大Đại 慈Từ 大Đại 悲Bi 救Cứu 苦Khổ 觀Quán 世Thế 音Âm 自Tự 在Tại 王Vương 菩Bồ 薩Tát 廣Quảng 大Đại 圓Viên 滿Mãn 無Vô 礙Ngại 自Tự 在Tại 青Thanh 頸Cảnh 大Đại 悲Bi 心Tâm 陀Đà 羅La 尼Ni

唐Đường 不Bất 空Không 譯Dịch

大đại 慈từ 大đại 悲bi 。 救cứu 苦khổ 觀Quán 世Thế 音Âm 自Tự 在Tại 。 王vương 菩Bồ 薩Tát 廣quảng 大đại 。 圓viên 滿mãn 無vô 礙ngại 自tự 在tại 。 青thanh 頸cảnh 大đại 悲bi 。 心tâm 陀đà 羅la 尼ni

大đại 廣quảng 智trí 不bất 空không 譯dịch

南Nam 無mô 歸quy 命mạng 頂đảnh 禮lễ 南nam 方phương 海hải 上thượng 蒲bồ 陀đà 落lạc 淨tịnh 土độ 。 正Chánh 法Pháp 教giáo 主chủ 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 觀quán 音âm 本bổn 師sư 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 觀quán 音âm 本bổn 正Chánh 法Pháp 明minh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 千thiên 手thủ 千thiên 眼nhãn 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 廣Quảng 大Đại 圓Viên 滿Mãn 。 無Vô 礙Ngại 大Đại 悲Bi 。 心tâm 大đại 陀đà 羅la 尼ni 。 救Cứu 苦Khổ 陀Đà 羅La 尼Ni 。 延Diên 壽Thọ 陀Đà 羅La 尼Ni 。 加gia 滅Diệt 惡Ác 趣Thú 陀Đà 羅La 尼Ni 。 破phá 業nghiệp 障chướng 陀đà 羅la 尼ni 滿mãn 。 願nguyện 陀đà 羅la 尼ni 。 隨Tùy 心Tâm 自Tự 在Tại 陀Đà 羅La 尼Ni 。 速Tốc 超Siêu 上Thượng 地Địa 陀Đà 羅La 尼Ni 。 一nhất 聞văn 神thần 咒chú 超siêu 第đệ 八bát 地Địa 陀đà 羅la 尼ni 。 四tứ 百bách 四tứ 病bệnh 。 一nhất 時thời 消tiêu 滅diệt 陀đà 羅la 尼ni 。

。 。 。 。

南nam 。 無vô 喝hát 。 羅la 。 怛đát 那na 。 哆đa 羅la 。 夜dạ 。 㖿# (# 一nhất )# 。

此thử 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 本bổn 身thân 。 大đại 須tu 慈từ 悲bi 思tư 勿vật 高cao 聲thanh 此thử 神thần 性tánh 忽hốt 。

。 。

南nam 。 無vô 。 阿a 。 唎rị 㖿# (# 二nhị )# 。

是thị 如như 意ý 輪luân 菩Bồ 薩Tát 本bổn 身thân 。 到đáo 此thử 誦tụng 在tại 心tâm 。

。 。 。 。

婆bà 。 盧lô 。 羯yết 。 帝đế 。 爍thước 鉢bát 。 囉ra 。 㖿# (# 三tam )# 。

此thử 是thị 轉chuyển 鉢bát 觀quán 音âm 。 昔tích 誦tụng 此thử 理lý 轉chuyển 菩Bồ 薩Tát 。

。 。 。

菩bồ 。 提đề 。 薩tát 。 哆đa 婆bà 。 㖿# (# 四tứ )# 。

此thử 不bất 空không 羂quyến 索sách 菩Bồ 薩Tát 。 降giáng/hàng 押áp 天thiên 兵binh 眾chúng 。

。 。 。

摩ma 。 訶ha 。 薩tát 。 埵đóa 婆bà 。 㖿# (# 五ngũ )# 。

是thị 菩Bồ 薩Tát 種chủng 子tử 之chi 因nhân 。 誦tụng 咒chú 本bổn 身thân 。

。 。 。 。

摩ma 。 訶ha 。 迦ca 。 嚧rô 。 昵ni 。 迦ca 。 㖿# (# 六lục )# 。

是thị 馬mã 鳴minh 菩Bồ 薩Tát 本bổn 身thân 。 手thủ 把bả 拔bạt 折chiết 羅la 印ấn 菩Bồ 薩Tát 自tự 身thân 。

