v/v ỦNG HỘ, TRỢ DUYÊN PHẬT SỰ

Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự phát tâm tùy hỷ ủng hộ giúp trang nhà cò ít nhiều thêm phương tiện trong việc hoằng dương Phật pháp.

Chân thành cảm tạ quý vị.

Nam mô A Di Đà Phật.

Ban biên tập Tạng Thư Phật Học

Trang Chủ

***

Quý vị có thể đóng góp tịnh tài qua hệ thống Paypal ở dưới: (xin nhấn vào hình DONATE)

Paypal ID: tangthuphathoc@gmail.com