Công Đức Hộ Niệm (PH222)

Công Đức Hộ Niệm (PH222)
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

CÔNG ĐỨC HỘ NIỆM
Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa

 

Bài Viết Liên Quan

Thích Nữ Như Thủy (pt)

Bát Phong

Bát Phong Thuyết giảng: Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy   
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Thanh Từ Pháp Thoại

Đạo Phật Là Đạo Yêu Đời

ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO YÊU ĐỜI Hòa Thượng Thích Thanh Từ  
Những Lá Thư Tịnh Độ

106- Thư Trả Lời Ông Dương Minh Trai, Phó Tư Lệnh Đệ Ngũ Quân Ở Hà Nam

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) Thư Trả Lời Ông Dương Minh Trai, Phó Tư Lệnh Đệ Ngũ Quân Ở Hà Nam Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư trả lời ông Dương Minh Trai, Phó Tư...
Đọc Sách, Pháp âm

Nghĩ Về Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (Audio)

NGHĨ VỀ TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN Biên soạn: Tỳ Kheo Thích Phổ Huân Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh   Nghĩ Về Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân -1Nghĩ Về Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân -2Nghĩ Về Tám Điều Giác...
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Ngày Tu Cày Ruộng (PH153)

Ngày Tu Cày RuộngThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa   https://www.youtube.com/watch?v=ufFftTp6snI  
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám (Audio)

Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám Tác giả: Pháp Sư Huệ Tịnh - Việt dịch: Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang Diễn đọc: Huy Hồ, Nam Trung, Thủy Tiên, Thanh Sang   Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám -1Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám...