觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 如Như 意Ý 摩Ma 尼Ni 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 念Niệm 誦Tụng 法Pháp

唐Đường 寶Bảo 思Tư 惟Duy 譯Dịch

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 如như 意ý 摩ma 尼ni 。 輪luân 陀đà 羅la 尼ni 念niệm 誦tụng 法pháp

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 寶bảo 思tư 惟duy 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

根căn 本bổn 咒chú 曰viết 。

那na 謨mô 喝hát 囉ra 怛đát 曩nẵng 怛đát 囉ra 夜dạ 也dã (# 二nhị )# 那na 摩ma 阿a 唎rị 也dã (# 三tam )# 婆bà 嚕rô 吉cát 帝đế 說thuyết (# 長trường/trưởng 引dẫn 聲thanh )# 婆bà 囉ra 吔dã (# 三tam 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 婆bà 吧# (# 四tứ 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 。 婆bà 也dã (# 五ngũ )# 摩ma 訶ha 迦ca 嚧rô 尼ni 迦ca 吔dã (# 六lục )# 怛đát 姪điệt 他tha (# 七thất )# 唵án (# 八bát )# 斫chước 迦ca 羅la (# 九cửu )# 靺mạt 哩rị 底để (# 二nhị 合hợp 十thập )# 震chấn 哆đa 摩ma 尼ni (# 十thập 一nhất )# 摩ma 訶ha 鉢bát 特đặc (# 二nhị 合hợp 十thập 三tam )# 迷mê 嚕rô 嚕rô 底để 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp 十thập 四tứ )# 鉢bát 羅la (# 十thập 五ngũ )# 阿a 羯yết 贈tặng 哩rị 灑sái 吔dã 虎hổ 吽hồng (# 二nhị 合hợp 十thập 六lục )# 泮phấn 吒tra (# 二nhị 合hợp 半bán 聲thanh 十thập 七thất )# 娑sa (# 引dẫn )# 嚩phạ 訶ha (# 十thập 八bát )#

若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 持trì 誦tụng 此thử 咒chú 。 若nhược 每mỗi 日nhật 平bình 旦đán 。 嚼tước 楊dương 枝chi 始thỉ 念niệm 誦tụng 。 若nhược 誦tụng 此thử 咒chú 滿mãn 十thập 萬vạn 。 聖thánh 如như 意ý 輪luân 菩Bồ 薩Tát 現hiện 身thân 與dữ 所sở 求cầu 願nguyện 。

凡phàm 誦tụng 此thử 咒chú 。 不bất 簡giản 在tại 家gia 出xuất 家gia 。 飲ẩm 酒tửu 食thực 肉nhục 有hữu 妻thê 子tử 。 但đãn 誦tụng 此thử 咒chú 必tất 能năng 成thành 就tựu 。 誦tụng 此thử 咒chú 人nhân 不bất 須tu 作tác 法pháp 。 不bất 求cầu 宿túc 日nhật 。 不bất 求cầu 持trì 齋trai 。 不bất 須tu 洗tẩy 浴dục 。 不bất 須tu 別biệt 衣y 。 但đãn 讀đọc 誦tụng 皆giai 悉tất 成thành 就tựu 。 如như 經kinh 廣quảng 說thuyết 。

根căn 本bổn 印ấn 。 先tiên 合hợp 掌chưởng 二nhị 中trung 指chỉ 少thiểu 屈khuất 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 柱trụ 。 二nhị 大đại 指chỉ 並tịnh 直trực 竪thụ 當đương 心tâm 上thượng 。 誦tụng 七thất 返phản 散tán 頂đảnh 上thượng 之chi 。 若nhược 有hữu 召triệu 請thỉnh 。 二nhị 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 。 由do 此thử 咒chú 及cập 印ấn 契khế 力lực 故cố 。 自tự 身thân 即tức 如như 本bổn 尊tôn 威uy 神thần 威uy 力lực 。 諸chư 大đại 力lực 魔ma 不bất 得đắc 便tiện 。

