát 供cúng 養dường 者giả 。 即tức 燒thiêu 散tán 燈đăng 塗đồ 花hoa 縵man 歌ca 舞vũ 。 皆giai 上thượng 有hữu 金kim 剛cang 。 下hạ 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 然nhiên 此thử 三tam 十thập 七thất 尊tôn 。 各các 有hữu 種chủng 子tử 。 皆giai 是thị 本bổn 師sư 智trí 用dụng 流lưu 出xuất )# 。

自tự 性tánh 偈kệ

∴# 方phương 便tiện 自tự 性tánh 不bất 壞hoại 體thể 。 金kim 剛cang 不bất 壞hoại 大đại 勇dũng 識thức 。

最tối 勝thắng 無vô 比tỉ 超siêu 出xuất 相tương/tướng 。 今kim 此thử 所sở 作tác 皆giai 成thành 就tựu 。

∴# 勝thắng 慧tuệ 自tự 性tánh 甚thậm 深thâm 性tánh 。 演diễn 說thuyết 最tối 上thượng 法Pháp 輪luân 音âm 。

以dĩ 無vô 生sanh 現hiện 方phương 便tiện 身thân 。 今kim 此thử 所sở 作tác 願nguyện 得đắc 成thành 。

(# 淨tịnh 印ấn 法Pháp 門môn 經Kinh 云vân 。 佛Phật 言ngôn 以dĩ 我ngã 自tự 性tánh 。 即tức 菩Bồ 提Đề 場Tràng 自tự 性tánh 。 而nhi 菩Bồ 提Đề 場Tràng 自tự 性tánh 。 即tức 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 自tự 性tánh 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 自tự 性tánh 。 即tức 一nhất 切thiết 法pháp 自tự 性tánh 。 大đại 智Trí 度Độ 論luận 云vân 。 如như 金Kim 剛Cang 山Sơn 。 從tùng 上thượng 穿xuyên 下hạ 。 至chí 金kim 剛cang 際tế 。 自tự 性tánh 便tiện 止chỉ 。 一nhất 切thiết 金kim 剛cang 。 皆giai 金kim 剛cang 輪luân 而nhi 為vi 自tự 性tánh 。 又hựu 金kim 剛cang 座tòa 亦diệc 從tùng 金kim 剛cang 際tế 。 自tự 性tánh 而nhi 起khởi 。 佛Phật 說thuyết 大đại 悲bi 空không 智trí 儀nghi 軌quỹ 經Kinh 云vân 。

佛Phật 告cáo 金Kim 剛Cang 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。

空không 智trí 者giả 。 謂vị 大đại 悲bi 空không 智trí 。 金kim 剛cang 者giả 。 體thể 即tức 勝thắng 惠huệ 。 以dĩ 勝thắng 惠huệ 方phương 便tiện 成thành 就tựu 儀nghi 軌quỹ 。 乃nãi 至chí 生sanh 住trụ 因nhân 緣duyên 。 以dĩ 識thức 智trí 成thành 辦biện 。 又hựu 云vân 。 以dĩ 智trí 慧tuệ 方phương 便tiện 自tự 性tánh 。 出xuất 生sanh 諸chư 法pháp 。 又hựu 云vân 。 金kim 剛cang 渴khát 椿xuân 誐nga 杖trượng 者giả 。 表biểu 智trí 慧tuệ 相tương/tướng 。 奎# 樓lâu 鼓cổ 者giả 即tức 善thiện 方phương 便tiện )# 。

淨tịnh 地địa 偈kệ

∴# 一nhất 切thiết 方phương 隅ngung 所sở 有hữu 地địa 。 瓦ngõa 礫lịch 砂sa 磧thích 等đẳng 皆giai 無vô 。

瑠lưu 璃ly 寶bảo 地địa 平bình 如như 掌chưởng 。 柔nhu 軟nhuyễn 微vi 玅# 願nguyện 安an 住trụ 。

∴# 猶do 如như 極Cực 樂Lạc 國Quốc 莊trang 嚴nghiêm 。 妙diệu 寶bảo 為vi 地địa 眾chúng 花hoa 敷phu 。

園viên 林lâm 池trì 沼chiểu 無vô 缺khuyết 少thiểu 。 以dĩ 大đại 法Pháp 音âm 願nguyện 具cụ 足túc 。

∴# 從tùng 出xuất 世thế 間gian 復phục 能năng 現hiện 。 種chủng 種chủng 七thất 寶bảo 之chi 所sở 成thành 。

無vô 量lượng 光quang 明minh 徧biến 照chiếu 處xứ 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 願nguyện 安an 住trụ 。

(# 此thử 中trung 雖tuy 屬thuộc 手thủ 印ấn 壇đàn 。 然nhiên 作tác 法pháp 一nhất 準chuẩn 畵họa 像tượng 曼mạn 拏noa 囉ra 。 故cố 須tu 念niệm 淨tịnh 地địa 偈kệ 。 尋tầm 諸chư 部bộ 建kiến 壇đàn 儀nghi 。 則tắc 如như 此thử 渴khát 義nghĩa )# 。

音âm 樂nhạc 咒chú

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 看khán 支chi 夷di 囉ra 納nạp (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp (# 二nhị 合hợp )# 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 三tam 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 三tam 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 勃bột 塔tháp 赤xích 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 不bất 囉ra 拶# 哩rị 答đáp 麻ma 曷hạt 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 尼ni 牙nha (# 二nhị 合hợp )# 巴ba 囉ra 蔑miệt 答đáp 那na 達đạt 速tốc 巴ba 微vi 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 塔tháp 哩rị 麻ma (# 二nhị 合hợp )# # 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 達đạt 耶da 傘tản 多đa 沙sa 納nạp 葛cát 哩rị 吽hồng 吽hồng 癹phấn 吒tra 莎sa 訶ha

(# 此thử 咒chú 三tam 用dụng 。 今kim 初sơ 皈quy 依y 三Tam 寶Bảo 。 將tương 欲dục 啟khải 壇đàn 而nhi 念niệm 。 故cố 缺khuyết 和hòa 和hòa 。 啞á 龕khám )# 。

緣duyên 起khởi 文văn

切thiết 以dĩ 法pháp 不bất 孤cô 起khởi 。 仗trượng 境cảnh 方phương 生sanh 。 道đạo 不bất 虗hư 行hành 。 遇ngộ 緣duyên 即tức 應ưng 。 今kim 則tắc 羅la 列liệt 華hoa 壇đàn 。 闡xiển 揚dương 佛Phật 事sự 。 香hương 焚phần 寶bảo 篆# 。 騰đằng 五ngũ 色sắc 之chi 雲vân 霞hà 。 燭chúc 綻trán 金kim 蓮liên 。 燦# 一nhất 天thiên 之chi 星tinh 斗đẩu 。 法Pháp 樂lạc 奏tấu 無vô 生sanh 之chi 曲khúc 。 梵Phạm 音âm 演diễn 最tối 上thượng 之chi 宗tông 。 歸quy 依y 五ngũ 眼nhãn 六Lục 通Thông 。 迎nghênh 請thỉnh 千thiên 賢hiền 萬vạn 聖thánh 。 由do 是thị 覺giác 王vương 住trụ 世thế 。 以dĩ 法pháp 利lợi 生sanh 。 不bất 有hữu 因nhân 緣duyên 。 無vô 由do 垂thùy 範phạm 。 是thị 以dĩ 阿A 難Nan 尊Tôn 者Giả 。 林lâm 間gian 習tập 定định 。 夜dạ 是thị 鬼quỷ 王vương 。 口khẩu 吐thổ 火hỏa 燄diệm 。 頂đảnh 髮phát 烟yên 生sanh 。 身thân 形hình 醜xú 惡ác 。 肢chi 節tiết 如như 破phá 車xa 之chi 聲thanh 。 譏cơ 火hỏa 交giao 然nhiên 。 烟yên 喉hầu 似tự 針châm 鋒phong 之chi 細tế 。 見kiến 斯tư 恠# 異dị 。 問vấn 是thị 何hà 名danh 。 答đáp 曰viết 面diện 然nhiên 。 汝nhữ 三tam 日nhật 之chi 中trung 。 當đương 墮đọa 我ngã 類loại 。 阿A 難Nan 驚kinh 怖bố 。 歸quy 投đầu 大đại 覺giác 慈từ 尊tôn 。 敘tự 說thuyết 前tiền 因nhân 。 啟khải 請thỉnh 救cứu 苦khổ 之chi 法pháp 。 佛Phật 垂thùy 方phương 便tiện 。 利lợi 濟tế 洪hồng 深thâm 。 使sử 延diên 年niên 而nhi 益ích 筭# 。 誦tụng 威uy 德đức 之chi 真chân 詮thuyên 。 令linh 餓ngạ 鬼quỷ 以dĩ 充sung 資tư 。 施thí 甘cam 露lộ 之chi 法Pháp 食thực 。 加gia 持trì 必tất 專chuyên 于vu 神thần 咒chú 。 嚴nghiêm 衛vệ 須tu 假giả 於ư 壇đàn 儀nghi 。 雖tuy 然nhiên 啟khải 請thỉnh 一nhất 時thời 。 法pháp 傳truyền 千thiên 古cổ 。 金kim 山sơn 修tu 建kiến 。 不bất 燭chúc 自tự 明minh 。 摩ma 伽già 斛hộc 食thực 。 施thí 周chu 法Pháp 界Giới 若nhược 無vô 靈linh 騐# 。 今kim 古cổ 焉yên 傳truyền 。 有hữu 是thị 功công 勳huân 。 方phương 堪kham 演diễn 說thuyết 梵Phạm 音âm 演diễn 處xứ 。 上thượng 窮cùng 有hữu 頂đảnh 之chi 天thiên 。 唐đường 韻vận 宣tuyên 時thời 。 下hạ 極cực 風phong 輪luân 之chi 際tế 。 欲dục 明minh 聖thánh 理lý 。 故cố 白bạch 斯tư 文văn 。 佛Phật 事sự 完hoàn 成thành 。 同đồng 歸quy 真chân 際tế 。 所sở 謂vị 道đạo 。

