餔多外道 ( 餔bô 多đa 外ngoại 道đạo )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (流派)天竺外道之一種。塗灰外道也。慈恩寺傳四曰:「餔多之輩,以灰塗體,用為修道。徧身艾白,猶寢灶之貓狸。」梵Bhūtika。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 流lưu 派phái ) 天Thiên 竺Trúc 外ngoại 道đạo 之chi 一nhất 種chủng 。 塗đồ 灰hôi 外ngoại 道đạo 也dã 。 慈từ 恩ân 寺tự 傳truyền 四tứ 曰viết : 「 餔bô 多đa 之chi 輩bối , 以dĩ 灰hôi 塗đồ 體thể , 用dụng 為vi 修tu 道Đạo 。 徧biến 身thân 艾ngải 白bạch , 猶do 寢tẩm 灶 之chi 貓miêu 狸li 。 」 梵Phạm Bhūtika 。