次thứ 心tâm 咒chú 曰viết 。

烏ô 唵án (# 二nhị 合hợp 一nhất )# 鉢bát 特đặc 摩ma (# 二nhị 合hợp 二nhị )# 震chấn 多đa 末mạt 尼ni (# 平bình 三tam )# 啜# 羅la (# 二nhị 合hợp 四tứ )# 虎hổ # (# 二nhị 合hợp 五ngũ )#

次thứ 隨tùy 心tâm 咒chú 曰viết 。

嗚ô 唵án (# 二nhị 合hợp 一nhất )# 嚩phạ 羅la 陀đà 鉢bát 特đặc 迷mê (# 二nhị 合hợp 三tam )# 企xí

次thứ 以dĩ 右hữu 手thủ 逆nghịch 覆phú 左tả 手thủ 。 以dĩ 右hữu 小tiểu 指chỉ 頭đầu 押áp 左tả 大đại 指chỉ 頭đầu 。 以dĩ 右hữu 大đại 指chỉ 頭đầu 押áp 左tả 小tiểu 指chỉ 頭đầu 。 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 阿a 唎rị 耶da (# 二nhị )# 婆bà 路lộ (# 圓viên 平bình )# 吉cát 帝đế 攝nhiếp 跋bạt (# 二nhị 合hợp )# 羅la (# 去khứ 音âm )# 耶da 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 五ngũ )# 摩ma 訶ha 迦ca 嚧rô 尼ni 迦ca (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 二nhị 合hợp )# 哆đa 姪điệt 他tha (# 七thất )# 唵án 者giả 揭yết 唎rị (# 二nhị 合hợp 八bát 同đồng )# 者giả 揭yết 唎rị (# 九cửu )# 摩ma 訶ha 者giả 揭yết lê 者giả 揭yết lê 他tha (# 去khứ 音âm )# lê (# 十thập 一nhất )# 者giả 揭yết lê (# 十thập 二nhị )# 馱đà 羅la (# 十thập 三tam )# 娑sa 訶ha (# 十thập 四tứ )#

以dĩ 印ấn 誦tụng 此thử 咒chú 三tam 返phản 散tán 頂đảnh 上thượng 。

馬mã 頭đầu 觀quán 音âm 護hộ 身thân 結kết 界giới 法pháp 印ấn 咒chú (# 此thử 法pháp 用dụng 三tam 兩lưỡng 手thủ 從tùng 中trung 指chỉ 以dĩ 下hạ 三tam 指chỉ 向hướng 外ngoại 相tướng 叉xoa 。 各các 博bác 著trước 手thủ 背bối/bội 合hợp 掌chưởng 。 二nhị 食thực 指chỉ 直trực 竪thụ 相tương/tướng 去khứ 五ngũ 分phần/phân 許hứa 。 並tịnh 二nhị 大đại 指chỉ 相tương/tướng 著trước 。 各các 屈khuất 一nhất 節tiết 勿vật 著trước 食thực 指chỉ 頭đầu 來lai 去khứ 。 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 鉢bát 囉ra 毘tỳ 迦ca 悉tất 跢đa (# 二nhị )# 跋bạt 折chiết 囉ra (# 三tam )# 涉thiệp 囉ra (# 上thượng 音âm )# 支chi 莎sa 訶ha

馬mã 頭đầu 大đại 法Pháp 身thân 印ấn 。 兩lưỡng 手thủ 食thực 指chỉ 以dĩ 下hạ 三tam 指chỉ 向hướng 外ngoại 相tướng 叉xoa 。 指chỉ 頭đầu 各các 轉chuyển 著trước 手thủ 背bối/bội 合hợp 掌chưởng 。 以dĩ 二nhị 小tiểu 指chỉ 並tịnh 竪thụ 相tương/tướng 合hợp 。 並tịnh 二nhị 大đại 指chỉ 相tương/tướng 著trước 屈khuất 怒nộ 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 。 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 杜đỗ 那na 杜đỗ 那na (# 二nhị )# 摩ma 他tha 摩ma 他tha (# 三tam )# 可khả 馱đà 可khả 馱đà 可khả 馱đà 訶ha 那na 揭yết 唎rị 婆bà (# 五ngũ )# 嗚ô # 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 七thất )#

