會三歸一 ( 會hội 三Tam 歸Quy 一nhất )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)佛於法華經說爾前所說三乘之法,為一佛乘之方便,所歸者,一佛乘耳。一佛乘之外,無二乘三乘,是為會三歸一。法華玄義七曰:「華合未開,譬隱一乘,分別說三。華葉正開,譬會三歸一,但說一乘。華落蓮存,譬絕教冥理。」四教儀曰:「開前頓漸,會入非頓非漸。故言開權顯實。又言廢權立實。又言會三歸一。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 佛Phật 於ư 法Pháp 華Hoa 經Kinh 。 說thuyết 爾nhĩ 前tiền 所sở 說thuyết 三tam 乘thừa 之chi 法Pháp 。 為vi 一nhất 佛Phật 乘thừa 之chi 方phương 便tiện , 所sở 歸quy 者giả , 一nhất 佛Phật 乘thừa 耳nhĩ 。 一nhất 佛Phật 乘thừa 之chi 外ngoại , 無vô 二nhị 乘thừa 三tam 乘thừa , 是thị 為vi 會hội 三Tam 歸Quy 一nhất 。 法pháp 華hoa 玄huyền 義nghĩa 七thất 曰viết : 「 華hoa 合hợp 未vị 開khai , 譬thí 隱ẩn 一Nhất 乘Thừa 。 分phân 別biệt 說thuyết 三tam 。 華hoa 葉diệp 正chánh 開khai , 譬thí 會hội 三Tam 歸Quy 一nhất , 但đãn 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 華hoa 落lạc 蓮liên 存tồn , 譬thí 絕tuyệt 教giáo 冥minh 理lý 。 」 四tứ 教giáo 儀nghi 曰viết : 「 開khai 前tiền 頓đốn 漸tiệm , 會hội 入nhập 非phi 頓đốn 非phi 漸tiệm 。 故cố 言ngôn 開khai 權quyền 顯hiển 實thật 。 又hựu 言ngôn 廢phế 權quyền 立lập 實thật 。 又hựu 言ngôn 會hội 三Tam 歸Quy 一nhất 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email