鵂鶹仙人 ( 鵂hưu 鶹lưu 仙tiên 人nhân )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)UIūka,勝論派之鼻祖。始說六句義之法。止觀十上曰:「漚樓(僧佉),此翻休睺。」同輔行十之一曰:「優樓(僧佉),此云休留仙。其人晝藏山谷,以造經書。夜則遊行,說法教化。猶如彼鳥,故得此名。(中略)其人在佛前八百年出世,亦得五通。」見優樓迦條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) UIūka , 勝thắng 論luận 派phái 之chi 鼻tị 祖tổ 。 始thỉ 說thuyết 六lục 句cú 義nghĩa 之chi 法pháp 。 止Chỉ 觀Quán 十thập 上thượng 曰viết : 「 漚âu 樓lâu ( 僧Tăng 佉khư ) , 此thử 翻phiên 休hưu 睺hầu 。 」 同đồng 輔phụ 行hành 十thập 之chi 一nhất 曰viết : 「 優ưu 樓lâu ( 僧Tăng 佉khư ) , 此thử 云vân 休hưu 留lưu 仙tiên 。 其kỳ 人nhân 晝trú 藏tạng 山sơn 谷cốc , 以dĩ 造tạo 經kinh 書thư 。 夜dạ 則tắc 遊du 行hành 。 說thuyết 法Pháp 教giáo 化hóa 。 猶do 如như 彼bỉ 鳥điểu , 故cố 得đắc 此thử 名danh 。 ( 中trung 略lược ) 其kỳ 人nhân 在tại 佛Phật 前tiền 八bát 百bách 年niên 出xuất 世thế 。 亦diệc 得đắc 五ngũ 通thông 。 」 見kiến 優ưu 樓lâu 迦ca 條điều 。