馬mã 頭đầu 法Pháp 身thân 印ấn 。 以dĩ 二nhị 手thủ 食thực 指chỉ 以dĩ 下hạ 四tứ 指chỉ 向hướng 外ngoại 相tướng 叉xoa 。 頭đầu 各các 著trước 手thủ 背bối/bội 合hợp 掌chưởng 。 並tịnh 二nhị 大đại 指chỉ 相tương/tướng 著trước 。 各các 屈khuất 一nhất 節tiết 勿vật 著trước 食thực 指chỉ 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 。 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 阿a 密mật 唎rị 都đô 知tri (# 二nhị 合hợp )# 婆bà (# 去khứ 音âm )# 嗚ô # (# 去khứ 音âm )# 莎sa 訶ha

次thứ 結kết 界giới 馬mã 頭đầu 觀quán 音âm 印ấn 作tác 避tị 除trừ 結kết 界giới 。 二nhị 手thủ 合hợp 掌chưởng 二nhị 頭đầu 指chỉ 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 。 屈khuất 入nhập 掌chưởng 各các 相tương 背bội 。 並tịnh 二nhị 大đại 指chỉ 微vi 屈khuất 勿vật 著trước 頭đầu 指chỉ 。 即tức 誦tụng 馬mã 頭đầu 明minh 王vương 咒chú 曰viết 。

唵án 阿a 密mật 㗚lật (# 二nhị 合hợp )# 妬đố 納nạp 婆bà (# 二nhị 合hợp )# 吽hồng 發phát 吒tra 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 訶ha

誦tụng 三tam 返phản 即tức 以dĩ 印ấn 左tả 轉chuyển 三tam 匝táp 。 避tị 除trừ 一nhất 切thiết 諸chư 魔ma 。 皆giai 自tự 退thoái 散tán 。 以dĩ 印ấn 右hữu 旋toàn 三tam 匝táp 。 即tức 成thành 堅kiên 固cố 大đại 界giới 。

已dĩ 上thượng 護hộ 身thân 之chi 法pháp 亦diệc 用dụng 毘tỳ 俱câu 胝chi 印ấn 地địa 結kết 。

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 毘tỳ 俱câu 胝chi 地địa 結kết 法pháp

左tả 右hữu 中trung 指chỉ 以dĩ 下hạ 反phản 叉xoa 。 掌chưởng 中trung 右hữu 押áp 左tả 。 指chỉ 背bối/bội 搏bác 掌chưởng 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 敘tự 竝tịnh 相tương/tướng 柱trụ 直trực 竪thụ 。 屈khuất 二nhị 食thực 指chỉ 相tương/tướng 搏bác 甲giáp 相tương 背bội 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 柱trụ 地địa 結kết 咒chú 。

唵án (# 一nhất )# 倍bội 移di 跢đa 知tri (# 一nhất )# 嗚ô #

凡phàm 上thượng 根căn 中trung 根căn 下hạ 根căn 念niệm 誦tụng 具cụ 經kinh 列liệt 。 此thử 法pháp 不bất 出xuất 念niệm 誦tụng 法pháp 竟cánh 。

