Cửu thập bát sử

Từ điển Đạo Uyển

九十八使; C: jiǔshíbāshǐ; J: kujūhasshi;

98 loại mê hoặc, thường được chia thành 88 Kiến hoặc (見惑) và 10 loại Tư hoặc (思惑). Chữ “sử”(使) đồng nghĩa với “nhiễm”(染) và “phiền não”(煩惱). Còn được gọi là “98 loại tùy miên”(Cửu thập bát tuỳ miên 九十八隨眠).