最tối 勝thắng 光quang 明minh 自tự 在tại 王vương 。 如Như 來Lai 宣tuyên 演diễn 妙diệu 難nan 量lương 。

昔tích 因nhân 慶khánh 喜hỷ 生sanh 惶hoàng 怖bố 。 燄diệm 口khẩu 雷lôi 音âm 報báo 禍họa 殃ương 。

稽khể 首thủ 慇ân 懃cần 白bạch 教giáo 主chủ 。 興hưng 慈từ 濟tế 物vật 利lợi 生sanh 方phương 。

如như 今kim 稽khể 古cổ 重trọng/trùng 拈niêm 出xuất 。 凡phàm 聖thánh 同đồng 遊du 解giải 脫thoát 場tràng 。

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 麻ma 明minh 啞á 吽hồng

(# 用dụng 右hữu 手thủ 無vô 名danh 指chỉ 。 點điểm 取thủ 香hương 水thủy 。 彈đàn 洒sái 曼mạn 丹đan 。 此thử 曼mạn 丹đan 作tác 法pháp 成thành 後hậu 。 即tức 名danh 曼mạn 拏noa 囉ra 。 洒sái 水thủy 誦tụng 咒chú 。 亦diệc 加gia 持trì 義nghĩa )# 。

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 烏ô 怛đát 葛cát 啞á 吽hồng

(# 仍nhưng 用dụng 右hữu 手thủ 無vô 名danh 指chỉ 。 點điểm 取thủ 香hương 水thủy 于vu 曼mạn 丹đan 上thượng 。 右hữu 旋toàn 作tác 一nhất 圓viên 相tương/tướng 佛Phật 說thuyết 大đại 教giáo 王vương 經kinh 明minh 畵họa 像tượng 壇đàn 儀nghi 云vân 。

時thời 阿a 閻diêm 黎lê 于vu 曼mạn 拏noa 囉ra 地địa 中trung 間gian 。 以dĩ 塗đồ 香hương 作tác 圓viên 相tương/tướng 。 曼mạn 拏noa 囉ra 今kim 手thủ 印ấn 壇đàn 亦diệc 準chuẩn 經kinh 義nghĩa 。 故cố 以dĩ 香hương 水thủy 于vu 曼mạn 丹đan 上thượng 作tác 此thử 圓viên 相tương/tướng 。 表biểu 曼mạn 拏noa 囉ra 也dã 。 佛Phật 說thuyết 秘bí 密mật 相tương/tướng 經Kinh 云vân 。 當đương 念niệm 誦tụng 時thời 。 應ưng 觀quán 心tâm 月nguyệt 曼mạn 拏noa 囉ra 相tương/tướng 。 則tắc 知tri 作tác 此thử 圓viên 相tương/tướng 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 則tắc 以dĩ 事sự 顯hiển 法pháp 。 二nhị 乃nãi 觀quán 想tưởng 唯duy 心tâm 。 曼mạn 拏noa 囉ra 也dã 。 般Bát 若Nhã 波ba 羅la 密mật 多đa 理lý 趣thú 釋thích 云vân 。 以dĩ 事sự 顯hiển 于vu 理lý 。 故cố 即tức 事sự 即tức 理lý 。 理lý 事sự 不bất 相tương 礙ngại 故cố )# 。

(# 就tựu 念niệm 真chân 言ngôn 一nhất 遍biến 。 作tác 圓viên 相tương/tướng 一nhất 匝táp 。 次thứ 加gia 持trì 花hoa 米mễ 。 成thành 光quang 明minh 種chủng 。 如như 用dụng 之chi 時thời 。 悉tất 成thành 如như 意ý 珍trân 寶bảo 供cúng 具cụ )# 。

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# # 彌di 啞á 吽hồng

(# 念niệm 真chân 言ngôn 時thời 。 手thủ 持trì 花hoa 米mễ 。 右hữu 旋toàn 洒sái 散tán 曼mạn 丹đan 。 如như 空không 注chú 雨vũ )# 。

輪luân 圍vi 山sơn 。 鐵Thiết 圍Vi 山Sơn 。

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 哩rị 契khế 啞á 吽hồng

(# 佛Phật 說thuyết 金Kim 剛Cang 手Thủ 菩Bồ 薩Tát 。 降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 。 部bộ 多đa 大đại 教giáo 王vương 經Kinh 云vân 。 告cáo 大đại 部bộ 多đa 主chủ 無vô 能năng 勝thắng 言ngôn 。 所sở 有hữu 四tứ 大đại 洲châu 界giới 。 閻Diêm 浮Phù 提Đề 內nội 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 作tác 法pháp 誦tụng 持trì 。 悉tất 令linh 成thành 就tựu 。 今kim 此thử 亦diệc 用dụng 四tứ 洲châu 為vi 限hạn 。 是thị 故cố 加gia 持trì 。 唱xướng 此thử 二nhị 山sơn 為vi 地địa 界giới )# 。

金kim 剛cang 地địa 勝thắng 金kim 剛cang 地địa 基cơ 吽hồng hū# ṃ# 字tự 而nhi 作tác 擁ủng 護hộ 。 (# 佛Phật 說thuyết 大đại 教giáo 王vương 經Kinh 云vân 。 復phục 想tưởng 曼mạn 拏noa 囉ra 地địa 。 即tức 成thành 金kim 剛cang 地địa 。 徧biến 滿mãn 熾sí 盛thịnh 。

時thời 阿A 闍Xà 黎Lê 即tức 稱xưng 己kỷ 名danh 。 同đồng 誦tụng 吽hồng 字tự 。 大đại 樂nhạo/nhạc/lạc 金kim 剛cang 不bất 空không 理lý 趣thú 釋thích 下hạ 卷quyển 云vân 。 hū# ṃ# 字tự 者giả 。 是thị 因nhân 義nghĩa 。 即tức 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 亦diệc 是thị 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 不bất 共cộng 真Chân 如Như 妙diệu 體thể 。 恆Hằng 沙sa 功công 德đức 。 皆giai 從tùng 此thử 生sanh )# 。

誦tụng 一nhất 真chân 言ngôn 。 拈niêm 一nhất 花hoa 米mễ 。

排bài 列liệt 須Tu 彌Di 。 等đẳng 位vị 如như 圖đồ 。

南nam 北bắc 東đông 西tây 四tứ 部bộ 洲châu 。 百bách 千thiên 剎sát 土độ 亦diệc 能năng 酬thù 。

須Tu 彌Di 頂đảnh 上thượng 安an 宮cung 殿điện 。 大đại 地địa 孤cô 魂hồn 脫thoát 苦khổ 坵# 。

唵án 唅hám 彌di 囉ra 微vi 捺nại 麻ma (# 大Đại 須Tu 彌Di 山Sơn )#

唵án 唅hám 斯tư 克khắc 徹triệt (# 二nhị 合hợp )# 麻ma 彌di 囉ra 微vi 捺nại 麻ma (# 小tiểu 須Tu 彌Di 山Sơn )#

唵án 巖nham 晡bô 兒nhi 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 微vi 的đích 葛cát 耶da 捺nại 麻ma (# 東đông 勝thắng 神thần 洲châu )#

唵án 巖nham 的đích 葛cát 耶da 捺nại 麻ma (# 小tiểu 勝thắng 神thần 洲châu )#

唵án 巖nham 微vi 的đích 葛cát 耶da 捺nại 麻ma (# 勝thắng 勝thắng 神thần 洲châu )#

唵án 囕lãm 咱# 晡bô 的đích 癹phấn 耶da 捺nại 麻ma (# 南Nam 贍Thiệm 部Bộ 洲Châu )#

唵án 囕lãm 沙sa 茶trà 耶da 捺nại 麻ma (# 諂siểm 勝thắng 洲châu )#

唵án 囕lãm 烏ô 答đáp 囉ra 曼mạn 的đích 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 尼ni 耶da 捺nại 麻ma (# 最tối 勝thắng 洲châu )#

唵án 㘕# 啞á 咓# 囉ra 孤cô 答đáp (# 二nhị 合hợp )# 尼ni 耶da 捺nại 麻ma (# 西tây 牛ngưu 賀hạ 洲châu )#

唵án 㘕# 拶# (# 二nhị 合hợp )# 麻ma 囉ra 耶da 捺nại 麻ma (# 小tiểu 拂phất 洲châu )#

唵án 㘕# 斡cáng 囉ra 拶# (# 二nhị 合hợp )# 麻ma 囉ra 耶da 捺nại 麻ma (# 妙diệu 拂phất 洲châu )#

唵án 鑁măm 烏ô 答đáp 囉ra 孤cô 囉ra 尼ni 捺nại 麻ma (# 北bắc 俱câu 盧lô 州châu )#

唵án 鑁măm 孤cô 囉ra 微vi 捺nại 麻ma (# 小tiểu 行hành 洲châu )#

∴# 唵án 鑁măm 葛cát 囉ra 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 耶da 捺nại 麻ma (# 勝thắng 道Đạo 行hạnh 洲châu )#

