Tổ Chức Quy Y Tại Nhà Được Không?

Quảng Tánh

HỎI: Tôi có biết một vị thầy, vì mến mộ đạo hạnh của thầy và muốn được dẫn dắt tu học nên xin phép được quy y thầy. Nhưng do thầy từ xa đến, nên nhóm chúng tôi tập trung làm lễ quy y tại nhà của một người trong nhóm. Tôi nghĩ việc này có thể tùy duyên nhằm tạo cơ hội tu học cho mọi người. Vậy việc làm lễ quy y tại tư gia có được không? Lễ quy y chỉ có một mình thầy truyền quy giới có đúng không?

(VIỆT PHƯƠNG, phamphuongvieta9@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Việt Phương thân mến!

Lễ quy y cho Phật tử thường được tổ chức tại chùa. Tuy vậy, tùy theo nhân duyên và hoàn cảnh mà chư Tăng (Ni) có thể tổ chức lễ quy y vào một nơi khác, như tại tư gia của Phật tử chẳng hạn. Dù tổ chức ở đâu, lễ quy y phải có sự hiện diện của ba ngôi Tam bảo Phật-Pháp-Tăng và theo đúng lễ nghi truyền quy giới.

Nên việc có thầy quy y cho nhóm của bạn tại nhà một người trong nhóm với đầy đủ ba ngôi Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo là đúng pháp. Ngôi Phật bảo ở đây chính là bàn thờ Phật trong nhà, ngôi Pháp bảo là kinh và luật, ngôi Tăng bảo thì do vị thầy ấy đại diện. Tăng bảo lý tưởng cần bốn vị Tỳ-kheo hòa hợp và thanh tịnh, tuy nhiên trong tinh thần phương tiện thì một Tỳ-kheo vẫn có thể trao truyền quy giới cho các Phật tử.

Chúc bạn tinh tấn!