Vong Nhập Có Thật Không?

Quảng Tánh

HỎI: Thần thức con người sau khi chết có sinh trưởng, phát triển và chết không? Tôi thấy có nhiều người hay kể chuyện các thai nhi chết rồi sau đó vong (thần thức) đi theo người nhà (dân gian gọi là vong dựa, vong nhập), chuyện ấy có đúng không? Tôi thường nghe pháp, thấy hiện có nhiều vị giảng là không ủng hộ quan điểm về chuyện vong dựa, vong nhập. Trong khi đó có những vị khác lại tin điều ấy, lấy chuyện vong nhập làm dẫn chứng trước đông đảo thính chúng. Sao có sự khác biệt này?

ĐÁP: Bạn Quảng Minh thân mến!

Theo Phật giáo Tạng truyền, thần thức sau khi thoát ra khỏi thi thể gọi là thân trung ấm. Tuổi thọ của thân trung ấm trung bình là 7 ngày (sơ thất). Thân trung ấm này chết đi tái sanh làm thân trung ấm khác, tối đa khoảng 7 lần (chung thất) thì tìm được cảnh giới tái sanh. Riêng trường hợp cực ác hay cực thiện, sau khi chết không trải qua thân trung ấm mà lập tức sanh vào đường ác hay sanh lên các cõi trời.

Chuyện các thai nhi chết rồi sau đó vong đi theo (dựa, nhập) người nhà, là chuyện được ghi nhận khá phổ biến trong dân gian. Các thầy pháp, thầy bói, thầy trị tà ma luôn phán như vậy khiến khổ chủ hoang mang, lo sợ rồi sau đó bày cúng bái đuổi ma, trừ tà nhằm hưởng lợi.

Phật giáo cũng ghi nhận việc “vong dựa, nhập” này, vì nó hiện hữu trong thực tế, nhưng có cách lý giải riêng. Nghĩa là sau khi thân trung ấm đã đầu thai vào một loài nào đó, đặc biệt là một số chúng sanh trong loài ngạ quỷ, nhờ vào những nhân duyên đặc biệt có thể tiếp cận người thân để thọ dụng các cúng phẩm hay báo mộng xin người thân làm phước để cứu độ.

Như vậy, không phải vong hay thân trung ấm dựa nhập mà chính các chúng sanh trong loài ngạ quỷ có nhân duyên với một số người nên thường thân cận. Cõi chúng ta sống là “thế giới đan xen”, là “phàm thánh đồng cư” nên chúng ta sống chung với các loài khác trong cõi vô hình là chuyện bình thường. Người Phật tử hãy kệ kinh khai thị, làm phước rồi hồi hướng cho họ, mong họ được no đủ và mau siêu thoát.

Chúc bạn tinh tấn!

buddha symbol