Phật Thuyết
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM
THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Cụ Hoàng Niệm Tổ chú giải
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ
Diệu Âm Phổ Hạnh kính ghi và đúc kết
Phật lịch 2563 -2019

 

QUYỂN MỘT

Tải Audio MP3

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nhân nhận được bộ kinh “Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải Diễn Nghĩa” được cư sĩ Diệu Âm Phổ Hạnh dành thời gian dài để đúc kết cũng như phát tâm thực hiện ghi âm thành bộ sách nói này. Chúng tôi rất trân trọng và tán thán công sức của cư sĩ.

Trong phần ghi âm đã được xử lý thành MP4 và phổ biến trên kênh “Kinh Vô Lượng Thọ Diễn Nghĩa ” của cư sĩ. Do vì trong các files trên kênh được ghép vào bài nhạc “Tán thán cõi Phật A Di Đà” mà bài hát này hiện bị tranh cãi vì bản quyền tác giả. Do đó Tạng Thư Phật Học không thể trực tiếp upload lại các files đã xử lý này lên kênh Suối Nguồn Pháp Bảo từ kênh Kinh Vô Lượng Thọ Diễn Nghĩa, do vậy mà chúng tôi xin được phép lồng vào nhạc nền khác.

Bài nhạc “Tán thán cõi Phật A Di Đà” nguyên là do sư cô Thích Nữ Huệ Ngạn sáng tác vào năm 2014 từ cơ duyên của một gia đình Phật tử khi thân phụ vừa mới qua đời, đã gợi ý cho sư cô viết ra thành bài hát này.

Ca sĩ Hùng Thanh trình bày bài hát này khá hay, nhưng có điều là ca sĩ Hùng Thanh lại đăng ký quyền tác giả mà không có sự cho phép từ sư cô Huệ Ngạn. Sự tranh chấp kiện tụng của pháp thế gian phiền não này mà lồng vào một tác phẩm thanh tịnh quý giá như bộ Kinh Vô Lượng Thọ Giải Diễn Nghĩa thì thật rất lấy làm tiếc, và sẽ mang theo bao hệ luỵ cộng nghiệp của nó. Cho sự thanh tịnh của tác phẩm hầu mang lại trọn vẹn công đức cho người có tâm đúc kết và thực hiện ghi âm, chúng tôi mạo muội được xử lý lại toàn bộ 2 quyển và phổ biến trên kênh chánh “Suối Nguồn Pháp Bảo”.

Kính mong quý đạo hữu khi nghe mà thông cảm cho sự khác biệt giữa hai kênh nói trên. Trong quá trình xử lý các files thu âm này lại gặp nhiều khó khăn, chúng tôi muốn đưa âm lượng lên một chút vì âm lượng nhỏ. Nhưng vì files có được không phải là file gốc, file đã được xử lý và người xử lý dùng echo (độ vang) quá nhiều, nên khi đưa âm lượng lên thì echo nhiễu và bị rè, do vậy chúng tôi chỉ có thể tăng tầng số làm mềm giọng đọc, giảm tầng số bass một ít, tăng tầng số trebles lên, lọc tạp âm và lọc hơi khi người đọc lấy hơi, tăng độ loang của hiệu ứng echo để giảm echo gốc đang nghe đỡ khó chịu cho người nghe.

Xin hồi hướng công đức lành này đến cư sĩ Diệu Âm Phổ Hạnh, nguyện xin công đức lành này sẽ góp phần tư lương trên con đường tu tập và thành tựu của cư sĩ.

Ngưỡng nguyện nếu ai nghe thấy được tác phẩm này đều kết duyên lành với nhau trên con đường tu tịnh nghiệp trong đời đời kiếp kiếp và nương vào bản nguyện của đức từ phụ A Di Đà đồng đới nghiệp vãng sanh.

Nam mô A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Cẩn chí,
Tạng Thư Phật Học