須彌燈王佛 ( 須Tu 彌Di 燈Đăng 王Vương 佛Phật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)維摩詰,借師子座於須彌燈王佛。維摩經不思議品曰:「過東方三十六恒沙國有世界,名為須彌相,其佛號須彌燈王。彼佛身長八萬四千由旬,其師子座高八萬四千由旬,嚴飾第一。於是長者維摩詰現神通力,即時彼佛遣三萬二千師子座,高廣嚴淨。使來入維摩詰室。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 維Duy 摩Ma 詰Cật 。 借tá 師sư 子tử 座tòa 於ư 須Tu 彌Di 燈Đăng 王Vương 佛Phật 。 維duy 摩ma 經kinh 不bất 思tư 議nghị 品phẩm 曰viết 過quá 東đông 方phương 。 三tam 十thập 六lục 恒 沙sa 國quốc 有hữu 世thế 界giới 名danh 。 為vi 須Tu 彌Di 相tướng 其kỳ 佛Phật 號hiệu 。 須Tu 彌Di 燈Đăng 王Vương 。 彼bỉ 佛Phật 身thân 長trường 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 由do 旬tuần 。 其kỳ 師sư 子tử 座tòa 。 高cao 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 由do 旬tuần 。 嚴nghiêm 飾sức 第đệ 一nhất 。 於ư 是thị 長Trưởng 者giả 維Duy 摩Ma 詰Cật 。 現hiện 神thần 通thông 力lực 。 即tức 時thời 彼bỉ 佛Phật 。 遣khiển 三tam 萬vạn 二nhị 千thiên 師sư 子tử 座tòa 。 高cao 廣quảng 嚴nghiêm 淨tịnh 。 使sử 來lai 入nhập 維Duy 摩Ma 詰Cật 室thất 。 」 。