唵án 巖nham 葛cát 拶# 囉ra 的đích 捺nại (# 二nhị 合hợp )# 耶da 捺nại 麻ma (# 象tượng 寶bảo )#

唵án 囕lãm # 嚕rô 沙sa 囉ra 唽# 的đích 捺nại (# 二nhị 合hợp )# 耶da 捺nại 麻ma (# 主chủ 藏tạng 寶bảo )#

唵án 囕lãm 斡cáng 節tiết 囉ra 的đích 捺nại (# 二nhị 合hợp )# 耶da 捺nại 麻ma (# 馬mã 寶bảo )#

唵án 鑁măm 斯tư 的đích 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 的đích 捺nại (# 二nhị 合hợp )# 耶da 捺nại 麻ma (# 女nữ 寶bảo )#

唵án 巖nham 葛cát 吒tra 葛cát (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 的đích 捺nại (# 二nhị 合hợp )# 耶da 捺nại 麻ma (# 將tướng 軍quân 寶bảo )#

唵án 囕lãm 吒tra 吃cật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 的đích 捺nại (# 二nhị 合hợp )# 耶da 捺nại 麻ma (# 輪luân 寶bảo )#

唵án 囕lãm 麻ma 尼ni 囉ra 的đích 捺nại (# 二nhị 合hợp )# 耶da 捺nại 麻ma (# 如như 意ý 寶bảo )#

∴# 唵án 鑁măm 麻ma 曷hạt 聶niếp 塔tháp 捺nại 耶da 捺nại 麻ma (# 寶bảo 藏tạng 瓶bình )#

唵án 啞á 斯tư 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 牙nha 耶da 捺nại 麻ma (# 日nhật 宮cung )#

唵án 㘕# 拶# 的đích 囉ra 耶da 捺nại 麻ma (# 月nguyệt 宮cung )#

唵án 啞á 吽hồng 捺nại 麻ma (# 眾chúng 寶bảo 傘tản )#

∴# 唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 的đích 尼ni (# 二nhị 合hợp )# 毗tỳ 藥dược 捺nại 麻ma (# 尊tôn 勝thắng 幢tràng )#

唵án 室thất 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 麻ma 忒thất (# 二nhị 合hợp )# 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 孤cô 嚕rô 拶# 囉ra 捺nại 葛cát 麻ma 辣lạt 耶da 三tam 藐miệu 克khắc 答đáp 捺nại 啞á 斡cáng 癹phấn 薩tát 拏noa 葛cát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 耶da 吽hồng 捺nại 麻ma

(# 大đại 須Tu 彌Di 。 即tức 四tứ 寶bảo 山sơn 小tiểu 須Tu 彌Di 。 即tức 七thất 金kim 山sơn 。 象tượng 寶bảo 等đẳng 。 即tức 佛Phật 說thuyết 大Đại 乘Thừa 莊Trang 嚴Nghiêm 寶Bảo 王Vương 經Kinh 。 金kim 輪luân 七thất 寶bảo 經Kinh 云vân 。 七thất 寶bảo 現hiện 時thời 。 其kỳ 地địa 悉tất 皆giai 。 變biến 成thành 金kim 色sắc 。 寶bảo 藏tạng 缾bình 。 與dữ 七thất 俱câu 胝chi 佛Phật 母mẫu 所sở 說thuyết 準chuẩn 提đề 經kinh 。 七thất 寶bảo 賢hiền 瓶bình 義nghĩa 同đồng 。 眾chúng 寶bảo 傘tản 。 即tức 妙diệu 吉cát 祥tường 大đại 教giáo 王vương 經kinh 。 五ngũ 傘tản 之chi 一nhất 。 尊tôn 勝thắng 幢tràng 。 是thị 高cao 顯hiển 摧tồi 邪tà 義nghĩa 。 一nhất 字tự 金kim 輪Luân 王Vương 佛Phật 頂đảnh 要yếu 略lược 念niệm 誦tụng 法pháp 云vân 。 想tưởng 曼mạn 拏noa 囉ra 中trung 有hữu 香hương 水thủy 大đại 海hải 。 于vu 海hải 中trung 心tâm 。 有hữu 妙Diệu 高Cao 山Sơn 。 七thất 重trùng 金kim 光quang 。 周chu 匝táp 圍vi 繞nhiễu 。 于vu 妙diệu 高cao 頂đảnh 上thượng 。 有hữu 八bát 葉diệp 白bạch 色sắc 蓮liên 花hoa 。 於ư 一nhất 一nhất 葉diệp 上thượng 。 右hữu 旋toàn 布bố 列liệt 輪Luân 王Vương 七thất 寶bảo 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 大đại 秘bí 密mật 王vương 未vị 曾tằng 有hữu 最tối 上thượng 微vi 妙diệu 。 大đại 曼mạn 拏noa 囉ra 經Kinh 云vân 。 觀quán 想tưởng 四tứ 寶bảo 。 金Kim 剛Cang 山Sơn 上thượng 有hữu 吽hồng 字tự 。 名danh 徧biến 現hiện 最tối 上thượng 大đại 金kim 剛cang 寶bảo 峯phong 。 其kỳ 上thượng 有hữu 大đại 寶bảo 殿điện 。 以dĩ 金kim 剛cang 寶bảo 柱trụ 等đẳng 莊trang 嚴nghiêm 。 而nhi 彼bỉ 殿điện 中trung 。 有hữu 蓮liên 花hoa 寶bảo 色sắc 如Như 來Lai 於ư 中trung 而nhi 住trụ 。 此thử 名danh 三tam 昧muội 曼mạn 拏noa 囉ra 。 則tắc 知tri 此thử 中trung 。 亦diệc 應ưng 觀quán 想tưởng 妙diệu 高cao 峯phong 頂đảnh 有hữu 大đại 寶bảo 殿điện 。 上thượng 師sư 三Tam 寶Bảo 于vu 中trung 安an 住trụ 。 甘cam 露lộ 軍quân 茶trà 利lợi 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 誦tụng 密mật 語ngữ 時thời 。 思tư 惟duy 從tùng 印ấn 流lưu 出xuất 種chủng 種chủng 。 供cúng 養dường 雲vân 海hải 。 天thiên 妙diệu 伎kỹ 樂nhạc 。 歌ca 舞vũ 嬉hi 戲hí 。 衣y 服phục 飲ẩm 食thực 。 燈đăng 明minh 閼át 伽già 賢hiền 缾bình 劫kiếp 樹thụ 寶bảo 幢tràng 旛phan 盖# 諸chư 寶bảo 等đẳng 。 一nhất 切thiết 人nhân 天thiên 。 所sở 有hữu 受thọ 用dụng 之chi 物vật 。 故cố 云vân )# 。

人nhân 天thiên 所sở 有hữu 。 種chủng 種chủng 供cung 物vật 。

(# 金kim 剛cang 頂đảnh 蓮liên 花hoa 部bộ 心tâm 。 念niệm 誦tụng 儀nghi 軌quỹ 。 明minh 有hữu 七thất 種chủng 。 一nhất 花hoa 。 二nhị 燒thiêu 香hương 。 三tam 塗đồ 香hương 。 四tứ 燈đăng 明minh 。 五ngũ 寶bảo 。 六lục 嬉hi 戲hí 。 七thất 衣y 服phục 資tư 具cụ 。 俱câu 言ngôn 人nhân 天thiên 所sở 有hữu 種chủng 種chủng 等đẳng 。 皆giai 為vì 供cúng 養dường 佛Phật 。 而nhi 作tác 事sự 業nghiệp 故cố 。 我ngã 今kim 當đương 奉phụng 獻hiến 。 )# 。

奉phụng 獻hiến 咒chú

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 囉ra 的đích 捺nại 麻ma 曷hạt 曼mạn 答đáp 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

(# 金kim 剛cang 頂đảnh 念niệm 誦tụng 注chú 云vân 。 三tam 麻ma 耶da 。 此thử 呼hô 供cúng 養dường 初sơ 名danh )# 。

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra (# 啞á 哩rị 千thiên 巴ba 。 丹đan )# 巴ba 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 諦đế 拶# 耶da 莎sa 訶ha 。

(# 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 大đại 秘bí 密mật 王vương 經Kinh 云vân 。

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 如như 是thị 作tác 曼mạn 拏noa 囉ra 已dĩ 。 其kỳ 阿A 闍Xà 黎Lê 當đương 須tu 至chí 心tâm 奉phụng 献# 花hoa 縵man 瓔anh 珞lạc 。 乃nãi 至chí 妙diệu 香hương 閼át 伽già 等đẳng 。 七thất 俱câu 胝chi 佛Phật 母mẫu 所sở 說thuyết 準chuẩn 提đề 經kinh 。 有hữu 閼át 伽già 印ấn 咒chú 。 須tu 者giả 尋tầm 之chi )# 。

五ngũ 供cúng 養dường

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 不bất 思tư 必tất 啞á 吽hồng

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 不bất 荅# 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra

納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

(# 五ngũ 字tự 陀đà 羅la 尼ni 頌tụng 云vân 。 次thứ 以dĩ 散tán 花hoa 印ấn 。 莊trang 嚴nghiêm 諸chư 世thế 界giới 。 金kim 剛cang 縛phược 上thượng 散tán 。 花hoa 網võng 徧biến 虗hư 空không )# 。

(# 唵án 嚩phạ 日nhật 囉ra 補bổ 瑟sắt 閉bế )#

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 度độ 必tất 啞á 吽hồng

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 不bất 答đáp 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

(# 次thứ 以dĩ 焚phần 香hương 印ấn 。 普phổ 熏huân 諸chư 世thế 界giới 。 金kim 剛cang 縛phược 下hạ 散tán 。 徧biến 法Pháp 界Giới 香hương 雲vân 。 )# 。

(# 唵án 嚩phạ 日nhật 囉ra 度độ 閉bế )#

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 啞á 嚕rô 吉cát 啞á 吽hồng

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 不bất 答đáp 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

(# 次thứ 献# 智trí 燈đăng 印ấn 。 普phổ 燎liệu 諸chư 幽u 冥minh 。 禪thiền 智trí 前tiền 相tương/tướng 逼bức 。 普phổ 此thử 智trí 慧tuệ 光quang 。 )# 。

(# 唵án 嚩phạ 日nhật 囉ra 魯lỗ 計kế )#

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 干can 底để 啞á 吽hồng

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 不bất 答đáp 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

(# 次thứ 献# 塗đồ 香hương 印ấn 。 當đương 胷# 塗đồ 香hương 勢thế 。 以dĩ 解giải 脫thoát 香hương 雲vân 。 普phổ 淨tịnh 眾chúng 生sanh 界giới 。 )# 。

(# 唵án 嚩phạ 日nhật 囉ra 巘nghiễn 提đề )#

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 你nễ 微vi 的đích 啞á 吽hồng

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 不bất 答đáp 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

(# 大đại 悲bi 空không 智trí 儀nghi 軌quỹ 云vân )# 。

(# 唵án 嚩phạ 日nhật 囉ra 廼# 尾vĩ 你nễ 阿a 吽hồng )#

(# 其kỳ 印ấn 準chuẩn 知tri )# 。

音âm 樂nhạc 咒chú

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 看khán 支chi 夷di 囉ra 納nạp (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp (# 二nhị 合hợp )# 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 三tam 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 三tam 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 孛bột 塔tháp 赤xích 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 不bất 囉ra 拶# 哩rị 答đáp 麻ma 曷hạt 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 尼ni 牙nha (# 二nhị 合hợp )# 巴ba 囉ra 蔑miệt 答đáp 那na 達đạt 速tốc 巴ba 微vi 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 塔tháp 哩rị 麻ma (# 二nhị 合hợp )# # 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 達đạt 耶da 傘tản 多đa 沙sa 納nạp 葛cát 哩rị 吽hồng 吽hồng 和hòa 和hòa 啞á 龕khám 沙sa 訶ha

(# 念niệm 咒chú 將tương 畢tất 。 手thủ 持trì 鈴linh 杵xử 于vu 曼mạn 丹đan 上thượng 。 緊khẩn 搖dao 一nhất 遍biến 。 置trí 鈴linh 于vu 案án 。 次thứ 攝nhiếp 授thọ 寶bảo 錯thác 。 左tả 手thủ 持trì 于vu 寶bảo 錯thác 。 右hữu 手thủ 結kết 三tam 尖tiêm 印ấn 。 遣khiển 魔ma 徧biến 空không 。 於ư 空không 性tánh 中trung 。 自tự 心tâm 月nguyệt 輪luân 上thượng 。 想tưởng 成thành 黃hoàng 色sắc 得đắc 浪lãng (# 二nhị 合hợp )tra# 字tự 中trung 放phóng 光quang 。 利lợi 益ích 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 光quang 回hồi 得đắc 浪lãng (# 二nhị 合hợp )tra# 字tự 。 一nhất 念niệm 變biến 成thành 黃hoàng 色sắc 寶bảo 生sanh 佛Phật 。 手thủ 結kết 施thí 印ấn 。 為vi 一nhất 不bất 二nhị 境cảnh 。 一nhất 念niệm 變biến 成thành 寶bảo 錯thác 。 如như 用dụng 之chi 時thời 。 而nhi 令linh 錯thác 之chi 也dã )# 。

(# 瑜du 伽già 大đại 教giáo 王vương 經Kinh 云vân 。 以dĩ 香hương 花hoa 燈đăng 塗đồ 等đẳng 。 殊thù 妙diệu 供cúng 養dường 。 復phục 用dụng 微vi 妙diệu 音âm 樂nhạc 。 及cập 吉cát 祥tường 偈kệ 贊tán 。 故cố 有hữu 和hòa 和hòa 。 啞á 龕khám )# 。

寶bảo 錯thác 真chân 言ngôn

(# 念niệm 真chân 言ngôn 時thời 。 想tưởng 寶bảo 錯thác 內nội 。 出xuất 生sanh 無vô 盡tận 。 諸chư 天thiên 如như 意ý 珍trân 寶bảo 。 而nhi 奉phụng 献# 之chi )# 。

唵án 斯tư 嘛# 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 嘛# 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 密mật 嘛# 曩nẵng 斯tư 葛cát 囉ra 摩ma 訶ha 拶# 葛cát 囉ra 吽hồng

(# 準chuẩn 諸chư 儀nghi 軌quỹ 經kinh 。 乃nãi 是thị 降hàng 魔ma 之chi 具cụ 。 即tức 金kim 剛cang 枝chi 。 或hoặc 金kim 剛cang 棒bổng 。 右hữu 有hữu 一nhất 日nhật 字tự 。 左tả 有hữu 一nhất 月nguyệt 字tự 。 表biểu 二nhị 自tự 性tánh 。 金kim 剛cang 頂đảnh 瑜du 伽già 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 理lý 趣thú 會hội 普phổ 賢hiền 修tu 行hành 念niệm 誦tụng 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 右hữu 日nhật 左tả 成thành 月nguyệt 。 流lưu 散tán 金kim 剛cang 光quang 。 入nhập 門môn 而nhi 顧cố 視thị 。 諸chư 魔ma 咸hàm 消tiêu 散tán 。 地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 請thỉnh 問vấn 法Pháp 身thân 贊tán 云vân 。 以dĩ 大đại 力lực 昇thăng 進tiến 。 執chấp 持trì 智trí 慧tuệ 棒bổng 。 一nhất 切thiết 無vô 明minh 㲉xác 。 普phổ 徧biến 皆giai 碎toái 壞hoại 。 錯thác 。 即tức 交giao 錯thác 。 謂vị 前tiền 印ấn 咒chú 觀quán 想tưởng 唯duy 心tâm 變biến 現hiện 事sự 相tướng 壇đàn 儀nghi 已dĩ 。 復phục 欲dục 融dung 事sự 相tướng 為vi 真chân 空không 。 于vu 空không 性tánh 中trung 現hiện 起khởi 受thọ 用dụng 報báo 土thổ/độ 。 成thành 妙diệu 曼mạn 拏noa 囉ra 。 則tắc 天thiên 魔ma 等đẳng 。 恐khủng 其kỳ 度độ 生sanh 出xuất 界giới 。 心tâm 起khởi 嫉tật 妬đố 。 而nhi 來lai 阻trở 嬈nhiễu 。 故cố 即tức 用dụng 此thử 寶bảo 錯thác 。 撒tản 花hoa 米mễ 。 併tinh 三tam 手thủ 印ấn 真chân 言ngôn 。 而nhi 遣khiển 之chi 也dã )# 。

撒tản 花hoa 米mễ 真chân 言ngôn

唵án 薩tát 不bất 答đáp (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 的đích 捺nại 吽hồng

遣khiển 魔ma 真chân 言ngôn

(# 以dĩ 二nhị 手thủ 作tác 金kim 剛cang 拳quyền 。 手thủ 背bối/bội 相tương/tướng 靠# 。 二nhị 小tiểu 指chỉ 相tương/tướng 鈎câu 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 直trực 竪thụ 。 結kết 印ấn 當đương 胷# 。 想tưởng 手thủ 印ấn 出xuất 火hỏa 光quang 。 而nhi 遣khiển 境cảnh 界giới 魔ma )# 。

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 啞á 彌di 哩rị 達đạt 昆côn 吒tra 唎rị 曷hạt 納nạp 曷hạt 納nạp 吽hồng 吽hồng 癹phấn 吒tra

(# 此thử 印ấn 咒chú 出xuất 佛Phật 說thuyết 大Đại 乘Thừa 觀quán 想tưởng 曼mạn 拏noa 囉ra 下hạ 卷quyển 。 想tưởng 手thủ 印ấn 上thượng 。 出xuất 金kim 剛cang 焰diễm 。 遣khiển 境cảnh 界giới 魔ma 。 金kim 剛cang 頂đảnh 經kinh 修tu 習tập 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 三tam 摩ma 地địa 法pháp 云vân 。 次thứ 以dĩ 威uy 怒nộ 降giáng/hàng 三tam 世thế 。 淨tịnh 治trị 內nội 外ngoại 所sở 生sanh 障chướng 。 二nhị 羽vũ 交giao 臂tý 金kim 剛cang 拳quyền 。 檀đàn 慧tuệ 相tương/tướng 鈎câu 進tiến 力lực 竪thụ 。 行hành 者giả 想tưởng 身thân 發phát 威uy 熖# 。 八bát 臂tý 四tứ 面diện 竪thụ 利lợi 牙nha 。 震chấn 吼hống 吽hồng 字tự 如như 雷lôi 音âm 。 頂đảnh 右hữu 回hồi 旋toàn 成thành 結kết 界giới )# 。

