THUỐC GIA TRUYỀN
THUỐC PHẬT TIÊN-ĐƠN THẦN THÁNH DƯỢC

Hòa thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

 

LỜI TỰA

Thuốc Phật dược,Tiên đơn,Thần Thánh vị
Nhiều danh y, dược sĩ thuở nghìn xưa
Đã ra tay,chữa trị cứu nhiều người
Được thoát khỏi,tay tử thần sắp đến.
Trị đơn giản,mà hay không tưởng tượng
Nhiều bệnh nhân,chỉ chờ chết mà thôi
Mầu nhiệm thay, thuốc Phật được uống rồi
Trừ dứt tuyệt, trăm muôn ngàn chứng bệnh.
Vì ích lợi, mọi người cần hiểu đến…
Hãy đem ra cứu giúp kẻ lâm nguy
Nhiều bệnh căn,thầy trị mạnh cấp kỳ
Có hiệu quả,chính do tôi thực nghiệm.
Và cũng có, Quý thầy cô chữa trị
Nhiều bệnh lành, đã kết quả thành công
Gởi tặng cho, những toa thuôc nằm lòng
Hầu phổ biến, giúp bệnh nhân thống khổ.
Thuốc gia truyền,của quí chư Thầy Tổ
Do Phật tiên,thần thánh mách chỉ cho
Để cứu đời,như ai bị rủi ro
Không tiền bạc, đi nhà thương bác sĩ.
Thuốc đơn giản,nhưng vô cùng cao quí
Giúp đỡ người,cùng khổ cảnh đói nghèo
Hoặc bệnh nhân,quá nặng,chữa không qua
Bác sĩ chạy, chỉ còn mong chờ chết.
Uống trúng thuốc, thì tự nhiên sẽ hết
Dù không tiền, lá cây cỏ đơn sơ
Ông cha ta, từ bao thuở bấy giờ
Chuyên chữa trị, bằng thuốc nam thuốc bắc.
Quí bà con,biết bệnh gì nguy ngặt
Mà có phương,trị liệu được thành công
Gởi về tôi, để phổ biến đại đồng
Chừng mình chết, chẳng đem theo chi được.
Chi bằng nay, ban bố ra làm phước
Cứu giúp đời, vì xá kỷ lợi tha
Nguyện mười phương, Phật tiên thánh giúp ta
Để giải cứu,cho bệnh nhân lành mạnh.

California 1/1/2002
Soạn giả Toàn Châu

TÂM SỰ CÙNG ĐỘC GIẢ

Đây toa thuốc, có nhiều phương trị liệu
Tuy bệnh căn, người chữa trị khác nhau
Chỉ chữa căn, cho những hạng bậc nào
Còn tới số, thì vô phương cứu chữa.
Bệnh nhiều thứ,thuốc nhiều phương chọn lựa
Hạp thứ nào, hết thứ nấy tùy duyên
Tôi soạn đây,mong cứu giúp bạn hiền
Không dục lợi, cầu danh chi hết ráo.
Vì từ bi,vì tấm lòng quảng quại
Nhiều bệnh nhân,hoằng hoại quá khổ đau
Lắm thầy hay,thuốc quí biết dường bao
Chưa trúng bệnh,thì làm sao hết được.
Những toa thuốc,sau đây đà chữa trước
Được nhiều người, đã lành mạnh bình an!
Tôi soạn ra, hầu giúp đỡ bạn vàng
Mong chữa trị, được sớm mau lành mạnh.
Nhiều tính dược,như thuốc tiên thuốc thánh
Hay thần y, Phật được nhiệm mầu thay
Đem chữa liền, thì tật bệnh hết ngay
Tôi chứng kiến, rất nhiều lần như vậy.
Tuy nói thế, bao bệnh đều cả thảy
Không phải là, đều chữa trị hết đâu
Tùy phước duyên, căn tánh cạn hay sâu
Do tiền kiếp,oan gia và nghiệp báo.
Như chủ nợ,oan khiên đành cởi tháo
Thoa uống vào, sẽ lành mạnh thật hay
Hoặc nhiều phương,nhiều cách đã trình bày
Thứ nào hạp, thì hết ngay tức khắc.
Bằng trái lại, ai dám đâu quyết chắc
Chữa mười người, đều mạnh hết mười người
Mà khinh thường ỷ lại hoặc dễ ngươi
Rồi phê phán,có gì đâu hay dở?
Tôi thâu thập,nhiều bà con đem tới
Xin soạn ra, bằng văn phú thi thơ
Để mọi người, khi cần đến tùy thời
Đem áp dụng,cứu người cơn nguy cấp.

Florida ngày 15/4/2007
Đức pháp chủ-HT Thích Giác Nhiên

KHÔNG NÊN ÍCH KỶ

Ích kỷ làm chi những bí truyền?
Cứu đời gieo tạo kết nhân duyên
Chết truyền hậu thế không ai tiếc
Giấu giếm làm chi lắm kẻ phiền
Lợi lạc cho đời cần phổ biến
Giúp cho tài liệu rất cần chuyên
Những gì cứu giúp cho nhân loại
Là hạnh chân nhân bậc Thánh Hiền.

ĐÓNG GÓP THÊM KHI TÁI BẢN

Quyển này tái bản những lần sau
Đóng góp nhiều hơn thật dồi dào
Đủ thuốc thần y nhiều diệu dược
Cứu người bệnh hoạn chóng lành mau
Tiên y Phật dược cho đầy đủ…
Cứu độ không phân hạng bậc nào
Thể hiện chân nhân bồ tát hạnh
Vô cùng quý báu biết dường bao!

XIN NHỜ BẬC CAO MINH TRỢ GIÚP

Ai biết chi hay để giúp đời
Nên cần phổ biến khắp cùng nơi
Đừng vì ích kỷ riêng tự hưởng
Sống có bao lâu cũng một thời
Đem giúp đỡ người là cứu thế
Góp bòn công đức đó người ơi
Xin đem cống hiến vào thi tập
Phật dược tiên đơn để giúp đời.
Chữa trị bệnh có hai cách:
Chữa bệnh hai loại khác nhau
BỆNH NGHIỆP chữa trúng thì mau hết liền
Khỏi cần uống thuốc tốn tiền
Chỉ nhờ đức độ, bậc hiền chân tu
Cầu xin oan nghiệp oán thù
Tiền khiên túc trái mặc dù thứ tha
Thế là bệnh chóng hết qua
BỆNH CĂN ngũ tạng phải là thuốc thang
Tầm thầy đúng thuốc an toàn
Vái cầu khẩn nguyện thở than ích gì
Bệnh lòng uống thuốc tiếp đi
Từ lần sẽ hết có chi ưu phiền
Đôi lời thầy nhắn nhủ khuyên
Tùy theo bệnh chữa trúng liền hết ngay.

NIỀM TIN HỖ TRỢ

Lời khuyên quyết chí tận tình
Niềm tin trợ giúp cho mình hết đau
Uống thuốc phải có tâm thành
Vái cầu khẩn nguyện mạnh lành sớm mau
Chắc chắn bất cứ bệnh nào
Một lòng tin tưởng uống vào bệnh tiêu
Niệm tưởng có đấng cao siêu
Giúp mau hết bệnh là điều trước tiên
Ba đời thầy tổ ban truyền
Cứu người hết bệnh vạn thiên muôn trùng
Đức tin dõng mãnh đại hùng
Thì là kết quả vô cùng xưa nay.
Nam mô Phật Trời Thần Thánh Tiên đơn dược.

1-TRỊ UNG THƯ-XƠ GAN,VIÊM PHỔI VÀ CÁC LOẠI BAN

Ban nhập lý, ban cua, ban đen,ban đỏ…
Sừng tê giác vô song tuyệt diệu
Đem mài đi, cho uống tức thì
Bệnh ung thư, viêm phổi,viêm gan
Hoặc các thứ bệnh ban trừ dứt tuyệt.

2-TRỊ SĨ TẨU MÃ

“Răng rụng như ngựa chạy, chữa chậm là chết ngay”
Sĩ phẫu mã thật là nguy
Ai mà lỡ bị đừng khi nó thường
Dán hòm,cùi bắp đốt đi1
Tán nhuyễn,hòa với dầu dừa xức ngay
Là phương diệu dược rất hay
Nếu mà chậm trễ chết ngay tức thì
Mau như ngựa chạy đừng khi
Bà con mách bảo mau đi cứu người.

3-TRỊ BỆNH ĐỨT GÂN MÁU

Con giun năm bảy mươi con (trùng phơi khô)
Đậu đen ước lượng một trăm (gram) rang vàng
Bồ ngót cây lá gấp đôi (200 rang vàng)
Ba vị đem sắc một nồi thuốc thang
Uống vào thật quí hơn vàng
Nam thất, nữ cửu (thang) bình an mạnh lành
(Xem trang 93:CỨU CẤP TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO BÌNH PHỤC TỨC KHẮC)

4-BỆNH UNG THƯ

Ung thư là bệnh nguy nan
“Nấm” Linh chi, sắc uống mười thang giảm liền
Chặt lấy, được mủ cây sung
Phếch vào trong vải dán ngoài lớp da
Hoặc dùng thuốc dán (con rắn) nước ta
Dán vào rút độc đem ra bệnh lành
Có nhiều bệnh hết mau nhanh
Niềm tin trọn vẹn an lành bệnh nhân.

5-BỆNH UNG THƯ NỘI TẠNG

Lá đu đủ đực thật hay (cả cành lá)
Để vào nồi đất sắc ngay nước nhiều
Để vào tủ lạnh đừng thiêu
Uống thay nước lạnh càng nhiều càng hay
Tiếp tục cứ uống hằng ngày
Thường đi bách bộ cho bài tiết ra
Vận động hơi thở điều hòa
Ăn được gạo lức thì là tốt hơn
Nhai nhuyễn cùng với muối mè
Dưỡng sinh trị liệu nên nghe thật hành
Nhiều người trị được mạnh lành
Ung thư nhiều thuốc chỉ rành trong đây
Tụng kinh niệm Phật hằng ngày
Cầu xin Tam Bảo giải bày nghiệp oan
Bệnh căn sớm được tiêu tan
Gặp thầy trúng thuốc bình an mạnh lành.

6-TRỊ ĐAU TỨC Ứ MÁU ĐỘC

Bị đánh,té, đụng xe, ứ máu bên trong
Cua đồng đâm sống nhuyễn ra
Hòa chung với rượu uống ba bốn lần
Tan máu ứ đọng bên trong
Là phương diệu dược sánh đồng thuốc tiên
Năm ba lần chắc hết liền
Khỏi phải tốn tiền uống thuốc nhiều thang

7-TRỊ TỨC (Phương thứ hai)

Mật gấu ngâm rượu uống ngay
Đó là trị bệnh đừng say,uống nhiều
Khi bệnh lành mạnh hết tiêu
Thì đừng uống nữa, uống nhiều không nên

8-TRỊ TỨC (Phương thứ ba)

Rễ (cây) vang cộng với rễ nhào
Vạt mỏng ngâm rượu khoảng ba mươi ngày
Uống vào trị tức rất hay
Sáng trưa và tối mỗi lần nửa ly (ly nhỏ)

9-TRỊ DỜI DẮT KHĂN

Cữ đừng nên nói tên ra
Đốt nhang chấm,chận mụt vừa phát sinh
Thành tâm trì chú tụng kinh
Chuẩn đề ba biến, đậu xanh ngâm mềm
Nhai nhuyễn phun trùm vết thương
Quạt khô chớ có xem thường bệnh nguy
Kế nhai phun tiếp ba kỳ
Quả nhiên nó mát tức thì hết ngay.

