鬱多羅僧 ( 鬱uất 多đa 羅la 僧Tăng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (衣服)Uttarāsaṅga,又作嗢多羅僧,優多羅僧,郁多羅僧伽,嗢怛羅僧伽等。袈裟名。三衣之一。譯曰上衣。玄應音義十四曰:「鬱多羅僧,或云郁多羅僧伽,或云優多羅僧,或作漚多羅僧亦猶梵言訛轉耳,此譯云上著衣也。著謂與身相合,言於常所服中,最在其上,故以名焉。或云覆左肩衣。」慧琳音義十五曰:「鬱多羅伽,梵語僧衣名也。即七條袈裟,是三衣之中常服衣也,亦名上衣。」瑜伽論二十五曰:「嗢怛羅僧伽。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 衣y 服phục ) Uttarāsa ṅ ga , 又hựu 作tác 嗢ốt 多đa 羅la 僧Tăng , 優ưu 多đa 羅la 僧Tăng , 郁uất 多đa 羅la 僧Tăng 伽già , 嗢ốt 怛đát 羅la 僧Tăng 伽già 等đẳng 。 袈ca 裟sa 名danh 。 三tam 衣y 之chi 一nhất 。 譯dịch 曰viết 上thượng 衣y 。 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 十thập 四tứ 曰viết 。 鬱uất 多đa 羅la 僧Tăng , 或hoặc 云vân 郁uất 多đa 羅la 僧Tăng 伽già , 或hoặc 云vân 優ưu 多đa 羅la 僧Tăng , 或hoặc 作tác 漚âu 多đa 羅la 僧Tăng 亦diệc 猶do 梵Phạm 言ngôn 訛ngoa 轉chuyển 耳nhĩ , 此thử 譯dịch 云vân 上thượng 著trước 衣y 也dã 。 著trước 謂vị 與dữ 身thân 相tướng 合hợp , 言ngôn 於ư 常thường 所sở 服phục 中trung 最tối 在tại 其kỳ 上thượng 。 故cố 以dĩ 名danh 焉yên 。 或hoặc 云vân 覆phú 左tả 肩kiên 衣y 。 」 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 十thập 五ngũ 曰viết 。 鬱uất 多đa 羅la 伽già 梵Phạn 語ngữ 僧Tăng 衣y 名danh 也dã 。 即tức 七thất 條điều 袈ca 裟sa , 是thị 三tam 衣y 之chi 中trung 常thường 服phục 衣y 也dã , 亦diệc 名danh 上thượng 衣y 。 」 瑜du 伽già 論luận 二nhị 十thập 五ngũ 曰viết : 「 嗢ốt 怛đát 羅la 僧Tăng 伽già 。 」 。