遣khiển 魔ma 真chân 言ngôn

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 牙nha 恰kháp 吽hồng

(# 二nhị 手thủ 外ngoại 相tướng 义# 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 直trực 竪thụ 。 結kết 印ấn 當đương 胷# 。 手thủ 動động 似tự 扇thiên/phiến 。 印ấn 出xuất 火hỏa 光quang 。 而nhi 遣khiển 諸chư 魔ma )# 。

遣khiển 魔ma 真chân 言ngôn

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 佐tá 辣lạt 啞á 捺nại 辣lạt 曷hạt 捺nại 答đáp 曷hạt 巴ba 拶# 麼ma 塔tháp 班ban 拶# 囉ra 納nạp 吽hồng 癹phấn 吒tra

(# 二nhị 手thủ 內nội 相tương/tướng 义# 。 十thập 指chỉ 仰ngưỡng 上thượng 。 結kết 印ấn 當đương 胷# 。 想tưởng 印ấn 中trung 放phóng 出xuất 金kim 剛cang 焰diễm 。 令linh 諸chư 魔ma 遠viễn 離ly )# 。

真chân 空không 咒chú 印ấn

(# 二nhị 手thủ 內nội 相tương/tướng 义# 。 進tiến 禪thiền 力lực 智trí 直trực 竪thụ 念niệm 真chân 言ngôn )# 。

唵án 莎sa 癹phấn 斡cáng 順thuận 牙nha (# 二nhị 合hợp )# 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 哩rị 麻ma (# 二nhị 合hợp )# 莎sa 癹phấn 斡cáng 順thuận 牙nha (# 二nhị 合hợp )# 達đạt (# 二nhị 合hợp )#

(# 侍thị 者giả 白bạch 云vân )# 于vu 空không 性tánh 中trung 想tưởng (# 阿A 闍Xà 黎Lê 觀quán 想tưởng 此thử 梵Phạm 書thư 九cửu 字tự )# [口*(隆-一)]# [口*(隆-一)]# (# 二nhị 合hợp )bhrū# ṃ# # [口*(隆-一)]# (# 二nhị 合hợp )bhrū# ṃ# # [口*(隆-一)]# (# 二nhị 合hợp )bhrū# ṃ# 啞á 啞á 啞á ā# ḥ# 吽hồng 吽hồng hū# ṃ# (# 此thử 下hạ 眾chúng 和hòa )# 吽hồng 而nhi 成thành 十thập 方phương 世thế 界giới 。 所sở 有hữu 天thiên 妙diệu 曼mạn 怛đát 啞á 哩rị 干can 濯trạc 足túc 花hoa 香hương 燈đăng 塗đồ 食thực 樂nhạo/nhạc/lạc 。 清thanh 徹triệt 無vô 礙ngại 。 猶do 如như 普phổ 賢hiền 化hóa 現hiện 。 種chủng 種chủng 雲vân 集tập 供cúng 養dường 。 徧biến 滿mãn 虗hư 空không 。 充sung 塞tắc 法Pháp 界Giới 。 盡tận 輪luân 迴hồi 際tế 。 無vô 有hữu 間gián 斷đoạn 。

(# 二nhị 手thủ 內nội 相tương/tướng 义# 。 進tiến 力lực 禪thiền 智trí 直trực 竪thụ 。 大đại 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 成thành 佛Phật 神thần 變biến 加gia 持trì 經Kinh 第đệ 四tứ 云vân 。 由do 結kết 此thử 印ấn 誦tụng 真chân 言ngôn 故cố 。 其kỳ 壇đàn 中trung 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 諸chư 聖thánh 眾chúng 。 量lượng 同đồng 虗hư 空không 。 徧biến 周chu 法Pháp 界Giới 。 成thành 報báo 土thổ/độ 佛Phật 剎sát 。 佛Phật 說thuyết 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 金kim 剛cang 。 三tam 業nghiệp 最tối 上thượng 秘bí 密mật 大đại 教giáo 王vương 經kinh 第đệ 二nhị 云vân 。 當đương 觀quán 想tưởng 勃bột 籠lung 字tự 。 即tức 成thành 虗hư 空không 金kim 剛cang 心tâm 曼mạn 拏noa 囉ra 。 一nhất 切thiết 金kim 剛cang 。 周chu 匝táp 圍vi 繞nhiễu 。 故cố 云vân 于vu 空không 性tánh 中trung 等đẳng 。 大đại 威uy 怒nộ 烏ô 芻sô 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 當đương 奉phụng 閼át 伽già 香hương 水thủy 器khí 浴dục 聖thánh 眾chúng 足túc 。 故cố 云vân 啞á 哩rị 干can 濯trạc 足túc 。 此thử 中trung 皆giai 是thị 。 無vô 礙ngại 報báo 土thổ/độ 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 界giới 。 故cố 云vân 猶do 如như 普phổ 賢hiền 等đẳng 。 勃bột 籠lung bhrū# ṃ# 字tự 即tức # [口*(隆-一)]# 。 唐đường 言ngôn 佛Phật 寶bảo 閣các )# 。

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra (# 啞á 哩rị 干can 巴ba 。 丹đan )# 巴ba 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 諦đế 拶# 耶da 莎sa 訶ha 。

五ngũ 供cúng 養dường

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 不bất 思tư 必tất 啞á 吽hồng

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 不bất 答đáp 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 度độ 必tất 啞á 吽hồng

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 不bất 答đáp 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 啞á 嚕rô 吉cát 啞á 吽hồng

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 不bất 答đáp 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 干can 底để 啞á 吽hồng

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 不bất 答đáp 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 薩tát 叭bát 哩rị 咓# 囉ra

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 你nễ 微vi 的đích 啞á 吽hồng

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 捨xả 不bất 答đáp 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

音âm 樂nhạc 咒chú

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 看khán 支chi 夷di 囉ra 納nạp (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp (# 二nhị 合hợp )# 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 三tam 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 三tam 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 納nạp 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 孛bột 塔tháp 赤xích 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 不bất 羅la 拶# 哩rị 答đáp 麻ma 曷hạt 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 尼ni 牙nha (# 二nhị 合hợp )# 巴ba 囉ra 蔑miệt 答đáp 那na 達đạt 速tốc 巴ba 微vi 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 塔tháp 哩rị 麻ma (# 二nhị 合hợp )# # 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 達đạt 耶da 傘tản 多đa 沙sa 納nạp 葛cát 哩rị 吽hồng 吽hồng 和hòa 和hòa 啞á 龕khám 莎sa 訶ha

(# 至chí 此thử 不bất 特đặc 唯duy 心tâm 變biến 現hiện 。 而nhi 且thả 轉chuyển 成thành 受thọ 用dụng 報báo 土thổ/độ 。 不bất 思tư 議nghị 供cúng 養dường 。 故cố 與dữ 前tiền 不bất 可khả )# 。

十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 咒chú

(# 阿A 闍Xà 黎Lê 持trì 花hoa 米mễ 誦tụng 云vân )# 。

唵án 耶da 答đáp 兒nhi 麻ma (# 二nhị 合hợp )# 兮hề 都đô 不bất 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 巴ba 斡cáng 兮hề 敦đôn 的đích 山sơn 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 歇hiết 斡cáng 怛đát 的đích 山sơn 拶# 約ước 尼ni 嚕rô 怛đát 耶da # 叭bát 諦đế 麻ma 曷hạt 釋thích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 麻ma 納nạp 耶da 莎sa 訶ha

唵án (# 一nhất )(# 引dẫn )# 啞á (# 二nhị )(# 引dẫn )# 吽hồng (# 三tam )(# 引dẫn )(# 念niệm 三tam 遍biến 就tựu 撒tản 花hoa 米mễ 。 持trì 鈴linh 念niệm 曼mạn 拏noa 囉ra 偈kệ )# 。

(# 密mật 咒chú 圓viên 因nhân 集tập 云vân 。 凡phàm 修tu 功công 德đức 。 誦tụng 此thử 慶khánh 成thành )# 。

曼mạn 拏noa 囉ra 偈kệ

諦đế 想tưởng 清thanh 淨tịnh 廣quảng 大đại 曼mạn 拏noa 囉ra 。 四tứ 洲châu 充sung 滿mãn 無vô 量lượng 諸chư 珍trân 寶bảo 。

一nhất 一nhất 皆giai 如như 。 玅# 高cao 摩ma 尼ni 聚tụ 。 奉phụng 獻hiến 上thượng 師sư 三Tam 寶Bảo 願nguyện 安an 住trụ 。

曼mạn 拏noa 囉ra 真chân 言ngôn

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 答đáp 囉ra 的đích 捺nại (# 二nhị 合hợp )# 麻ma 曷hạt 曼mạn 答đáp 辣lạt 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