10-TRỊ DỜI DẮT KHĂN (Phương thứ hai)

Cách thức cũng giống như trên
Mực tàu mài đặt từ ngoài phếch vô
Quạt cho nó được thiệt khô
Phếch thêm ba lược cũng là như trên
Bệnh nầy sớm trị đừng quên
Ăn giáp là chết phải nên ngăn ngừa
Cữ kiêng đừng nói tới tên
Chữa y như vậy tức thì hết ngay.

11-TRỊ PHONG THẤP TÊ NHỨC VÀ CAO MÁU

Cây mắc cỡ, chặt nhỏ phơi khô
Nấu như sắc thuốc uống hoài hết ngay
Thấy tuy đơn giản mà hay
Cũng là diệu dược chữa ngay bệnh tình

12-TRỊ XƠ GAN NÓNG

Vạt cây cả củ dứa gai
Đem đi thái mỏng phơi ngay để giành
Sắc để tủ lạnh uống nhanh
Có nhiều công hiệu, bệnh lành hết ngay.

13-TRỊ BỆNH ĐAU TIM

Chứng bệnh đau tim khá nghĩ lo
Tơ hồng một nắm nhớ giùm cho
Con rùa quấn lại đem chưng hấp
Ăn uống đôi lần chẳng ngại lo
Mà bệnh đau tim lần dứt hẳn
Đáp ân,phóng thích mười lần cho
Thì bệnh mới tiêu mau dứt tuyệt
Làm y trời Phật cứu giùm cho.

14-BỆNH BAO TỬ VÀ SƯNG NÁM PHỔI

Củ nghệ linh đơn diệu dược này
Uống vào chữa bệnh thật là hay
Phổi sưng hay nám đau bao tử
Nghệ với mật ong uống đủ đầy
Chắc chắn muôn phần đều thuyên giảm
Cách nầy chữa trị thật mầu thay!
Nhiều người kết quả nhờ bền chí
Nếu có nghi ngờ điện hỏi đây:
HT.Giác Nhiên người chữa trị (714) 895-1218

15-TRỊ TIỂU ĐƯỜNG THUỐC NGOẠI KHOA

Mật nhân ổi chát trị tiểu đường
Cỏ cú, hột me cũng diệu phương
Vỏ cóc phơi khô siêng nấu uống
Cỏ me, cỏ sữa,trái cao tươi
Hoặc là vỏ bưởi đem nấu uống
Lá cóc, lá me, trái ổi non
Đắng chát hay chua phương diệu dược
Bông dừa đệ nhất trị tiểu đường2

16-TRỊ BỆNH ĐÀN BÀ HUYẾT RONG

Chùm gởi, cây quít,cây cam
Hoặc là cây bưởi phải làm sau đây:
Chặt phơi sao khử thổ ngay
Đem đi sắc uống đôi ngày hết luôn
Sau uống tiếp tục vài thang
Đó là bổ máu bình an như thường.

17-TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG THUỐC BẮC

Đản sâm, thục địa,táo nhơn hòa
Bạch thược,phục linh,viễn chí ba
Táo đỏ, gừng tươi, đương qui hội
Hoài sơn, cam thảo, cộng xuyên khung
Bắc kỳ, từ thạch,hột sen nấu
Nhãn nhục,khấu nhân, ngũ vị tử
Bạch thược, hiệp chung cùng nhục quế
Sơn trà sắc uống bổ tiêu đường 3

18-TRỊ TIỂU ĐƯỜNG THUỐC TÂY

Thuốc Tây chuyên trị tiểu đường hay
Liên lạc sao mua được thuốc nầy
BUJLE CO INTENATIONAL để uống
Nhiều người chữa trị hết đường ngay.
(Xin liên lạc: (818)366-0845)

19-BỆNH TRỊ RẮN ĐỘC CẮN

Thuốc trị rắn độc thoát nàn
Phèn phi,ngũ bội,hồng hoàn tán chung
Châu sa tán nhuyễn để chung
Vò bằng hạt bắp để giành phơi khô
Vô hộp cất kỹ chu toàn
Thuốc này diệu dược linh đơn trị liền
Truyền bá cứu nhân được ven toàn
Đó là phước báu muôn ngàn quí thay!

20-TRỊ CHÓ DẠI CẮN

Chó dại cắn rồi phải nhớ ghi
Phương nầy trị hết chẳng lo chi
Tro cùng đất sét hòa chung lại
Lăn chỗ vết thương hết một khi
Lấy nọc có long trong đất sét 4
Cách nầy chắc chắn nhớ làm y
Gặp ai rủi bị nên mau mách
Chó lở cắn nhằm phải nhớ ghi.

21-THUỐC TRỊ TRÁI THẬN KHÔNG LÀM VIỆC

Trị thận nhược suy cả nữ nam
Không còn làm việc phải đành cam
Chỉ chờ đổi thận thì thoát chết
Nên kiếm ổi ăn nói phát ham
Vài bữa hôm sau liền hết bệnh
Thiên-y thần -dược phải nên làm
Chỉ vì đơn giản mà hết bệnh
Được vậy ai mà chẳng thích ham.

22-TRỊ BỊ PHONG ĐÒN GÁNH

Phong giựt hai đầu rất hại thay!
Đạp đinh (sét),chó dại cắn không may
Nổi cơn phong giựt là nguy kịch
Lấy nước lò rèn phải uống ngay 5
Mua vỏ ve sầu chừng một chén 6
Tiệm tùng thuốc bắc đến mua ngay
Sắc keo đem uống trừ tiêu bệnh
Diệu dược thần y thoát nạn ngay.

23-TRỊ ĐẠP ĐINH CÓ SÉT

Châu hồng hoàn cà nhuyễn
Trộn thuốc rê ăn trầu
Hòa với nước ẩm ướt
Nặn máu vết thương ra
Đắp thuốc hơ ấm lên
Rút nọc khỏi nhiễm trùng
Thế là tiêu dứt bệnh
Phương diệu dược thần y
Hay không sao kể xiết.

24-XÔNG BỊ CẢM NƯỚC LẠNH

Trà khô,vỏ quít,gừng đâm
Lá chanh,lá bưởi để trên dĩa nhì
Rót vào rượu mạnh đốt xông
Cháy yếu để chút Alcol phụ vào
Trùm mền xông sẽ hết mau
Mồ hôi đượm chảy phải lau khô liền

25-XÔNG BỊ CẢM NẮNG

Lá bưởi,cam,quít,sả,chanh
Tía tô, é,quế,rau thơm,bạc hà
Huynh diệp,thuốc cứu chung hòa
Nấu sôi vài dạo đem ra xông liền
Chùi cho sạch ráo mồ hôi
Đừng ra mưa gió tức là khỏe ngay.

26-THUỐC TRỊ CẢM

Bồ đề nhánh ,lá,rễ,cây
Thứ nào cũng được thật hay vô cùng
Chặt phơi khô lại trộn chung
Rang lấy thủy thổ hòa đồng âm dương
Trần bì lại với sanh cương
Trà khô một nắm sắc chung một nồi
Bốn chén còn lại tám phân
Ba thang dứt tuyệt,cảm gì cũng tiêu.

27-THUỐC CHỮA ĐƯỢC NHIỀU BỆNH UNG THƯ

Đây thần dược tiên đơn trị liệu
Bệnh viêm gan,các bệnh ung thư
Bác sĩ đã chạy chối từ
Chỉ còn chờ chết kiếp người mà thôi
Nhờ ân có thần linh mách bảo
Chỉ hai phương trừ dứt bệnh ngay
Đến tiệm thuốc bắc gần đây
Xin mua MẠCH CHỦ hai mươi trái liền (đập nát)
QUI-TÔ-TỬ một phao (poud) tán nát
Hai món hòa nước một gallon (4 lít)
Để vào nồi cúc (cook) điện ghim
Khoảng hai mươi tiếng mau liền rót ra
Lần nhì phân nửa sắc qua (2 lít)
MẠCH CHỦ mười trái thêm vô nấu liền
Mười giờ hòa với nước trên (lượt vợt nylon)
Để vào tủ lạnh không thiêu thuốc nầy
Mỗi lần uống một tách vừa đầy
Sáng chiều hai cữ lời thầy nhớ ghi 7
Ba thang hoặc bốn năm thang
Bệnh tình thuyên giảm từ lần hết luôn
Uống vào các độc nó xổ tuôn
Chớ nên lo sợ hãy an tâm mình
Thuốc nầy cứu tử hoàn sinh
Nhiều người trị hết mạnh lành đã qua.

28-BỒI DƯỠNG TRỊ TIỂU ĐƯỜNG

Đản sâm, thục địa,táo nhân
Hoài sơn, bạch truật,bắc kỳ, phục linh,
Sơn trà,bạch thược,ngũ “vị”tử
Mỗi thứ 3 chỉ cùng 3 lát gừng
Nhãn nhục,viễn chí, hạt sen
Đương qui,cam thảo,xuyên khung,trần bì
Nhục quế, cộng với khấu nhân
Từ thạch hai chỉ,các phần giống nhau
Năm trái táo đỏ chung vào
Sắc thành hai nước hòa nhau uống liền
Mười tháng hoặc uống gấp đôi
Bệnh đường tiêu giảm phục hồi sức ngay
Ba chén còn lại tám phân
Nước nhì hai chén tám phân chung hòa
Chia hai uống sáng và chiều
Phương nầy diệu dược đã nhiều thành công

29-THUỐC CẦM MÁU BỊ ĐỨT (Năm thứ)

Có nhiều cách cầm máu có công hiệu:
1-Lông dai đệ nhất cầm ngay
Đặt vào ngưng hẳn cách nầy diệu phương.
2-Thứ nhì đọt chuối hột còn non
Đắp vào nó cũng cầm ngay tức thì
3-Thứ ba lô hội nha đam
Nhai đắp băng lại vết thương
Mau ngưng tức khắc phương nầy rất hay.
4-Thứ tư ổ dán nhện tròn
Giống tợ bông gòn gỡ đắp vết thương
5-Thứ năm nhúng nước thuốc rê
Băng ngay chổ đứt cũng cầm máu ngay.
Năm thứ cầm máu trên đây
Đã có thực nghiệm cầm hay vô cùng.

30-TRỊ RÍT CẮN SƯNG KHỚP

Rủi bị con rít chích đau
Lấy nhớt trong miệng con gà xức vô
Nó kỵ sẽ hết tức thì
Đó là phương pháp khó bì chi hơn.

31-BỊ CON ONG CHÍCH

Ong chi bị chích sưng lên
Bẻ cây môn nước chấm vào chỗ đau
Chấm để đôi phút thể nào
Nọc ong được rút sẽ mau hết liền.

32-TRỊ LOẠI CẮN CÓ NỌC ĐỘC

Vết thương nặn máu cho ra
Lấy trái đậu nọc chẻ hai áp vào
Rút nọc chừng hết rớt ra
Phương nầy diệu dược thật là mầu thay

33-RÚT CÁC NỌC ĐỘC THÚ VẬT CẮN

Sừng nai cắt khúc sẵn sàng
Thuốc rê lại với hồng hoàn lớp lang 8
Nồi đất còn mới để thang
Trấu nếp mỗi lớp,hồng hoàn, thuốc rê
Đốt hầm cho cháy mọi bề
Rút hết nọc độc chớ hề lo âu.

