GRANDPARENTS – ÔNG BÀ

 

Grandparents

Grandparents are special people
with wisdom and pride.
They are always offering love and kindness
and are always there to guide.
They often make you feel
so confident and strong.
Their arms are always open
no matter what you did wrong.
They try to help out
in every way that they can.
They love all their grandchildren
the same whether you’re a child, woman or man.
They are always there to listen
and to lend a helping hand.
They show you respect
and they try to understand.
They give their love, devotion and so much more,
that’s easy to see.
Grandparents,
what perfect examples
of the kind of person that we should be.
Stacy Smith

Ông Bà

Ông Bà đặc biệt biết bao
Là người thông thái, tự hào lắm thay.
Tình thương ban phát tràn đầy
Từ tâm rất mực và hay giúp đời
Ông Bà có mặt khắp nơi
Để mà hướng dẫn mọi người thân quen.
Ông Bà thường tạo niềm tin
Khiến ta luôn vững mạnh thêm tinh thần.
Vòng tay mở rộng ân cần
Dù ta có phạm lỗi lầm lớn lao.
Ông Bà giúp ích dài lâu
Không hề do dự, trước sau hết lòng.
Ông Bà yêu khắp cháu con
Gái trai, lớn nhỏ cũng đồng như nhau.
Ông Bà nghe mọi thỉnh cầu
Rồi ra tay giúp có đâu ngại ngần.
Trọng con, quý cháu bội phần
Sẵn sàng tìm hiểu khi cần cảm thông.
Luôn sốt sắng, mãi yêu thương
Bao điều bộc lộ ngát hương thắm tình.
Ông Bà là một điển hình
Thật là toàn hảo, gia đình theo gương.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(chuyển dịch thơ)