∴# 寶bảo 山sơn 寶bảo 海hải 妙diệu 寶bảo 座tòa 。 天thiên 衣y 瓔anh 珞lạc 如như 意ý 樹thụ 。

寶bảo 池trì 妙diệu 花hoa 香hương 燈đăng 塗đồ 。 周chu 徧biến 法Pháp 界Giới 滿mãn 虗hư 空không 。

∴# 寶bảo 珠châu 自tự 性tánh 廣quảng 大đại 海hải 。 七thất 寶bảo 之chi 中trung 最tối 殊thù 勝thắng 。

獻hiến 如như 雲vân 聚tụ 妙diệu 寶bảo 供cung 。 我ngã 今kim 虔kiền 誠thành 而nhi 奉phụng 獻hiến 。

∴# 中trung 央ương 八bát 峯phong 須Tu 彌Di 盧lô 。 四tứ 大đại 部bộ 洲châu 諸chư 形hình 相tướng 。

以dĩ 日nhật 月nguyệt 等đẳng 而nhi 圍vi 遶nhiễu 。 黃hoàng 金kim 白bạch 銀ngân 與dữ 寶bảo 玉ngọc 。

∴# 麻ma 薩tát 葛cát 斡cáng 及cập 琉lưu 璃ly 。 赤xích 珠châu 乃nãi 至chí 石thạch 心tâm 等đẳng 。

奉phụng 獻hiến 上thượng 師sư 三Tam 寶Bảo 尊tôn 。 唯duy 願nguyện 慈từ 悲bi 哀ai 納nạp 受thọ 。

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 囉ra 的đích 捺nại (# 二nhị 合hợp )# 麻ma 曷hạt 曼mạn 答đáp 辣lạt 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng

(# 此thử 以dĩ 報báo 土thổ/độ 妙diệu 曼mạn 拏noa 囉ra 。 及cập 妙diệu 供cúng 具cụ 。 總tổng 献# 上thượng 師sư 三Tam 寶Bảo )# 。

∴# 我ngã 今kim 依y 教giáo 建kiến 立lập 曼mạn 拏noa 囉ra 。 量lượng 等đẳng 虗hư 空không 金kim 剛cang 為vi 寶bảo 地địa 。

字tự 字tự 密mật 言ngôn 惟duy 心tâm 之chi 所sở 成thành 。 須Tu 彌Di 日nhật 月nguyệt 七thất 寶bảo 四tứ 天thiên 下hạ 。

∴# 衣y 服phục 傘tản 盖# 伎kỹ 樂nhạc 幢tràng 幡phan 雲vân 。 寶bảo 座tòa 珍trân 羞tu 樓lâu 閣các 并tinh 宮cung 殿điện 。

池trì 沼chiểu 園viên 林lâm 名danh 花hoa 普phổ 徧biến 布bố 。 奉phụng 獻hiến 上thượng 師sư 三Tam 寶Bảo 護hộ 神thần 等đẳng 。

∴# 惟duy 願nguyện 慈từ 悲bi 。 納nạp 受thọ 生sanh 歡hoan 悅duyệt 。 屏bính 除trừ 魔ma 礙ngại 集tập 福phước 施thí 安an 寧ninh 。

今kim 宵tiêu 施thí 主chủ 所sở 求cầu 皆giai 如như 意ý 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 吉cát 祥tường 無vô 間gián 斷đoạn 。

(# 佛Phật 說thuyết 瑜du 伽già 大đại 教giáo 王vương 經Kinh 云vân 。 右hữu 手thủ 持trì 金kim 剛cang 杵xử 。 左tả 手thủ 振chấn 金kim 剛cang 鈴linh 。 即tức 以dĩ 歌ca 贊tán 。 供cúng 養dường 賢hiền 聖thánh 。 如như 是thị 依y 金kim 剛cang 大Đại 乘Thừa 。 作tác 最tối 上thượng 真chân 實thật 供cúng 養dường 已dĩ 。 諸chư 佛Phật 賢hiền 聖thánh 。 悉tất 皆giai 歡hoan 喜hỷ 。 此thử 是thị 結kết 撮toát 回hồi 向hướng 。 再tái 念niệm 奉phụng 献# 真chân 言ngôn )# 。

唵án 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 答đáp 塔tháp 葛cát 達đạt 囉ra 的đích 捺nại (# 二nhị 合hợp )# 麻ma 曷hạt 曼mạn 答đáp 辣lạt 布bố 拶# 彌di 渴khát 薩tát 謨mô 的đích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斯tư 癹phấn 囉ra 納nạp 三tam 麻ma 耶da 啞á 吽hồng (# 手thủ 持trì 花hoa 米mễ 上thượng 舉cử 誦tụng 之chi )# 惟duy 願nguyện 上thượng 師sư 三Tam 寶Bảo 。 中trung 圍vi 佛Phật 會hội 。 慈từ 悲bi 攝nhiếp 授thọ 。 今kim 辰thần 施thí 主chủ 。 福phước 慧tuệ 莊trang 嚴nghiêm 。 世thế 出xuất 世thế 間gian 。 吉cát 祥tường 如như 意ý 。 普phổ 及cập 法Pháp 界Giới 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 速tốc 成thành 無vô 上thượng 。 佛Phật 果Quả 菩Bồ 提Đề 。

捺nại 謨mô 孤cô 嚕rô (# 二nhị 合hợp )# 毗tỳ 耶da 。 捺nại 謨mô 勃bột 塔tháp 耶da 。

捺nại 謨mô 達đạt 而nhi 麻ma 耶da 。 捺nại 謨mô 桑tang 渴khát 耶da 。

唵án (# 一nhất )(# 引dẫn )# 啞á (# 二nhị )(# 引dẫn )# 吽hồng (# 三tam )(# 引dẫn )#

(# 阿A 闍Xà 黎Lê 于vu 此thử 親thân 見kiến 中trung 圍vi 佛Phật 會hội 。 故cố 自tự 皈quy 依y 已dĩ 。 復phục 勸khuyến 大đại 眾chúng 發phát 心tâm 。 十thập 八bát 會hội 經kinh 初sơ 會hội 中trung 。 有hữu 為vi 弟đệ 子tử 授thọ 速tốc 證chứng 菩Bồ 薩Tát 地địa 法pháp )# 。

三Tam 歸Quy 依Y 讚tán

佛Phật 法Pháp 僧Tăng 寶bảo 。 體thể 徧biến 十thập 方phương 。 恭cung 敬kính 請thỉnh 祈kỳ 。 必tất 蒙mông 感cảm 應ứng 。 將tương 當đương 闡xiển 揚dương 施thí 食thực 之chi 初sơ 。 先tiên 須tu 歸quy 敬kính 三Tam 寶Bảo 。 要yếu 祈kỳ 法pháp 事sự 周chu 隆long 。 庶thứ 使sử 勝thắng 因nhân 成thành 就tựu 。 大đại 眾chúng 虔kiền 誠thành 。 隨tùy 聲thanh 應ưng 和hòa 。

志chí 心tâm 信tín 禮lễ 佛Phật 陀đà 耶da 兩lưỡng 足túc 尊tôn 。 三tam 覺giác 圓viên 。 萬vạn 德đức 具cụ 。 天thiên 人nhân 調điều 御ngự 師sư (# 唵án 啞á 吽hồng )# 。 凡phàm 聖thánh 大đại 慈từ 父phụ 。 從tùng 真chân 界giới 。 騰đằng 應ưng 質chất 。 悲bi 化hóa 普phổ 。 竪thụ 窮cùng 三tam 際tế 時thời 。 橫hoạnh/hoành 徧biến 十thập 方phương 。 處xử 震chấn 法pháp 雷lôi 。 鳴minh 法Pháp 鼓cổ 。 廣quảng 演diễn 權quyền 實thật 教giáo (# 唵án 啞á 吽hồng )# 。 大đại 開khai 方phương 便tiện 路lộ 。 若nhược 歸quy 依y 。 能năng 消tiêu 滅diệt 地địa 獄ngục 苦khổ 。

志chí 心tâm 信tín 禮lễ 達đạt 磨ma 耶da 離ly 欲dục 尊tôn 。 寶bảo 藏tạng 收thu 王vương 。 凾# 貯trữ 。 結kết 集tập 于vu 西tây 域vực (# 唵án 啞á 吽hồng )# 。 飜phiên 譯dịch 傳truyền 東đông 士sĩ 。 祖tổ 師sư 弘hoằng 。 賢hiền 哲triết 判phán 。 成thành 章chương 疏sớ/sơ 。 三tam 乘thừa 分phần/phân 頓đốn 漸tiệm 。 五ngũ 教giáo 定định 宗tông 趣thú 。 鬼quỷ 神thần 欽khâm 。 龍long 天thiên 護hộ 。 導đạo 迷mê 標tiêu 月nguyệt 指chỉ (# 唵án 啞á 吽hồng )# 。 除trừ 熱nhiệt 真chân 甘cam 露lộ 。 若nhược 歸quy 依y 。 能năng 消tiêu 滅diệt 餓ngạ 鬼quỷ 苦khổ 。

