Anh Nếu Biết

Thơ: Mặc Giang - Mặc Giang CD 02
Nhạc sĩ: Thanh Nga, Hoàng Châu, Kiều Tấn Minh, Phạm Đăng Khương, Nguyễn Đức Trung, Đặng Được, Nguyễn Tuấn Khanh, Trần Quang Huy, Chương Đức, Minh Tiến, Trương Quang Lục

doahong