ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO 
trọn bộ 4 quyển
Việt dịch: Bửu Quang Tự, Đệ tử Như Hòa
Giảo Chánh: Minh Tiến & Huệ Trang
Diễn đọc: Quảng Âm