TỊNH PHẠN VƯƠNG
Hạnh Đoan sáng tác
(Do Soạn giả Hạnh Đoan sáng tác theo yêu cầu của NSND Thanh Ngân)
Trình bày: Thanh Ngân