34-TRỊ ĐAU RÁT CỔ

Đến tiệm thuốc Bắc hỏi mua
Được trái á tử ngậm vào cho lâu
Nước ra nó chát nuốt chần
Từ từ chậm nuốt lần lần hết đau
Lấy nước ấm nóng ngậm vào
Pha vô với muối súc sao nhiều lần
Khò khò cho thấm vào trong
Nhiều lần sẽ hết cổ viêm mạnh lành.

35-TRỊ NHẬM MĂT CẤP TÍNH

Mắt nhậm cấp tính đỏ ngầu
Ớt hiểm hòa nước nhỏ vô vài lần
Vừa nhỏ cay lắm rần rần
Chừng đôi ba phút mười phần hết năm
Nói ra thiên hạ biếm châm
Nhưng mà diệu dược huyền thâm lạ kỳ 9

36-TRỊ ĂN TRÚNG THỰC NGĂN NGỰC

Lỡ ăn trúng thực món chi
Làm cho ngăn ngực đứng đi khó long
Hãy mau cấp cứu mới mong
Nếu để chậm trễ có khi chết liền
Phương nầy diệu dược thần tiên
Lấy hột tròng trắng trứng gà uống vô
Tức thì nôn mửa ra liền.
Dứt cơn ngộp thở khỏi phiền thuốc thang

37-TRỊ BỆNH LÒI CON TRÊ

Đu đủ tía lá tươi màu tím mướt
Đem nước đi,xông hơn bốc bay lên
Ngồi cách chứng ước lượng một gang tay
Hậu môn rút con trê vô từ từ hết
Thật huyền diệu,không uống thoa xức phết
Mà con trê tự nhiên lặng từ lần
Phương thức nầy, rất linh nghiệm vô ngần
Ai gặp phải, nên chỉ giùm làm phước.

38-TRÚNG THỰC KHÓ CHỊU (Cách thứ 1)

Ăn trúng thứ chi đó, làm trúng thực
Thì lấy thứ đó nướng hoặc rang vàng cháy
Sắc uống nó sẽ hạ ngay.

39-TRÚNG THỰC (Cách thứ 2)

Củ gừng nướng đâm nhỏ, vỏ quít nướng vàng,trà để nước sôi
Đậy hầm lại ra thuốc cho uống,làm hạ xuống ngay.

40-BỊ TIỂU ĐƯỜNG CHÂN NHIỄM TRÙNG LÀM MỦ

Nên đừng cưa phải điều trị như sau:
Nha đam,lô hội đâm ra
Băng vào nó rút khô qua mỗi ngày
Nước muối nấu rửa thật hay
Thuốc dán con rắn thoa ngay giảm liền
Bền lòng thoa xức thường xuyên
Rút mủ khô mặt bớt liền một khi
Thuốc rê,trầu với trần bì
Phèn chua một cục nấu thì rửa xông
Nha đam đâm đắp ngoài trong
Vết thương lần hết, ước mong toại nguyền
Khỏi lo cưa cắt tốn tiền
Là phương diệu dược thuốc tiên tại trần
Trong khi chữa trị ân cần
Cữ đường,uống ổi,hoặc cần,dứa gai 10
Mật nhân,cái cóc,hạt me
Khổ qua (mướp đắng) dây lá, hoặc là trái khô
Nấu uống giảm bớt hạ đường
Hợp thì hết dứt, hay là giảm thuyên
Kẻ hạp thì lại hết liền
Khỏi cưa, khỏi cắt tốn tiền bệnh nhân.

41-TRỊ CHANH NƯỚC RÉT RỪNG

Trùng hồ (con giun) lấy chín mười con
Xẻ cây chuối hột để vào nướng ngay
Đến khi chuối chín mềm rồi
Đem ra vắt nước uống vô tức thì
Ba thang chắc hết một khi
Phương nầy diệu dược không chi sánh bằng.

42-TRỊ MẬT THẬN CÓ SẠN

Trái nhào già sống đâm đi
Vắt ra lấy nước uống khi đói lòng (buổi sáng)
Bảy ngày bảy trái ghi lòng
Sạn tan bệnh hết ước mong toại nguyền.

43-PHƯƠNG TRỊ LIỆU THỨ HAI

Trái khóm gọt vỏ rút cùi
Phèn phi tán nhuyễn để vô nửa thìa (café)
Đất dẻo bao khắp bên ngoài
Lửa than nung đốt chín mềm đem ra
Vắt nước uống lần thứ ba
Sạn tan bệnh hết thật là mầu thay.

44-PHƯƠNG TRỊ LIỆU THỨ BA

Cây nút áo bông tròn như giấy
Chặt phơi khô rang lấy sắc đi
Uống sạn tiểu hết tức thì
Ba phương thần dược không chi sánh bằng

45-CÔNG DỤNG RỄ CÂY BỒ CÔNG ANH

Trị gan đến độ C.
Suy thận,bọng đái, dạ dày,
sạn thận, sạn mật,da khô,mắt mờ v.v..
bổ tim,nhuận huyết, đau thấp khớp sát trùng v.v…
Rễ bồ công anh, là phương diệu dược
Chặt phơi rang,sắc uống trị nhiều phương
Lá đâm tươi,vắt uồng sẽ nhuận trường
Hoặc ăn sống, như cải rau xà lách
Bồ công anh, có công năng trừ sạch
Bệnh đàn bà, ung thư vú bó ngay
Lá nấu canh, hoặc ăn sống hằng ngày
Rễ sắc uống, trừ rất nhiều chứng bệnh
Có những người, tử thần đem sắp đến
Nhờ thuốc nầy, mà cứu khỏi được ngay
Xin bà con, nhắc nhở khắp đông tây
Ai có bệnh,chỉ giùm người làm phước.

46-TRỊ VIÊM GAN,SUY THẬN MẮT MỜ

Rễ cam thảo hòa chung cùng lúa mạch
Sắc uống vào trừ được bệnh đau gan
Hoặc viêm gan,hay suy thận mắt mờ
Tai ù điếc,tim đập nhanh,chậm chạp
Vừa giải độc, vừa trị nhiều bệnh khác
Tiêu tiểu bón, đau nhức mình rã nát
Uống vài thang thấy linh nghiệm tức thì
Quý bà con cố gắng thật hành đi
Sẽ đem lại, được bình an mạnh khỏe.

47-TRỊ XƠ GAN VÀ VIÊM GAN NẶNG B,C

Xơ gan hoặc bị viêm gan
Cần cây chó đẻ chặt phơi rang vàng
Sao (rang) rồi khử thổ mười thang
Sắc lấy nước uống thoát nàn bệnh nguy
Mỗi ngày khát uống liên hồi
Đã trị hết rồi nhiều bệnh nói trên.

48-TRỊ TIỂU ĐƯỜNG,MÁU CAO,MÁU CÓ MỠ

Thuốc cứu một nắm còn tươi
Đâm để chút muối uống vào rất hay
Mỗi ngày uống một hai lần
Một vài đôi tháng hết dần bệnh ngay
Mách giùm tất cả ai ai
Nhớ đâm thuốc cứu uống hay vô cùng

49-TRỊ UNG THƯ ĐỆ NHẤT

Sầu đâu cứt chuột lá tươi 11

Đâm nhuyễn lượt nước uống mười,chín tháng
Ung thư hoặc bệnh đau gan
Tiểu đường, suy thận mười thang bớt liền
Bền tâm uống tiếp liên miên
Chỉ trong vài tháng bệnh liền hết ngay
Thuốc đắng đã tật mầu thay
Nhiều người uống hết nhờ ai mách giùm
Trên đây là thuốc gia truyền
Thần y Phật dược không tiền mà hay
Bà con cô bác nghe đây
Cứu người thoát chết công dầy đức cao.

50-TRỊ BỆNH SÁN LÃI

Sầu đâu vạt vỏ chặt phơi khô (1nắm)
Sắc bốn chén còn lại nửa tô
Sáng chửa ăn chi còn bụng đói
Uống vào một tiếng xổ ra bô
Nếu là con sán cần thau nước
Ấm nóng ngâm vào xổ cả tô
Con sán dẹp dài năm bảy thước
Lãi tròn gang tấc bút đũa thô.

51-XỔ SÁN LÃI TIẾP THEO

Lấy trái tram bầu lột hột ra
Nhét vào chuối chín bảo ăn qua
Sáng còn bụng đói ăn ba trái
Uống nước ấm nhiều xổ tuôn ra
Ngâm nước ấm vào thau thật lớn
Lãi con,lãi mẹ,sán chun ra
Biết ai có bệnh nên giùm chỉ
Làm phước cho người bệnh khỏi qua.

52-TRỊ ĐẦU CÓ CHÍ CẮN

Bình bát lấy hột đốt cháy đi
Tán ra cho nhuyễn để vào ly
Dầu dừa pha trộn cho đều đặn
Xức tóc trùm bao chí rớt ra
Cả trứng cũng ung tiêu hết ráo
Đơn sơ công hiệu thật ly kỳ
Nên đem áp dụng khi cần đến
Chí trứng không còn chẳng tốn chi.

53-TRỊ GHẺ LÁC NGOÀI DA

Lá muồn đâm nhuyễn lúc còn tươi
Thoa chổ lác ăn da lột (từ)từ
Tránh nắng,lửa làm da bị nám
Nghệ mài thoa vết da hoàn như
Mươi ngày da thịt liền y trước
Ai bị lác ăn chỉ giúp người
Khỏi tốn tiền chi mà kết quả
Rất là đơn giản cám ơn sư.

54-TRỊ BỆNH GAN DA VÀNG

Đau gan là bệnh hại vô cùng
Phương thuốc diệu mầu cứu khổ chung
Cây lá nàng hai phơi sắc uống
Rang sơ khử thổ xổ nên dung
Tuy là đơn giản mà hay lắm
Có bệnh uống vào rõ kiết hung
Thang thuốc bí truyền xưa để lại
Cứu dân độ thế vạn muôn trùng.

55-TRỊ MẮT BỊ KÉO MÂY

Tiền ta phi tán nhuyễn đi ra
Tâm bức,nghệ đạm các thứ hòa
Chanh giấy nặn vào cho một chút
Phèn chua phi tán để chung pha
Cách chưng lấy thủy mồ hôi nước
Để nhỏ nước trong mắt hết lòa
Sẽ vẹt tan mây nhìn thấy lại
Từ gần cho đến cả đàng xa.

56-TRỊ HUYẾT VẬN HÀNH NÓNG SẢN

Bị huyết vận, rất là nguy hại
Phải mau,mau, tìm kiếm thuốc nầy
Lá mái dầm,mé nước mọc đầy
Đem đâm nát, hòa chung củ chuối
Cùng tóc rối, nhồi hai hiệp lại
Đem đắp vào băng lại đi mau
Rút nọc ra, giảm nhẹ làm sao
Liền mát lại, bớt đau nhức nhối
Thuốc linh dược, là phương cứu rỗi
Quí bà con, làm phước mách giùm
Nếu chậm tay, có thể chết người
Nhờ thầy khoán, hoặc phun thuốc mát
Kịp chận lại, không cho tấn phát
Cữ nói tên, bệnh đó như ma
Mau nhờ thầy phun thuốc khoan qua
Phải cấp cứu bằng không nguy kịch.

