ĐẠI CƯƠNG DUY THỨC QUÁN
Thích Thắng Hoan Việt dịch

 

LỜI DỊCH GIẢ

Trong Phật Giáo có nhiều phương pháp tu tập quán chiếu, như Thiền Quán, Ngũ Uẩn Quán, Pháp Hoa Tam Quán vân vân, trong đó có Duy Thức Quán. Trong Duy Thức Quán có nhiều nhà đã giải thích, nhưng ở đây có Quy Nguyên Tự ở Hán Dương thuyết pháp với nhan đề “DUY THỨC QUÁN ĐẠI CƯƠNG” và được hai vị Tôn Thiệu Cơ, Triệu Hội Thù hợp ghi.

Duy Thức Quán Đại Cương, nội dung giải thích biện chứng phối hợp rõ ràng dễ tiếp thu. Điều đặc biệt, trước khi đi vào chủ đề giải thích năm lớp duy thức quán, giảng giả dẫn dắt đọc giả đi vào phương trời mới, phong cảnh mới, quán chiếu mới, nhật thức mới, để dọn đường cho bước vào quán chiếu năm lớp duy thức quán.

Trong Duy Thức Quán Đại Cương có một số danh từ chuyên môn, tôi giải thích thêm cho rõ nghĩa bằng chữ nằm nghiêng trong dấu ngoặt (……), đồng thời xin giới thiệu đến quí đọc giả nào tu thiền một phương pháp tu tạâp kiểu mới này để thực tập. Đường đi khó hay không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi sợ sông, người muốn tu dù khó khăn đến mấy quyết tâm cũng thành quả.

Một lần nữa, tôi chân thành gởi đến quí đọc giả một món quà Duy Thức Quán Đại Cương này để gieo duyên trên con đường tu tâp. Chân thành kính chúc quý đọc giả sớm thành công trong vườn hoa hương đạo.

Thích Thắng Hoan cẩn bút.

Ngày 24 tháng 12 nâm 2021