Cô Độc Địa Ngục

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Solitary hells—See Địa Ngục (C).