57-CHÂN TAY BẠI XỤI GIỞ ĐI KHÔNG ĐƯỢC

Nước muối nấu mặn nóng lên
Để cơm nó nổi lềnh bệnh mới thôi
Ngồi trong thao lớn mà ngâm
Mỗi ngày ba cữ,mỗi lần khá lâu 12
Vừa ngâm vừa bóp vừa thoa
Làm cho máu huyết vun hòa chuyển xoay
Kiên tâm nhẫn nại hằng ngày
Cho tay chuyển động,chân nầy được đi
Chắc chắn sẽ được toại kỳ
Đạt thành sở nguyện mới thì chịu thôi
Nhiều người thực nghiệm được rồi
Nếu không bền chí thì thôi liệt hoài
Ngoài ra còn uống thuốc thoa
Rễ nhàu ngâm rượu hợp hòa cây vang
Uống thao trợ lực chớ than
Nhiều người đã hết bình an được rồi
Nếu mình bền chí chịu ngồi
Y như lời dặn phục hồi như xưa.

58-TRỊ CON MẮT ĐAU CÓ MỌNG

Mắt có mọng sưng múp đỏ lòm
Phải lể mọng bàn tay đưa nghịch
Phía sau lưng giữa chấm tới đâu
Miễn chén kiểu cắt cho sâu
Hai tay nặn máu cho ra chùi liền
Kế đổi tay cũng làm như vậy
Vai sau lưng cắt nặn máu ra
Rau húng dò nát đem thoa áp vào
Vết thương vừa cắt lành mau
Mọng ni sẽ hết có nào ngại lo 13.

59-TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG THÂM NIÊN

Bệnh tiểu đường,bị nhiều năm khó trị
Phương pháp nầy,rất đơn giản mà hay
Quý bà con, ghi nhớ thuốc tháng nay
Đã uống hết, được nhiều người nói lại.
Lá bơ tươi,trên cây vừa mới hái
Để vào nồi, đổ nước chụm riu riu
Cạn nửa phần, cho nguội rót vào hình
Để tủ lạnh,uống sáng trưa chiều tối
Khi khát uống,mùi thơm ngon tuyệt đối
Trải thời gian, tiểu đường hết không hay
Xin bà con,giùm mách bảo phương nầy
Hầu giúp đỡ người tiểu đường quí lắm.

60-TRỊ TIỂU ĐƯỜNG LÀM BẠI XỤI

Lá sa kê, đem về mà sắc uống
Trị tiểu đường,bại xụi thật là hay
Đã nhiều người, nấu nước uống cách nầy
Được lành mạnh,mách bảo tôi được biết
Phương diệu dược thần y không kể xiết
Trúng hết liền, đâu cần phải nhiều tiền
Tùy mỗi ngưòi,hợp tỳ vị,cơ duyên
Thuốc đơn giản,mà trị nhiều bệnh dứt.
Với niềm tin,thuốc uống vào hay thực
Nhờ Phật trời, thần thánh độ dứt mau
Phải chí tâm,kiên nhẫn uống thuốc vào
Nhiều người hết, biết đâu mình cũng hết.

61-TRỊ BẰNG ĐỨC TIN NHIỀU NGƯỜI HẾT BỆNH

Bệnh khởi do thân khẩu ý sanh
Muốn cho chóng khỏi được an lành
Gom thân khẩu ý qui về một
Trị niệm chuyên cần hiệu Phật danh
Lạy Phật mỗi ngày, ngàn vị Phật
Giữ gìn trai giới chí tâm thành
Trọn niềm tin tưởng nhờ ân Phật
Tất cả bệnh chi cũng chóng lành.

62-NGỒI THIỀN TRỊ HẾT BỆNH

Tịnh tọa công phu trị bệnh lành
Điều hòa hơi tức giữ tâm thanh
Thông lưu bá mạch hòa chơn khí
Ngũ tạng triển khai hợp ngũ hành
Bá mạch tuần hoàn trong cửu khiếu
Ăn ngon ngủ khỏe bệnh nào sanh
Nhờ chuyên tinh luyện công phu mãi
Dù có bệnh gì cũng hết nhanh.

63-BÍ TRUYỀN TRỊ UNG THƯ

Bán chí liên một lạng (xổ tiêu)
Bạch hoa xà thiệt thảo hai lạng
Bốn chén sắc còn hai phần ba
Uống vào điều trị tử cung bệnh
Dù có ung thư cũng hết ngay
Khi uống sáng chiều trong bụng đói
Nước nhì bốn chén kể như trên
Liên tục nhiều thang trừ dứt bệnh 14
Trị cả gan,ruột,bao tử dạ dày,xổ độc ra.

64-ĐAU BAO TỬ,DẠ DÀY,NÁM PHỔI

Cỏ lora,lô hội lá cây nha đam (lô hội)
Uống trị đau lở loét bao tử dạ dày
Tiểu đường, nóng bón,máu cao
Nóng gan, suy thận, mắt mờ, ù tai
Xay sống uống vào thật hay
Ngày đôi ba cữ giải ngay bệnh lành.

65-CÔNG DỤNG CỦ NGHỆ (HUỲNH CƯƠNG)

Chữa trị đau bao tử,dạ dày
Bệnh lao làm nám phổi, lủng phổi
Củ ngệ sắc phơi tán nhuyễn
Thắng mật ong hòa thành tễ
Viên tròn bằng trái tắc
Ngày uống ba lần sáng, trưa,tối
Uống nước lạnh nhiều lọc máu
Giảm cường độ nóng bón
Củ nghệ khô mài thoa xức vết thương ghẻ lở toàn cơ thể,sát trùng làm mau lành không có tỳ vết thẹo nám.

66-PHONG XÙ TÉ SÔI BỌT MỒM

Nhai hoặc đâm củ sả,hay vỏ trái chanh chua đổ vào miệng lát tỉnh lại.Hoặc đâm chút phèn chua hòa nước đổ vào lát tỉnh lại.

67-CỨU CẤP BỊ TÉ, ĐỤNG XE LÀM BẤT TỈNH

Mở dây lưng quần ra
Làm hô hấp nhân tạo
Nút mũi thở ra vào làm cho thở tỉnh lại
Quậy nước đường cho uống ngay.

68-TÉ XE ĐẠP, TRỢT TÉ NGỬA, ĐỤNG XE

Té đầu sau ót đập xuống đất rất nguy hiểm
Ở phía sau óc thần kinh não làm bất tỉnh
Hoặc khó chịu,làm ói phải chở cứu cấp nhà thương,kêu 911 gấp đế cứu cấp.
Tuy bên ngoài thấy không sao, chừng khi muốn ói là nguy hiểm.

69-CỨU CẤP KẺ CHẾT ĐUỐI

Dộng đầu xuống,cầm hai chân xóc nước
Cho ói ước ra ,tiếp làm hô hấp nhân tạo
Lấy máy sấy tóc hơ ấm nóng,
Giựt tóc kêu tỉnh dậy.
Cấm tuyệt đối, không cho người thân trong gia đình đến,và không cho ai nói một tiếng gì tội nghiệp,làm xúc động nó tủi thân.Khi trào máu miệng lỗ tai ra thì hết cứu được nữa.

70-BAN NHẬP LÝ

Ban Nhập lý làm mê man bất tỉnh
Các trẻ em phương cứu cấp rất hay
Kiếm thổ huỳnh 15 liền đem đốt ngay
Cần tán nhỏ để vào ly nước nóng
Đậy kín lại mười phút sau lượt sạch
Cho uống vào năm ba phút tỉnh liền
Hay vô cùng tợ như thuốc thần tiên
Đã cứu hết nhiều em nằm thiêm thiếp.

71-TRỊ GHẺ KHUYẾT GHẺ HỜM

Cạo nhớt ruột heo hay gà vịt
Bông gòn băng đắp vài giờ sau
Cho sâu chui rúc ăn ra bớt
Rửa sạch xịt vào thuốc muỗi vô 16
Lấy gòn băng lại một ngày gỡ
Mài nghệ xức vào sẽ hết ngay
Thuốc muỗi sát trùng tiêu sâu ghẻ
Là phương tuyệt diệu thật là hay.

72-TRỊ BỆNH SUYỄN (Có 3 cách chữa trị)

Còn cá chèo bảo (người làm biển biết cá nầy)
Phơi khô để nguyên cả con,cả ruột mật nó nướng vàng, đâm dập nát để trong thố,nấu nước thật đang sôi, đổ vào đậy lại.Chừng nguội, vừa uống nam thất nữ cửu,uống liên tục nam bảy nữ chín ngày.
TRỊ SUYỄN (Phương thứ hai)
Mật gấu ngựa ngâm với rượu uống vào
Cũng trị bệnh suyễn rất công hiệu
TRỊ SUYỄN (Phương thứ ba)
Còn cắc kè cánh nguyên con khô có mật
Còn dính trong con,nướng vàng (đừng cho khét)
Ngâm rượu trắng cho uống cũng trị suyễn.
TRỊ SUYỄN LÂU NĂM CŨNG HẾT
Vỏ yến làm thật kỹ lấy ra hết long máu, để dầu vào nước (dầu ăn) long máu theo dầu mới ra thật sạch.Chưng với đường phèn uống phương nầy rất công hiệu có nhiều vị trị hết tuyệt (đừng sợ tốn tiền không dám uống).

73-SÁM HỐI TRỊ BỆNH

Oan nghiệp từ xưa đã tạo nhiều
Hôm nay các bệnh, muốn trừ tiêu
Thành tâm sám hối ăn năn tội
Bố thí, in kinh đủ mọi điều
Niệm Phật, ăn chay, trì chú tụng
Phước tăng, tội giảm,nghiệp mòn tiêu
Tham thiền nhập định công phu luyện
Nghiệp chướng bệnh gì nó cũng tiêu.

74-TIÊN ĐƠN THẦN DƯỢC.

Chữa trị được nhiều bệnh nan y
Mà không hao tiền tốn của
Thần dược Tiên đơn cứu mạng lành
Đó là: NƯỚC LẠNH thuốc trường sanh
Bao nhiêu chứng bệnh đều tiêu hết
Ai muốn an vui rán thật hành
Nhưng uống phải theo đúng phép này…
Mỗi ngày bốn lít phải cho đầy (1 gallon)
Sáng chưa súc miệng dùng hơn lít (4 ly lớn)
Khi mới ăn rồi đừng uống nước
Sau chừng hai tiếng uống được ngay
Rán giữ đúng lời phương trị bệnh
Thì là linh diệu nhiệm mầu thay!
Chiều nhớ ăn vào đồ nhẹ dạ (thức ăn mau tiêu)
Chỉ là chút đỉnh gọi phôi phai
Tối nên uống nước, không ăn nữa
Chắc chắn bệnh gì…cũng hết ngay (bệnh căn).
Thần dược Tiên đơn TỊNH THỦY này
Giúp nhiều bệnh hết thật mầu thay!
Chính tôi kiểm chứng nhiều lắm vị…
Kết quả thành công phương thức nầy.
Chỉ có một điều phải nhẫn kiên
Buổi đâu hơi khó cố năng siêng
Lâu ngày quen thói thành ra dễ
Chỉ có tốn công,chẳng tốn tiền.
Nhức mỏi, đau lưng,tê thấp nặng
Ù tai,mắt kém,máu đường tăng
Tim,gan,phổi,bướu, đau bao tử
Mỡ máu, máu cao,viêm thận suy17
Mặt mụn,da khô, người bại nhược
Ít ăn,mất ngủ,bệnh chi chi
Nên theo phương pháp vừa khuyên dạy
Kết quả toại nguyện chẳng có sai.
Uống nước lọc trong,nên cữ tuyệt
Nước chi ngọt béo chẳng nên dùng
Thuốc ngon bổ quý đều xa tránh
Nam,Bắc,Tây, Đông cũng chớ dùng.
Thuốc lá,cà phê,bia rượu ngọt
Thời gian chuyên trị cữ kiêng cho
Khi nào lành mạnh tha hồ hưởng
Nay phải kiên tâm giữ đúng lời.
Vì muốn mạnh lành tiêu dứt bệnh
Nan y thế mất chẳng sầu lo
Gọi phone xin hỏi Thầy cho rõ
Hòa thượng Giác Nhiên chỉ dạy rành:
Cách thức uống ăn sao đúng phép
Là phương chữa trị bệnh Thần Y
Chỉ dùng NƯỚC LẠNH tiêu muôn bệnh…
Bằng chứng nơi Sư giúp rất nhiều…

75-THUỐC CHỮA TRỊ NHIỀU BỆNH UNG THƯ

Tiệm thuốc bắc hỏi mua quí tô tử
Chừng một phao,nhờ đập bể nát ra
Vị thứ hai,mạch chủ cũng chẻ đôi
Hai mươi trái,hòa chung cùng đem nấu
Bốn lít nước,lửa riu riu cho sắc
Đến cạn dần,còn phân nửa là thôi
Lượt nylon,tránh kim loại không dùng
Nồi soong nấu,cũng không dùng kim khí
Để vào keo,bằng thủy tinh đậy kỹ
Đem cất vào tủ lạnh uống mỗi ngày
Sáng sớm và chiều tối lúc đói lòng
Khoảng một tách,uống liên hồi như vậy
Nếu bệnh nặng, nấu súp rau dưa cải
Đậu củ dền,củ rốt (cà rốt) khoai lang tây
Cho uống thêm, để bổ dưỡng hằng ngày
Hoặc uống thuốc, đôi ba ngày tiểu máu
Hay khạc cho có chút máu không sao
Bởi thuốc vào phá ung mụt bể ra
Nên đừng sợ cứ uống thêm cho hết.

76-KIÊNG CỮ LÀM GIẢ THUỐC

Phương thuốc nầu,cứu nhiều người thoát chết
Nên mách giùm,ai có bệnh như trên
Phải cữ kiêng,làm giả thuốc khi dùng
Như đậu xanh,giá,cải xanh,bí đao,
Củ cải trắng,nước chanh khoai langv.v…
Các thứ ăn uống làm giả thuốc
Nên kiêng cữ uống thuốc mới công hiệu.

77-TRỊ BỆNH VỀ LÝ ÂM DƯƠNG

Hàn ngộ hàn tắc tử
Nhiệt ngộ nhiệt tắc cuồng
Cô âm bất sanh
Độc dương bất chưởng
Âm dương tương tựu
Vạn vật hóa sanh
Muốn cho các bệnh an lành
Âm dương hòa hợp uống ăn độ chừng.
Thịt thú rừng rất nhiều độc tố
Nên cữ kiêng kẻo hại tấm thân
Hút thuốc,uống rượu,cà phê
Dùng chất cay nhiều thì nó hại gan
Cà nâu,củ cải trắng,các loại măng,
Chao, đồ ăn để len meo làm hại gan,
Suy thận, đau bao tử,kiêng cữ tốt.
Thường đi bách bộ, vận động thể thao
Mà massage,thoa ,bóp toàn cơ thể nóng ấm
Mạch máu lưu thông ăn ngon,ngủ khỏe
Ngồi thiền thở đều hòa trừ tiêu bệnh
Siêng năng tu tập, ít dùng tới thuốc
Thì là ít bệnh ốm đau lặt vặt…
Ngồi thở đều hòa dưỡng khí thiên
Siêng tu tinh tấn gắng ngồi thiền
Ít ăn bớt ngủ chuyên tu luyện
Cơ thể đều hòa được vững yên.

78-TRỊ TRÚNG THỰC CỨU CẤP

Nước vừa ấm một ly
Để mười muỗng muối quậy tan uống vào
Một thì nó mửa ói ra
Hai thì tiêu xổ nó là rất hay
Vận động cơ thể chuyển lay
Giờ sau bình phục hết ngay tức thì
(Xem trang 95:TRỊ TRÚNG THỰC NGỘ ĐỘC NGHẸT THỞ…)

79-TRỊ RẮN CẮN SÔI ĐÀM

Phèn chua, ngũ bội,hồng hoàn (châu hồng hoàn)
Đâm vào cho uống,xác toan đắp vào
Rút nọc nó chết rất mau
Là phương cấp cứu làm sao chỉ giùm.

80-BỊ TÉ, ĐÁNH, ĐỤNG SƯNG

Làm đau nhức khó chịu
Ăn ngủ không được rên la dữ dội
Cắt trái chanh chấm muối đốt ngay
Nóng áp đánh tới lui làm tan máu
Sẽ bớt ngay giảm đau nhức tức khắc.

81-PHONG LÀM TÊ NHỨC SƯNG PHÙ

Đâm củ cải trắng,gừng ,tỏi,muối để vào
Chút rượu hay giấm xào ấm nóng
Băng lại chỗ đau nhức vài mươi phút
Sẽ thấy công hiệu ngay (mỗi lần 1 giờ)
(nên kiêng cữ các thứ ăn có phong như chó,mèo,trâu,bò,gà,vịt,rùa,cua,tôm v.v…còn ăn chay nên kiêng ăn nấm,măng,củ cải trắng,cà nâu,các thứ có meo mốc nên kiêng cữ, thêm vào đức tin niệm Phật,phải trì chú tham thiền,phước nhiều giảm nghiệp,chuyên cần tu tập,thời gian đã giảm lần hết bệnh).

82-CỨU CẤP:LỠ UỐNG LẬM THUỐC QUÁ LIỀU

Uống thuốc tự tử chưa chết,hoặc ăn uống trúng thực nghẹt cổ,ngực
Ban đầu gặp phải bệnh trên
Cứu cấp mau lẹ phải nên làm vầy
Chớ dùng Nam,bắc,Tàu,Tây
Chậm trễ thì phải chết ngay tức thì
Mau lấy tròng trắng trứng gà
Hòa cùng chút nước uống mà ói ngay
Trong bụng xổ hết ra ngoài
Phương nầy cấp cứu thật hay vô cùng
Bà con biết mách bảo chung
Cứu người thoát chết phước trùng vạn thiên.

83-ĐAU VIÊM CỔ LÀM NGỨA HO MÃI

Nước muối ngậm súc khạc thường
Ngày năm mười cữ là phương tuyệt vời
Lấy trái á tử ngậm vào
Nuốt chần rát ngứa cũng mau hết dần
Phương nầy chắc hết nhiều phần
Đã từng trị liệu giúp dân an lành
Hoặc trái á tử ngậm vào (tiệm thuốc bắc)
Nuốt lần chát chát cổ mau hết liền.

84-TRỊ BƯỚU MỤT UNG PHÁ MIỆNG HOẶC TIÊU

Cây dấp cá vậy mà hay lắm
Nên uống ăn trị bệnh bướu ung
Đâm bó bể miệng ra cùi
Hoặc tiêu tan hết phương nầy rất hay
Hay kẻ ăn xương cá vướng ngay
Mắc vào trong cổ xin thưa mách giùm
Lấy ra dấp cá ước chừng (1 nạm)
Đâm lấy vắt nước uống vào sẽ tiêu.

85-THUỐC UỐNG DỄ NGỦ NGON GIẤC

Bệnh mất ngủ làm cho người giảm thọ
Uống thuốc nhiều càng khó chịu trong người
Lời nhắc khuyên đừng ỷ lại dễ ngươi
Lâu ngày tháng bào mòn thì đến chết
Đây toa thuốc ít tốn tiền sẽ hết
Lá dong nem, cùng dây lá nhãn lồng
Dâu tằm ăn,lấy lá sắc phơi khô
Tâm liên nhụy,cả tán thành bột nhuyễn
Củ hoài sơn, mạch môn và sâm trắng
Cũng sắc phơi, tán bột hòa lại chung
Thắng mật ong vừa tới trộn vò viên
Làm thuốc tễ bao giấy làm cho kỹ
Uống vài viên,trước một giờ đi ngủ
Công dụng liền nhiều kẻ đã làm rồi
Hoặc chưng phân,sắc uống,mất nhiều công
Kết quả tốt, hơn là dùng thuốc tễ18

86-TRỊ CAO MÁU VÀ TIỂU ĐƯỜNG

Cây vú sữa,trái thường dùng ngon lắm
Cạo lấy da,phơi sắc uống hằng ngày
Trị tiểu đường,có nhiều vị hết ngay
Còn lấy lá,sắc uống trừ cao máu
Tùy chứng bệnh, thuốc thì hết ráo
Bằng không thì,cây mắc cỡ,ngà voi
Cùng với cây ké đầu ngựa hợp vào
Cây chó đẻ,bốn thứ hòa chung sắc
Lấy nước uống hằng ngày tôi tin chắc
Một thời gian,tiểu đường sẽ hết ngay
Và siêng năng,ráng đi bộ hằng ngày
Thường vận động, đi một hai cây số
Bệnh cao máu,tiểu đường dù hết tuyệt
Có nhiều ngươì, uống kết quả thành công
Toa thuốc nầy,hãy ghi nhớ nằm lòng
Hầu mách giúp cho kẻ đau làm phước.

87-TRỊ BỆNH SUYỄN HẾT TUYỆT

Bệnh suyễn khó trị hết ngay
Uống không trúng thuốc kéo dài lâu năm
Thần y diệu dược sưu tầm
Yến chưng lại với đường phèn uống vô
Tuy là tốn kém số tiền
Nhưng mà hết bịnh khỏi phiền khỏi lo
Nay thầy từ ái chỉ cho
Linh đơn thần dược giúp cho an lành
Nhiều người uống được mạnh lành
Đây là diệu dược trường sanh thuốc nầy.

88-TRỊ HUYẾT VẬN

Đau đầu trung nhọt ung bạc đầu
Đọt phù dung nam bảy,nữ chín đọt
Tròng trắng hột gà và hượt thạch
Đâm nhuyễn hòa lại đắp sẽ hết ngay.

89-TRỊ GHẺ HỜM

Ghẻ hờm,có sâu, đắp rút sâu ra
Cây rau sam,cỏ màng chầu và thuốc vòi
Ba thứ đâm nhuyễn hòa lại băng vào nó rút
Sâu từ trong ra khi nào hết sâu thôi.

90-PHƯƠNG CỨU CẤP

Uống lậm thuốc, vô tình hay cố ý
Dù thuốc rầy,thuốc mối các thuốc chi
Độc dược vào,cơ thể sắp lâm nguy
Me chua lá-đâm một chén gấp đi
Đè chouống, nôn mửa ra sạch ráo
Phương cấp cứu,với tấm lòng nhân đạo
Nên mách giùm,cho kẻ khác cứu nguy
Là thật hành theo hạnh nguyện từ bi
Của Bồ Tát vị tha vì sanh chúng
Phương cứu cấp,nếu ai mà làm đúng
Thì chính là nó Phật dược tiên đơn
Giúp đỡ người nguy biến mọi nguồn cơn
Hơn bố thí tiền muôn hay bạc vựa.

91-TRỊ GHẺ CỨT TRÂU

Ghẻ mọc trên đầu có dề như bãi trâu
Cạo cho sạch sẽ rửa sát trùng
Mũ sung phết đặc vào trong ghẻ
Băng lại rút ra máu mủ bầm
Thuốc dán Việt Nam hiệu con rắn
Băng vào sẽ hết chẳng lo chi
Phương nầy đã giúp nhiều người hết
Mách quí bà con cứu giúp giùm

92-CAI NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU

Mồ hôi ngựa chảy chậm vô gòn
Ly rượu chấm vào vắt khô đi
Khi uống đừng cho người biết trước
Uống vào sẽ mửa một lần thôi
Về sau thấy rượu là khinh tởm
Phương cách nầy cay hữu hiệu nhiều.

93-TRỊ CHÍ CẮN TRÊN ĐẦU

Hột bình bát đốt than tán nhuyễn
Pha dầu dừa xức tóc trên đầu
Trị cách nầy tuy thấy đơn sơ
Mà công hiệu chí lần tiêu hết.

94-TRỊ SẠN CHẬN BÍ ĐÁI (SẠN THẬN MẬT)

Có sạn trong mật hành đau
Mắc sạn trong thân biết bao khổ sầu
Chận nghẹt tiểu tiện không thông
Bệnh tình sắp chết, bụng phì không thông
Mau tìm một nạm rau om19
Sắc kẹo một chút uống vào tiểu ngay
Sạn bể tống xuất ra ngoài
Là phương diệu dược thật hay mách giùm.

95-TRỊ CẤP TỐC ÁP HUYẾT CAO

Người bị áphuyết lên cao
Thì là cấp tốc hái mau rau cần
Loại thường sắc để canh chua
Rau tần dây lá đâm ngay uống vào
Áp huyết hạ xuống thật mau
Khỏi cơn nguy hiểm,khỏi sao lo rầu
Phương nầy thật rất nhiệm mầu
Khỏi cơn chóng mặt,nhức đầu,máu lên.

96-TRỊ UNG THƯ GAN

1-Lá sầu đâu (cứt chuột)20
Đem mau sắc uống tươi
Trị gan bị ung thư
Năm bảy lần hết tuyệt.
2-Cây chó đẻ phơi khô
Sắc lấy nước uống thường
Trừ ung thư gan thận
Trị cả tiểu đường cao máu
3-Bồ công anh lấy rễ
Đem sắc uống thường xuyên
Trị gan thận ung thư
Mà cũng trừ tê thấp.

97-TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Củ su hào xay sống
Lấy nước uống mỗi ngày
Trị dứt bệnh đái đường
Có người dùng kết quả
Phương pháp rất là hay
Nên mách bảo chỉ giùm
Cho mọi người đều biết
Là công đức vô biên
Trị người bị tiểu đường
Cây chó đẻ trị tiểu đường hay lắm
Nhổ phơi khô nấu sắc uống thường xuyên
Ai hợp thì tiểu đường lại hết liền
Đã kết quả nhiều người là sự thật.

98-TRỊ BỆNH MẤT NGỦ RẤT HAY

Trùm bao cũng gọi nhãn lồng
Cả dây lẫn lá đem phơi tán nghiền
Đông nen lấy lá đọt non
Phơi khô tán nhuyễn hòa cùng tâm liên
Hoài sơn cùng lá dâu tằm
Mạch môn, kỷ chỉ tán thành bột khô
Mật ong thắng tới hòa vô
Hoàn viên cẩn chí mỗi ngày hai viên
Ngủ ngon chắc chắn khỏe liền
An thần tựa thể thuốc tiên rõ ràng
Bằng không sắc uống dễ dàng
Mỗi thứ một nhùm một thang tô đầy
Ba chén còn lại tám phân
Uống trước khi ngủ chắc chắn an tâm.

99-CHÂN SƯNG BẠI XỤI

Thuốc cứu cây lá phơi khô
Ngải đen,củ sả,bồ bồ, cây dang
Sắc phơi tán nát, đem vào rượu ngâm
Ba ngày thoa bóp,sưng đau nhức
Vài hôm giảm bớt, tuần sau mạnh lành
Phương nầy công hiệu tinh anh
Nhiều người tê bại sưng nhanh mập tròn
Ngày đêm thoa xức bốn lần
Một tuần tan xẹp,nhức chân hết liền.

100-TRỊ BỊ CỤP XƯƠNG SỐNG

Thương kẻ vì bưng quá nặng nhiều
Làm cho xương sống cụp đau kêu
Rên than khóc lóc làm không được
Xin cứu giúp cho chỉ mấy điều
Người mạnh lớn to và cao ráo
Đâu lưng tay cặp, nhỏng lên liền
Nhún đôi ba cái nghe cái cụp
Tức khắc hết ngay cứu rất nhiều.

101-TRỊ BỊ TÉ LỌI TAY CHÂN

Bị lọi tay chân rất hiểm nguy
Phải mau cứu cấp chẳng chờ chi
Vài người ôm chặt người đang bệnh
Một kẻ mạnh tay kéo thuận ngay
Trở lại bình thường nghe cái cụp
Tuy đau một chút thật là hay
Phương nầy đã cứu nhiều con bệnh
Cấp cấp mau mau chớ chậm chầy21

102-TRỊ BỊ TÉ NHẬP THỔ BẤT TỈNH

Bị té bất tỉnh rất nguy
Lưng quần dây nịt cắt đi cho rồi
Dung phương hô hấp tạm thời
Miệng thổi vào miệng một hơi thật dài
Tay đè vào bụng xuống lên
Hai tay đưa lại đỡ người ngồi lên
Lấy xu cạo ngực đôi bên
Kiên tâm cố chí thường làm tiếp đi
Chừng nào thở được cái khì
Thì là cứu sống cứ y thực hành.

103-CỨU BỊ CHẾT ĐUỐI DƯỚI NƯỚC

Những điều quan trọng trước tiên
Các người thân thuộc cảm phiền tránh xa
Đến gần máu miệng trào ra
Thì vô phương cứu đó là trước tiên
Người nào mạnh sức làm liền
Hai chơn cặp thẳng lên vai xóc liền
Chạy xóc nước bụng trào ra
Kế dùng hô hấp đó là diệu phương
Bóp thoa,hơ nóng áp vào
Thổi mạnh vào mũi một hơi thật dài
Phương nầy cứu cấp rất hay
Cứu người sống lại khỏi tay tử thần.

104-TRỊ BỊ PHỎNG NƯỚC LỬA

Xẻ cây lô hội nha đam (cây Aloe Vera)
Đắp vào chỗ phỏng liền mau cấp thì
Thuốc nầy là loại kháng sinh
Thoa vào nó mát không phù lột da
Cũng không làm độc,mát da
Vết thương êm dịu thật là rất hay.

105-TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG KINH NIÊN

Đậu đen mà lại ruột xanh
Rang rồi tỏ nhuyễn để dành trong gô
Múc chừng năm muỗng đổ vô
Một ly nước uống quậy tan cho đều
Mỗi khi khát nước uống vào
Thơm ngon kỳ diệu tiểu đường giảm ngay
Tiếp dùng phương pháp thứ hai
Nhổ cây chó đẻ phơi khô nấu liền
Khát nước thay uống liên miên
Thời gian tiểu đường nó sẽ hết ngay
Phương này kết quả nhiều người
Tùy ai thích hạp bệnh căn dứt liền.

106-TRỊ TIỂU ĐƯỜNG ĐỘC PHƯƠNG

Quế đắng lấy vỏ phơi khô
Nấu sắc để uống thường xuyên hàng ngày
Phương nầy cũng rất là hay
Uống mà phù hợp lâu ngày dứt luôn.

107-TRỊ TIỂU ĐƯỜNG ĐA PHƯƠNG

Phẩm chất đắng, chát,hoặc chua
Khổ qua, vỏ cóc, ổi non lá già
Chát,chua hay đắng uống qua
Tùy theo cơ thể ai mà hạp theo
Thời gian kết quả hết ngay
Bền tâm chữa trị thật hay vô cùng.

108-TRỊ SẠN THẬN SẠN MẬT

Kiếm cây đủ đực lấy bông
Đâm cho nhuyễn nát nước trong trộn vào
Vắt ra lấy nước uống đi
Sạn thận,sạn mật tức thì vỡ tan
Tiểu ra sẽ được bình an
Phương nầy cứu giúp muôn ngàn người qua
Sạn thận bí tiểu rên là
Sạn mật ăn uống cũng là khó tiêu
Hành thân tiều tụy rất nhiều
Ai mà biết được nên giùm giúp nhau
Chỉ giùm người bệnh uống mau
Khỏi đi giải phẫu phải hao tốn tiền
Tốn tiền còn lại thêm phiền
Nên dùng diệu dược thần tiên thuốc nầy.

109-DIỆU LÝ TÁNH DƯỢC ÂM DƯƠNG

Cô âm bất sanh
Độc dương bất chưởng
Âm dương tương tựu
Vạn vật hóa sanh
Uống thuốc phải tường lý âm dương
Âm thì mát lạnh gọi hàn thương
Dương thì nhiệt đới càng nóng bức
Nóng lạnh dung hòa tất phải nương
Ngũ tạng hợp hòa cùng lục phủ
Trung dung tính dược mới chân thường
Âm dương tương tức sanh vạn vật
Đạt diệu lý nầy ngát vị hương.

110-ĐỪNG Ỷ LẠI THẦY THUỐC

Mình phải biết mình có bệnh chi
Chớ đừng ỷ lại quá cuồng si
Giao luôn tánh mạng cho thầy thuốc
Chắc chắn hại mình đến kiệt suy
Lượng biết sức mình mà trị liệu
Thuốc là độc dược phải kiên trì
Bệnh thì uống thuốc mau lành mạnh
Mạnh uống thuốc nhiều sớm tử ly!

111-LỜI KHUYÊN CẢNH CÁO

Bất đắc dĩ mới nên mổ xẻ
Mổ xẻ đừng ham rất hại thân
Ruột dư,mạch não khi đã dứt
Cứu cấp nên cần mổ kẻo nguy
Các bệnh khác thường nên trị liệu
Chạm vào kim,khổ hại không lường
Đã từng kinh nghiệm bao nhiêu bệnh
Mổ một thời gian cũng chết luôn.

112-TRỊ KHÔ CỔ TẮT TIẾNG

Cam,chanh hai trái vắt ra
Mật ong hai muỗng trộn hòa lẫn nhau
Trà nóng đừng đậm pha vào
Nuốt chầm chậm rãi tiếng khào hết ngay
Phương nầy đơn giản mà hay
Thuyết pháp,ca sĩ cả hai nên cần.

113-TRỊ LỖ TAI CÓ MỦ NƯỚC

Băng phiến,long não,phèn chua
Đem phi tán nhuyễn thổi vào lỗ tai
Đôi lần nó sẽ hết ngay
Phương nầy đơn giản mà tài lắm nghe.

114-TRỊ HO-TÁN ĐÀM

Trị tán đàm,trị ho rất hay
Vỏ chanh,vỏ quít,vỏ tắc khô
Nghệ bột, mật ong thắng hòa vô
Vò lại trở thành viên thuốc tễ
Ngày ba bốn cữ, uống mau vô
Kiêng cữ mỡ dầu, cùng rượu,thuốc
Mách sa (massage),bách bộ phải điểm tô
Siêng năng ngồi thiền tâm tịnh định
Điều hòa hơi thở nuốt cam lồ
Đuổi xua phiền não, tiêu nghiệp chướng
Nhiều bệnh trong mình được đuổi xô.

115-TRỊ BỆNH BONG GÂN SƯNG U LÊN

1-Bong gân chà xát rán chịu đau
Chà nóng nhiều lần sẽ hết đau
Kiên chí,bền tâm chà vậy mãi
Đừng để da phồng khi hết mau

2-Chanh nướng nóng lên đem chấm muối
Chà vừa sức chịu được nhiều lần
Máu lưu,gân chuyển mau lành bệnh
Phương cách trị nầy giảm hết ngay

3-Tỏi lơi đâm nát muối,thêm gừng
Xào giấm ấp lên bó đỡ đau
Ba bốn giờ sau xào bó lại
Ngày đôi ba cữ cũng hết mau.
(Đừng thoa dầu nóng, da bị phồng, chà xát không được thì lâu hết lắm)

116-TRỊ LƯỠI BỊ ĐẸN

Mật ong,cỏ mực,lọ nồi (lọ chảo)
Hòa chung quấn vải,thoa đầu lưỡi đau
Đôi lần sẽ hết chóng mau
Đó là phương pháp gúp nhau khi cần.

117-TRỊ NỔI MÀY ĐAY

1-Ăn nhằm phong nổi mề đay
Tàng ong đốt lửa xông thì hết ngay.

2-Lá sả,thuốc cứu,tía tô
Đốt xông cũng hết chẳng tiền tốn chi.

3-Lá chanh,lá bưởi,trần bì (vỏ quit)
Rau răm, é,tía đốt đi xông liền
Mề đay lặng xuống khỏi phiền.

4-Giấm thoa rượu xát,trầu đâm xát vào
Chanh chua thoa đánh cũng xuống ngay.

Bốn cách đã kể trên đây
Phương nào chữa được xin bày giúp cho.

118-TRỊ BỊ NẤC CỤT

Nấc cụt hơi uất không thông
Hít dài thật mạnh nuốt gằn thở ra
Nam thì làm bảy lần qua
Nữ thì chín lượt tức thời hết ngày
Hoặc dùng nước lạnh cũng hay
Bá lần vỗ trán uống đầy 1 ly
Mỗi hớp liên tục nuốt gằn
Thông hơi sẽ hết có ngần ngại chi.

119-TRỊ PHÙ THŨNG

Bệnh phù thũng do thận suy,gan yếu
Phương cách nầy chữa trị rất linh mầu
Lấy rang bay,chặt nhỏ lại phơi khô
Xao sắc uống,bệnh sưng phù xẹp xuống
Làm lợi tiểu,công thức hay khó tưởng
Cữ măng,cà,dưa muối mặn,tương chao
Chất phong độc,trong thời gian chữa trị
Bông dừa lửa chặt phơi rang sắc kỹ
Uống làm cho lợi tiểu thủng phù tiêu
Phương thức nầy cũng đã chữa trị nhiều
Đem chỉ giúp cho các người có bệnh

120-TRỊ VIÊM CỔ, ĐAU CUỐNG HỌNG

Đến tiệm thuốc bắc hỏi mua
Vài trái á tử ngậm vô nuốt chần
Nó ra nước chát nuốt lần
Vài giờ rồi nghỉ,tiếp lần thứ hai
Thứ ba,thứ bốn ngậm hoài
Phương nầy công hiệu thật hay vô cùng.

121-TRỊ ÁP HUYẾT CAO (CAO MÁU)

Máu cáo nguy hại vô cùng
Chanh đường ứng gấp,hạ liền huyết cao
Thuốc vòi, mắc cỡ kiếm mau
Chặt phơi khử thổ sắc nhau uống hoài
Thay cho nước lạnh hằng ngày
Cũng là một cách rất hay vô cùng

122-DIỆU DƯỢC LINH ĐƠN CHỮA NHIỀU BỆNH

Diệu dược nên uống hằng ngày
Phương thuốc đại tài ít kẻ lưu tâm
Viêm gan,cổ nóng,lở môi
Ù tai,tắt tiếng,mắt ghèn,táo khô
Mặt mụn, mất ngủ,cổ khô
Nóng mình, đái gắt,mắt mờ, ù tai
Nên dùng nước lã thật hay
Mỗi ngày bốn lít uống ngày lại đêm
Phương nầy linh diệu vô cùng
Trị nhiều chứng bệnh chẳng dùng thứ chi
Thời gian trị liệu hành y
Theo phép đồng tiến thuốc gì cũng ngưng
Uống rượu,nước ngọt, ớt,gừng
Cà phê,tiêu,tỏi,chiên xào cữ kiêng
Nhiều người thực hiện hết liền
Chẳng có tốn tiền nhiều bệnh hết ngay.

123-TRỊ BAN,MÁT GAN,LỢI TIỂU

Bồ ngót,cỏ mực,màng chầu
Thuốc vòi,ngũ trảo,nhất là đậu xanh
Rang sơ khử thổ khi cần
Rang ba chén nước,tám phân uống vào
Trị ban,công hiệu rất mau
Thấy ai có bệnh cùng nhau mách giùm
Đó là phước báu ích chung
Mong cho ai cũng hết lòng giúp nhau.

124-CHÁO TRỊ CẢM RẤT CÔNG HIỆU

Cháo cảm nấu với hành hương
Rắc tiêu ăn uống một tô xong rồi
Trà gừng thổi uống một ly
Đắp mền nằm ngủ mồ hôi ướt dầm
Hai ngày cháo nóng cữ cơm
Tránh sương,nắng,gió,tay chân ướt đầm
Dưỡng bệnh an nghỉ – đừng làm
Để cho thiệt mạnh,trúng thì nặng hơn.

125-TRỊ CẢM NGỦ

Cảm nầy nó ngủ ly bì
Không chữa trị sớm, ắt thì chết luôn
Phải cần cạo,dát,xông hơi
Ăn thêm cháo cảm,trà gừng uống thêm
Chớ đừng ngủ nướng ngày đêm
Ngủ luôn chết cứng,biết hay trễ rồi
Xảy ra nhiều lắm người ơi
Ai mà biết được nói tôi mách giùm.

126-TRỊ UỐNG RƯỢU QUÁ SAY, NẰM BẤT TỈNH, TRÚNG GIÓ MÊ CHẾT LUÔN

Chết vầy đã xảy khá nhiều
Bà con ai biết nên kêu giúp giùm
Uống rượu say quá độ chừng
Mê man bất tỉnh,thường tình cứu qua
Cho uống tròng trắng hột gà
Nôn ra mửa bớt thế là giảm say
Vỏ gòn đâm uống vô ngay
Lấy mền đắp ngủ,tránh ngoài gió sương
Đừng thấy như vậy xem thường
Bệnh này đã chết nằm đường thiếu chi.

127-TRỊ PHÙ THŨNG SƯNG CẢ NGƯỜI

Bị bệnh phù thũng cả người
Mất ăn bỏ ngủ vui tươi được nào
Nên dùng phương thức nầy mau
Đậu trắng nấu với tỏi ăn mỗi ngày
Ăn lạt thật khó vô cùng
Ba ngày kết quả xẹp nguyên cả người
Phương nầy thực nghiệm đã rồi
Như ai bị bệnh giúp lời giùm cho
Phước đức thật lớn rộng to
Cứu người thoát chết chỉ cho cách nầy.

128-CỨU CẤP TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO BÌNH PHỤC TỨC KHẮC

Mạch máu não, đứt đi là nguy hiểm
Không chết liền,cũng tàn tật suốt đời
Vậy bà con,hãy cố gắng kịp thời
Đâu ngồi đó, đừng chuyển thân động đậy.
Đầu ngón tay, châm máu ra mười ngón
Bóp nặn ra,năm mười phút tỉnh liền
Nếu miệng còn méo mó, mắt xéo xiên
Liền tiếp vuốt,hai vành tai ửng đỏ.
Rồi kim chích, nặn máu ra dưới chót
Mười phút sau, miệng mắt trở bình thường
Vài giờ sau, mới đụng đến thân người
Thì mạch máu không vỡ tung nguy hại.
Điều cấm kỵ, không,cạo,xông,thoa bóp
Không chở đi cứu cấp chạy lòng vòng
Mạch máu đầu,càng bễ vỡ ở bên trong
Càng nguy kịch,cho bệnh nhân khó cứu.
Mong bà con,hãy lưu tâm chú ý
Đừng xem thường,bệnh tai biến bất ngờ
Phương pháp nầy, cứu nhiều kẻ hết ngay
Nên mách bảo cứu giúp người làm phước.

129-TRỊ TRÚNG THỰC,NGỘ ĐỘC NGHẸT THỞ

Ăn trúng thực,hay uống thuốc nhầm,ngộ độc
Phương pháp nầy, cứu khỏi chết rất hay
Lấy hột gà tròng trắng cạy đổ ngay
Vừa tang ói,lại vừa trơn dễ mửa
Phương pháp nầy, đã từng đem cứu chữa
Giúp cho người thoát khỏi chết vẹn toàn
Xin bà con biết vậy phải sẵn sang
Liền mách bảo, cứu giúp người phước lớn.

130-TRỊ TRẸO CỤP XƯƠNG SỐNG

Bưng,vát, làm nặng lỡ tay
Xương sống bị cụp làm ngay tức thì
Hai lưng đâu lại với nhau
Câu tay cho chắc khòm ngay nhún liền
Nhún mạnh ba cái hoàn nguyên
Đốt xương trở lại y nguyên buổi đầu
Phương nầy tuyệt diệu nhiệm mầu
Hết liền tức khắc hơn bầu thuốc tiên.

131-ALOE VERA TRỊ NHIỀU BỆNH

Long tu, lô hội,nha đam
Ba tên là một đem làm thuốc hay
Trị nhiều chứng bệnh sau đây
Đau gan,cao máu chữa ngay cấp kỳ
Tiểu đường,giải độc cũng hay
Hoặc đau bao tử mỗi ngày uống vô
Dạ dày, đường ruột chi mô
Mắt mờ,tai điếc,cổ khô,ngứa nhiều
Thuốc này làm mát dễ tiêu
Là phương trị liệu tốt thay mách giùm
Giúp người được ích lợi chung
Uống vào hết bệnh vô cùng biết ơn.

132-CHỮA RẮN CẮN NỌC ĐỘC

Hồng hoàn,bạch chỉ,ngũ linh chi
Xuyên khung, cuyên bối, mẫu tế tân
Ngô châu du bảy vị nầy
Mua tiệm thuốc bắc đã đầy
Mỗi vị năm chỉ đem ngay tán liền
Thành bột hoàn lại thành viên
Độ chừng hạt bắp để giành trong keo
Phòng khi gặp lúc ngặt nghèo
Ai bị rắn cắn đem ra giúp liền
Nam bảy,nữ chín uống ngay
Vết thương nặn máu lấy keo hút liền
Đốt giấy hút máu ra nhanh
Nọc kia giảm bớt,thuốc vô bớt liền
Bằng không có sẵn thuốc viên
Tạm dùng thuốc bột uống liền cũng hay
Hoặc có đậu nọc rút ngay
Cứu người thoát chết thật hay vô cùng.

133-THUỐC RÚT CÁC NỌC ĐỘC CÁC LOẠI RẮN

Sừng nai cưa khúc 2 phân
Lấy nồi đất mới để hầm thuốc ni
Nếp vỏ để một lớp qua
Thuốc rê một lớp,hồng hoàn rắc lên
Sứng nai sắp lớp cho đều
Hồng hoàn,ngũ bội rắc lên một lần
Trấu nếp lại tiếp để lên
Lớp nầy, lớp nọ chập chồng nhiều phen
Hồng hoàn,ngũ bội,thuốc rê
Sừng nai. nếp trấu chập chồng đầy lên
Giữa tim than lửa để vào
Chung quang để trấu đốt cho cháy dần
Khi tàn đến nguội lấy ra
Chẻ ra từng miếng khoảng là ngón tay
Cất trong keo kín để giành
Vết thương khươi máu để vô rút liền
Rút nọc chừng hết rớt ra
Bỏ vào rượu trắng nhả ra nọc liền
Lấy đũa gắp để cho khô
Cất dùng đôi lượt bỏ đi cũng vừa
Rượu đổ vào cống nước tan
Nó là nọc độc cần nên ngăn ngừa.

134-TRỊ MẮT NHẬM CẤP TÍNH

Mắt nhậm cấp tính đỏ ngầu
Càng đau xốn nhức,khắp đâu lan tràn
Nó lây nhiều kẻ vương mang
Sớm cầu chữa trị được an mạnh lành
Ớt hiểm già chín đỏ,xanh
Nặn trong chén nước lọc trong nhỏ liền
Nhỏ vào quá rát xốn đau
Vài đôi ba phút mát liền bớt ngày
Nhỏ thêm mỗi tiếng hai lần
Mắt liền đỏ hết sớm lần tiêu tan
Hoặc ớt hiểm chín đỏ khô
Đốt cho nó cháy thành than tán nhừ
Pha vào nước lọc sạch trong
Nhỏ đôi lần vậy,mắt trong hết liền
Nghe ớt nhỏ mắt chớ phiền
Đây là diệu dược thần tiên nhiệm mầu
Phương nầy chữa trị từ lâu
Trị nhậm cấp tính là bầu tiên đơn.

135-TOA THUỐC TRỊ NHIỀU CHỨNG BỆNH UNG THƯ,MÁU CAO,TIỂU ĐƯỜNG,MÁU CÓ MỠ, ĐAU GAN,SUY THẬN,NHIỆT V.V…

-1 củ ngưu bán (các chở Tàu, Đại Hàn có bán)
-1 củ cà rốt.
-1 củ cải trắng,có nguyên cả củ cộng to.
-1 nấm đông cô của Nhựt Bổn (loại có sọc trắng ngoài vỏ nấm,không phải loại nấm đen).
Cách thức xử dụng: Nồi nấu thuốc loại thủy tinh có nắp đậy kín, không được loại kim khí.Tùy nồi lớn nhỏ mà sắc thuốc.Tất cả thuốc thái nhỏ 3 phần, thuốc 7 phần nước lọc-để lửa riu riu cháy nhỏ,nấu một giờ không cạn nước, để nguội vô bình cất tủ lạnh,uống ngày 4 lần, nửa chén ăn cơm sáng,trưa,chiều,tối khi bụng đói.
Cữ uống các loại thuốc,thịt cá, tôm,cua và trứng;không uống rượu,hút thuốc, ăn đồ dầu mỡ xào,chiên nóng.
Bệnh nhẹ thì từ bốn đến sáu tháng, còn bệnh nặng từ tám tháng đến một năm thì hết tuyệt.

136-GIẢI CẢM TIÊU THỰC

Một củ gừng nướng đâm đi
Một muỗng trà sống tức thì trộn vô
Hai muỗng đường cát để vào
Miếng chanh nặn sống hoà chung một bầu
Nước sôi đang nóng đổ vào
Đậy nắp mười phút uống mau tức thì
Vừa thổi vừa uống nhanh đi
Mồ hôi xuất hạn tức thì nhẹ ngay
Muốn cho kết quả kỳ tài
Đâm thêm tép tỏi để ngay lúc đầu
Chua,cay,ngọt,nóng uống vào
Phương nầy đơn giản mà mau mạnh lành
Cữ ra gió mưa, sương lạnh lẽo
Đắp chăn mền ngủ một giấc ngon
Thế là khỏe mạnh vuông tròn
Giải cảm,tiêu thực là ngon nhất đời.

137-THUỐC BẮC TRỊ TIỂU ĐƯỜNG

-Đản sâm 3 chỉ
-Thục địa 3 chỉ
-Táo nhân 3 chỉ
-Bạch thược 3 chỉ
-Bạch truật 3 chỉ
-Gừng tươi 3 lát
-Phục linh 3 chỉ
-Hoành sơn 3 chỉ
-Ngũ chi tử 3 chỉ
-Sơn trà 3 chỉ
-Bắc kỳ 3 chỉ
-Nhãn nhục 2 chỉ
-Nhục quế 2 chỉ
-Viễn chi 2 chỉ
-Hột sen 2 chỉ
-Đường qui 2 chỉ
-Khấu nhân 2 chỉ
-Cam thảo 2 chỉ
-Xuyên khung 2 chỉ
-Trần bì 2 chỉ
-Từ thạch 2 chỉ
-Táo đỏ 5 trái.
Tất cả sắc 3 chén còn lại 8 phân
Nước nhì sắc 4 chén còn lại 8 phân
2 nước trước sau hòa chung chia 2 lần uống trong ngày-liên tục 2 tuần hoặc 4 tuần kết quả chắc chắn.

138-THUỐC CHỮA ĐƯỢC NHIỀU BỆNH UNG THƯ THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN ĂN NĂN KHẨN CHƯ BỒ TÁT GIẢI OAN NGHIỆP TRỪ

Qui tô tử mua một phao
Mạch chủ từ 15 đến 18 trái
Xay nát đập vỏ bể ra
Dùng nồi bằng loại thủy tinh hoặc sành
Đậy kín nấu lửa riu riu
Để vào bốn lít nước trong nấu liền
Khoảng hai mươi tiếng đem ra
Bàn lượt loại-kim khí thật là không nên
Để nguội đem cất vào chai
Để trong tủ lạnh,ngày uống hai ly
Sáng chiều bụng đói uống vào
Cữ kiêng rượu,thuốc,chiên,xào dầu đa
Uống vào nó xổ độc ra
Thường hay đi bộ cũng là thể thao
Nước thứ nhì để thêm mạch chủ
Độ ước chừng mười trái đập tan
Xác cũ đổ nước một ga lông (gallon)
Lửa riu riu cháy nước trong mười giờ
Nấu hai nước trước sau hòa lại
Uống hằng ngày bệnh sẽ hết ngay

139-CẦM MÁU

1-Rủi bị mạch máu đứt sâu
Máu ra lai láng để đâu được cầm
Mau nhanh gọt cọng nha đam22
Đắp lên cột lại ,máu cầm tức ngay.

2-Bằng máu nó cứ chảy hoài
Dùng mao chim Thạch Ngọc Hành23 đắp lên
Thuốc rê bao kín bịt vào
Cầm máu tức khắc thật mau hết liền
Giống như thuốc quí thần tiên
Ai biết mách liền cứu cấp giùm cho

3-Hoặc đọt chuối hột rất hay
Nhay cho nát nhuyễn, đắp ngay máu trào
Máu liền cầm lại rất mau
Một trong ba cách thế nào cũng ngưng.

140-LỠ ĂN NHẦM NẤM ĐỘC

Ăn nhằm nấm độc hãi kinh
Hãy mau tìm thuốc thổ huỳnh uống vô
Hoặc lấy tròng trắng hột gà
Quậy cùng chút nước,uống qua ói liền
Thổ huỳnh quậy uống tiếp vào
Vài đôi mươi phút tức thì hết ngay.
Thuốc sao nghe nói lạ kỳ
Mà là thần dược, uống thí hết ngay.

141-NÓNG NGƯỜI NƯỚC TIỂU VÀNG

Trong người nóng nhiệt tiểu vàng
Gương sen, nhụy,lá,vỏ sen nấu liền
Uống luôn thay thế nước trà
Vài nồi tiểu trắng thật là diệu phương.

142-NÓNG NHIỆT TIỂU GẮT

Nóng nhiệt râu bắp,rễ tranh
Hai thứ sắc uống vài nồi hết ngay
Giải nhiệt nó rất đại tài
Nó tuy đơn giản mà hay vô cùng

143-TRỊ BỆNH RÉT RỪNG

Lấy cây chuối hột chẻ ra
Chín con trùng hổ nhét vào bó đi
Đem nướng nó chín tức thì
Vắt ra lấy nước uống khi ấm lòng
Vài lần bệnh rét hết ngay
Phương này diệu dược khó chi sánh bằng.

144-ĐỈA VẮT NÓ CẮN

Đỉa vắt nó cắn khá đau
Trét vôi nó nhả ra mau tức thì
Hoặc lấy nước miếng thoa vào
Thì nó liền nhả ra mau cấp kỳ
Nha đam cầm máu một khi
Làm vậy nó hết có gì khó đâu.

145-BỊ KIẾN CẮN NGỨA SƯNG

Con kiến nó cắn ngứa đau
Nổi mận nó ngứa cách nào chữa đây
Nước lạnh nên rửa mau ngay
Lấy dầu thoa xức một hồi hết luôn.

146-CHỮA TRỊ GHẺ HỜM

Ghẻ hờm ăn khuyết nhiều sâu
Cần nên rửa sạch buổi đầu chịu đau
Cạo nhớt baotử ruột heo
Trây vô miếng gòn đắp lại nhử sâu
Đôi giờ sâu rút rỉa ăn
Lấy ra rửa sạch thuốc muỗi xịt vào
Gòn sạch băng lại bên ngoài
Sát trùng sâu chết đôi ngày hết đau
Nước muối ấm rửa hằng ngày
Phương nầy chữa trị đại tài ghẻ ung.

147-NHA CAM ĂN MŨI

Nha cam ăn mũi ngứa đau
Kiếm bông cà dược phơi khô hút liền
Nó trị hết bệnh nha cam
Phương nầy đơn giản mà hay vô cùng.

148-ĂN CHI BỊ TRÚNG THỰC

Tỳ vị suy yếu chẳng tiêu
Ăn vào trúng thực, ợ chua ói liền
Bạn mau lấy thứ vừa ăn
Đốt cho nó, cháy thành than uống vào
Dĩ độc trừ độc rất mau
Tức thì hạ xuống bệnh nào cũng tiêu.

149-TIÊU THỰC

Gừng nướng một củ đâm ra
Vỏ quít nướng vàng trà một nắm thôi
Để vào thố đổ nước sôi
Độ mười lăm phút uống liền nóng đi
Ợ liền hạ xuống tức thì
Phương nầy cứu cấp có gì quí hơn.

150-TOA THUỐC CẢM RẤT HAY

Mắc cỡ,ngũ trảo,ngà voi (cây thuốc nam)
Cây ké đầu ngựa,lá cây bồ đề
Chặt phơi rang khử thổ đi
Mỗi thứ một nắm trần bì,sanh cương
Thêm vài tép tỏi nhúm trà
Sắc làm hai nước chan hòa chia đôi
Bốn chén còn lại tám phân
Uống còn ấm nóng được vài ba thang
Bệnh cảm chắc chắn hết ngay
Phương nầy tiên dược thuốc chi sánh bằng