Phật nói Kinh giáo hóa báo ứng Nghiệp tội nơi Địa ngục
(Phật thuyết tội Nghiệp báo ứng giáo hóa Địa ngục Kinh)
Hán dịch: Hậu Hán An Thế Cao
Việt dịch: Phật Tử Bùi Hoàng Long và Bùi Anh Tuấn dịch năm 2011-2014

 

Phật nói Kinh giáo hóa báo ứng Nghiệp tội nơi Địa ngục

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở trong núi Kì Xà Quật thành Vương Xá. Cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn và Thanh Văn quyến thuộc đi theo. Nam Tì Kheo nữ Tì Kheo, nam Phật Tử nữ Phật Tử. Cùng với các Trời Rồng Qủy Thần, đều cùng tới tập hợp hội.

Khi đó Tín Tướng Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Nay có Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, nô tì giàu nghèo sang hèn, chủng loại rất nhiều. Chỉ nguyện Thế Tôn diễn thuyết đầy đủ nó. Nếu có chúng sinh nghe Phật nói Pháp. Như con thơ được mẹ, như bệnh được thầy thuốc. Như ở trần được áo, như tối được đèn. Thế Tôn nói Pháp lợi ích chúng sinh cũng lại như thế.

Lúc đó Thế Tôn xem thấy thời cơ đã tới. Biết các Bồ Tát ân cần khuyên cầu. Liền phóng cảnh quang trắng giữa mi chiếu tới Thế giới. Địa ngục ngừng nghỉ, khổ đau yên ổn.

Khi đó tất cả chúng sinh nhận tội, tìm theo Quang sáng của Phật, đi tới nơi ở của Phật. Vòng quanh Phật bảy lượt chí tâm làm lễ. Khuyên thỉnh cầu Thế Tôn nói lại hướng dẫn cảm hóa, giúp cho chúng sinh này được Giải thoát.

Lúc đó Tín Tướng Bồ Tát vì các chúng sinh, mà làm phát ra báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn !

Khi đó chúng sinh bị các lính coi ngục chặt giã chém thân. Chém từ chân thậm chí đỉnh đầu, chém đã xong. Gió sắc mạnh thổi sống lại và lại chém. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Người này đời trước kia, vì không tin ba bậc Tôn quý Phật Pháp Tăng, bất hiếu với Cha mẹ. Giết hại thái nhỏ, chém hại chúng sinh, cho nên được tội đó.

Lại có chúng sinh thân thể bị bại liệt, lông mi rơi mất. Thân cử động nước lớn nóng bỏng, chim đậu hươu nghỉ qua đêm. Mất hết dấu chân của người, ô nhiễm thân tộc. Người thấy không đùa, tên là bệnh hói hủi lậu. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do đời trước kia, vì không tin ba bậc Tôn quý Phật Pháp Tăng, bất hiếu với Cha mẹ.

Phá hoại Chùa Tháp, cướp bóc, chia lìa người có Đạo. Chém bắn Hiền Thánh, tổn thương hại sư trưởng. Thường không báo đáp lại, lại ngược lại ân nghĩa. Thường làm lợn chó, coi trọng tham dâm phóng túng. Không tránh lé thân sơ, không có hổ thẹn xấu hổ, cho nên được tội đó.

Lại có chúng sinh thân thể to dài. Ngu tối không có chân, bụng trườn uyển chuyển. Chỉ ăn đất bùn dùng tự sinh sống. Bị các trùng nhỏ gặm nhấm ăn. Thường nhận lấy khổ này, ở nơi không thể kham chịu. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do đời trước kia, làm người tự sử dụng. Không tin lời nói tốt, lời nói thiện, bất hiếu với Cha mẹ, thời phản lại quân Vương. Nếu làm Đế Vương, Đại thần, bốn Trấn phương, bá tước, châu, quận, huyện lệnh, quan trưởng, cấm quân, giúp bảo vệ. Dựa vào uy thế chiếm đoạt vật dụng của dân, không có Đạo lý. Làm cho người cùng khổ, cho nên được tội đó.

Lại có chúng sinh hai mắt mù lòa, nhìn không đâu thấy. Hoặc va đập vào cây gỗ, hoặc rơi xuống rãnh hầm. Tới lúc chết thân lại càng nhận thêm, cũng lại như thế. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do thời thế trước kia, vì không tin tội Phúc, ngăn trở Quang sáng của Phật. May vá, mắt diều hâu giận dữ, đóng lồng cũi trói buộc chúng sinh. Túi da chứa đầy đầu, cho nên được tội đó.

Lại có chúng sinh bị nói lắp, thở than, câm ngọng, miệng không thể nói. Nếu có nói ra không thể trong sáng. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do thời thế trước kia, vì phỉ báng ba bậc Tôn quý Phật Pháp Tăng, khinh thường phá báng Đạo Thánh. Nói tốt xấu của người khác, tìm sự hay dở của người. Cưỡng ép vu khống người lương thiện, ghen ghét đố kỵ người hiền, cho nên được tội đó.

Lại có chúng sinh bụng lớn cổ nhỏ không thể ăn. Nếu có được ăn biến ra thành máu mủ. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do thời thế trước kia, ăn trộm thức ăn của Tăng. Hoặc là hội lớn làm ra tiệc sang trọng. Do cầm lấy gạo vừng ăn ở nơi kín. Tham tiếc vật của bản thân, chỉ tham tự có. Tâm thường làm ác, cho người thuốc độc. Khó thở không thông, cho nên được tội đó.

