ĐIỀU TRỊ BỆNH TẬN GỐC
Tác giả: Loma Zopa Rinpoche
Việt dịch: Nguyễn Văn Điểu & Đỗ Thiết Lập
Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến & Giao Trinh
Diễn đọc: Trường Tân, Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh