雲門聲色 ( 雲vân 門môn 聲thanh 色sắc )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (公案)「雲門示眾云:聞聲悟道,見色明心,觀世音菩薩,將錢來買餬餅,放下手卻是饅頭。」見從容錄八十二則。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 公công 案án ) 「 雲vân 門môn 示thị 眾chúng 云vân : 聞văn 聲thanh 悟ngộ 道đạo , 見kiến 色sắc 明minh 心tâm 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 將tương 錢tiền 來lai 買mãi 餬 餅bính , 放phóng 下hạ 手thủ 卻khước 是thị 饅 頭đầu 。 」 見kiến 從tùng 容dung 錄lục 八bát 十thập 二nhị 則tắc 。