tân tục cao tăng truyện tứ tập

Phật Quang Đại Từ Điển

(新續高僧傳四集) Sử truyện, 65 quyển, do các soạn giả như Dụ khiêm biên tập vào thời Trung hoa Dân quốc. Sách này được biên soạn tiếp theo bộ Tống cao tăng truyện của ngài Tán ninh… thu chép sự tích của các vị cao tăng trong khoảng hơn 900 năm từ thời Bắc Tống đến đầu thời Dân quốc. Toàn sách gồm 10 thiên, theo thứ tự là: Thiên Dịch kinh, thiên Nghĩa giải, thiên Tập thiền, thiên Minh luật, thiên Hộ pháp, thiên Linh cảm, thiên Di thân, thiên Tịnh độc, thiên Phúc hưng và thiên Tạp thức. Trong đó, chính truyện 788 vị, phụ truyện 624 vị, tổng cộng 1412 vị(Tổng mục có sai sót lầm lẫn, ở đây ghi theo nội văn). Có riêng 1 quyển đầu ghi chép thư mục, chức lục, tựa, thuật từ, khải, nghĩa lệ và tổng mục. Sự sắp xếp trong sách này có nhiều truyện trùng lặp và lộn xộn, nhiều chỗ truyện chính đưa xuống, truyện phụ lại để ở trên, hơn nữa, có rất nhiều vị tăng nổi tiếng hay quan trọng không thấy được nói đến. Tóm lại, về mặt bố cục, sách này tuy có một vài khuyết điểm, nhưng tương đối vẫn có giá trị tham khảo. [X. Phật học thư mục biểu].