誦tụng 此thử 咒chú 諸chư 智trí 者giả 。 得đắc 大đại 安an 樂lạc 。 貨hóa 食thực 必tất 定định 成thành 就tựu 。 富phú 貴quý 資tư 具cụ 。 無vô 不bất 豐phong 足túc 。 凡phàm 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 出xuất 世thế 皆giai 說thuyết 此thử 咒chú 。 此thử 咒chú 密mật 不bất 得đắc 妄vọng 說thuyết 時thời 露lộ 驗nghiệm 皆giai 散tán 去khứ 。 是thị 故cố 妄vọng 不bất 可khả 傳truyền 。 但đãn 阿a 闍xà 梨lê 可khả 得đắc 。 若nhược 非phi 爾nhĩ 傳truyền 。 自tự 他tha 共cộng 墮đọa 三tam 途đồ 。 不bất 簡giản 淨tịnh 不bất 淨tịnh 念niệm 誦tụng 具cụ 如như 上thượng 列liệt 。 若nhược 於ư 女nữ 人nhân 懷hoài 中trung 。 但đãn 讀đọc 誦tụng 必tất 成thành 大đại 驗nghiệm 。 念niệm 誦tụng 之chi 時thời 當đương 憶ức 聖thánh 如như 意ý 輪luân 菩Bồ 薩Tát 形hình 相tướng 永vĩnh 作tác 依y 怙hộ 。 若nhược 男nam 若nhược 女nữ 。 人nhân 繫hệ 念niệm 誦tụng 此thử 咒chú 。 應ưng 以dĩ 後hậu 夜dạ 亦diệc 晨thần 朝triêu 未vị 食thực 之chi 時thời 應ưng 誦tụng 。 若nhược 千thiên 若nhược 百bách 八bát 遍biến 隨tùy 意ý 多đa 少thiểu 。 亦diệc 勿vật 增tăng 減giảm 。 誦tụng 十thập 三tam 千thiên 遍biến 。 得đắc 見kiến 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 大đại 悲bi 本bổn 尊tôn 。 此thử 咒chú 一nhất 切thiết 咒chú 之chi 中trung 。 最tối 尊tôn 最tối 上thượng 。 念niệm 誦tụng 一nhất 遍biến 其kỳ 。 功công 德đức 甚thậm 多đa 。 何hà 況huống 每mỗi 日nhật 誦tụng 。 其kỳ 功công 德đức 不bất 可khả 思tư 。 若nhược 滿mãn 十thập 萬vạn 。 亦diệc 世thế 間gian 出xuất 世thế 。 皆giai 悉tất 成thành 就tựu 。 現hiện 世thế 所sở 求cầu 資tư 財tài 寶bảo 穀cốc 米mễ 果quả 實thật 。 隨tùy 意ý 成thành 就tựu 。 若nhược 欲dục 一nhất 切thiết 人nhân 所sở 。 愛ái 念niệm 皆giai 能năng 成thành 就tựu 。 亦diệc 每mỗi 日nhật 誦tụng 一nhất 千thiên 遍biến 。 現hiện 世thế 肉nhục 身thân 往vãng 入nhập 初Sơ 地Địa 位vị 皆giai 能năng 融dung 通thông 。 速tốc 值trị 遇ngộ 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 疾tật 得đắc 三tam 菩Bồ 提Đề 。 記ký 畫họa 像tượng 法pháp 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 誦tụng 此thử 咒chú 。 應ưng 畫họa 像tượng 。 其kỳ 彩thải 色sắc 中trung 輒triếp 不bất 得đắc 著trước 膠giao 。 唯duy 用dụng 薰huân 陸lục 香hương 汁trấp 為vi 膠giao 。 畫họa 像tượng 人nhân 受thọ 八bát 齋trai 戒giới 。 其kỳ 菩Bồ 薩Tát 形hình 相tướng 造tạo 思tư 惟duy 之chi 形hình 。 有hữu 六lục 臂tý 。 其kỳ 左tả 上thượng 作tác 金kim 輪luân 之chi 手thủ 。 中trung 手thủ 執chấp 蓮liên 花hoa 。 下hạ 手thủ 按án 山sơn 。 右hữu 手thủ 作tác 思tư 惟duy 相tương/tướng 。 中trung 手thủ 執chấp 如như 意ý 珠châu 。 下hạ 手thủ 執chấp 念niệm 珠châu 。 以dĩ 右hữu 足túc 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 。 葉diệp 蓮liên 花hoa 為vi 坐tọa 。 頂đảnh 上thượng 有hữu 化hóa 佛Phật 。 相tướng 好hảo 圓viên 滿mãn 而nhi 乘thừa 月nguyệt 輪luân 。 威uy 光quang 照chiếu 耀diệu 。 如như 月nguyệt 中trung 光quang 。 又hựu 右hữu 邊biên 畫họa 馬mã 頭đầu 忿phẫn 怒nộ 大đại 明minh 王vương 像tượng 。 威uy 光quang 熾sí 然nhiên 相tướng 好hảo 圓viên 滿mãn 。 以dĩ 上thượng 牙nha 垂thùy 下hạ 。 如như 上thượng 畫họa 像tượng 隨tùy 意ý 大đại 小tiểu 。