唵án (# 七thất )#

此thử 是thị 神thần 唵án 語ngữ 。 悉tất 合hợp 掌chưởng 聽thính 誦tụng 咒chú 曰viết 。

。 。 。

薩tát 。 皤bàn 。 囉ra 。 罰phạt 。 曳duệ (# 八bát )# 。

此thử 是thị 四Tứ 天Thiên 大Đại 王Vương 本bổn 身thân 。 降hàng 伏phục 魔ma 王vương 。

。 。 。

數số 。 怛đát 。 那na 。 怛đát 。 寫tả (# 九cửu )# 。

此thử 是thị 四Tứ 天Thiên 大Đại 王Vương 。 八bát 部bộ 鬼quỷ 神thần 名danh 字tự 。

。 。 。 。

南nam 。 無vô 。 悉tất 吉cát 㗚lật 。 埵đóa 。 伊y 。 蒙mông 。 阿a 。 唎rị 耶da (# 十thập )# 。

此thử 是thị 龍long 樹thụ 菩Bồ 薩Tát 本bổn 身thân 。 須tu 用dụng 心tâm 誦tụng 勿vật 令linh 疎sơ 步bộ 菩Bồ 薩Tát 性tánh 勿vật 也dã 。

。 。 。 。

婆bà 。 嚧rô 。 吉cát 。 帝đế 。 室thất 佛Phật 。 楞lăng 。 馱đà 。 婆bà (# 十thập 一nhất )# 。

此thử 是thị 本bổn 師sư 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 本bổn 身thân 。 廣Quảng 大Đại 圓Viên 滿Mãn 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức 。

。 。 。

南nam 。 無vô 。 那na 。 囉ra 。 謹cẩn 。 墀trì (# 十thập 二nhị )# 。

此thử 是thị 清thanh 淨tịnh 圓viên 滿mãn 。 報báo 身thân 盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 本bổn 身thân 。 須tu 用dụng 心tâm 勿vật 令linh 放phóng 逸dật 。

。 。 。 。

醯hê 。 利lợi 。 摩ma 。 皤bàn 。 哆đa 。 沙sa 。 咩mế (# 十thập 三tam )# 。

此thử 是thị 半bán 頭đầu 神thần 王vương 。 菊# 大đại 魔ma 以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc 。

。 。 。 。

薩tát 。 婆bà 。 阿a 。 陀đà 。 頭đầu 。 輸du 。 朋bằng (# 十thập 四tứ )# 。

此thử 是thị 甘cam 露lộ 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 是thị 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 部bộ 落lạc 。 以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc 。

。 。

阿a 。 遊du 。 孕dựng (# 十thập 五ngũ )# 。

此thử 是thị 飛phi 騰đằng 夜dạ 叉xoa 大đại 王vương 。 巡tuần 歷lịch 四tứ 方phương 察sát 其kỳ 是thị 非phi 。

。 。 。 。

薩tát 。 婆bà 。 菩bồ 。 哆đa 。 那na 。 摩ma 。 縛phược 。 伽già (# 十thập 六lục )# 。

此thử 是thị 婆bà 帝đế 王vương 其kỳ 形hình 黑hắc 大đại 。 大đại 以dĩ 豹báo 皮bì 為vi 衣y 。 神thần 手thủ 把bả 衣y 叉xoa 。

。 。

摩ma 。 罰phạt 。 特đặc 。 豆đậu (# 十thập 七thất )# 。

此thử 是thị 剎sát 利lợi 菩Bồ 薩Tát 本bổn 身thân 。 鐵thiết 輪luân 手thủ 把bả 夜dạ 叉xoa 素tố 有hữu 三tam 眼nhãn 是thị 也dã 。

。 。

怛đát 。 姪điệt 。 他tha (# 十thập 八bát )# 。 唵án 。

此thử 是thị 劍kiếm 語ngữ 。

。 。 。 。

阿a 。 波ba 。 盧lô 。 醯hê 。 盧lô 。 迦ca 。 帝đế (# 十thập 九cửu )# 。

此thử 是thị 梵Phạm 天Thiên 。 王vương 本bổn 身thân 說thuyết 佛Phật 為vi 部bộ 。

。 。

迦ca 。 羅la 。 帝đế (# 二nhị 十thập )# 。

此thử 是thị 立lập 門môn 五ngũ 神thần 。 長trường/trưởng 大đại 黑hắc 色sắc 。

夷di 。 醯hê 唎rị (# 二nhị 十thập 一nhất )# 。

此thử 是thị 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 王vương 。 是thị 摩Ma 醯Hê 首Thủ 羅La 天Thiên 。 王vương 神thần 領lãnh 天thiên 兵binh 。