Lại có chúng sinh, thường bị lính coi ngục đốt nóng đinh thép, châm vào bản thân, hết cả trăm khớp nối nhau. Tự nhiên sinh ra lửa, đốt thiêu thân của họ, tất cả đều tan hỏng. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do thời thế trước kia, vì làm thầy tiêm châm cứu, làm thương tổn thân thể người, không thể khỏi bệnh. Lừa dối người khác cầm lấy vật dụng, đồ thán làm cho đau khổ, cho nên được tội đó.

Lại có chúng sinh thường có trong nồi nấu. A Bà Quỷ đầu trâu tay cầm chĩa sắt. Khuấy trong nồi nấu làm cho nát nhừ. Gió thổi liền sống lại mà lại nấu tiếp. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do thời thế trước kia, sát hại chúng sinh. Nấu nước nóng dội cạo vặt lông, không có hạn lượng, cho nên được tội đó.

Lại có chúng sinh ở trong thành lớn, tâm đều ở trong hầm lửa. Bốn cửa tuy mở, đi tới liền đóng lại.  Chạy nhảy tứ tung, không tự miễn thoát, bị lửa thiêu cháy hết. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do thời thế trước kia, đốt thiêu núi đầm, bịt hang lấp ao. Làm cho chúng sinh chìm nổi mà chết, cho nên được tội đó. Lại có chúng sinh thường ở trong núi tuyết. Bị gió lạnh thổi da thịt nứt nẻ. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do thời thế trước kia, ngang nhiên chặn đường làm cướp, lột lấy quần áo của người. Mùa đông rất giá lạnh, làm cho người khác chết rét. Lột da trâu bò dê, khổ đau khó kham chịu, cho nên được tội đó.

Lại có chúng sinh thường ở trên núi đao rừng kiếm. Nếu có được nắm lấy, chắc liền bị đau cắt bỏ chi khớp, cắt bỏ tan hỏng. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do thời thế trước kia, sát sinh làm Nghiệp nuôi sống, đun nấu chúng sinh. Dao cắt bóc chích tách xương thịt ly rời. Đầu chân tan vụn, treo lên trên cao, cân đo mà bán. Hoặc lại treo sống đau không thể kham chịu, cho nên được tội đó.

Lại có chúng sinh không đủ năm Căn. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do thời thế trước kia, thả chim ưng bay, chó đuổi, bắn giết chim thú. Hoặc phá đầu của chúng, hoặc cắt bỏ chân của chúng, sinh ra mất đầu cánh, cho nên được tội đó.

Lại có chúng sinh eo sưng, lá lách, lưng, thắt lưng đau, không vừa lòng. Chân thọt tay gãy không thể đi bộ. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do thời thế trước kia, làm người chích u nhọt, đi đường tiếng leng keng yên ổn. Hoặc chế ra môn bắn, đánh bẫy, treo buộc chúng sinh, trước sau không phải một lần, cho nên được tội đó.  Lại có chúng sinh hoặc thù hận, hoặc ngu si, hoặc cuồng loạn, hoặc lẩn thẩn, không phân biệt tốt xấu. Tội gì đem tới ?

Phật nói rằng : Do thời thế trước kia, uống rượi say loạn, vi phạm ba mươi sáu lỗi. Sau được thân ngu si, tựa như người say rượi. Không phân biệt sang hèn, cho nên được tội đó.

Ham thích cung đao, ngồi xe làm người man rợ. Ham thích săn bắn sát hại, làm chó săn. Ham thích nương nhờ lừa bịp, nhập vào trong Tịnh Xá, về sau làm trùng đeo sừng. Ham thích nương nhờ quần dài, về sau làm trùng đuôi dài. Vui vẻ nói ác về sau làm chó. Nóí ác, nói bậy, châm chích người cùng với nhiều thù giận, về sau làm rắn độc. Ham thích âm thanh ác, về sau làm chim cú. Nói tai họa vui mừng, về sau làm cáo hoang.

Mục Liên thấy một chúng sinh thân lớn, thân thể cử động, không có da, thân hình như khúc thịt, dựa vào khoảng không mà đi.

Phật nói rằng : Quá khứ tự phá nạo thai của họ, đã đọa xuống Địa ngục, cho nên nhận lấy khổ đó.

Mục Liên thấy một chúng sinh, thân cử động không có da, duy nhất là một khúc thịt. Dựa vào khoảng không mà đi, quạ diều hâu đi theo mà mổ ăn thịt.

Phật nói rằng : Ở trong sinh đời trước, là người giết thịt. Đã đọa xuống Địa ngục, còn nhận lấy khổ đó.

Mục Liên thấy một chúng sinh. Lấy lưới võng đồng sắt, tự quấn thân của họ. Lửa thường cháy mạnh, còn thiêu thân thể của họ, dựa vào khoảng không mà đi.

Phật nói rằng : Ở trong sinh đời trước, làm nghề vây bắt cá. Còn thừa tội của Địa ngục, nay nhận lấy thân này. Vây lưới bắt chim, vây lưới bắt thỏ cũng lại như thế.

Mục Liên thấy một chúng sinh thân lớn, không có đầu. Mắt sinh ra ở hai bên, miệng sinh ra ở trước ngực. Thân thường chảy máu, các trùng tới ăn uống, đau thấu xương tủy.

Phật nói rằng : Ở trong sinh đời trước, ham thích cắt bỏ đầu của trùng thú. Đã đọa xuống Địa ngục nhận khổ, nay được thân đó.

Mục Liên thấy một thân chúng sinh to lớn, thân cử động các lông nhọn sắc như dao. Lông này lửa cháy, thiêu hại thân của họ.

Phật nói rằng : Ở trong sinh đời trước, đao kiếm làm tổn thương tất cả thân mệnh. Báo ứng của Địa ngục còn thừa, tiếp tục nhận lấy khổ đó.

Phật nói Kinh Giáo hóa quả báo Nghiệp tội nơi Địa ngục.