志chí 心tâm 信tín 禮lễ 僧Tăng 伽già 耶da 眾chúng 中trung 尊tôn 。 五ngũ 德đức 師sư 。 六lục 和hòa 侶lữ 。 利lợi 生sanh 為vi 事sự 業nghiệp (# 唵án 啞á 吽hồng )# 。 弘hoằng 法pháp 是thị 家gia 務vụ 。 避tị 囂hiêu 塵trần 。 常thường 晏# 坐tọa 。 寂tịch 靜tĩnh 處xứ 。 遮già 身thân 服phục 毳thuế 衣y 。 充sung 腹phúc 採thải 薪tân 薇# 。 鉢bát 降giáng/hàng 龍long 。 錫tích 解giải 虎hổ 。 法pháp 燈đăng 常thường 徧biến 照chiếu (# 唵án 啞á 吽hồng )# 。 祖tổ 印ấn 相tương/tướng 傳truyền 付phó 。 若nhược 歸quy 依y 。 能năng 消tiêu 滅diệt 旁bàng 生sanh 苦khổ 。

∴# 三Tam 寶Bảo 聖thánh 眾chúng 垂thùy 加gia 護hộ 。

眾chúng 等đẳng 發phát 廣quảng 大đại 心tâm

(# 皈quy 依y 金kim 剛cang 上thượng 師sư 句cú 下hạ 眾chúng 和hòa )# 。

歸quy 依y 金kim 剛cang 上thượng 師sư 。 歸quy 依y 佛Phật 。 歸quy 依y 法pháp 。 歸quy 依y 僧Tăng 。 我ngã 今kim 發phát 心tâm 。 不bất 為vi 自tự 求cầu 。 人nhân 天thiên 福phước 報báo 。 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 。 乃nãi 至chí 權quyền 乘thừa 諸chư 位vị 菩Bồ 薩Tát 。 唯duy 依y 最Tối 上Thượng 乘Thừa 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 願nguyện 與dữ 法Pháp 界Giới 眾chúng 生sanh 。 一nhất 時thời 同đồng 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。

先tiên 結kết 大đại 輪luân 明minh 王vương 印ấn 。 加gia 持trì 壇đàn 場tràng 悉tất 清thanh 淨tịnh 。

我ngã 今kim 依y 教giáo 誦tụng 密mật 言ngôn 。 令linh 我ngã 所sở 作tác 皆giai 成thành 就tựu 。

默mặc 念niệm 大đại 輪luân 明minh 王vương 咒chú 七thất 遍biến

(# 金kim 剛cang 頂đảnh 略lược 出xuất 念niệm 誦tụng 經Kinh 四tứ 種chủng 念niệm 誦tụng 。 一nhất 音âm 聲thanh 念niệm 誦tụng 。 一nhất 切thiết 聲thanh 是thị 也dã 。 二nhị 金kim 剛cang 念niệm 誦tụng 。 合hợp 口khẩu 動động 舌thiệt 。 默mặc 念niệm 是thị 也dã 。 三tam 三tam 摩ma 地địa 念niệm 誦tụng 。 心tâm 念niệm 是thị 也dã 。 四tứ 真chân 實thật 念niệm 誦tụng 。 如như 字tự 義nghĩa 修tu 行hành 是thị 也dã 。 佛Phật 說thuyết 秘bí 密mật 相tương/tướng 經Kinh 云vân 。 若nhược 持trì 誦tụng 時thời 。 不bất 動động 舌thiệt 端đoan 。 唇thần 齒xỉ 相tương/tướng 合hợp 。 離ly 諸chư 音âm 聲thanh 。 但đãn 以dĩ 金kim 剛cang 語ngữ 音âm 而nhi 為vi 持trì 誦tụng 。 即tức 能năng 成thành 就tựu 。 一nhất 切thiết 儀nghi 軌quỹ )# 。

捺nại 麻ma 斯tư 得đắc 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 野dã 脫thoát 夷di (# 二nhị 合hợp )# 葛cát 喃nẩm 薩tát 哩rị 斡cáng (# 二nhị 合hợp )# 怛đát 塔tháp 葛cát 達đạt 喃nẩm 唵án 微vi 囉ra 積tích 微vi 囉ra 積tích 麻ma 曷hạt 拶# 葛cát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 斡cáng 資tư 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 斡cáng 資tư 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 薩tát 怛đát 薩tát 怛đát 薩tát 囉ra 諦đế 薩tát 囉ra 諦đế 得đắc 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夷di 得đắc 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夷di 微vi 馱đà 麻ma 尼ni (# 二nhị 合hợp )# 三tam 攀phàn 拶# 納nạp 禰nể 得đắc 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 麻ma 禰nể 的đích 席tịch 塔tháp # 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 得đắc 蘭lan (# 二nhị 合hợp )# 顏nhan 席tịch 提đề 脫thoát 夷di (# 二nhị 合hợp )# 莎sa 訶ha

(# 甘cam 露lộ 軍quân 茶trà 利lợi 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 二nhị 手thủ 內nội 相tương/tướng 义# 。 進tiến 力lực 並tịnh 伸thân 直trực 。 忍nhẫn 願nguyện 纏triền 進tiến 力lực 初sơ 節tiết 前tiền 。 各các 以dĩ 峯phong 相tương/tướng 拄trụ 。 禪thiền 智trí 並tịnh 伸thân 直trực 。 又hựu 云vân 。 應ưng 結kết 金kim 剛cang 輪luân 菩Bồ 薩Tát 印ấn 。 誦tụng 密mật 語ngữ 。 以dĩ 入nhập 曼mạn 拏noa 囉ra 者giả 。 受thọ 得đắc 三tam 世thế 無vô 障chướng 礙ngại 。 三tam 種chủng 菩Bồ 薩Tát 律luật 儀nghi 。 由do 入nhập 曼mạn 拏noa 囉ra 。 身thân 心tâm 備bị 十thập 微vi 塵trần 剎sát 世thế 界giới 。 微vi 塵trần 數số 三tam 昧muội 耶da 。 無vô 作tác 戒giới 禁cấm 。 或hoặc 因nhân 屈khuất 伸thân 俯phủ 仰ngưỡng 。 發phát 言ngôn 吐thổ 氣khí 。 起khởi 心tâm 動động 念niệm 。 廢phế 忘vong 菩Bồ 提Đề 之chi 心tâm 。 退thoái 失thất 善thiện 根căn 。 以dĩ 此thử 印ấn 契khế 密mật 言ngôn 。 殊thù 勝thắng 方phương 便tiện 。 誦tụng 持trì 作tác 意ý 。 能năng 除trừ 違vi 犯phạm 愆khiên 咎cữu 。 三tam 昧muội 耶da 如như 故cố 。 倍bội 加gia 光quang 顯hiển 。 能năng 淨tịnh 身thân 口khẩu 意ý 故cố 。 則tắc 成thành 入nhập 一nhất 切thiết 曼mạn 拏noa 囉ra 。 獲hoạch 得đắc 灌quán 頂đảnh 三tam 摩ma 耶da 。 唐đường 沙Sa 門Môn 慧tuệ 日nhật 云vân 。 有hữu 人nhân 未vị 曾tằng 經kinh 和hòa 尚thượng 阿A 闍Xà 黎Lê 入nhập 大đại 曼mạn 茶trà 囉ra 壇đàn 場tràng 者giả 。 但đãn 寬khoan 取thủ 大đại 輪luân 明minh 王vương 金kim 剛cang 咒chú 。 誦tụng 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 即tức 當đương 入nhập 壇đàn 。 然nhiên 後hậu 作tác 諸chư 咒chú 法pháp 。 悉tất 得đắc 成thành 就tựu 。 又hựu 云vân 。 誦tụng 密mật 言ngôn 時thời 。 作tác 是thị 觀quán 想tưởng 。 盡tận 虗hư 空không 。 徧biến 法Pháp 界Giới 。 三tam 界giới 生sanh 死tử 。 六lục 趣thú 有hữu 情tình 。 速tốc 得đắc 入nhập 金kim 剛cang 界giới 大đại 曼mạn 拏noa 囉ra 等đẳng 。 同đồng 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 大đại 菩Bồ 薩Tát )# 。

(# 師sư 印ấn 咒chú 可khả 知tri 。 應ưng 想tưởng 面diện 前tiền 空không 處xứ 。 離ly 身thân 七thất 肘trửu 高cao 八bát 肘trửu 。 現hiện 一nhất 金kim 色sắc # [口*(隆-一)]# (# 二nhị 合hợp )bhrū# ṃ# 字tự 種chủng 。 變biến 成thành 勝thắng 妙diệu 宮cung 殿điện 。 以dĩ 大Đại 千Thiên 國quốc 土độ 。 合hợp 為vi 一nhất 國quốc 土độ 。 以dĩ 此thử 國quốc 土độ 。 融dung 成thành 一nhất 宮cung 殿điện 。 一nhất 一nhất 莊trang 嚴nghiêm 。 皆giai 准chuẩn 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 說thuyết 。 勝thắng 妙diệu 。 樂nhạo/nhạc/lạc 事sự 。 問vấn 。 此thử 大Đại 千Thiên 國quốc 土độ 。 合hợp 而nhi 為vi 一nhất 。 云vân 何hà 合hợp 耶da 。 答đáp 。 一nhất 切thiết 國quốc 土thổ 。 體thể 自tự 空không 寂tịch 。 誰thùy 立lập 彊cường/cưỡng/cương 界giới 。 若nhược 離ly 眾chúng 生sanh 。 見kiến 則tắc 國quốc 土độ 自tự 一nhất 。 問vấn 。 此thử 土độ 眾chúng 生sanh 。 置trí 于vu 何hà 處xứ 。 答đáp 。 自tự 中trung 眾chúng 生sanh 。 即tức 諸chư 佛Phật 心tâm 中trung 之chi 眾chúng 生sanh 。 同đồng 佛Phật 受thọ 用dụng 。 復phục 何hà 用dụng 置trí 。 問vấn 。 何hà 全toàn 依y 心tâm 想tưởng 。 便tiện 成thành 宮cung 殿điện 。 答đáp 。 彼bỉ 大Đại 千Thiên 國quốc 土độ 等đẳng 。 咸hàm 是thị 妙diệu 明minh 。 真chân 心tâm 所sở 現hiện 若nhược 離ly 真chân 心tâm 。 畢tất 竟cánh 無vô 有hữu 。 全toàn 依y 幻huyễn 化hóa 力lực 故cố 。 復phục 以dĩ 大Đại 千Thiên 國quốc 土độ 。 而nhi 為vi 宮cung 殿điện 。 是thị 為vi 萬vạn 法pháp 而nhi 由do 我ngã 者giả 也dã )# 。

