有學無學 ( 有Hữu 學Học 無Vô 學Học )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見有學條。法華經序品曰:「復有學無學二千人。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 有Hữu 學Học 條điều 。 法pháp 華hoa 經kinh 序tự 品phẩm 曰viết : 「 復phục 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 二nhị 千thiên 人nhân 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email