鬱多羅迦神 ( 鬱uất 多đa 羅la 迦ca 神thần )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (神名)天竺雪山神也。有禪法擁護之誓。梵Uttaraka。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 神thần 名danh ) 天Thiên 竺Trúc 雪Tuyết 山Sơn 神thần 也dã 。 有hữu 禪thiền 法pháp 擁ủng 護hộ 之chi 誓thệ 。 梵Phạm Uttaraka 。