CUỐI NĂM THĂM HỎI LẠI MÌNH..
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ

 

..Thông minh tài trí anh hùng
Si mê dại dột cũng chung một gò_ (Tham lam để làm gì?)

Cho dù bạc chảy tiền ròng
Khi đi mang được 1 đồng nào đi – (Bùn xỉn để làm gì?)

” Ngoảnh nhìn lại đời như giấc mộng
Được, mất, bại, thành, bỗng chốc hóa hư không ” – (Kiêu ngạo để làm gì?)

Cuộc đời là do Phước, do Nghiệp chi phối– (Cầu xin để làm gì?)

Hôm nay không biết việc ngày mai – (Lo âu để làm gì?)

Anh chị em đều là cùng huyết thống – (Tranh chấp để làm gì?)

Con cháu có phúc của chúng nó – (Lo lắng để làm gì?)

Sửa chỗ hỏng, che chỗ lạnh, đủ ấm thì thôi – (Tham vọng để làm gì?)

Người khác giàu có là do kiếp xưa đà tạo Phước – (Ganh ghét để làm gì?)

Kiếp trước không tu kiếp này khổ – (Oán trách để làm gì?)

Báo thù đến bao giờ kết thúc – (Kết oán để làm gì?)

Việc đời như một ván cờ – (Tính toán để làm gì?)

Thông minh sẽ bị thông minh lừa dối – (Giả dối để làm gì?)

Lời lừa đảo huỷ hết phúc đức cả đời – (Lừa đảo để làm gì?)

Chuyện thị phi cuối cùng sẽ sáng tỏ – (Phân biện để làm gì?)

Một ngày nào đó mọi việc đều chấm dứt – (Đắc chí để làm gì?)

Ai thường gìn giữ đạo đức ” Hữu xạ tự nhiên hương ”– (Cầu danh để làm gì?)

Một ngày nào đó mọi việc đều chấm dứt – (Đắc chí để làm gì?)

”Đại gia bất động sản
Chết nằm dưới cỏ xanh
Mới biết mình của đất
Đất không phải là mình” – (Tranh đoạt làm gì?)

– Đau khổ dễ dàng đến
Hạnh phúc dễ dàng đi !
Rứa thì … đau khổ để mần chi?

Xuân An Lạc (*__*)