。 。 。

摩ma 。 訶ha 。 菩bồ 。 薩tát 。 埵đóa (# 二nhị 十thập 二nhị )# 。

此thử 是thị 寶bảo 心tâm 更cánh 無vô 雜tạp 亂loạn 心tâm 節tiết 名danh 薩tát 埵đóa 。

。 。

薩tát 。 婆bà 。 薩tát 婆bà (# 二nhị 十thập 三tam )# 。

此thử 是thị 香hương 積tích 菩Bồ 薩Tát 。 押áp 五ngũ 方phương 兵binh 薩tát 婆bà 為vi 侍thị 從tùng 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。

。 。 。 。

摩ma 。 羅la 。 摩ma 羅la 。 摩ma 。 摩ma 。 醯hê 唎rị 。 馱đà 。 孕dựng (# 二nhị 十thập 四tứ )(# 同đồng 上thượng )# 。

。 。 。

俱câu 。 嚧rô 。 俱câu 嚧rô 。 羯yết 。 蒙mông (# 二nhị 十thập 五ngũ )# 。

此thử 是thị 空không 身thân 菩Bồ 薩Tát 。 押áp 夫phu 將tướng 軍quân 領lãnh 二nhị 萬vạn 億ức 天thiên 兵binh 忽hốt 。

。 。 。 。

度độ 。 嚧rô 。 度độ 嚧rô 。 罰phạt 。 闍xà 。 耶da 。 帝đế (# 二nhị 十thập 六lục )# 。

此thử 是thị 嚴nghiêm 峻tuấn 菩Bồ 薩Tát 。 孔khổng 雀tước 王vương 兵binh 。

。 。 。

摩ma 。 訶ha 。 罰phạt 。 闍xà 。 耶da 。 帝đế (# 二nhị 十thập 七thất )(# 同đồng 上thượng )# 。

。 。

陀đà 。 羅la 。 陀đà 羅la (# 二nhị 十thập 八bát )# 。

此thử 是thị 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 大đại 手thủ 把bả 金kim 輪luân 。

。 。

地địa 。 利lợi 。 尼ni (# 二nhị 十thập 九cửu )# 。

此thử 是thị 師sư 子tử 王vương 。 兵binh 驗nghiệm 不bất 調điều 。

囉ra 。 耶da (# 三tam 十thập )# 。

是thị 霹phích 靂lịch 降hàng 伏phục 魔ma 眷quyến 屬thuộc 。

。 。

遮già 。 囉ra 。 遮già 。 囉ra (# 三tam 十thập 一nhất )# 。

此thử 是thị 摧tồi 碎toái 菩Bồ 薩Tát 。 本bổn 身thân 手thủ 把bả 金kim 輪luân 。

摩ma 。 摩ma 弟đệ 子tử 某mỗ 甲giáp 受thọ 持trì )# 。

。 。

罰phạt 。 摩ma 。 羅la (# 三tam 十thập 二nhị )# 。

此thử 是thị 大đại 降hàng 魔ma 金kim 剛cang 本bổn 身thân 。 手thủ 把bả 金kim 輪luân 。

。 。

穆mục 。 帝đế 。 曬sái (# 三tam 十thập 三tam )# 。

此thử 是thị 佛Phật 合hợp 掌chưởng 。 聽thính 誦tụng 千thiên 手thủ 千thiên 眼nhãn 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 善thiện 神thần 妙diệu 章chương 句cú 。

。 。

伊y 。 醯hê 。 移di 。 醯hê (# 三tam 十thập 四tứ )# 。

此thử 是thị 喚hoán 摩Ma 醯Hê 首Thủ 羅La 天Thiên 。

。 。

室thất 。 那na 。 室thất 那na (# 三tam 十thập 五ngũ )(# 同đồng 上thượng )# 。

。 。 。

阿a 。 羅la 參tham 。 佛Phật 羅la 。 舍xá 。 利lợi (# 三tam 十thập 六lục )# 。

此thử 是thị 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 手thủ 把bả 軍quân 弓cung 箭tiễn 。