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 如như 意ý 摩ma 尼ni 。 輪luân 陀đà 羅la 尼ni 。 念niệm 誦tụng 儀nghi 軌quỹ

諸chư 尊tôn 法pháp 依y 修tu 兩lưỡng 界giới 只chỉ 行hành 者giả 心tâm 也dã 。 但đãn 金kim 剛cang 界giới 五ngũ 相tương/tướng 成thành 身thân 五ngũ 處xứ 我ngã 為vi 蓮liên 花hoa 身thân 者giả 如như 意ý 輪luân 也dã 。 誠thành 雖tuy 舉cử 五ngũ 部bộ 中trung 其kỳ 一nhất 類loại 擇trạch 云vân 蓮liên 花hoa 身thân 可khả 有hữu 其kỳ 意ý 歟# 。 仍nhưng 金kim 剛cang 智trí 三tam 藏tạng 如như 意ý 輪luân 儀nghi 軌quỹ 依y 金kim 剛cang 界giới 故cố 。 行hành 人nhân 可khả 向hướng 西tây (# 云vân 云vân )# 縱túng/tung 依y 金kim 剛cang 界giới 不bất 可khả 作tác 大đại 法pháp 。 如như 此thử 別biệt 法pháp 者giả 可khả 修tu 三tam 摩ma 地địa 法pháp 。 依y 胎thai 藏tạng 時thời 者giả 修tu 隨tùy 行hành 法pháp 。 但đãn 於ư 別biệt 處xứ 獨độc 身thân 被bị 修tu 行hành 者giả 以dĩ 金kim 剛cang 界giới 唱xướng 禮lễ 五ngũ 悔hối 依y 十thập 八bát 道đạo 令linh 修tu 業nghiệp 之chi 。 十thập 八bát 道đạo 是thị 妙diệu 成thành 就tựu 之chi 軌quỹ 也dã 。 不bất 知tri 案án 內nội 世thế 人nhân 輕khinh 之chi 尤vưu 咲# 。 仍nhưng 不bất 空không 三tam 藏tạng 儀nghi 軌quỹ 依y 十thập 八bát 道đạo 也dã (# 自tự 可khả 密mật 之chi )# 至chí 本bổn 尊tôn 印ấn 處xứ 者giả 一nhất 切thiết 法pháp 先tiên 結kết 大đại 日nhật 印ấn 誦tụng 五ngũ 字tự 真chân 言ngôn 。 其kỳ 次thứ 結kết 當đương 時thời 本bổn 尊tôn 印ấn 者giả 也dã 。 是thị 則tắc 先tiên 住trụ 大đại 日nhật 法Pháp 界Giới 宮cung 。 隨tùy 檀đàn 越việt 樂nhạo 欲dục 起khởi 大đại 悲bi 誓thệ 願nguyện 。 出xuất 堂đường 時thời 本bổn 尊tôn 變biến 化hóa 身thân 成thành 就tựu 施thí 主chủ 心tâm 願nguyện 之chi 意ý 也dã 。 是thị 大đại 祕bí 密mật 口khẩu 傳truyền 也dã 。 護hộ 摩ma 時thời 被bị 用dụng 心tâm 咒chú 。 所sở 謂vị 。

唵án [口*跛]# 娜na 摩ma 振chấn 多đa 摩ma 抳nê 入nhập 嚩phạ 囉ra 吽hồng 讚tán 迦ca 摩ma 攞la (# 是thị 如như 意ý 輪luân 也dã )#

王vương 本bổn 尊tôn 面diện 者giả 一nhất 切thiết 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 金kim 剛cang 可khả 依y 息tức 災tai 等đẳng 法pháp 。 但đãn 至chí 此thử 法pháp 攝nhiếp 依y 受thọ 行hành 人nhân 向hướng 西tây 行hành 宜nghi 歟# 。 前tiền 前tiền 人nhân 師sư 多đa 依y 此thử 方phương 修tu 行hành 也dã 。

金kim 剛cang 佛Phật 子tử 興hưng 然nhiên 本bổn 。

Print Friendly, PDF & Email