歸quy 命mạng 十thập 方phương 調điều 御ngự 師sư 。 演diễn 揚dương 清thanh 淨tịnh 微vi 玅# 法pháp 。

三tam 乘thừa 四Tứ 果Quả 解giải 脫thoát 僧Tăng 。 願nguyện 賜tứ 慈từ 悲bi 臨lâm 法Pháp 會hội 。

奉phụng 請thỉnh 三Tam 寶Bảo

(# 表biểu 白bạch 和hòa 香hương 花hoa 迎nghênh 香hương 花hoa 請thỉnh 阿A 闍Xà 黎Lê 執chấp 罏# 三tam 請thỉnh )# 。

南Nam 無mô 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。 盡tận 十thập 方phương 。 徧biến 法Pháp 界Giới 。 微vi 塵trần 剎sát 土độ 中trung 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 金Kim 剛Cang 密Mật 跡Tích 。 衛vệ 法pháp 神thần 王vương 。 天thiên 龍long 八bát 部bộ 。 婆Bà 羅La 門Môn 仙tiên 。 一nhất 切thiết 聖thánh 眾chúng 。 惟duy 願nguyện 。 不bất 違vi 本bổn 誓thệ 。 憐lân 愍mẫn 有hữu 情tình 。 此thử 夜dạ 今kim 時thời 。 光quang 臨lâm 法Pháp 會hội 。

(# 此thử 夜dạ 今kim 時thời 句cú 。 儀nghi 軌quỹ 經kinh 無vô 。 斯tư 三Tam 寶Bảo 等đẳng 。 屬thuộc 變biến 化hóa 土thổ/độ 。 將tương 欲dục 下hạ 化hóa 。 故cố 特đặc 奉phụng 請thỉnh 。 請thỉnh 畢tất 。 阿A 闍Xà 黎Lê 合hợp 掌chưởng 白bạch 云vân )# 。

謹cẩn 依y 瑜du 伽già 教giáo 。 建kiến 置trí 曼mạn 拏noa 囉ra 。 惟duy 願nguyện 三Tam 寶Bảo 尊tôn 。

慈từ 悲bi 哀ai 納nạp 受thọ 。

印ấn 現hiện 壇đàn 儀nghi

(# 千thiên 手thủ 眼nhãn 修tu 行hành 儀nghi 云vân 。 二nhị 手thủ 各các 作tác 金kim 剛cang 拳quyền 。 施thí 進tiến 慧tuệ 力lực 相tương/tướng 鈎câu 。 胷# 前tiền 微vi 動động 。 誦tụng 真chân 言ngôn 曰viết )# 。

唵án 斡cáng 資tư 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 拶# 裓kích 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 吽hồng # 斛hộc

(# 師sư 印ấn 咒chú 可khả 知tri 。 應ưng 想tưởng 心tâm 間gian 字tự 種chủng 放phóng 光quang 。 至chí 色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên 上thượng 。 召triệu 請thỉnh 智trí 觀quán 世thế 音âm 。 來lai 入nhập 道Đạo 場Tràng 。 此thử 智trí 觀quán 世thế 音âm 。 即tức 放phóng 無vô 量lượng 光quang 。 召triệu 請thỉnh 一nhất 切thiết 三Tam 寶Bảo 。 及cập 顯hiển 密mật 護hộ 神thần 。 來lai 至chí 道Đạo 場Tràng 。 重trùng 重trùng 無vô 盡tận 。 問vấn 。 于vu 此thử 教giáo 門môn 。 但đãn 說thuyết 果quả 主chủ 因nhân 伴bạn 。 今kim 何hà 得đắc 因nhân 為vi 主chủ 。 果quả 為vi 伴bạn 耶da 。 答đáp 。 此thử 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 。 行hành 者giả 以dĩ 觀quán 音âm 為vi 所sở 緣duyên 熟thục 境cảnh 。 故cố 先tiên 契khế 此thử 境cảnh 。 後hậu 契khế 諸chư 佛Phật 之chi 境cảnh 。 然nhiên 觀quán 音âm 放phóng 光quang 召triệu 請thỉnh 諸chư 佛Phật 。 亦diệc 猶do 行hành 者giả 召triệu 請thỉnh 觀quán 音âm 者giả 也dã 。 今kim 藉tạ 觀quán 音âm 請thỉnh 佛Phật 。 非phi 為vi 主chủ 也dã 。 二nhị 。 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 是thị 過quá 去khứ 威uy 德đức 自tự 在tại 。 光Quang 明Minh 王Vương 如Như 來Lai 。 退thoái 位vị 度độ 生sanh 。 即tức 果quả 位vị 也dã 。 若nhược 或hoặc 為vi 主chủ 。 亦diệc 無vô 過quá 也dã 建kiến 壇đàn 儀nghi 云vân 。 若nhược 無vô 壇đàn 佛Phật 。 應ưng 結kết 纔tài 發phát 意ý 轉chuyển 法Pháp 輪luân 印ấn 。 印ấn 現hiện 壇đàn 儀nghi 。 千thiên 手thủ 眼nhãn 觀quán 自tự 在tại 儀nghi 軌quỹ 云vân 。 二nhị 手thủ 各các 作tác 金kim 剛cang 拳quyền 。 進tiến 力lực 檀đàn 慧tuệ 相tương/tướng 鈎câu 結kết 。 又hựu 云vân 。 即tức 結kết 纔tài 發phát 意ý 轉Chuyển 法Pháp 輪Luân 菩Bồ 薩Tát 印ấn 。 以dĩ 印ấn 置trí 于vu 身thân 前tiền 。 壇đàn 上thượng 即tức 成thành 蓮liên 花hoa 部bộ 徧biến 調điều 伏phục 大đại 曼mạn 拏noa 囉ra 。 以dĩ 印ấn 安an 于vu 心tâm 上thượng 。 即tức 自tự 身thân 成thành 大đại 曼mạn 拏noa 囉ra 。 以dĩ 印ấn 觸xúc 本bổn 尊tôn 像tượng 等đẳng 。 皆giai 成thành 大đại 曼mạn 拏noa 囉ra 。 以dĩ 印ấn 置trí 身thân 前tiền 空không 中trung 。 即tức 滿mãn 虗hư 空không 界giới 。 成thành 大đại 曼mạn 拏noa 囉ra 。 行hành 者giả 設thiết 有hữu 越việt 法pháp 。 悞ngộ 失thất 三tam 業nghiệp 。 破phá 三tam 昧muội 耶da 戒giới 。 由do 結kết 此thử 印ấn 。 誦tụng 真chân 言ngôn 。 加gia 持trì 故cố 。 能năng 除trừ 諸chư 過quá 。 皆giai 得đắc 圓viên 滿mãn 。 然nhiên 後hậu 恭cung 申thân 情tình 旨chỉ )# 。

羅la 列liệt 香hương 花hoa 建kiến 寶bảo 壇đàn 。 重trùng 重trùng 佛Phật 境cảnh 一nhất 毫hào 端đoan 。

心tâm 融dung 妙diệu 理lý 虗hư 空không 小tiểu 。 道đạo 契khế 真Chân 如Như 法Pháp 界Giới 寬khoan 。

相tướng 好hảo 慈từ 悲bi 秋thu 月nguyệt 滿mãn 。 化hóa 身thân 騰đằng 處xứ 暮mộ 雲vân 繁phồn 。

香hương 烟yên 堆đôi 裡# 瞻chiêm 應ưng 現hiện 。 萬vạn 象tượng 森sâm 羅la 海hải 印ấn 含hàm 。

釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 證chứng 明minh 功công 德đức 。

彌di 陀đà 如Như 來Lai 。 慈từ 悲bi 攝nhiếp 授thọ 。

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 密mật 垂thùy 加gia 護hộ 。

阿A 難Nan 陀Đà 尊tôn 者giả 。 興hưng 權quyền 啟khải 教giáo 。

香hương 雲vân 蓋cái

(# 至chí 此thử 宣tuyên 疏sớ/sơ 畢tất 或hoặc 執chấp 手thủ 罏# 表biểu 白bạch 擊kích 引dẫn 磬khánh 念niệm 三tam 十thập 五ngũ 佛Phật 。 聲thanh 宜nghi 和hòa 緩hoãn 或hoặc 用dụng 鐘chung 鼓cổ 同đồng 眾chúng 念niệm 大đại 懺sám 悔hối )# 。

懺sám 悔hối 師sư 。

瑜Du 伽Già 燄Diệm 口Khẩu 註Chú 集Tập 纂Toản 要Yếu 卷quyển 上thượng