。 。 。 。

罰phạt 。 沙sa 。 罰phạt 。 參tham 。 佛Phật 羅la 。 舍xá 。 耶da (# 三tam 十thập 七thất )# 。

此thử 是thị 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 本bổn 身thân 。 觀quán 音âm 菩Bồ 薩Tát 師sư 主chủ 。

。 。 。

呼hô 。 嚧rô 。 呼hô 嚧rô 。 麼ma 。 囉ra (# 三tam 十thập 八bát )# 。

此thử 是thị 呼hô 八bát 部bộ 鬼quỷ 神thần 。

。 。

呼hô 。 嚧rô 。 呼hô 嚧rô 。 醯hê 唎rị (# 三tam 十thập 九cửu )(# 同đồng 上thượng )# 。

。 。

沙sa 。 囉ra 。 沙sa 囉ra (# 四tứ 十thập )# 。

此thử 是thị 五ngũ 濁trược 惡ác 世thế 云vân 。

。 。 。

悉tất 。 唎rị 。 悉tất 唎rị (# 四tứ 十thập 一nhất )# 。 蘇tô 。 嚧rô 。 蘇tô 嚧rô (# 四tứ 十thập 二nhị )# 。

此thử 是thị 諸chư 佛Phật 。 樹thụ 樂nhạo/nhạc/lạc 木mộc 聲thanh 也dã 。

。 。

菩bồ 。 提đề 。 㖿# 。 菩Bồ 提Đề 㖿# (# 四tứ 十thập 三tam )# 。

此thử 是thị 觀Quán 世Thế 音Âm 。 豫dự 眾chúng 生sanh 罪tội 惡ác 。

。 。

菩bồ 。 提đề 。 耶da 。 菩Bồ 提Đề 耶da (# 四tứ 十thập 四tứ )# 。

此thử 是thị 阿A 難Nan 本bổn 身thân 也dã 。

。 。

彌di 。 帝đế 唎rị 。 耶da (# 四tứ 十thập 五ngũ )# 。

此thử 是thị 本bổn 車xa 菩Bồ 薩Tát 手thủ 把bả 金kim 刀đao 。

。 。

那na 。 囉ra 。 謹cẩn 。 墀trì (# 四tứ 十thập 六lục )# 。

此thử 是thị 龍long 樹thụ 菩Bồ 薩Tát 。 手thủ 把bả 金kim 刀đao 之chi 長trường/trưởng 。

。 。 。 。

他tha 。 唎rị 瑟sắt 。 尼ni 。 那na 。 波ba 。 夜dạ 。 摩ma 。 那na (# 四tứ 十thập 七thất )# 。

此thử 是thị 金kim 光Quang 幢Tràng 菩Bồ 薩Tát 。 手thủ 把bả 跋bạt 折chiết 羅la 杵xử 。

。 。 。

娑sa 婆bà 。 訶ha (# 四tứ 十thập 八bát )(# 同đồng 上thượng )# 。 悉tất 。 陀đà 。 夜dạ (# 四tứ 十thập 九cửu )# 。

此thử 是thị 達đạt 一nhất 切thiết 法pháp 門môn 。

。 。 。 。 。

娑sa 婆bà 。 訶ha (# 五ngũ 十thập 法pháp 語ngữ )# 。 摩ma 。 訶ha 。 悉tất 。 陀đà 。 夜dạ 。 娑sa 婆bà 。 訶ha 。

此thử 是thị 施thí 光Quang 幢Tràng 菩Bồ 薩Tát 手thủ 把bả 幡phan 。

。 。

悉tất 。 陀đà 。 喻dụ 。 藝nghệ (# 五ngũ 十thập 二nhị )# 。

此thử 是thị 天thiên 大đại 菩Bồ 薩Tát 悉tất 手thủ 來lai 把bả 刀đao 或hoặc 菩Bồ 薩Tát 手thủ 把bả 水thủy 椀# 。

。 。 。

室thất 皤bàn 。 伽già 。 羅la 。 耶da 。 娑sa 婆bà 。 訶ha (# 五ngũ 十thập 三tam )# 。

此thử 是thị 名danh 安an 悉tất 香hương 。

。 。 。 。 。

那na 。 囉ra 。 謹cẩn 。 墀trì (# 五ngũ 十thập 五ngũ )(# 同đồng 上thượng )# 。 娑sa 婆bà 。 訶ha (# 五ngũ 十thập 六lục )# 。 摩ma 。 囉ra 。 那na 。

