DU TỬ NGÂM

Chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 

 

遊 子 吟

慈 母 手 中 線,
遊 子 身 上 衣。
臨 行 密 密 縫,
意 恐 遲 遲 歸。
誰 言 寸 草 心,
報 得 三 春 暉。

孟 郊

DU TỬ NGÂM

Từ mẫu thủ trung tuyến,
Du tử thân thượng y.
Lâm hành mật mật phùng,
Ý khủng trì trì quy.
Thùy ngôn thốn thảo tâm,
Báo đắc tam xuân huy.

MẠNH GIAO

Ý THƠ: “KHÚC NGÂM CỦA NGƯỜI CON ĐI XA” – Sợi chỉ trong tay của người Mẹ hiền. Nay đang ở trên chiếc áo người con đi xa mặc trên người. Lúc mới lên đường, Mẹ khâu từng mũi chỉ kỹ càng dày dặn hơn. Có ý sợ con đi lâu mới trở về. Ai dám bảo rằng tấm lòng của tấc cỏ, Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba tháng trời Xuân?

KHÚC NGÂM
CỦA NGƯỜI CON ĐI XA

Mẹ hiền sợi chỉ trong tay
May cho con chiếc áo này đi xa
Chỉ khâu dày mãi thêm ra
Sợ con vắng mặt khó mà về ngay
Tấm lòng tấc cỏ ai hay
Báo đền ba tháng Xuân đầy ánh dương.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)