囉ra (# 五ngũ 十thập 七thất )#

此thử 是thị 散tán 水thủy 菩Bồ 薩Tát 手thủ 把bả 水thủy 椀# 。

。 。 。 。 。

娑sa 婆bà 。 訶ha (# 五ngũ 十thập 八bát )(# 同đồng 上thượng )# 。 悉tất 。 囉ra 。 僧Tăng 。 阿a 。 穆mục 。 佉khư 。 耶da (# 五ngũ 十thập 九cửu )# 。

此thử 是thị 山sơn 海hải 惠huệ 菩Bồ 薩Tát 手thủ 把bả 金kim 鉤câu 。

。 。 。 。

娑sa 婆bà 。 訶ha (# 六lục 十thập )(# 同đồng 上thượng )# 。 婆bà 。 摩ma 。 訶ha 。 悉tất 。 陀đà 。 夜dạ (# 六lục 十thập 一nhất )(# 同đồng 上thượng )# 。

。 。 。 。

娑sa 婆bà 。 訶ha (# 六lục 十thập 二nhị )(# 同đồng 上thượng )# 。 者giả 。 吉cát 囉ra 阿a 。 悉tất 。 陀đà 。 夜dạ (# 六lục 十thập 三tam )# 。

此thử 是thị 藥Dược 王Vương 菩Bồ 薩Tát 。 本bổn 身thân 行hành 魔ma 。

娑sa 婆bà 。 訶ha (# 六lục 十thập 四tứ )(# 同đồng 上thượng )# 。

。 。 。

婆bà 。 摩ma 。 羯yết 。 悉tất 哆đa 。 夜dạ (# 六lục 十thập 五ngũ )# 。

是thị 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 薩Tát 。 本bổn 身thân 行hành 魔ma 痛thống 。

娑sa 婆bà 。 訶ha (# 六lục 十thập 六lục )(# 同đồng 上thượng )# 。

。 。 。 。 。

那na 。 羅la 。 謹cẩn 。 墀trì 。 皤bàn 。 迦ca 。 羅la 。 夜dạ (# 六lục 十thập 七thất )(# 同đồng 上thượng )# 。 娑sa 婆bà 。 訶ha (# 六lục 十thập 八bát )(# 同đồng 上thượng )# 。

。 。 。 。

摩ma 。 婆bà 。 唎rị 。 勝thắng 。 羯yết 。 夜dạ (# 六lục 十thập 九cửu )(# 同đồng 上thượng )# 。 娑sa 婆bà 。 訶ha (# 七thất 十thập )# 。

。 。 。 。

南nam 。 無vô 喝hát 。 囉ra 。 怛đát 那na 。 多đa 囉ra 。 夜dạ 。 耶da (# 七thất 十thập 一nhất )# 。

。 。 。 。 。

南nam 。 無vô 。 阿a 。 唎rị 耶da (# 七thất 十thập 二nhị )# 。 婆bà 。 嚧rô 。 吉cát 。 帝đế (# 七thất 十thập 三tam )# 。 爍thước 皤bàn 。

。 。 。

囉ra 。 耶da (# 七thất 十thập 四tứ )# 。 菩bồ 。 提đề 。 娑sa 婆bà 。 呵ha 。

青thanh 頸cảnh 觀quán 音âm 陀đà 羅la 尼ni 一nhất 卷quyển

青thanh 頸cảnh 大đại 悲bi 心tâm 印ấn

虛hư 心tâm 合hợp 掌chưởng 。 屈khuất 二nhị 頭đầu 指chỉ 。 各các 拘câu 二nhị 大đại 指chỉ 第đệ 二nhị 節tiết (# 是thị 法Pháp 螺loa 也dã )# 二nhị 中trung 指chỉ 竪thụ 合hợp (# 是thị 蓮liên 花hoa 也dã 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 。 竪thụ 圓viên 端đoan (# 是thị 輪luân 也dã )# 二nhị 小tiểu 指chỉ 直trực 竪thụ 合hợp (# 是thị 杖trượng 也dã )# 於ư 一nhất 印ấn 具cụ 四tứ 印ấn 。 謂vị 法Pháp 螺loa 蓮liên 華hoa 輪luân 杖trượng 也dã 。

Print Friendly, PDF & Email